Patenty so značkou «teplovodného»

Kúrenisko teplovodného splynovacieho kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6396

Dátum: 01.03.2013

Autor: Cankař Jaroslav

MPK: F23L 9/06, F24B 1/19, F23B 10/00...

Značky: kotla, teplovodného, splynovacieho, kúrenisko

Text:

...tvarovky vybavené doplnkovými otvormi ďalšej fázy,umiestnenými nad prvou kaskádovou plochou.Primámy vzduch je vháňaný základnými otvormi prvej fázy spravidla umiestnenými pod kaskádovou plochou s rebrami a výhodne je primámy vzduch tiež vháňaný aj doplnkovými otvormi ďalšej fázy spravidla umiestnenými nad kaskádovou plochou s rebrami.l. Kaskádový profil privedie primámy vzduch bližšie k dýze.2. Dochádza k posúvaniu paliva hlavne v stredovej...

Kúreniskový a spaľovací priestor teplovodného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5272

Dátum: 05.11.2009

Autor: Cankař Jaroslav

MPK: F24B 1/00, F23L 9/00, F23B 10/00...

Značky: teplovodného, kotla, priestor, kúreniskový, spalovací

Text:

...kotlom. Na obrázku č. 2 je rez teplovodným kotlom, ktorý je kolmý k predchádzajúcemu. Na obrázku č. 3 je perspektivny pohľad na keramicku dyzu spaľovacej komory.Na uvedených obrázkoch je príklad technického riešenia kúreniskového a spaľovacíeho priestoru teplovodného kotla, kde násypka je umiestnená v homej časti kotla a má vonkajší plášť 7 a vnútomý plášť 8 oblého tvaru. Vonkajši plášť 7 násypky prechádza v homej časti do chladiaceho...

Spaľovacia komora splyňovacieho teplovodného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5271

Dátum: 05.11.2009

Autor: Cankař Jaroslav

MPK: F23B 10/00, F24B 1/00, F23L 9/00...

Značky: teplovodného, komora, splynovacieho, kotla, spaľovacia

Text:

...priestor s prednozadnou osou súmernosti a tento priestor je otvorený smerom k roštovaciernu zariadeniu, prípadne ku kerarnickej splyňovacej dýze obojstranným úkosom. Keramická vložka leží na dne plášťa spaľovacej komory a dolieha na keramickú tvarovku a z prednej strany je vybavená vybranim pre odvod spalín a len v spodnej časti dolieha k prednej stene spaľovacej komory.Spaľovací proces prebieha nasledovneDo homej násypnej komory kotla...

Kúrenisko splynovacieho teplovodného kotla na kombinované palivá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5006

Dátum: 05.02.2008

Autor: Cankař Jaroslav

MPK: F23B 60/02

Značky: kombinované, kúrenisko, kotla, paliva, teplovodného, splynovacieho

Text:

...kúreniska je usmerňovaný plameň, dochádza k optimálnemu primicšaniu vzduchu do plameňa a tým k dokonalému spaľovaniu, ktoré spĺňa aj najprísnejšie ekologické normy.b) Otočný rošt zjednodušuje odstraňovanie popola a rôznych zbytkov z priestoru násypky - jednoduché a nenáročné čistenie.c) Segmenty roštu s výstupkami a vybraniami umožňujú prerriiesenie paliva, zjednodušujú horenie a zaisťujú trvalý menovitý výkon.d) Kúrenisko umožňuje...

Zariadenie na reguláciu spotreby vyhrievacieho média teplovodného vykurovania

Načítavanie...

Číslo patentu: U 204

Dátum: 09.09.1993

Autori: Peterek Pavel, Herman Jiří, Spratek Petr, Urbanec František

MPK: F24D 3/00

Značky: spotřeby, media, vyhrievacieho, zariadenie, reguláciu, teplovodného, vykurovania

Text:

...okruhu do dvou tras je provedeno tak,že před rozdělovačem je umístěn uzavírací servoventil,před kterým je přes regulační ventil vedena trasa potrubí umožňující celoroční vytápění objektů,které vytápění vyžadují.Trasa za rozdělovačem se používá pouze v případě nízkých venkovních teplot.K ovládání průchodu topného média jsou obě trasy opatřeny regulačními ventily udržující požadovaný tlak i teplotu.Na začátku i konci celého topného okruhu jsou...

Zapojenie trojstupňovej regulácie otáčok dávkovacieho čerpadla teplovodného naftového ohrievača

Načítavanie...

Číslo patentu: 259251

Dátum: 17.10.1988

Autori: Grúň Peter, Bréder Pavol

MPK: F04B 49/06

Značky: dávkovacieho, trojstupňovej, ohrievača, naftového, zapojenie, čerpadla, teplovodného, regulácie, otáčok

Text:

...relé. regulovaníní otáčok motora dávkovacieho čerpadla paliva ohrievače. Výhodou tohoto spôsobu je,že sa dosahuje optimálne rýchly ohrev,pričom intenzita ohrevu ohrievačom nie je závislá na obsluha a celkové vyhotovenie trojstupňovej regulácie je jednoduché.Na pripojenom výkrese je znázornený jeden príklad zapojenia trojstupňovej regulácie otáčok motora davkovacieho čerpadla podľa vynälezu.svorky Il a 11 motora dávkovacieht) čerpadla sú...