Patenty so značkou «termodynamicky»

Termodynamicky stabilná modifikácia I ramatrobanu, spôsob jej výroby, jej použitie a farmaceutický prostriedok s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285109

Dátum: 24.05.2006

Autori: Voges Klaus-peter, Grunenberg Alfons, Wahl Karl-heinz

MPK: C07D 209/00

Značky: výroby, ramatrobanu, stabilná, modifikácia, farmaceutický, spôsob, prostriedok, použitie, termodynamicky, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná termodynamicky stabilná modifikácia I ramatrobanu, spôsob výroby zárodočných kryštálov tejto modifikácie roztavením, rýchlym ochladením a miešaním v inertných rozpúšťadlách a spôsob jej výroby naočkovaním zárodočných kryštálov a jej použitie a farmaceutický prostriedok s jej obsahom.

Termodynamicky stabilná forma tozylátu BAY 43-9006

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12237

Dátum: 20.09.2005

Autori: Lenz Jana, Grunenberg Alfons

MPK: C07D 213/81, A61P 35/00, A61K 31/44...

Značky: termodynamicky, forma, 43-9006, tozylátu, stabilná

Text:

...vzorca (I) V polymorfe I, vzhľadom na celkové množstvo zlúčeniny vzorca (l)Predmetný vynález ďalej poskytuje zlúčeninu vzorca (I) v polymorfe I na použitie na liečenie porúch. Prednosť sa dáva jej použitiu na liečenie porúch, ktoré sa vyznačujú procesmi abnomiálnej angiogenézy alebo hyperpermeability, ochorení kostnej drene, napríklad leukémie, liečenia karcinómu, napríklad karcínómu pľúc, pankreasu, štítnej žl , obličky alebočreva, alebo na...

Motor s mono- a/alebo bienergetickouaktívnou komorou so stlačeným vzduchom a/alebo dodatočnou energiou a jeho termodynamický cyklus

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2780

Dátum: 17.11.2004

Autori: Negre Guy, Negre Cyril

MPK: F01B 9/00, F01B 17/00

Značky: cyklus, komorou, vzduchom, termodynamicky, stlačeným, dodatočnou, bienergetickouaktívnou, energiou, motor, mono

Text:

...motora. Veľmi dobre známe konvenčné dekompresné ventily s klapkami a pružinami majú iba veľmi nízky prietok a ich použitie pre túto aplikáciu vyžaduje veľmi ťažké a málo výkonné ústrojenstva okrem toho sú tieto dekompresné ventily veľmi náchylné na tvorbu námrazy V dôsledku ochladenia vlhkosti, prítomnej voOO 08 Za účelom vyriešenia tohto problému autor tiež podal patentovú prihlášku W 0 03/089764 Al týkajúcu sa dynamického dekompresného...

Nová termodynamicky stabilná kryštálová modifikácia [2-(2-chlór-4-mesylbenzoyl)-cyklohexán-1,3-diónu]

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2736

Dátum: 11.10.2002

Autori: Eble Axel, Hinz Martin-holger, Benet-buchholz Jordi, Seidel Erika, Olenik Britta

MPK: C07C 317/00, A01N 41/00

Značky: termodynamicky, krystalová, nová, stabilná, modifikácia, 2-(2-chlór-4-mesylbenzoyl)-cyklohexán-1,3-diónu

Text:

...dostupnosti, spekanie a pod. Premena pri tom môže prebiehať po dlhšom časovom období alebo spontánne a nemôže sa predpovedať. Či, kedy a v akom množstve vznikne iná kryštálová modifikácia zostáva úplne na daných prípadoch. Toto správanie metastabilných kryštálových modifikácií môže mat veľký vplyv na vznik , transport a zvlášť na0007 Podľa predloženého vynálezu bola teraz zistená modifikácia Sulcotríone s teplotou topenia 141,4 °C ( DSC ,...

Termodynamický nasávací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 281424

Dátum: 04.03.1998

Autor: Paszkowska Monika

MPK: F16K 15/03, F01L 3/20

Značky: ventil, nasávací, termodynamicky

Zhrnutie / Anotácia:

Nasávací termodynamický ventil schopný riadiť tok palivovej zmesi a vzduchu z karburátora do kľukovej skrine dvojtaktného motora pozostáva z dutého tela (4) umiestneného medzi prípojom (1) kľukovej skrine a prípojom (7) karburátora a z príslušne umiestnených tesnení (8, 12). Ventil obsahuje puzdro (11), ktorého koniec je umiestnený vnútri tela (4) a je zrezaný pod dopredu daným sklonom( ďalej obsahuje stenu (10), ktorá je jedným koncom zavesená...

Způsob přípravy termodynamicky stabilních roztoků akrylových polymerů a kopolymerů v uhlovodíkových rozpouštědlech

Načítavanie...

Číslo patentu: 238195

Dátum: 01.05.1987

Autori: Kudrna Stanislav, Kotlán Josef, Filáček Ladislav

MPK: C08F 20/02, C08F 6/06, C08F 8/50...

Značky: stabilních, termodynamicky, přípravy, polymerů, uhlovodíkových, kopolymerů, roztoku, způsob, akrylových, rozpouštědlech

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata způsobu přípravy termodynamicky stabilních roztoků akrylových polymerů a kopolymerů v uhlovodíkových rozpouštědlech mechanochemickou homogenizací při které se roztok polymeru či kopolymeru o koncentraci 15 až 55 % hmotnostních míchá dispergačním míchadlem při teplotě - 20 až + 65 °C po dobu 0,5 až 10 hodin při obvodové rychlosti míchadla 2 až 10 m/s, s výhodou 6,5 m/s.