Patenty so značkou «teplovodný»

Teplovodný výmenník tepla s ochladzovaco-predhrievacím stupňom kvapalina-kvapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 288225

Dátum: 03.11.2014

Autor: Porezaný Jozef

MPK: F28F 21/08, F28F 9/02, F28D 7/16...

Značky: stupňom, tepla, výmenník, teplovodný, kvapalina-kvapalina, ochladzovaco-predhrievacím

Zhrnutie / Anotácia:

Teplovodný výmenník tepla s ochladzovaco-predhrievacím stupňom kvapalina-kvapalina pozostáva zo spalinovej komory (1), ktorá je tvorená vnútorným plášťom ochladzovaco-predhrievaceho stupňa (2) a vnútorným plášťom vodnej komory (3). V ochladzovaco-predhrievacom stupni (2) je uložený ochladzovací výmenník (6) a v spalinovej komore (1) je umiestnený prvý ohrevný výmenník (4), ktorého výstup je vedený na vstup druhého ohrevného výmenníka (5)....

Teplovodný výmenník tepla s ochladzovaco-predhrievacím stupňom kvapalina-kvapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6193

Dátum: 06.08.2012

Autor: Porezaný Jozef

MPK: F28F 21/08, F28D 7/16, F28F 9/02...

Značky: ochladzovaco-predhrievacím, stupňom, teplovodný, kvapalina-kvapalina, tepla, výmenník

Text:

...komory, kde je ďalej ohrievaná spalinami pri styku s plášťom spalinovej komory. Výstup z vodnej komory je napojený na vstup prvého ohrevného výmenníka, ktorého výstup je vedený na vstup druhého ohrevného výmenníka, z ktorého výstup je vedený na vstup ochladzovacicho výmenníka. Horúca voda je v ochladzovacom výmenníku ochladzovaná vstupnou studenou vodou v ochladzovaco-predhrievacom stupni.Teplovodný výmenník podľa tohto riešenia je určený...

Teplovodný výmenník kotla na pyrolytické spaľovanie drevnej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6085

Dátum: 03.04.2012

Autor: Beloš Miroslav

MPK: F28D 7/16, F24H 7/00

Značky: drevnej, teplovodný, pyrolytické, hmoty, výmenník, spaľovanie, kotla

Text:

...prvkov priehradiek vychádza z náhodnej činnosti kladenia stanoveného počtu prekážok v ohraničenom priestore do cesty prúdenia tepelnej energie. Tento proces náhodného usporiadania presnej množiny prvkov sa pridŕža princípu rovnomerného rozloženia V priestore s prihliadnutím na dostupnosť každého prvku na mechanické čistenie cez čistiace otvory v komínovej sústave výmenníka počas údržby.Ďalšou účelovou funkciou je usmernenie a rozptýlenie...

Teplovodný výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 287769

Dátum: 30.08.2011

Autor: Porezaná Mária

MPK: F28D 21/00, F23G 5/46, F24B 1/183...

Značky: výmenník, teplovodný, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Teplovodný výmenník tepla s výmenníkmi zapojenými do série pozostáva zo spalinovej komory (1), ktorá je oddelená od vzduchovej komory (3) vodnou komorou (2), pričom táto tvorí plášť (1a) spalinovej komory (1). Vo vzduchovej komore (3) je umiestnený predhrevný stupeň (4), ktorého výstup je napojený na vstup (6) do vodnej komory (2), a v spalinovej komore je umiestnený dohrevný stupeň (5), ktorého vstup je napojený na výstup (7) z vodnej komory...

Teplovodný výmenník kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5211

Dátum: 06.08.2009

Autor: Cankař Jaroslav

MPK: F24H 7/00, F28D 7/00

Značky: kotla, teplovodný, výmenník

Text:

...ší plášť vodného telesa a druhý plášť je vonkajší plášť spalinového kanálu.Spaliny vychádzajúce zo spaľovacieho priestoru kotla vstupujú do jedného alebo viacerých kanálov umiestnených vo vnútri vodného telesa a súčasne spaliny vstupujú i do spalinového kanálu, ktorý obklopuje zvonku vodné teleso. Z horného priestoru spalinovćho kanálu potom spaliny spoločne odchádzajú cez ventilátor do dymovodu. Vo vnútornom priestore kanálu môžu byť...

Teplovodný kotol na spaľovanie biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4801

Dátum: 06.07.2007

Autor: Suchý Peter

MPK: F23G 7/00

Značky: spaľovanie, kotol, teplovodný, biomasy

Text:

...časťou spojenou s výmenníkom tepla, s vyznačením horizontálnej deliacej roviny a na obr, 2 je znázomený teplovodný kotol, podľa obr. l, s výmenníkom tepla oddeleným od spaľovacej časti, na obr. 3 a 4 je schematicky znázomené nové usporiadanie teplovodného kotla na spaľovanie biomasy, podľa technického riešenia, V pozdlžnom reze, so šikmou deliacou rovinou, pričom na obr. 3 je znázomený teplovodný kotol so spaľovacou časťou spojenou s...

Teplovodný výmenník pre krby a krbové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4524

Dátum: 03.08.2006

Autor: Žňava Vincent

MPK: F28D 1/04, F24B 1/00

Značky: výmenník, krbové, teplovodný

Text:

...sú umiestnené až na štyroch z jeho šiestich strán. Celé telo konštrukcie tepelného výmennika je zhotovené z medených rúrok. To znamená že pri pohľade spredu na tepelný výmenník umiestnený v krbe, respektíve krbovej peci, sú radiátory umiestnené na jeho homej, zadnej a obidvoch bočných stranách.Takéto prevedenie uvedeného technického riešenia tepelného výmenníka dosahuje vyššiu účinnost prenosu tepelnej energie zo zdroja ako doteraz...

Teplovodný výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4523

Dátum: 03.08.2006

Autor: Porezaná Mária

MPK: F28D 7/00

Značky: tepla, výmenník, teplovodný

Text:

...nad sebou, ako je to klasicky zaužívané. Prvý výmenník je umiestnený vo vzduchovej komore a prakticky slúži ako predhrev teplonosného média. Druhý výmenník je tvorený vodnou komorou, ktorá tvorí vnútomý plášť spalinovej komory a je vyhrievaná po vnútomom obvode spalinami. Tretí výmenník je rurkový výmenník umiestnený V spalinovej komore a vyhrievaný po celej svojej ploche. Je zrejmé, že výmenníky nemusia byť len klasické vinuté výmenníky ako...

Teplovodný kotol na pyrolytické spaľovanie dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4479

Dátum: 01.06.2006

Autor: Balejík Henrich

MPK: F24B 1/00, F24H 1/48

Značky: spaľovanie, teplovodný, dřeva, kotol, pyrolytické

Text:

...teleso 23, je vytvorené z vysokokvalitného oceľového plechu a medzi ním a plášťom kotla 19 je tepelná izolácia 17 z minerálnej vaty. V homej vonkajšej časti kotlového telesa 23 sú umiestnené nakladacie dvierka 3 na ktorých je umiestnené ovládanie 2 zakurovacej klapky 1,ktorá pri zapaľovaní podpaľu je otvorená. Pod nakladacími dvierkami 3 sa nachádza otvor s klapkou 4 pre prívod vzduchu, ktorá sa otvorí po spustení ventilátora 11. V...

Automatický peletový teplovodný kotol

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4194

Dátum: 01.07.2005

Autor: Hudák Michal

MPK: F24H 1/44, F23B 1/00

Značky: peletový, teplovodný, kotol, automatický

Text:

...34, ktorý obopína komora 35 primámeho vzduchu s prepadovými otvormi 37 popola. Homý - sekundámy okruh s otvormi má tiež tvar obráteného zrezaného štvorbokého ihlana, ktorý obopína komora 36 sekundámeho vzduchu, pritom oba okruhy sú napojené jednotlivo párom medeného vzduchového potrubia 32 na vzduchovú komoru, ktorá má z vonkajšej strany otvor na pripojenie ventilátora 15 vzduchu s riadenými otáčkarni z mikroprocesora pre okamžité...

Kotol pilinový teplovodný

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3990

Dátum: 03.11.2004

Autori: Papala Jozef, Dunajčík Dušan

MPK: F24H 1/48

Značky: pilinový, kotol, teplovodný

Text:

...uzatvárajú dvere 15. Dvere sú oceľovej samonosnej konštrukcie zvnútra vyplnené tepelnou izoláciou 16. Sú zavesené na masívnych pántoch 17 a opatrené dvoma pákarni uzatvárania 18. V spodnej časti dvier je osadená nasávacia rúrka 19 opatrená bezpečnostnou klapkou ventilátora 20, ktorá zabraňuje prípadnému spätnému šľahnutiu spalín von z kotla. Z vonkajšej strany je na nasávacej riĺuke 19 namontovaný dúchací ven SK 3990 Utilátor 21, ktorým sa...

Teplovodný kotol na tuhé palivá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3715

Dátum: 03.02.2004

Autor: Tomášek Albert

MPK: F24H 9/00, F24H 1/22

Značky: tuhé, paliva, teplovodný, kotol

Text:

...3715 Unej časti dutej kovovej vložky 1. Na účely predĺženia cesty spalín do neznázorneného komína zasahuje do spalinovej komory 5 známy usmerňovač 51 spalín. Na spalinovú komoru 5 je napojený zbiehajúci sa spalinový nadstavec 52,na ktorý sa pripája odvod spalín do komína.V spaľovacom priestore 4 je usporiadané duté klenbovité teleso 40, ktorého dutina je prepojená s vodným plášťom 12 v prednej stene 14 dutej kovovej vložky 1 a súčasne, na...

Teplovodný kotol na vykurovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3643

Dátum: 07.10.2003

Autor: Urbánek Anton

MPK: F24H 1/16

Značky: kotol, vykurovanie, teplovodný

Text:

...horné čistiace dvierka 4 osadené na vonkajšom plášti 1. V homej časti vonkajšieho plášťa 1 je taktiež osadený odvod 12 spalín so škrtiacou klapkou. Za homými čistiacimi dvierkami 4 je v priestore medzi roštom 8, vytvoreným napr. zliatiny a pod.,spaľovacej komory 6 a homým dutým priečnym rebrom 31 vo vnútomom povrchu vnútomého dvojplášťa 3 kotla umiestnený spredu uzatvorený zadný dutý priečny výstupok 32 bočné prepojený s vnútrom vnútomého...

Teplovodný kotol na spaľovanie pevných palív

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3591

Dátum: 11.09.2003

Autori: Lyčka Zdeněk, Balejík Henrich

MPK: F23B 1/06, F24B 9/00, F22D 1/02...

Značky: teplovodný, pevných, palív, kotol, spaľovanie

Text:

...ktorého dolnej časti sú umiestnené držiaky 18, ktoré sú pevne pripojene ku kotlovému telesu 15, na držiakoch 18 sú umiestnené liatinové článkovć rošty 2 a šamotovć tvámice 12. Na liatinové článková rošty 2, ktoré sú pevne prichytené na kotlové teleso 15 sa umiestni podpaľ, ktorý sa zapáli. Na rozhorený podpaľ sa cez nakladacie dvierka 1 naloží pevné palivo na spaľovanie, teplo, ktoré vzniká pri spaľovaní pevného paliva spolu so spalinami stúpa...

Teplovodný kondenzačný membránový kotol

Načítavanie...

Číslo patentu: U 464

Dátum: 11.05.1994

Autori: Virčík Jaroslav, Skalický Mikuláš, Hurtuk Rudolf

MPK: F23C 9/06

Značky: kotol, membránový, teplovodný, kondenzačný

Text:

...koncami prepojených s vodným plášťom 11, pričom každé dve susedné rúrky lg sú vodivo spojené nosnikom 1910. Takto vytvorená labirintová komora primárneho protiprúdovo-súprúdového výmenníka lg je napojená svojím výstupom so vstupom sekundárneho výmennika 19.Sekundárny výmennik łg.pozostáva z obdĺžnikového plášťa łgä,majúcehoVo vnútri striedavo vzduchovú komoru lgł a spalinovú komoru igg, ktoré sú poprepájané kanálmi tak, že dve susedné...

Teplovodný kotol

Načítavanie...

Číslo patentu: U 463

Dátum: 11.05.1994

Autori: Andrejčák Imrich, Hruška Miroslav, Nestor Štefan

MPK: F24H 1/08

Značky: kotol, teplovodný

Text:

...li a na spodnej strane čistiacim otvorom lg. Oproti horáku l je spaľovacia komora g, pozostávajúca z hornej rovinnej steny gl, na ktorú zboku naväzujú bočné steny gg a v čele čelná stena gg, ktorá prechádza dopredu šikmou stenou gl,ktorá v priestore čistiaceho otvoru lg prechádza do koluej pridavnej vykurovacej plochy Ä, ktoré pozostáva z priebežných rúrok 3, vodotesne prechádzajúcich cez vodný plášť lg,do ktorých sú vsunuté rozvirovacie...

Teplovodný kotol ústredného kúrenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 263381

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kadlec Rudolf

MPK: F24H 9/20

Značky: kúrenia, ústredného, teplovodný, kotol

Text:

...kapilárou § s primym regulátorom 1 teploty. Priamy regulátor 1 teplotyje prepojený kapilárou § s teplotným čidlom Q vsadeným do teplovodného kotla ústrednéhokúrenia l vedla vstupného hrdla 1.Pri zakurovaní v teplovodnom kotli ústredného kúrenia l je teplota vody v kotli cca 20 °C, uzatváracia samočinná regulačná armatúra 3 je otvorená. zvyšovaním teploty vodného obsahu teplovodného kotla ústredného kúrenia l ohriata voda cez výstupné hrdlo...