Patenty so značkou «teplovzdušný»

Rotačný teplovzdušný motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 286743

Dátum: 02.04.2009

Autori: Fitz Pavel, Isteník Rastislav, Kukuča Pavol

MPK: F01C 1/00

Značky: teplovzdušný, rotačný, motor

Zhrnutie / Anotácia:

Rotačný teplovzdušný motor pozostáva z ohrievacej časti (1), chladiacej časti (2), tepelnoizolačnej vrstvy (3), hriadeľa (4) a lamiel (5). Hriadeľ (4) obsahujúci radiálne posuvne uložené lamely (5) je excentricky rotačne uložený vo vonkajšom telese, ktoré je zložené z ohrievacej časti (1) nepohyblivo spojenej s chladiacou časťou (2) prostredníctvom tepelnoizolačnej vrstvy (3). Rotačný teplovzdušný motor podľa vynálezu nepotrebuje periodicky...

Teplovzdušný výmenník na splodiny plynovej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4501

Dátum: 07.07.2006

Autor: Král Peter

MPK: F28F 1/00, B01D 5/00, F28D 7/10...

Značky: výmenník, splodiny, plynovej, teplovzdušný

Text:

...Čistý vzduch prúdi V jednej z rúr, protichodne so splodinami, ktore prúdia v rúre druhej. Môže byt použitých aj viac rúr, pričom medzi samotnými rúrami striedavo prúdi čistý vzduch protichodne so splodinami. Splodiny a čistý vzduch sú poháňane pomocou, od seba nezávislých ventilátorov, či dúchadiel. Dlžka potrubia je úmemá tomu, koľko tepelnej energie chceme odobrať. Účinnosť zariadenia je závislá aj od toho, aký je silný ventilátor na rúre s...

Teplovzdušný agregát

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2143

Dátum: 07.05.1999

Autori: Zavřel Jiří, Venhart Jiří, Báča Pavel, Kohoutek Alois

MPK: F23C 1/08

Značky: agregát, teplovzdušný

Text:

...prúdenia vzduchu medzi jednotlivými rúrkami3 výhodné, ak sú rúrky umiestnené vo dvoch rovinách navzájom presa dene.Za účelom dokonalého využitia tepla spalín sú vnútri rúrokrúrkovnice umiestnené spomaľovače ťahu.Na získanie väčšej turbulencie vzduchu a výhodnejšieho prestupu tepla možno rúrky rúrkovnice, najmä tvaru oválu alebo krídla, odkloniť od horízontálnej roviny.Prehľad obrázkov na výkresochTeplovzdušný agregát podľa technického...

Teplovzdušný agregát

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2135

Dátum: 07.05.1999

Autori: Zavřel Jiří, Kohoutek Alois

MPK: F23M 13/00

Značky: agregát, teplovzdušný

Text:

...ventilátorom je umiestnené na podstavec L vytvorený z profilového materiálu a na jednom konci vybavený pojazdovými kolesami §, umiestnenými na hriadeli Q uloženom v úchytoch i. Podstavec 1 je na jednom konci vybavený dvoma pevnými nosnými tyčami í a na opačnom konci je vybavený úchytmi 8, cez ktoré sú prevlečené výsuvné tyče g, na jednom konci opreté o zarážky g privarené k podstavcu 1. Podstavec 1 je vybavený rámovou klietkou 6s...

Teplovzdušný liečebno-preventívny agregát

Načítavanie...

Číslo patentu: U 757

Dátum: 08.03.1995

Autor: Švec Anton

MPK: A61F 7/00, A47C 21/04

Značky: liečebno-preventívny, agregát, teplovzdušný

Text:

...porovnateĺné napríklad s domácou chladničkou. Zariadenie je teda možné umiestnit v Íubovoĺnej miestnosti s prívodom elektrickej energie bez nutnosti adaptácie. Ďalšou výhodou je prevádzka podla individuálnych požiadaviek užívateĺa bez podstatnejšieho vplyvu na okolie. Malé rozmery,jednoduchá konštrukcia a prevádzka s nízkou spotrebou energie vytvárajú podmienky pre hospodárnosť zariadenia, ktorá by mala byt vyššia v porovnaní s obdobnými...

Teplovzdušný agregát

Načítavanie...

Číslo patentu: U 279

Dátum: 06.10.1993

Autori: Šablica Rudolf, Jurových Milan, Chmela Augustín

MPK: F23B 7/00

Značky: agregát, teplovzdušný

Text:

...komory, v ktorej sú klapkou uzavierajúcou časť priestoru tejto komory nasmerované do prednej časti rúr vertikálneho výmeníka tepla , ktorou prechádzajú a V priestore pod týmto vertikálnym výmeníkom uzavretom de liacou stenou sa otáčajú a zadnou časťou rúr vertikálneho vý menik sa vracajú naspäť do spalinovej komory za uzavretou klapkou a odvádzajú spalinovým kominom.Umiestnenie vertitálneho výmenika tepla do cesty odvádzanému zohriatemu...

Teplovzdušný výměník k představnému topeništi na spalování dřevních paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 264650

Dátum: 14.08.1989

Autori: Sladký Václav, Jirásek Petr

MPK: F24H 3/00

Značky: spalování, teplovzdušný, představnému, topeništi, palív, výměník, dřevních

Text:

...ohniště představného topeniště a vystoupení teploty spalin nad250 °C, případně i více, se ručně nebo automaticky uzavírá uzavírací klapka přímého tahuV potrubí přímého tabu mezi oběma spodními komorami a horké spaliny stoupají vzhůru před ní svislou výměníkovou vložkou ze spodní přední komory. Přes horní spojovací komoru přechâzejí horizontálně do zadní svislé výměníkové vložky, kterou procházejí směrem dolů do Spodní komory a z ní do...

Teplovzdušný agregát

Načítavanie...

Číslo patentu: 239098

Dátum: 01.06.1987

Autor: Mikoda Jiří

MPK: F28D 7/10, F24H 3/12

Značky: teplovzdušný, agregát

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení bylo nalézt konstrukci nepřímého teplovzdušného agregátu pro ohřev vzduchu nad 150°C. Tohoto cíle se dosahuje konstrukcí s protiproudým uspořádáním spalin a ohřátého vzduchu a s výměníkem umístěným nad spalovací komorou. Odvod částečně ohřátého vzduchu z trubkového výměníku je prováděn u horké trubkovnice (6) a odvod ohřátého vzduchu z teplovzdušného agregátu je proveden u zaústění spojovacího kanálu (5) do konce plamence...

Teplovzdušný agregát

Načítavanie...

Číslo patentu: 218529

Dátum: 15.03.1985

Autor: Mikoda Jiří

Značky: teplovzdušný, agregát

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo optimalizovat konstrukci zdroje horkého čistého vzduchu, například pro sušení. Tohoto cíle se dosáhne tak, že nad spalovací komoru se rovnoběžně umístí výměník se vstupem spalin do výměníku zhruba nad hořákem. Tato orientace výměníku má za důsledek, že ohřívaný vzduch napřed ofukuje žebrovaný plamenec a posléze horkou trubkovnici. Prostor plamene spalovací komory je s horkou trubkovnicí spojen kanálem, který otáčí proud...

Teplovzdušný vytápěcí agregát pro kolejová vozidla, zejména pro velkoprostorové vagóny

Načítavanie...

Číslo patentu: 223492

Dátum: 01.05.1984

Autori: Deml Jan, Segeťa Jiří, Hübscher Rudolf

Značky: zejména, kolejová, vozidla, teplovzdušný, vagóny, vytápěcí, agregát, velkoprostorové

Zhrnutie / Anotácia:

Teplovzdušný vytápěcí agregát pro kolejová vozidla, zejména pro velkoprostorové vagóny. V horní části skříně agregátu je umístěn uprostřed kanál pro přívod čerstvého a recirkulačního vzduchu z obou stran vozové skříně, který má ve své dolní stěně sací otvor pro přívod vzduchu k filtru a ve své horní stěně je do něho zaústěn leví otvor recirkulačního vzduchu. Po obou stranách kanálu pro přívod nasávaného a recirkulačního vzduchu jsou v horní...