Patenty so značkou «terminálu»

Zariadenie platobného terminálu, systém na výmenu dát o platbe obsahujúci toto zariadenie a spôsob overovania oprávnenia na obsluhu zariadenia platobného terminálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287998

Dátum: 30.08.2012

Autori: Pavlic Bogdan, Polutnik Aleksander

MPK: H04M 1/215, G07F 7/10

Značky: overovania, zariadenie, obsahujúci, oprávnenia, platbe, zariadenia, platobného, obsluhu, výměnu, systém, spôsob, terminálu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie platobného terminálu a systém na výmenu dát o platbe, ktorý obsahuje zariadenie (10) platobného terminálu na spojenie so zariadením pokladničného systému a s mobilným telefónom (14), autorizačné centrum (1) na spojenie s mobilnou sieťou (5) na prenos hlasu a s finančným informačným systémom mobilný telefón (14) na spojenie s mobilnou sieťou (5) na prenos hlasu a so zariadením (10) platobného terminálu. Výmena dát o platbe sa...

Telekomunikačný systém a spôsob riadenia prechodu účastníckeho terminálu medzi dvoma sieťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10439

Dátum: 24.08.2006

Autori: Kross Joachim, Bücker Wolfgang, Horn Günther, Gröting Wolfgang, Riegel Maximilian

MPK: H04W 36/14

Značky: systém, přechodu, dvoma, účastnického, telekomunikačný, terminálu, spôsob, medzi, riadenia, sieťami

Text:

...Accounting (autentizácia, autorizácia a účtovanie). K účastníckym dátam účastníckeho terminálu, uloženým na serveriAAA, je pristupované ako zo strany prvej siete, tak aj zo strany druhej siete.Na základe predkladaného vynálezu môže byť s výhodou uníožnený plynulý prechod medzi celulárnou mobilnou telefónnou sieťou, a telefónnou sieťou WiMAX, takže môže byt celkom alebo takmer zabránené prerušeniu už existujúceho spojenia. To zaisťuje...

Spôsob registrácie komunikačného terminálu v sieťach IMS služieb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8079

Dátum: 05.03.2004

Autor: Blicker Stephan

MPK: H04W 4/10

Značky: registrácie, komunikačného, sieťach, terminálu, spôsob, služieb

Text:

...v závislých nárokoch.0009 Podla predloženého vynálezu je zlsťované v časti sieťového prvku siete IMS služieb, či je komunikačný terminál aktuálne registrovaný v IMS. Akkomunikačný terminál nie je aktuálne registrovaný vlMS, je automaticky spustená |MS registračná procedúra vysielaním krátkej správy SMS do komunikačného terminálu, pričom krátka správa obsahuje IMS registračnú0010 Spôsob umožňuje IMS platforme ustanovovať sieťovo spúšťanú IMS...

Spôsob prevádzky terminálu rádiomobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283548

Dátum: 11.08.2003

Autor: Sentinelli Mauro

MPK: H04M 1/02, H04M 17/00, H04M 17/02...

Značky: spôsob, terminálu, rádiomobilu, prevádzky

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob sa týka prevádzky terminálu rádiomobilu typu GSM, ktorý zahŕňa čítacie zariadenie bežných kariet a prídavné čítacie zariadenie čipových kariet vrátane prídavného čítacieho zariadenia na spracovanie čipových kariet štandardného formátu, pričom uvedené prídavné čítacie zariadenie je upravené na príjem a spracovanie predplatených čipových kariet, na ktorých je uložený využiteľný kredit na použitie telefónnej služby. Čipová karta predstavuje...

Metóda automatického riadenia informácií, ktorých obsah závisí od terminálu (telefónu), v bezdrôtovej komunikačnej sieti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1674

Dátum: 26.06.2003

Autor: Bergqvist Per

MPK: H04Q 7/22, H04Q 7/34

Značky: bezdrôtovej, terminálu, riadenia, metoda, telefónu, informácií, automatického, závisí, ktorých, sietí, komunikačnej, obsah

Text:

...vyjadrenie existencie špecifikovaných vlastností, krokov, alebo prvkov, nevylučuje to však aj existenciu ďalšej, alebo ďalších vlastností, krokov, alebo prvkov, alebo ich kombinácií.0032 V ďalšej častí je uvedený popis predmetu vynálezu podla priložených náčrtkov, kdeObrázok 1 zobrazuje vývojový diagram bezdrôtovej komunikačnej siete, ktorú je možne použiť pri realizácii metódy podla tohto vynálezuObrázok 2 zobrazuje druhý vývojový diagram...

Zapojení přípojných míst pro komunikaci terminálů s centrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263428

Dátum: 11.04.1989

Autor: Vlk Jiří

MPK: G06F 13/10, G06F 13/00

Značky: zapojení, komunikaci, míst, terminálu, centrem, přípojných

Text:

...smyčky zpět do druhého vývodu lg centrálního počítače l. Do přímé větve vedení 2 proudové smyčky jsou svými prvními vývody il a druhýmí vývody gg sériové zapojena připojná místa 4 tak, že vždy první vývod 5 přípojného místa 4 násle dujícího je spojen s druhým vývodem 53 přípojného místa A před Ř L. V 2 La 5.»cházejícího, přičemž třetí vývody 32 přípojných míst 3 jsou spojeny se společným zpětným vodičem gg.První vývod il přípojného...

Zapojení přípojných míst pro komunikaci terminálů s centrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263427

Dátum: 11.04.1989

Autor: Vlk Jiří

MPK: G06F 13/10, G06F 13/00

Značky: terminálu, centrem, zapojení, komunikaci, míst, přípojných

Text:

...smyčky. Další výhodou zapojení je to, že při vysílání z terminálu je možný současný odposlech na vedení, který může sloužit ke kontrole správnosti vyslaných dat.Na připojených výkresech je v blokových schématech znázorneno zapojení přípojných míst pro komunikaci terminálů s centrem,a to na obr. 1 vnitřní zapojení přípojného místa a na obr. 2 zapojení přípojných míst k centrálnímu počítači prostřednictvím společné proudové smyčky.Proudová...

Zapojení inteligentního terminálu s mikroprogramovým řízením diskové paměti s pružným magnetickým diskem

Načítavanie...

Číslo patentu: 258969

Dátum: 16.09.1988

Autor: Bureš Jaroslav

MPK: G06F 9/00

Značky: diskem, terminálu, magnetickým, inteligentního, zapojení, diskové, mikroprogramovým, pamětí, řízením, pružným

Text:

...969ho budiče sběrnice je připojen na výstup prvního invertoru, jehož vstup tvoří současně druhý nastavovací vstup, výběrový vstup obousměrného budíče sběrnice je připojen jednak na výstup prvního dvouvstupového obvodu typu negace logického součinu, jednak přes odpor na kladný pól zdroje elektrické energie, první vstup prvního dvouvstupového obvodu typu negace logíckého součínu je přípojen na výstup druhého ínvertoru, jehož vstup tvoří...

Televizní řídicí jednotka terminálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246329

Dátum: 15.12.1987

Autori: Chiodini Laura, Marks Hans-günter, Busto Arsizio, Bernardi Luigi, Mantegani Sergio

MPK: G06F 3/153

Značky: řídící, terminálu, televizní, jednotka

Text:

...způsobem. je zajištěno současné zvobrazení vstupního- analogového televizního signálu a digitálního televízního signálu ge 4nerovaného logickou jednotkou terminálu na obrazovce zobrázovací jednotky s možností samostatného zobrazení obou signálů, přičemž výstupní televizní signál je možné pripojit do televizních okruhů.Výhodou zařízení podle vynálezu je možnost kombinace digitálních a analogových televizních sígnálů s možností...

Zapojení na testování rychlého kanálu intoligentních terminálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246684

Dátum: 15.10.1987

Autor: Oehák Jaroslav

MPK: G06F 11/14

Značky: terminálu, zapojení, rychlého, intoligentních, kanálu, testování

Text:

...výstupů lg čítače 19 je připojena na třetí skupinu datových vstupu Q výstupního přspínače gg. První přepínací výstup gł deködéru gg je připojen na první přepínací vstup g výstupního přepínače gg, kdežto jeho druhý přepínací výstup gg je připojen na druhý přepínací vstup QA výstupního přepínače gg. První volicí výstup gg dekôdéru gg je připçjen na první volicí vstup 1 čítače lg, kdežto jeho druhý volicí Výstup głg je připojen na druhý...

Zapojenie komunikačného alfanumerického terminálu, najmä pre technologické zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 241345

Dátum: 15.09.1987

Autori: Petrů Vladimír, Švarc Josef, Sochor Jioí, Šeda Jan

MPK: G05B 15/02

Značky: terminálu, technologické, zariadenie, najmä, alfanumerického, zapojenie, komunikačného

Text:

...4.Komunikačný ailfanumerický terminál podla zapojenia môže pracovať V móde vstupnom a zobrazovacom.Vo Vstwpnom móde sa .znak a klávesnice 1 terminálu odošle najprv cez komunikačný mikropočítač 4, ktorý je súčasťou terminälu do riadiaceho systému 7. V ňom sa spraco 241345je a vo forme v akej bol prijatý sa odošle späť do komunikačného mikropočítača 4. Po transtormácii do pracovného kódu sa prenesie do z-obrazovacieho mikropočítača 9, ktorý -v...

Zapojení řídicí jednotky alfanumericko-grafického terminálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239868

Dátum: 01.07.1987

Autori: Otýs Václav, Roba Josef

MPK: G09G 1/24

Značky: zapojení, řídící, terminálu, jednotky, alfanumericko-grafického

Text:

...Avýstup je spojen s hodinovým vstupom zobrazoveoího řan dičo. Sdružená datové a adresová svorka zobrazovacího řadiöe je spojene se skupinovou sdresovou a datovousvorkoú zobrazovaní paměti, jejíž adružený alfanumerický datový výstup je spojen se adruženým datovým vetupem generátoru znaků. Paralelní obrazový výstup generátoru znaků je epojen s paralelním datovým vstupem alfanumerického poeuvného registru, jehož sériový obrazový výstup je...

Zapojení inteligentního terminálu s grafikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 251049

Dátum: 11.06.1987

Autor: Bureš Jaroslav

MPK: G06F 3/14

Značky: zapojení, grafikou, inteligentního, terminálu

Text:

...vstupů Q paměti Ž a na druhou skupinu adresových vstupu gg multíplexoru 1 adresy. První skupina datových výstupů Qłą procesoru ł pro signály D 0 až D 15 je připojena na skupinu datových vstupů 21 paměti 2, kdežto jeho druhá skupina datových výstupu Qłg pro signály V(0) až V(15) je připojena na skupinu datových vstupů gł registru g počáteční adresy, a sice pro signály V(O) až V(11) a na druhou skupinu datových vstupů Qg radiče Q zobrazení, a...

Zapojení adaptoru pro připojení magnetické páskové jednotky k inteligentnímu terminálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223398

Dátum: 15.03.1986

Autori: Sapák Vojtěch, Bureš Jaroslav

Značky: připojení, inteligentnímu, jednotky, páskové, adaptoru, zapojení, terminálu, magnetické

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je umožnit připojení magnetické páskové jednotky k inteligentnímu terminálu vybavenému řídicími obvody vstupu a výstupu podle autorského osvědčení č. 213 298. Uvedeného cíle se dosáhne zapojením adaptoru pro připojení magnetické páskové jednotky k inteligentnímu terminálu s pamětí příkazu, s řadičem zápisu, s oscilátorem, s blokem monostabilních klopných obvodů, s registrem a se synchronizačním blokem. Magnetickou páskovou...

Zapojení vstupního terminálu velkostroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 216614

Dátum: 01.10.1984

Autor: Patočka Petr

Značky: vstupního, terminálu, zapojení, velkostroje

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení vstupního terminálu velkostroje, vyznačené tím, že kódovací kotouč (1), pro převod alfanumerické informace na binární kód tří z osmi, je propojen výběrovým vodičem (2) na řídicí sběrnici (3) a paralelně přes oddělovací diody (4) na datovou sběrnici (5) a nezávislé přepínače (6), jejichž výstupem je přímo binární kód, jsou propojeny výběrovým vodičem (7) na řídicí sběrnici (3) a paralelně přes oddělovací diody (8) na datovou sběrnici...