Patenty so značkou «teplotnou»

Zatvrdnutý betón a čerstvý betón na výrobu zatvrdnutého betónu a použitie betónu na výrobu stavebného dielu s vyššou teplotnou stálosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1514

Dátum: 09.07.2004

Autor: Mayer Anton

MPK: C04B 28/00, C04B 14/02

Značky: čerstvý, stálosťou, zatvrdnutého, teplotnou, vyššou, betón, použitie, dielů, výrobu, stavebného, zatvrdnutý, betonů

Text:

...na rast rastlín, môžu ako prímes prepožičiavať betónu vysokú tepelnú stálosť. Je trebaprihliadať na to, že sa významne uplatňuje nielen vysoká te pelná stálosť spojív, ale tiež na skutočnosť, že kameniva savo zvýšenej miere uplatňujú vzhľadom k tomu, že sú prítomné V zatvrdnutom betóne v podstatne väčšom množstve než spojivá,Pre kameniva s vyššie uvedeným zložením existujú zmesi tvorené kremičitanmi železnatohorečnatými,...

Automaticky riadený korelačný spektrometer s teplotnou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: 230226

Dátum: 15.08.1986

Autori: Haščík Ján, Tockij Jevgenij, Gröne Rudolf

MPK: G01J 3/00

Značky: komorou, teplotnou, korelačný, automatický, spektrometer, riadený

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patri do oboru jadrovej techniky a rieši konštrukciu automatického korelačného spektrometer s teplotnou komorou, ktorého podstata je v tom, že pozostáva z rámu, pohyblivého ramena s pohybovým zariadením, pevného ramena, kolimačných štrbín, scintilačných detekčných jednotiek umiestených v olovených tieniacich krytoch, teplotnej komory, v ktorej je umiestnený krytý a chladený zdroj pozitrónov 22Na a skúmaná vzorka na posuvne uloženej...

Asfaltové zmesi so sníženou teplotnou a deformačnou citlivosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 218184

Dátum: 15.09.1984

Autori: Sekera Miroslav, Kučera Alfonz, Jantovič Jozef, Bukovčák Karol, Bahidský Karol, Loveček Zdeněk

Značky: deformačnou, asfaltové, citlivosťou, zmesí, sníženou, teplotnou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka ďalšieho zlepšenia asfaltových spojív pre využitie v stavebníctve. Vynález rieši skvalitnenie asfaltových zmesí znížením teplotnej a deformačnej citlivosti súčasným použitím plastomerov a elastomerov. Využíva sa kombinácia vlastnosti elastomerov (zlepšujú chovanie asfaltových zmesí pri záporných teplotách - obmedzenie trhlín) a plastomerov (zlepšujú vlastnosti asfaltových zmesí pri kladných vyšších teplotách - zamedzenie tvorby...