Patenty so značkou «tesniaca»

Spôsob výroby tesniacej pásky a tesniaca páska na utesnenie škáry

Načítavanie...

Číslo patentu: 287979

Dátum: 25.07.2012

Autori: Irrgeher Fritz, Daniel Rüdiger, Hilger Hubert

MPK: E04B 1/68, E04B 1/62

Značky: páska, tesniaca, tesniacej, pásky, utesnenie, výroby, škáry, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu výroby tesniacej pásky (1), ktorá obsahuje pásku (2) z penovej hmoty v plášti z plastovej fólie (F). Páska (2) z penovej hmoty sa pomocou obojstranne pôsobiacej lepiacej pásky (10) uloží na ešte otvorenej, teda rozloženej rovinnej páske plastovej fólie (F), pričom lepiaca páska (10) sa na jednej strane zlepí s plastovou fóliou (F) a na druhej strane s páskou (2) z penovej hmoty. Riešenie sa taktiež týka tesniacej pásky...

Tesniaca zostava pre skriňu chladničky

Načítavanie...

Číslo patentu: 287443

Dátum: 02.09.2010

Autori: Merla Adriano, Cittadini Paolo

MPK: F25D 23/08

Značky: skriňu, tesniaca, zostava, chladničky

Zhrnutie / Anotácia:

Tesniaca zostava pre skriňu chladničky obsahuje profil (1) z plastickej hmoty a tesniacu vložku (20) vo forme mechovej manžety na zaistenie utesneného uzavretia medzi dverami (30) a skriňou (32) chladničky. Profil (1) a tesniaca vložka (20) sú vzájomne spojené alebo tvoria jediný integrálny kus, vyrobený spoločným pretláčaním dvoch materiálov, majúcich odlišné stupne tuhosti, na oddelenie tesniacej vložky (20) od profilu (1) pozdĺž oblasti ich...

Rozperná a tesniaca zostava a okenná zostava, ktorá ju zahŕňa, a spôsob vytvorenia rozperného utesňovacieho pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287395

Dátum: 29.07.2010

Autori: Ferri Louis Anthony, Jackson Eric, Drda Patrick Anthony, Buchanan Ronald Ellsworth, Baratuci James Lynn

MPK: A47G 1/00, E06B 3/66

Značky: utesňovacieho, zostava, rozpěrná, rozperného, ktorá, spôsob, pásu, okenná, zahŕňa, tesniaca, vytvorenia

Zhrnutie / Anotácia:

Rozperná a tesniaca zostava zahŕňa: rozťahovací tesniaci podperný člen s rovinným povrchom, viazaný prvým a druhým okrajom, pričom prvý a druhý okraj tesniaceho podporného člena sú skladané zvlnenú vložku v kontakte s prvým a druhým okrajom rozťahovacieho tesniaceho podporného člena na vytvorenie viacerých buniek, pričom záhyb rozťahovacieho tesniaceho podporného člena zasahuje do jednej z buniek a tesniaci prostriedok spojený s aspoň prvým a...

Jednodielna tesniaca alebo omietacia lišta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19000

Dátum: 07.05.2010

Autor: Braun August

MPK: E04F 13/06, E04G 21/30, E06B 1/62...

Značky: jednodielna, lišta, tesniaca, omietacia

Text:

...diely budovy, ktoré majú norrnálnym spôsobom dosadat na tepelnú izoláciu, najmä okenné alebo dverové rámy, trámy, vyčnievajúce trámy, okenné parapety, kovové spoje alebo lízény.Ako tepelná izolácia, tak aj vrstva omietky môžu na vonkajšej strane budovy susediť so stavebným dielom budovy. Alternatívne k tomu môžu byť ako tepelná izolácia, tak aj vrstva omietky usporiadané na vnútornej strane budovy.Podľa jedného poznatku, ktorý je...

Tesniaca páska na utesnenie škáry a v lište umiestnená skomprimovaná páska z penovej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 287083

Dátum: 26.10.2009

Autori: Hilger Hubert, Daniel Rüdiger, Irrgeher Fritz

MPK: E04B 1/68, E04B 1/62

Značky: páska, utesnenie, umiestnená, škáry, hmoty, lište, tesniaca, skomprimovaná, penovej

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka tesniacej pásky (1) na utesnenie škáry (23) medzi rámovým profilom (12), napríklad profilom okenného rámu, a stenou (15) so skomprimovanou páskou (2) z penovej hmoty, ktorá je v komprimovanom stave uložená v rozoprení tejto skomprimovanej pásky (2) z penovej hmoty umožňujúcom natrhávacom plášti (3). Natrhávací plášť (3) pozostáva z plastovej fólie (F) obklopujúcej skomprimovanú rozpernú pásku (2) z penovej hmoty, ktorá je...

Tesniaca zátka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8507

Dátum: 19.11.2008

Autori: Mungall Stuart Alexander William, Lee Stephen John, Chalmers Derek James

MPK: B22D 41/20

Značky: zátka, tesniaca

Text:

...oblasti (medziľahlej zóne) ajej celková mechanická pevnosť je vyššia ako pri zariadeniach podľa stavu techniky, čo je pre zátku podľa vynálezu príznačné. Mechanická pevnosť zahŕňa aj pevnosť naprieč voči pozdĺžnej osy zátky.0013 Uvedené zvýšenie mechanickej pevnosti je dosiahnuté tým, že vonkajší priemer zátky je vcelej dĺžke uvedenej medziľahlej zóny viac menej nemenný aviac menej zhodný s vonkajším priemerom prvého konca zátky. Medzi...

Tesniaca zostava predných dverí automobilového vozidla a predné dvere obsahujúce túto tesniacu zostavu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8399

Dátum: 30.07.2008

Autor: Simon Guillaume

MPK: B60J 10/00, B60J 10/08

Značky: automobilového, tesniacu, predných, tesniaca, vozidla, dveře, predné, zostavu, obsahujúce, zostava, dveří, túto

Text:

...ako príklad a urobený je s odvolaním sa na priložené obrázky, na- Obr. 1 je schematický čelný pohľad na vnútornú stenu predných dverí automobilového vozidla vybaveného tesniacou zostavou, v súlade s vynálezom,- Obr. 2 je schematický pohľad vo väčšej mierke na spojenie medzi tesnením spodku dverí a tesnením predných dverí tesniacej zostavy, v súlade s vynálezom, a- Obr. 3 a 4 sú schematické pohľady v priečnom reze na spojenie zobrazujúce...

Tesniaca páska, spôsob na výrobu takejto tesniacej pásky a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12221

Dátum: 19.11.2007

Autori: Tenbuss Stefan, Nauck Helmar, Daniel Rüdiger, Komma Markus

MPK: E06B 1/62, E04F 13/06

Značky: takejto, tesniacej, páska, použitie, tesniaca, spôsob, výrobu, pásky

Text:

...adhéznych hmôt sa zlepiteľnosť tesniacej pásky k obom plochým stranám, vysvetlená na začiatku, využíva na to, aby sa dosiahlo zaistenie sďalšou adhéznou hmotou, ktorá potom (najskôr) môže poskytnúťzaistenie napríklad ku konštmkčnému dielu.Ďalej je vtejto súvislosti uprednostňované, aby vzájomné zaistenie adhéznych hmôt, aj vprípade zaistenia len jednej adhéznej hmoty voči sebe samej, bolo dané len v oblastíprečnievajúcej ponad pozdĺžnu...

Tesniaca páska z mäkkej penovej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6204

Dátum: 27.09.2007

MPK: F16J 15/02, E04B 1/68, F16J 15/06...

Značky: tesniaca, mäkkej, páska, hmoty, penovej

Text:

...textilných materiálov, alebo tiež0013 Významná výhoda tesniacej pásky podľa vynálezu spočíva vprednostnej forme uskutočnenia vtom, že je vytvorený systém plne schopný pohybu, pozostávajúci zmäkkej,elastickej pásky z penovej hmoty a zpásky z fólie, pričom páska z fólie je vytvarovaná do slučky tak, aby sa -mohla pohybovať cez celú funkčnú oblasť tesniacej pásky. Pri expanzii pásky z mäkkej penovej hmoty vďaka elastíckému navracaniu do...

Montážny ochranný krúžok a tesniaca zostava k nemu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6825

Dátum: 09.08.2007

Autori: Heldmann Martin, Hintenlang Günter

MPK: F16J 15/32, B25B 27/00

Značky: krúžok, tesniaca, montážny, zostava, ochranný

Text:

...vyrobiť, s ohľadomna sily potrebné na rozdelenie ochranného prstenca.K vyriešeniu deñnovanej úlohy prispieva relatívne veľký uhol otvorenia ako ajstvárnenie miesta požadovaného zlomu a štrbinového preťatia.Ochranný prstenec, upínacie zariadenie a kĺbový spoj môžu byt vyrobené z jednéhokusu, prechádzať do seba navzájom a byť zhotovené z jednotného materiálu. Tu je výhodou,že sa zjednoduší výroba a manipulácia s montážnym ochranným krúžkom....

Tesniaca doska pre kotvové zariadenie železničného koľajnicového klipu a spôsob výroby podvalu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15805

Dátum: 21.02.2007

Autori: Cox Stephen John, Porrill John Phillip

MPK: E01B 3/28, E01B 9/30

Značky: zariadenie, spôsob, výroby, koľajnicového, tesniaca, železničného, doska, kotvové, klipu, podvalu

Text:

...L.0012 Sedlová časť klipu môže mat povrch zachytávajúci klip, ktorý jevytvarovaný tak, aby Iícoval s profilom tej časti klipu, o ktorý sa má opierať. Prostredníctvom vytvarovania pätkových kontaktných oblastí tak, že lícujú s tvarom pätkových oporných oblastí klipu, bude redukovaný tlak na plastickú dosku.0013 Hlavné povrchy dosky môžu byť vytvorené s jedným alebo viacerými otvormi cez seba na zachytenie príslušnej časti kotvového...

Tesniaca páska z penového materiálu a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5899

Dátum: 18.12.2006

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: F16J 15/02, E04B 1/68, F16J 15/06...

Značky: tesniaca, páska, materiálů, výroby, pěnového, spôsob

Text:

...tesniacu pásku, pokrytú minimálne z jednej bočnej strany fóliovou páskou. Na spodnej strane pásky zmäkkej peny sa nachádza samolepiaca vrstva, na ktorej je upevnený minimálne jeden odsek fóliovej pásky,pričom oba okraje fóliovej pásky ležia medzi vzájomne susediacimi vinutiami v rámci jedného zvitku.V princípe sa rozlišujú tesniace pásky z mäkkého a pružného penového materiálu, dodávané v komprimovanom a nekomprimovanom stave. Popísané...

Výplňová a/alebo tesniaca hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4604

Dátum: 03.11.2006

Autor: Hečko František

MPK: C09K 8/00

Značky: hmota, výplňová, tesniaca

Text:

...vzniku CaCO 3 a MgCOg, na povrchu zmiečok hmoty, pričom alkalita a ostatne parametre výluhu hmoty klesajú. Pri stavebných aplikáciách sa s hmotou manipuluje ako s typom hlinitej zeminy, t. j. používaním nakladačov, áut, buldozérov a valcov. Pri vyplnení a tesneni zatopenej, ale prietokovej banskej šachty sa potvrdili dobré sedimentačné a tesniace vlastnosti hmoty aj vo vodnom prostredí. Pozoruhodné sú aj hydraulické vlastnosti hmoty, t. j....

Zmes stavebného materiálu, predovšetkým tesniaca hmota bez obsahu bitúmenov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15694

Dátum: 01.09.2006

Autori: Pfefferle Caroline, Lehmkuehler Katharina, Windhövel Udo, Grasse Manfred

MPK: C04B 26/06, C04B 24/26, C04B 28/02...

Značky: tesniaca, materiálů, hmota, stavebného, obsahu, bitúmenov, predovšetkým

Text:

...polymérov redispergovateľných vo vode),- keramické duté mikroguľôčky,- syntetické duté mikroguľôčky a- eventuálne prinajmenšom jedno spojivo.Prekvapujúco vedie kombinácia vyššie uvedených zložiek obsahu k zmesí stavebného materiálu bez obsahu bitúmenov, ktorá je vynikajúcim spôsobom vhodná na utesnenie stavebnej konštrukcie aokrem vynikajúcich utesñujúcich vlastností, aké je možné podľa stavu techniky dosiahnuť len použitím bitúmenových...

Tesniaca platnička a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5481

Dátum: 05.04.2005

Autor: Lehmann Franz

MPK: F04B 39/10, F04B 27/10

Značky: výroby, platnička, tesniaca, spôsob

Text:

...24 je zväčšený, čiastočný pohľad zobrázka 22 predstavujúci zakrúžkovaný detail XXlV.Obrázok 1 predstavuje časť tesniacej platničky 1 v prierezovom pohľade v rovine zahŕňajúcej os g otvoru § v platničke. Zväčšený detail tohto výkresu je uvedený na obrázku 2. Tesniaca platnička pozostáva z kovu, ktorý je vhodný na tvarovanie studenou plastickou deformáciou, napríklad nízkouhlíková ocel, meď alebo hliník. Táto kovová platnička...

Tesniaca lišta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 748

Dátum: 27.01.2005

Autor: Wolf Alexander

MPK: B60J 10/00, F16J 15/06

Značky: tesniaca, lišta

Text:

...1 znázornenie priečneho rezu tesniacej lišty podľa vynálezuobr. 2 znázornenie priečneho rezu podobné tomu z obr. 1 pred vsadením trhacieho vláknaobr, 3 znázornenie krycej fólie uvoľnenej pri použití trhacieho vlákna, tesniacej lištyobr. 4 znázornenie porovnateľnej tesniacej lišty priraďovanej stavu techniky obr. S znázornenie lineárnej Štruktúry tesniacej lišty obr. 6 znázornenie prstencovej štruktúry tesniacej lišty0015 vďalšom sa bude...

Tesniaca hlava na privádzanie teplonosného média

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1143

Dátum: 11.01.2003

Autor: Szam Peter

MPK: F26B 13/10

Značky: media, tesniaca, privádzanie, teplonosného, hlava

Text:

...naskytuje možnosť navrhnúť doplnkovú izoláciu smerom do vnútorného priestoru rotora tak, že rotor je voblasti, rozprestierajúcej sa cez mechanické tesnenie, príp. tesniaci prvok, a0011 Ďalej je vynález bližšie vysvetlený pomocou príkladu uskutočnenia vsúvislosti s výkresom, na ktorom je zobrazenéobr. 1 tesniaca hlavu v priereze a obr. 2 detailný pohľad na predmet podľa obrázku 1.0012 Tesniaca hlava 1, znázornená na obrázku, slúži na...

Tesniaca zátka na inštaláciu naslepo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2331

Dátum: 13.08.2002

Autor: Roberts Andrew

MPK: F16L 55/10

Značky: tesniaca, inštaláciu, zátka, naslepo

Text:

...najskôr rozťahuje do strán vtvare barelu (podľa obrázku 4), pretože koncová plocha 21 objímky 1 je čiastočne obmedzená v zmysle rozťahovania do strán trecou silou medzi objímkou a predným dielom 11 a druhá koncová plocha 20 objímky je čiastočne obmedzená proti rozťahovaniu do strán svojím vsunutím do kruhového prstenca 9 na ramene 8 hlavice drieku. Sila vynaložená ramenom 8 na objímku 1 je taká veľká, že spôsobuje vtlačenie hlavice drieku do...

Polymérna disperzia s vysokým pevným podielom, spôsob jej prípravy a tmeliaca alebo tesniaca kompozícia na jej báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 282482

Dátum: 07.01.2002

Autori: Dunaway James, Bidinger Gregory, Hernandez Pamela

MPK: C08F 263/04, C08F 265/04, C08F 265/06...

Značky: báze, disperzia, polymérna, přípravy, pevným, kompozícia, tesniaca, spôsob, vysokým, podielom, tmeliaca

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa polymérne disperzie s vysokým pevným podielom, ktoré sú charakteristické tým, že zahrnujú vodnú disperziu tvorenú z aspoň 77 % hmotn. diskrétnymi polymérnymi časticami, polymerizovanými z monomérov zahrnujúcich aspoň 50 % hmotn. akrylátových monomérov so 4 až 16 uhlíkovými atómami a/alebo vinylacetátu, pričom uvedená disperzia má distribúciu veľkosti častíc s dvomi alebo viacerými módmi, kde jeden mód distribúcie veľkosti častíc má...

Tesniaca a urýchľovacia dýza

Načítavanie...

Číslo patentu: U 147

Dátum: 11.08.1993

Autori: Frajman Oleg, Sedláček Štěpán

MPK: E03C 1/08

Značky: tesniaca, urýchľovacia, dýza

Text:

...a urychlovací trysky, která se montuje přímo na vodní baterii, na konec trubice. Podstatou je plynulé zdžení průřezu vodniho toku, čímž dochází k podstatnému zvýšeni tlaku vodniho toku. Použitím této těsnící a urychlovací trysky se dosáhne stejného a nebo i většího spořícího účinku,jako u složitých úsporných sprch.Přehled obrázků na výkresechNa oorázku je znázornčna těsnici a urychlovací tryske v půdorysu a v bočním řezu.Těsnící a...

Tesniaca hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 281108

Dátum: 13.05.1992

Autori: Lauf Gerhard, Poschenrieder Manfred, Hartmann Volekr

MPK: B09B 1/00, C04B 14/14, C04B 28/26...

Značky: tesniaca, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Tesniaca hmota obsahuje kombináciu zmesi z podielu mletého ílu až do 12 % hmotn., s výhodnou zrnitosťou 0 až 0,09 mm, z podielu nerastov alebo hornín až do 85 % hmotn. a s výhodnou zrnitosťou optimálne 0 až 8 mm, 0 až 32 mm alebo maximálne 0 až 63 mm a z hydrogélu plniaceho póry v 3 % hmotn. podľa voľby podielu nerastov alebo hornín, najmä ako výlevná hornina, silno chudobná na uhličitany. Je určená na utesnenie dna a stien skládok na smeti a...

Tesniaca podzemná stena zo samotvrdnúcej suspenzie a zvislých izolačných vrstiev a postup jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258351

Dátum: 16.08.1988

Autori: Sobolevskij Juraj, Jančeková Eva, Janček Viliam, Greša Ján, Nikitenko Michal

MPK: E02D 5/18, E02D 5/20

Značky: suspenzie, izolačných, podzemná, tesniaca, postup, výroby, zvislých, samotvrdnúcej, vrstiev, stěna

Text:

...zámkami z valcovaných profilov.Obr. 4 znázorňuje pôdorysným rezom tesniacu podzemnú stenu vytvorenú z dvoch súvislých izolačných vrstiev fólii a vytvrdnutej samotvrdnúcej suspenzie. spojenie jednotlivých fóliových pásov je podobné ako na obr. 2.Obr. 5 zobrazuje pôdorys tesniacej podzemnej steny zhotovenej z 3 súvislých vrstiev fólii a vytvrdnútej samotvrdnúcej suspenzie. Jednotlivé fôliové pásy sú pospájané zvislými zámkami. Zámky súsedných...

Upevňovacia a tesniaca príruba elektrických ohrievacích telies

Načítavanie...

Číslo patentu: 257149

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jakubčo Matej, Zrak Šimon, Matejko Ján, Demo Blažej

MPK: H05B 3/62

Značky: příruba, upevňovacia, tesniaca, elektrických, ohrievacích, telies

Text:

...sa zníži aj prácnosť výroby. Tým, že upevňovacia a tesniaca príruba je rozoberateľná, možno ju opakované použiť a teda nie je potrebné vyrobit taký veľký počet prírub, ako je to podľa známeho stavu.-Príklad vyhotovenia upevňovacej a tes niacej príruby podľa vynálezu je znázorne ný na výkrese, na ktorom obr. 1 predstavuje nárysný rez príruby, v ktorej sú upevnené elektrické vyhrievacle telesá a obr. 2 pôdorysný pohľad na...

Tesniaca manžeta pre vrtačkové sklučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 255310

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kočický Jozef

MPK: B23B 31/04

Značky: skľučovadlá, manžeta, tesniaca, vrtačkové

Text:

...vŕtačkové sklučovadlá podľa vynálezu je, že je súčasťou sklnčovadla a umožňuje bez jej Výmeny použít celý rozsah priemerov nástrojov pre dané skiučovtadlo, pričom je zabezpečené dostatočné idSIlSHíS voči vnikaniu prachu a nečistot k (Linizčííým častiam sklučvoxradla.Na priloženom výkrese je znázornený príklad vybudovania tesnlacej manžety pre vŕ 4tačkové skľučovadlá podľa vynálezu v reze.Tesniaca manžeta 1 pre vŕtačkové skiučvrlvadlä do...

Ochranná a tesniaca žiaruvzdorná vložka prielezových dvierok

Načítavanie...

Číslo patentu: 243775

Dátum: 15.01.1988

Autor: Exner Karel

MPK: F27D 1/18, F23M 7/00

Značky: ochranná, prielezových, vložka, žiaruvzdorná, tesniaca, dvierok

Text:

...sú odstránené ochranou tesniacou žiaruvzdornou vložkou podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že na plechovej vystuženej vložke je upevnené vreteno skrutky a je zaskrutkované do matice, upevnenej pevne, alebo točive na prielezové dvierka. Pevné upevnenie na prielezové dvierka je zavŕtanými skrutkami a točivé vodiacou objímkou skrutky. Pomocou ručného kola je zabezpečená možnosť vysúvania a zasúvania ochrannejtesniacej žiaruvzdornej vložky....

Kombinovaná tesniaca pilótová stena a postup jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 239801

Dátum: 15.06.1987

Autori: Ráček Jaroslav, Trmal Vladimír

MPK: E02D 5/18

Značky: pilótová, výroby, tesniaca, postup, stěna, kombinovaná

Text:

...pilótových stien zo samostatne stoja cich pilót. Nevýhodou takejto steny je jejvoodpriepustnost cez medzery medzi jednotlivými pilótami.Uvedené nedostatky odstraňuje konštrukcia pilótovej steny podľa vynálezu tým, ženosné piloty sú V priamom kontakte s medzipilótami po veľkej ploche tým, .že nosné pilóty sú zapustené do medzipilót. Medzipiloty svojou spodnou ,plochou sú zapustené do .nepriepustného podložta len na hĺbku potrebnú na tesnenie...