Patenty so značkou «tereftálovej»

Polyesterpolyoly na báze kyseliny tereftalovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12849

Dátum: 13.10.2009

Autori: Kampf Gunnar, Tischer Gerlinde, Gehringer Lionel

MPK: C08G 18/42, C08G 63/48, C08G 18/40...

Značky: polyesterpolyoly, tereftálovej, báze, kyseliny

Text:

...cykloalifatických diolov s 2 až 18 atómami uhlíka alebo ich alkoxylàtov, d) od 2 do 50 mol., výhodnejšie od 2 do 40 mol., zvlášť výhodnejšie od 2 do 35 mol. vyššie funkčného polyolu, zvoleného zo skupiny obsahujúcej glycerín, alkoxylovaný glycerín, trimetylolpropán,alkoxylovaný trimetylolpropán, pentaerytritol a alkoxylovaný pentaerytritol, pričom na jeden kg polyesterpolyolu sa nechá zreagovať prinajmenšom 800 mmol polyolu...

Zmesi diizononylesterov kyseliny tereftálovej, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16605

Dátum: 03.12.2008

Autor: Grass Michael

MPK: C08K 5/12, C07C 69/82

Značky: kyseliny, diizononylesterov, spôsob, použitie, zmesí, tereftálovej, výroby

Text:

...diizononyltereftaláty, alebo sa vojedínelých prípadoch opisuje možnosť použitia akozmäkčovadla, ako napríklad v dokumente JP 2001240844, kde sa opisuje ich použitie akozmäkčovadla V polyuretánových systémoch. Explícitná analýza ñmkčných vlastností nebola však nikdy uskutočnená, zvlášť nie V závislosti od zloženia izononylového bočného reťazca, resp. stupňa rozvetvenia.Vychádzaj úc zo známeho stavu techniky, spočívala úloha predloženého...

Spôsob výroby kyseliny tereftálovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 231612

Dátum: 01.05.1986

Autori: Ilavský Ján, Hronec Milan

MPK: B01J 23/84, C07C 63/26, B01J 23/34...

Značky: kyseliny, tereftálovej, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby kyseliny tereftálovej katalyzovanou oxidáciou zmesí p-xylénu, p-tolaylovej a vody v kvapalnej fáze plynom obsahujúcim kyslík. Reakcia sa uskutočňuje v prítomnosti heterogénneho katalyzátora pozostávajúceho z kobaltu alebo mangánu a ich vzájomných zmesí v hmotnostnom pomere kobaltu ku mangánu 30 : 1 až 20 : 1 alebo kobaltu s olovom alebo striebrom alebo zirkónom, alebo zmesi mangánu s niklom alebo polybdénom v...

Spôsob výroby kyseliny tereftálovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 223682

Dátum: 15.03.1986

Autori: Ilavský Ján, Hronec Milan

Značky: kyseliny, výroby, tereftálovej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru prípravy organických látok a rieši spôsob výroby kyseliny tereftálovej. Jeho podstatou je, že heterogénny katalyzátor obsahujúci kobalt alebo mangán alebo ich zmesi sa použije v rozsahu 0,05 až 3,0 % hmotnostných kovu príslušného heterogenného katalyzátora na násadu kvapalnej zmesi p-xylénu, p-toluylovej kyseliny a vody, ktorá je oxidovaná plynom, obsahujúcim molekulový kyslík. Použitie kyseliny tereftálovej je hlavne v...

Spôsob prípravy kyseliny tereftálovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 220900

Dátum: 15.02.1986

Autori: Hronec Milan, Ilavský Ján

Značky: přípravy, kyseliny, tereftálovej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy kyseliny tereftálovej, oxidáciou zmesi p-xylénu, aromatickej monokarboxylovej kyseliny a vody v kvapalnej fáze plynom, obsahujúcim Molekulový kyslík. Pri oxidácii sa používajú heterogénne katalyzátory na báze kobaltu, alebo mangánu alebo ich zmesí, prípadne v kombinácii s ďalšími kovmi prechodného mocenstva. Podstatou spôsobu podľa vynálezu je, že do reakčnej zmesi sa pridávajú zlúčeniny brómu spolu s aromatickými...

Spôsob výroby kyseliny tereftálovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 218081

Dátum: 15.06.1984

Autori: Ilavský Ján, Hronec Milan

Značky: výroby, spôsob, kyseliny, tereftálovej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob oxidácie kyseliny tetereftálovej oxidáciou p-xylénu kyslíkom, vzduchom alebo kyslík obsahujúcim plynom pri teplote 150 až 220 °C pri tlaku 1 až 15 MPa tak, že reakcia prebieha vo vodných roztokoch aromatických monokarboxylových kyselín za katalytického účinku solí prechodných kovov aktivovaných zlúčeninami brómu a v prítomnosti látok, obsahujúcich aspoň jeden atóm dusíka v molekule alebo sa ako katalyzátory používajú...