Patenty so značkou «termické»

Termické torpédo na prípravu materiálov na uvedenie do pôvodného stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18057

Dátum: 16.10.2011

Autor: Wright James

MPK: E01C 19/46, E01C 19/08

Značky: stavu, materiálov, uvedenie, pôvodného, torpédo, přípravu, termické

Text:

...alebo výhodne zabezpečiť zariadenie aspôsob dodania na pracovisko uvedenia do pôvodného stavu predom zmiešané triedené kamenivo a zmes stabilizačného činidla, ktoré by boli vhodné na použitie na mieste a ktoré by zvýšili rýchlosť dodania materiálov a spracovanie, a ktoré by zabránili plytvaniu materiálov.0013 Bolo by tiež výhodné zabezpečiť spôsob prípravy a dodania materiálov na uvedenie do pôvodného stavu na pracovisko, ktorý znižuje...

Systém na termické spracovanie súčastí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20020

Dátum: 23.10.2009

Autori: Krink Volker, Laurisch Frank, Bach Friedrich-wilhelm, Rümenapp Thomas

MPK: B23K 10/02, B23K 10/00, B23K 26/14...

Značky: spracovanie, súčastí, systém, termické

Text:

...využitý spoločný prístup oboch komponentov na spoločne využiteľné0014 Systém podľa vynálezu je pritom vytvorený tak, že hlava na spracovanie laserom a hlava na spracovanie plazmou môžu byť spojené s jediným tyčovým elementom. Pritom sa v tyčovom elemente vyskytujú aspoň jeden prívod pre elektrický prúd k elektróde V hlave na spracovanie plazmou, jedno optické vlákno na laserové žiarenie a jeden prívod pre procesný plyn. Tieto s...

Lavalová dýza na termické a kinetické striekanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13638

Dátum: 29.04.2004

Autori: Stoltenhoff Thorsten, Kreye Heinrich, Heinrich Peter

MPK: C23C 24/04, B05B 7/14

Značky: lavalová, dýza, kinetické, termické, striekanie

Text:

...používajú Lavalove dýzy. Tu používané dýzy majú podstatne väčší expanzný pomer. Tuje len dôležité, aby sa plyn (prípadne produkt spaľovania) intenzívne urýchlil na čo najkratšej dráhe. Problémom u raketových dýz je pritom redukcia ťahu divergenciou prúdu na výstupe dýzy. Toto je opísané v príručke Gas Dynamics, zv. l, strana 232 a 233. Z tohto dôvodu majú raketové dýzy s optimalizovaným ťahom zvonovitú kontúru, ktorá zaisťuje, aby plyn...

Způsob termické analýzy na základě neutronové transmisivity materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268465

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hrdlička Zbyněk, Vachuška Josef, Peterka František

MPK: G01N 24/00

Značky: neutrónové, způsob, termické, základě, analýzy, materiálů, transmisivity

Text:

...nedostatok odstraňuje způsob termické analýzy na, základě neutronové transmisivity materiálů podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že materiál určený k analýze se prozařuje usměměným proudem neutronů za současného ohřevu v rozmezí teplot B 0 °C do 1200 °C podle druhu analyzovaněho materiálu, zároveň se polohově citlivým p-lbšným detektoreul neutronů měří hustota toku neutronů prošlých materiálem a z výsledků měření se vyhodnotí...

Způsob termické separace prachových, jemných nebo kusových odpadových materiálů od kapalných fází a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 268237

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bečvář Jaroslav, Pospíšil Josef, Fotul Ilja

MPK: B01D 43/00

Značky: jemných, separace, termické, kusových, provádění, fázi, odpadových, prachových, kapalných, materiálů, zařízení, způsob

Text:

...při zpracovávání těchto odpadových materiálů, přínosem je i značná ekonomická efektivnost řešení dle Vynálezu.Konkretní příklad provedení zařízení dle vynálezu je zobrazen scheoaticky na přiloženém výkresu.Zařízení dle vynálezu sestává Z rotační kovové rezorty L, plynotěsně uzevřené ttsněním á, která je šikmo uložena na hnacích kontaktních kladkách g. Kontaktní kladky g jsou připojeny na výkonový transfonnátor 2 s regulátorem 19 a...

Způsob termické likvidace upotřebené odniklovací lázně

Načítavanie...

Číslo patentu: 268094

Dátum: 14.03.1990

Autori: Krčma Ladislav, Špaček Pavel

MPK: B09B 3/00, C02F 11/10

Značky: lázně, upotřebené, způsob, odniklovací, termické, likvidace

Text:

...Nejprve podle známých chemických reakcí se prítomný kyanid sodný i jeho komplexy chelátového typu s niklem a chromem převedou na hexakyanoželeznatan sodný pomocí heptahydrátu síranu železnatého. Dalším přebytkem heptahydrátu síranu železnatého vzniká bílá sraženína hexakyanoželeznatanu-železnato sodného, která vzdušným kyslíkem se rychle dále oxiduje a mění na modrý odstín. Vzniká tak Turnbullova modŕ, která se však další oxidací vzdušným...

Způsob termické likvidace anorganických kalů z galvanizoven

Načítavanie...

Číslo patentu: 257162

Dátum: 15.04.1988

Autori: Krčma Ladislav, Petřík Milan

MPK: C02F 11/06

Značky: kalů, způsob, galvanizoven, termické, likvidace, anorganických

Text:

...křemičitany.způsobem podle vynálezu se provede termická likvidace kalů z galvanizoven snadněji tak, že vlhké kaly se mísí nejdříve s tekutým nebo práškovým vodorozpustným alkalickým křemičitanem, známým pod označením vodní sklo. V plné shodě s fyzikálněchemickými zákony směs kalů s vodním sklem ve vodném prostředí vykazuje největší entropii a tudíž chemická reakce probíhá také nejsnadněji, již za obyčejné teploty za vzniku...

Zařízení pro dopravu odpadních kalů k termické likvidaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 242580

Dátum: 01.03.1988

Autor: Bubník Vladimír

MPK: C02F 11/06

Značky: zařízení, dopravu, termické, likvidaci, odpadních, kalů

Text:

...kalů se provádí přímo v nádobě,která je součástí tohoto zařízení, odpadá tím nutnost budovánívytápěných skladových a manipulačních prostnnů se specielnim zařízením pro shromaždování a dopravu kalů. Při provozu je od založení kalů do misící nádoby celé zařízení ovládáno dálkověz místa obsluhy kotlů poloautomaticky, přičemž dávkování do kotle se děàe pomocí upraveného dávkovacího čerpadla. Dávkování je rovnoměrné v množství, ktoré...

Způsob termické likvidace plynového kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250252

Dátum: 15.04.1987

Autor: Vodseďálek Jaroslav

MPK: C10L 1/32, C10K 1/04, C02F 11/18...

Značky: likvidace, plynového, termické, způsob, kondenzátu

Text:

...látek, např. 20 až 90 g dehtu v jednom litru plynového koudenzätu, spaluje v ohništi s přídavným palivom v poměru nejméně 4,5 M tepelné energie v přídavném pallvu na 1 kg plynového kondenzátu.Výhody způsobu podle vynálezu tkví V tom, že není třeba recirkulovat veliké množství tenolove vody, odpadne nutnost výstav~ by zařízení pro redukci tlaku přehř-áté tenolové vody a její separaci od neodpařené vody jako u patentu NSR č. 2 863 989 a čs. AO...

Způsob termické likvidace odpadních umělích hmot s obsahem sloučenín chloru za současného zisku tepelné energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 232094

Dátum: 01.04.1987

Autori: Rybín Miroslav, Ruml Vladimír, Soukup Miloslav, Čech Jiří

MPK: B09B 3/00

Značky: likvidace, zisku, chlóru, obsahem, současného, tepelně, způsob, termické, odpadních, sloučenin, umělích, energie

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočivá v tom, že se odpadní umělá hmota rozřeže nebo rozdrtí na malé části, její povrch se zaktivizuje tak, aby se po důkladném opláchnutí ve vodě po celé ploše smáčel, načež se takto upravená odpadní umělá hmota smočí vodným roztokem lepidla, po důkladné hmogenizaci se částečně vysuší a v míchačce se smíchá s vápnem nebo s vápencem a popřípadě ještě s odpadními popouštěcími solemi s obsahem dusitanů a dusičnanů a po...

Termické vnitroreaktorové čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 231418

Dátum: 15.06.1986

Autori: Jiroušek Vítězslav, Černý Karel, Hógel Jozef

MPK: G01T 3/00

Značky: vnitroreaktorové, čidlo, termické

Zhrnutie / Anotácia:

Termické vnitroreaktorové čidlo je určeno pro měření záření v aktivních zónách jaderných reaktorů. Detekční tělísko termického vnitroreaktorového čidla je tvořeno směsí štěpitelných a neštěpitelných izotopů aktinidů. Množství štěpitelného a neštěpitelného nuklidu jsou přímo úměrná poměru spektrálně závislých účinných průřezů pro absorbci neutronů v neštěpitelném nuklidu k účinnému průřezu pro štěpení štěpitelného nuklidu.

Pracovní komora zařízení pro termické odjehlování součástí výbuchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224377

Dátum: 01.12.1985

Autor: Oždian Bedřich

Značky: komora, výbuchem, odjehlování, pracovní, součástí, termické, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Pracovní komora zařízení pro termické odjehlování součástí výbuchem, vyznačující se tím, že je umístěna nad upínacím mechanismem (12) svou dutinou (14) směrem nahoru, a její uzavírací víko (7) je uchyceno v horní části (8) stojanu (10) zařízení.

Způsob termické úpravy azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 226317

Dátum: 15.10.1985

Autori: Smetana Karel, Vanc Václav

Značky: azobarviva, způsob, termické, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob termické úpravy azobarviva 2-kyan-4-nitro-4´-/(N-etyl-N-kyanetyl)-amino/- 1,1´-azobenzenu vzorce I do' stabilní foriqy zahříváním nestabilní modifikace, získané při kopulaci barviva, ve vodném prostředí na teplotu 90 až 95 °C, vyznačený tím, že se azobarvivo vzorce I zahřívá ve vodném prostředí za přítomnosti tenzidu typu alkylpolyglykoléteru obecného vzorce R-0-(CH2CH20)n-1-CH2CH2 OH, kde R je alkyl C10 až C18, n je 1 až 6 a/nebo...

Odsávací zařízení pro termické odjehlování strojírenských součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 224162

Dátum: 01.07.1984

Autor: Oždian Bedřich

Značky: součástí, termické, odjehlování, odsávací, strojírenských, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Odsávací zařízení pro termické odjehlování strojírenských součástí vyznačené tím, že sestává ze sacího tělesa (7) napojeného na sací potrubí (2) a opatřeného kruhovými otvory v horní i dolní stěně, které je umístěno s minimální vůlí na pracovní komoře (4), uzavřené přítlačným talířem (5), přičemž mezi spodní stěnou sacího tělesa (7) s kruhovým otvorem a spodním okrajem pracovní komory (4) je vytvořena sací štěrbina.