Patenty so značkou «termoplastů»

Spôsob recyklovania odpadových termoplastových materiálov a použitie tohto recyklovaného termoplastu pri výrobe kompozitného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19950

Dátum: 10.11.2011

Autor: Guven Ali Hakan

MPK: B29B 17/02, B29B 17/04, B29B 17/00...

Značky: použitie, kompozitného, termoplastových, recyklovaného, termoplastů, výrobe, odpadových, materiálov, tohto, materiálů, spôsob, recyklovania

Text:

...sú tieto stroje veľmi zložité a drahé.0017 Navyše v strojoch na spracovanie plastov, ktoré sa používajú v súčasnom stave techniky, ktoré pracujú pomocou systémov ako sú injektovanie a extrúzia, pretože formy sú spojené so strojom, tieto stroje nemôžu pracovat, kým sa materiál chladí vo forme. V dôsledku toho tieto systémy pracujú s princípom štart a stop a ich výrobná kapacita je nízka.0018 Ďalším problémom je doba čakania na ochladenie po...

Spôsob a zariadenie na výrobu zásobníkov z termoplastu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15235

Dátum: 28.11.2008

Autor: Hansen Bernd

MPK: B29C 49/04, B29C 49/54, B29C 69/00...

Značky: termoplastů, výrobu, spôsob, zariadenie, zásobníkov

Text:

...hlavnej časti zásobníka.Aby bolo možné zaistiť na dosadnutie prítlačného razidla dosadaciu plochu bez nerovnomemosti, je pri výhodných príkladoch uskutočnenia prítomný mechanicky pohyblivý oddeľovací prvok, ktorý je pri príslušne otvorených dnových častiach formy nasmerovateľný na pozdĺžnu os zásobníka a ktorý je určený na odstránenie odpadu dna na mieste zvaru miskovítej dnovej časti.Následne bude vynález podrobne vysvetlený na základe...

Spôsob výroby tvarovaného dielu z termoplastu a tvarovaný diel

Načítavanie...

Číslo patentu: 284789

Dátum: 20.10.2005

Autori: Geesink Johannes Hendrik, Bulters Markus Johannes Henricus, Stokman Petrus Henricus Maria

MPK: B29C 45/80, B29C 47/92, B29C 44/02...

Značky: výroby, tvarovaný, dielů, termoplastů, tvarovaného, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný spôsob výroby zahrnuje (a) dispergovanie spevňujúcich vlákien v tavenine polyolefínového polyméru alebo polykondenzačného polyméru, (b) vstrekovanie takto získanej polymérnej kompozície do uzavretej formy pomocou extrudéra alebo vstrekovacieho zariadenia, pričom sa táto polymérna kompozícia, v ktorej je podiel vlhkosti menší ako 5000 ppm, vstrekuje dýzou do formy, ktorá sa čiastočne otvára, keď aspoň časť povrchu tvarovaného dielu...

Spôsob výroby dutých telies z termoplastu, ako aj zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1343

Dátum: 01.07.2004

Autor: Kummer Wolfgang

MPK: B29C 49/42, B29C 49/04

Značky: telies, uskutočňovanie, zariadenie, spôsob, spôsobu, tohto, termoplastů, dutých, výroby

Text:

...čo vytiahnutie tŕňov veľmisťaži. Z tohto dôvodu nebol spôsob známy z tohto spisu DE AS l l 78 580 uvedený do praxe.Ako alternativa k tomuto spôsobu sa prešlo k tomu, rozšíriť výrobok pred uzavretím vyfukovacej formyPri výrobe veľkých dielov vyfukovacou formou je tento postup však trocha problematický, pretože trvá pomerne dlhý čas, dokial vzduch z polotovaru neunikne, predtým, ako sa vyfukovacia forma uzavrie. Čín 1 je vyfukovací diel...

Prostriedok z vystuženého polyolefínového termoplastu bez obsahu generátora voľných radikálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283784

Dátum: 19.12.2003

Autori: Venti Paolo, Pippa Roberto, Moro Alessandro, Vianello Domenico, Scapin Marco

MPK: C08K 13/02, C08L 23/04

Značky: termoplastů, polyolefinového, volných, generátora, radikálov, prostriedok, vystuženého, obsahu

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok obsahuje polyolefín, uhličitan kovu, patriaci do IIa skupiny periodickej sústavy a ďalej z maleínanového silanu všeobecného vzorca s významom substituentov uvedených v nároku 1. Tento prostriedok má oveľa lepšie mechanické vlastnosti a reologické vlastnosti, najmä pri teplotách nižších ako 0 °C, najmä v rozmedzí 0 až -40 °C, ktoré umožňujú jeho lepšie spracovávanie.

Spôsob výroby koncového hrdla rúrky z termoplastu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 82

Dátum: 01.08.2002

Autor: Schnallinger Helmuth Michael

MPK: B29C 57/10, F16L 47/06, B29C 57/02...

Značky: termoplastů, spôsob, výroby, rúrky, hrdla, koncového

Text:

...druhu tak, aby bolo možné pri relativne malých nákladoch zaistiť úzke výrobné tolerancie ato0004 vynález vytýćenú úlohu rieši tým, že koncové hrdlo rúrky s obvodovým žliabkom sa pri tvarovacej teplote, zodpovedajúcej aspoň teplote maknutia, vopred vytvaruje svàćšim rozmerom, ktorý umožňuje vloženie tesniaceho krúžku a po ochladení na teplotu nižšiu, než je teplota mäknutia, sa svloženým tesniacim krúžkom, pri zohľadnení zmršťovania...

Zariadenie na vedenie káblov aspoň s jednou vodiacou rúrkou z termoplastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281827

Dátum: 15.06.2001

Autor: Vogelsang Horst

MPK: H02G 9/06, H02G 3/04

Značky: káblov, jednou, termoplastů, zariadenie, vedenie, rúrkou, aspoň, vodiacou

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na vedenie káblov aspoň s jednou vodiacou rúrkou, ktorá má vodiaci kanál s daným vnútorným polomerom (r) a klzné rebrá, usporiadané na vnútornej stene vodiaceho kanála a vytvorené z termpolastu termoplastovej vodiacej rúrky. Klzné rebrá prebiehajú vlnovite a tvoria medzi úsekmi s konštantným uhlom natočenia vratnej oblasti, dotyková šírka (b) klzných rebier, počet (z) klzných rebier ekvidištantne rozmiestnených po obvode vnútornej...

Rúrka z termoplastu na vedenie káblov pre zariadenie na vedenie káblov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278479

Dátum: 08.06.1994

Autor: Vogelsang Horst

MPK: H02G 3/04, H02G 9/06

Značky: káblov, zariadenie, termoplastů, vedenie, rúrka

Zhrnutie / Anotácia:

Rúrka (2) z termoplastu na vedenie káblov pre zariadenie na vedenie káblov má kanál (4) kruhového prierezu na vedenie káblov a vnútornú stenu s navzájom rovnobežne prebiehajúcimi klznými rebrami (5). Klzné časti majú skrutkovito vedené úseky s opačným stúpaním, ktoré v rozvinutí vnútornej steny kanála (4) majú vlnovitý tvar. Dĺžka (L) vlny zvlnenia leží v rozsahu od 80 do 160 cm a vlny majú amplitúdu (A) menšiu ako zodpovedá jednej štvrtine...

Zařízení pro odporové stykové svařování termoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268782

Dátum: 11.04.1990

Autori: Dorochova Irina, Astaškin Vladimir, Licholetov Valerij, Tarasov Alexandr

MPK: B29C 65/30

Značky: odporové, svařování, termoplastů, stykové, zařízení

Text:

...HarpeaaTenb 2 n 0 nxaT K KpumKe 18 co cKonn 3 nmMMM 19 M KOAbuBHM 20 sneKTpMwecKMMM KoHTaKTaMM.ycvpoücvnu ycTaHaaAMaaeTcn a aone cBapKM TaKMM oapaaon. qroau meneaue nraapcvmn 8 Knmyxa 4 pacnmnaranmcb HanmTMa KpoMoK caapMaaenu× TepMunuacTMuHu× nMcToa 21. Ha 3 AeKTpMuemKMe KoHTaKTu 19 M 20 nonaeTcn HanapmxeHMe. M HarpeaaTenbHuMM sneMeHTaMM 14 npoMaaonMTca Harpem HurpemaTenn 2 nm neno×aMMoM TcMnepaTypu cnapKM. Hepea menesue oTnepcTMn 8 K...

Parfemované výrobky z termoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257611

Dátum: 16.05.1988

Autori: Veruovič Budimír, Cimburek Zdeněk, Králíček Jaroslav, Kubánek Vladimír

MPK: C08K 9/12

Značky: termoplastů, výrobky, parfemované

Text:

...parfému ve výrobku z plastu do 5 hmot. neovlivňuje jeho fyzikální vlastnosti, barevný odstín, ani proces barvení. Tepelně stabilizovaný parfém je možno prechovávat neomezenou dobu zejména v uzavřené nádobě. Technologii jeho zpracování je možno srovnávat s technologií barvení plastů.Výrobky z termoplastů lze parfémovat lesní vůní, ovocnou vůní, deodoranty apod. Jedná se zejména o výrobky pro domácnost, jako jsou například šálky,...

Způsob řízení fáze plnění při vstřikování termoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256507

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rybníček Ladislav, Vašíček Alois, Neuhäusl Emil

MPK: B29C 45/76

Značky: řízení, způsob, plnění, termoplastů, fáze, vstřikování

Text:

...směrnici k časovému průběhu změny tlaku taveniny. Tento způ sob řízení vyohází z předpokladu, že hodnota rychlosti plně- Aní je konetantní, což nelze prakticky V žádném případě na stá 256507 m 3 Avajĺcích vstřikovacích strojich zaručiť. Tento způsob ťaké vÁ nereapéktuje oâçhylky od repŕodükováteině stanovených hodnotAtechnologických paramgťrů. u W ĺkĺ A Ašpqiečňou névýhodou obou druhů těchto známých způsobůříFĺzeí feçhnolögické fáze...

Zařízení pro řízení vstřikovacího stroje na vstřikování termoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255971

Dátum: 15.04.1988

Autori: Valenta Svatopluk, Vašíček Alois, Král Jan

MPK: B29C 45/76

Značky: stroje, řízení, vstřikování, vstřikovacího, termoplastů, zařízení

Text:

...polohy hladín temperační kapaliny. Přijímači řídicích signálü jsou ovládací jednotky pro plastifikační jednotku, regulátor tlaku temperační kapaliny, rozvaděč temperační kapaliny, rozvaděč pro rozvod kapaliny do hydraulických větví a regulátor tlaku kapaliny, přičemž řídící signály jsou rovněž přivedeny k requlátorům otáček elektromotorů.Autonomní subsystémy jsou v jednotlivých vstupně-výstupních sběrnicích zakončeny výstupními optickými...

Zařízení pro optimalizaci a kontrolu procesů tváření termoplastů, termosetů a elastomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241617

Dátum: 01.01.1988

Autori: Söptei Csaba, Pelyva Jenö, Sebök Dezsö

MPK: G05B 13/02

Značky: elastomerů, zařízení, termosetů, kontrolu, procesu, optimalizaci, termoplastů, tváření

Text:

...materiálů. Jako polymerní materiály byly použitý různé typy polyclefinů, 3 241 817 polystyrenové materiály, melaminoformaldehydové pryskyřice, epo-.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněno na připojeném vyobrazení, znázorňujícím schéma jednotlivých.konstrukčních částí zařízení, včetně jejich vzájemných zapojení.Zařízení pro optimalizaci a kontrolu procesů tváření termoplastů,termosetů a elaetomerů se...

Způsob optimalizace a kontroly procesů tváření termoplastů, termosetů a elastomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241616

Dátum: 01.01.1988

Autor: Nagy Lajos

MPK: G05B 13/02

Značky: tváření, termoplastů, optimalizace, způsob, elastomerů, procesu, kontroly, termosetů

Text:

...polystyren a jiné, jako termosety modifikované moěovino-formaldehydová pryskyřice a epoxidová pryskyřice s různým obsahem mletého křemene. Jako elastomery byly použitý silikonové kaučuky a jiné.K měření byl použit komerční typ fotoelektrického spektrálního fotometru. Na část povrchu.měřeného výrobku dopadá pa dobu řádově sekundy svazek monochromatic kých světelných paprsků o konstantní intenzitě a pod konstantním úhlem dopadu vzhledem k...

Způsob výroby netkané textilie chemicky předpojené a dopojené soustavou termoplastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246270

Dátum: 15.12.1987

Autori: Heidborn Peter, Lippitz Dietmar, Purps Peter

MPK: D04H 1/58

Značky: netkané, soustavou, výroby, dopojené, chemicky, předpojené, způsob, termoplastů, textilie

Text:

...zařízení. Pro takto vyrobenou netkanou textilíi je typická nižší nasákavost a s rostou~ ci hmotnosti i zhoršujicí se omak.Princíp technologie výroby netkané textílie podle vynálezu spočíva v chemíckém předpojení vlákenného rouna z přírodních čí syntetických vláken nebo jejich směsi zředěnou vodnou dísperzí pojiva, které je aplikováno impregnací střikem, nánosem pěny, tiskem rytým válcem nebo rotační šablonou tak, aby obsah sušiny na netkané...

Směs na bázi termoplastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241821

Dátum: 15.09.1987

Autori: Smutný Eduard, Grapl Jioí, Karnovský Miloš, Pavlas Pavel, Pašek Josef, Stloukal Petr, Bancío Karel, Blažek Jan

MPK: C08L 25/04, C08L 51/04, C08J 3/20...

Značky: bázi, termoplastů, směs

Text:

...dispergaíce 14 m a 10 hmotnostnich dílů vysokotlakéh-o polyetylénu o indexvu toku taveniny 7 g/10 minut. Dale bylo postupováno jako v příkladeoh 1 a 2. Získané výsledky jsou uvedeny v ta-bulce 1. ňzortky vykaízovaly poněkud bělejší odstín než v příkladu 2.Byla pripravena smés 10000 hmotnostnich dílů houževnatého .polystyrénu a 100 hmotnostních udílů titanové běloby rutilového typu o Ibarvivosti 105 bodů, bělosti 95,8 0/0, dispergace 14 um,...

Zařízení pro oddělování přetoků dutých těles z termoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250511

Dátum: 15.04.1987

Autor: Čermák Josef

MPK: B29C 49/28

Značky: zařízení, přetoků, dutých, termoplastů, oddělování, těles

Text:

...přetokü dutých těles z termoplastů záleží v tom, že na nosiči odběru dutých těles je upevněn výškově stavitelný rám oddělování přetoků opatřený čepem. Na čepu je otočné uložen ořezávací nůž, jehož poloha je daná pomocí pružiny a ndorazového šroubu.Hlavní výhody uspořádání zařízení pro oddělování přetoků dutých těles z termoplastů podle tohoto vynálezu spočívají v Dom, že k oddělování přetoků od dutých těles dochází mimo vyfukovací formu...

Sposob pritavovania fólie z termoplastu k textilnému podkladu a zariadenie na vykonávanie sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250004

Dátum: 15.04.1987

Autor: Dobiáš Karol

MPK: B29C 65/02, B29C 65/40

Značky: termoplastů, vykonávanie, spôsob, podkladů, fólie, textilnému, zariadenie, pritavovania, spôsobu

Text:

...je možné menitpodla potreby. . .»Výhodou je aj jednoduché zariadenie a nízke náklady na ,prltavovanie fólie. Hlavnou výhodou je, že spôsob umožňuje spracovávanie tuzemského materiálu.Zariadenie na vykonávanie spôsobu je príkladne znázorunené na pripojených výkresoch, kde obr. 1 znázorňuje pohlad v náryse na celkové irsporiadanie,zariadenia a obr. 2 znázorňuje v .pohľade pracovný vozík s na-klada-cími stanicami.Na spoločnej fréme 1 je V...

Způsob výroby výrobků z termoplastu vstřikováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 249757

Dátum: 15.04.1987

Autori: Rysin Nikolaj, Gerasimov Vasilij, Veselov Alexandr, Tchaj Vitalij, Abramov Vsevolod, Kuzněcov Vsevolod

MPK: B29C 31/00

Značky: způsob, termoplastů, výrobků, výroby, vstřikováním

Text:

...0 Tepuonnacra. Taxau oöpasou, HCHOHBBOBRHHE npu nponannnnaunn uepea omopmnammym HOHOCTh pacunaaa c Temnepawýpoñ He sume 20-25 °C TGMHQDBTYPM nnaaneaux nnu Texyqecrn H nasnenun nurbn 90-300 Mna npn onàoBpeMeHHoM oxnaxeuun nurbenoň opMm 3 TeMMepaTYpHOM unrepaane or -20 °C no remnepawypu Haqana nnannennx Hnn TeKyqecru, ynenuqenne nepenaa asnennn Memy HOHOCTHMH sa cqer ymennmeuna nonepeqnoro ceqeaun âpoccennpymmero ornepcwnn...

Licí forma na výrobky z termoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244511

Dátum: 16.02.1987

Autori: Sedláeek Ivan, Švastová Alena, Koláo Miloslav, Kuba Zdenik, Skalka Boris

MPK: B29C 39/26

Značky: výrobky, termoplastů, forma, licí

Text:

...Msnennñ aa cqew cosnaxnñ cnsmroau Hanpameauñ npm nponannnsaann Marepuama qepes nonocwn no Momeama owaepmneaua uanens.YKasaHHan uenb nocwnraewcn TBM, qwo B MsBecTHoü Qopme uns msrorosuenns msnennñ na Tepmonnacwoa, conepmameü Bnycxnue ĽHTHMKUBHG Kaaann n nocnenoaawenbao coennHGHHHG Memny coóoň nepenycxnumm Kananamm oěopmnaxme nonocrn, cornacao nsoópewenmm, npneeneuuuü pasmep nonepeq 244511-4 Horo ceqeunn Bnycxaoro Kaaana panea I-4 paccwonna...

Prostředek k antikorozní úpravě fólie z termoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248441

Dátum: 12.02.1987

Autori: Volf Jaroslav, Malý Jindřich

MPK: B65D 65/00, C23F 11/00

Značky: termoplastů, úpravě, antikorozní, prostředek, fólie

Text:

...Dále bylo zjíštěno, že tyto směsi mají vysoká emáčecí účinky na povrchu termoplastické főlie,lze je připravovat v takové koncentraci emulze nebo diaperze že i při nánosu do 10 g/m 2 pevně ulpívají k főliovému povrchu, kde napr,u polyolefinů bez koronové úpravy, je inhíbíčně upravená termoplaetická főlie evařitelná běžně známymi prostředky. V těchto případechpevnost evaru odpovídá neupraveným főliím. 0Tímto proetředkem k antikorozní...

Způsob zvyšování houževnatosti tvářených výrobků z termoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236983

Dátum: 01.10.1986

Autori: Czerný Jiří, Šmíd Jaroslav, Neuhäusl Emil

MPK: C08L 23/30, C08J 7/08

Značky: způsob, výrobků, zvyšování, houževnatostí, tvářených, termoplastů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob až několikanásobného zvyšování houževnatosti tvářených výrobků z termoplastů pro jejich zlepšené využití zejména v technické aplikační praxi. Podstata vynálezu spočívá v tom, že výrobky z termoplastů se zahřívají ve zvenku působícím oxidačním prostředí za spolupůsobení kovových katalyzátorů přítomných v polymerních výrobcích při teplotách od 30 do 300°C po dobu od 5 sekund do 50 hodin.

Vytlačovací hlava pro zpracování tepelně citlivých termoplastů metodou vyfukování

Načítavanie...

Číslo patentu: 227282

Dátum: 15.06.1986

Autor: Čermák Josef

Značky: vyfukování, metodou, termoplastů, tepelně, vytlačovací, hlava, zpracování, citlivých

Zhrnutie / Anotácia:

Vytlačovací hlava pro zpracování tepelně citlivých termoplastů metodou vyfukování, vyznačená tím, že díl vertikálního ohybu a dělení toku taveniny je složen z jednotlivých trubkových segmentů (1) a přírub, přičemž jedna příruba tvoří těleso vytlačovací hlavy (2) a druhá připevňovací přírubu (3) .

Způsob svařování dílců z termoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230414

Dátum: 01.04.1986

Autori: Bařina Milan, Kšica Karel

MPK: B29C 27/06

Značky: svařování, dílců, termoplastů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob svařování dílců z termoplastů, příkladně velkoplošných stěnových prvků pro stavbu nádrží, založený na současném natavení stykových ploch dílců elektrickým odporovým ohřevem, s použitím mechanické síly k přitlačení natavených stykových ploch, vyznačený tím, že natavení se provádí prostřednictvím vložky ve tvaru kovového pletiva, vložené mezi stykové plochy spojovaných dílců a vykazující tvar a velikost odpovídající tvaru a velikosti...

Jehlový ventil pro jednonásobné výstřiky z termoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220510

Dátum: 15.11.1985

Autori: Vavřík Jaroslav, Ricka Josef

Značky: jehlový, ventil, termoplastů, jednonásobné, výstřiky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru zpracování termoplastických hmot na vstřikovacích strojích a řeší vracení jehly jehlového ventilu pro jednonásobné výstřiky z termoplastů odtahem trysky vstřikovací jednotky lisu. Podstatou vynálezu je nucené vracení jehly (2) vačkami (5) přes páky (4). Přitom vačky (5) jsou pevně spojeny s tryskou vstřikovací jednotky (10), která po každém vstřiku vykonává odtah (pohyb směrem od ventilu). Funkce je zřejmá z připojeného...

Zařízení k filtraci tavenin termoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220097

Dátum: 15.10.1985

Autori: Řezáč Jiří, Hanuš Leopold

Značky: termoplastů, tavenín, zařízení, filtrací

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit více prostoru kolem filtrační části vytlačovacích strojů a zpřístupnit ji takto pro obsluhu a údržbu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že přesouvací mechanismus je odnímatelný. Je vytvořen podpěrnou konstrukcí sestávající z ramene (10), nesoucí ve svém středu matici (7). Na obou koncích ramene jsou kolmo k němu nerozebíratelně připevněny dvě tyče (11, 12), jejichž konce přecházejí v ozuby (13, 14), které zapadají do...

Způsob těsnění svárů u konstrukcí z termoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225914

Dátum: 01.07.1985

Autor: Vašátko Eduard

Značky: termoplastů, konstrukcí, těsnění, svárů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob těsnění svárů u konstrukcí z termoplastů, vyznačený tím, že se do místa netěsnosti či svárů nanáší tavenina ataktického polypropylenu a/nebo směsi ataktického polypropylenu s parafinem buď štětcem, nebo zaléváním při teplotě nejméně 100 °C.

Způsob nanášení barevných povlaků z termoplastů na kovové předměty

Načítavanie...

Číslo patentu: 229631

Dátum: 01.11.1984

Autori: Walter Hans, Voest-alpine Aktiengesellschaft, Kohlbacher Heinz, Hirn Karl Krieglach

MPK: B29C 27/14

Značky: způsob, barevných, termoplastů, nanášení, kovové, povlaků, předměty

Zhrnutie / Anotácia:

K označování kovových předmětů, jako trubek, při současné záruce antikorozní ochrany je navržen dvouvrstvý povlak,přičemž se na kovový předmět nanese první vrstva z termoplastu, jehož stabilizace zabezpečuje požadovanou antikorozní ochranu. Tato první vrstva se vybarví černě, čímž se umožní zlepšení stability vrstvy. Druhá vrstva, která představuje barevnou poznávací vrstvu, popřípadě barevné označení, může být vybarvena libovolným způsobem...

Způsob antistatické úpravy povrchu výrobků a polotovarů z termoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215354

Dátum: 29.02.1984

Autori: Mrázek Jiří, Zeman Lubomír

Značky: termoplastů, způsob, povrchu, antistatické, úpravy, polotovarů, výrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob antistatické úpravy povrchu výrobků a polotovarů z termoplastů na bázi polyolefinů, polyamidů či polyvinylchloridu spočívá v nanesení práškového grafitu na povrch výrobků a v zabudování naneseného grafitu do povrchové vrstvy naleptáním povrchu vhodným rozpustidlem, např. xylenem, trikresolem, tetrahydrofuranem apod. Ve zmíněném rozpustidle je rozpuštěno i malé množství příslušného termoplastu.