Patenty so značkou «termočlánku»

Způsob výroby plášťových termočlánků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262319

Dátum: 14.03.1989

Autori: Eichler Ladislav, Vyklický Ondřej

MPK: H01L 35/34

Značky: plášťových, výroby, způsob, termočlánku

Text:

...1 mm, sestávající z rozřezání kabelu na jednotlivé díly pro termočlánky, odstranění minerální izolační výplně na otevřených koncích termočlánků a svaření konců vodičů termočlánků. Podstatou vynálezu je, že minerální izolační výplň na koncích termočlánků se odstraní ponořením konců termočlánků do lihového roztoku kyseliny, na který se působí vysokofrekvenčními kmity generátoru ultrazvuku.Tento způsob chemickomechanického odstraňovaní oxidu...

Izolační průchodka termočlánku používaného pro měření teploty součástí ohřívaných doutnavým elektrickým výbojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259464

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hajný Josef, Kirchner František, Holemář Alois

MPK: G01K 1/14

Značky: doutnavým, elektrickým, izolační, termočlánku, součástí, ohřívaných, výbojem, teploty, průchodka, měření, používaného

Text:

...drátového termočlánku a na kovové vodítko průchodky. Toto napětí vyvoláváslabý výboj v prostoru mezi stěnou nádoby a kovovým vodítkem, protože stěna nádoby má opačný elektrický náboj. Při vzniku výboje začne proudit na povrchu termočlánku elektrický proud,který v místě zasunutí konce termočlánku do izolační trubičky vyvolává.lokální elektrický oblouk. V místě lokálního oblouku se termočlánek nahřívá a zkresluje měření. Postupně dojde k...

Průchod termočlánku pláštěm tlakového aparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243691

Dátum: 15.07.1987

Autori: Barák Jaroslav, Zajíeek Josef

MPK: F28F 9/00

Značky: pláštěm, tlakového, termočlánku, průchod, aparátu

Text:

...mohou být. středěny pomocí trubky z izolsčního materiálu navléknuyé ne äroub spojující pŕírubu e záslepkou.Výhoda průchodu termočlánku podle vynálezu spočívá v dokonsľłéąrořěsłněni a použrtel- A nosti pro aparúĺvpracující s vyšším tlakem. ~, - .~°. vh. 4 v n N , . -, . . u , Na vykresu jeznúzbřnąěnpříklad provedení průĺžłiíýdiĺ .dvou termočgľlánkü pl-áštěm tlakovéhoV tlakověm pláěti zije vytvořen návsrek, vrěÍ dl-os přírubou 4, ns...

Pouzdro termočlánku pro měření teploty plynných médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 243169

Dátum: 15.07.1987

Autori: Hájovský Jioí, Šmidák Štipán

MPK: G01K 1/08

Značky: médií, plynných, termočlánku, pouzdro, teploty, měření

Text:

...k místnímu zvýšení teploty. U těchto ohřívačü, kde jsou vzájemné posuny vyzdívky a pancíře větší, přesahuje namáhání pouzder termcčlánků podle čs. autorského osvědčení č. 2 l 1 755 mez odolnosti a dochází k jejich zničení.výše uvedené nedostatky odstraňuje pouzdro termočlánku pro měření teploty plynných médií podle vynálezu, jehož podstatou je, že na ocelovou trubicL zaslepenou lepenínyje připevněn jeden konec pojistného drátu, jehož druhý...

Svářecí zařízení, zejména k připevnění termočlánku

Načítavanie...

Číslo patentu: 249971

Dátum: 15.04.1987

Autor: Lehečka Zdeněk

MPK: G05F 3/02

Značky: termočlánku, zejména, zařízení, připevnění, svářecí

Text:

...provedení zařízení..svařovací zařízení sestává z transformátoru ł, ke kterému je prostřednictvím sériového zapojení polovodičového usměrňovače 3 a bloku 3 elektronické regulace připojen blok § kondenzátoru. Transformátor l transformuje při výkonu 100 W z 220 V na 50 V.Polovodičový usměrňovač 3 je vytvořen blokem diod li, které jsou připojeny na sekundární vinutí transformátoruł. Blok těchto diodłi je dále paralelné připojen k...

Zapojení linearizátoru napětí termočlánku pro regulaci výkonu hořáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236843

Dátum: 15.03.1987

Autor: Okleštek Evžen

MPK: G05D 23/19

Značky: zapojení, hořáku, termočlánku, linearizátoru, napětí, regulaci, výkonu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušené provedení linearizátoru napětí termočlánku pro regulaci výkonu hořáku. Dosahuje se toho tím, že mezi výstup operačního zesilovače a zem je zapojen nastavovací potenciometr, přičemž běžec nastavovacího potenciometru je spojen s bází tranzistoru, zatím co emitor je spojen s invertujícím vstupem operačního zesilovače a kolektor je přes proměnný odpor spojen s výstupem operačního zesilovače. Vynález lze využít u...

Spôsob korekcie termočlánku na úzkotolerantnú charakteristiku

Načítavanie...

Číslo patentu: 235214

Dátum: 15.02.1987

Autori: Oetter Juraj, Girman Michal, Fedor Jozef, Tomko Jaroslav

MPK: G01K 7/14

Značky: úzkotolerantnú, spôsob, korekcie, charakteristiku, termočlánku

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je upraviť teplotnú závislosť termoelektrického napätia viacerých kusov termočlánkov daného typu tak, aby všetky teplotné závislosti boli v stanovenom rozsahu teplôt prakticky rovnaké. Uvedeného účelu sa dosiahne tak, že sa termočlánok, ktorého teplotu meria pyrometer a ktorý je vyhrievaný v piecke, pripojí na vstup analógového prevodníka signálu s číslicovými korekciami parametrov, ktorého napätie na výstupe meria voltmeter. Na...

Zařízení pro elektrickou izolaci a vakuove utěsnění termočlánku pomocí průchodky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235730

Dátum: 01.12.1986

Autori: Jonášová Blanka, Kratochvíl Václav, Rybář Oldřich

MPK: G01K 1/14

Značky: utěsnění, pomocí, zařízení, izolaci, průchodky, vákuové, termočlánku, elektrickou

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro elektrickou izolaci a vakuové utěsnění termočlánku od stěny vakuové nádoby pomocí průchodky. Průchodka je vytvořena tvarovaným tělesem se šroubem. Průchodkou i šroubem prochází termočlánek. Na styčných plochách jsou uloženy těsnící a izolační prvky. Zařízení lze použít pro dotykové měření teploty všech součástí, které jsou pod vysokým napětím nebo ve vakuové nádobě.

Zařízení k odstraňování výplně z konců polotovarů pro výrobu plášťových termočlánků

Načítavanie...

Číslo patentu: 222818

Dátum: 15.03.1986

Autori: Adolf Jaroslav, Všetečka Václav

Značky: konců, termočlánku, výplně, plášťových, polotovarů, výrobu, zařízení, odstraňování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k odstraňování výplně z konců polotovarů pro výrobu plášťových termočlánků. Vynález se týká výroby plášťových termočlánků a řeší odstraňování výplně z konců polotovarů pro výrobu termočlánků. Konce polotovarů pro výrobu termočlánků, ze kterých se má odstranit výplň, se vloží do proudu vzduchu unášejícího abrazívní materiál. Je to korund nebo kysličník křemičitý o velikosti zrn 0,05 mm do 1,00 mm. Abrazívní materiál svojí kinetickou...

Zařízení pro udržení kalibrace termočlánku v trysce k tažení skleněných vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 214782

Dátum: 15.09.1984

Autor: Nitto Boseki

Značky: zařízení, vláken, kalibrace, udržení, trysce, tažení, sklenených, termočlánku

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k ošetřování a/nebo zavlačování uzavřených skleníků, zejména fóliových skleníků kapalnými látkami. Závlahový rám (7) nesoucí závlahový systém je zavěšen na pohyblivé nosné hlavici (4), jež pojíždí na visuté jízdní dráze (2) uložené na vrcholu nosných oblouků (11) skleníku (1). K závlahovému rámu (7) je připojen trubkový had (61), který je zavěšen pod vrcholem nosných oblouků (11) skleníku (1) ve směru jeho podélné osy. Trubkový had...