Patenty so značkou «teplotě»

Spôsob detekcie plynov a polovodičový detektor plynov pracujúci pri izbovej teplote

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7253

Dátum: 03.09.2015

Autori: Kúš Peter, Mikula Marián, Satrapinskyy Leonid, Gregor Maroš, Ďurina Pavol, Roch Tomáš, Pleceník Tomáš, Haidry Azhar Ali, Grančič Branislav, Truchlý Martin, Pleceník Andrej

MPK: G01N 27/30, G01N 27/407

Značky: pracujúci, polovodičový, detekcie, detektor, plynov, teplotě, izbovej, spôsob

Text:

...na povrchu plynocitlivej vrstvy. Napätie naložené na elektródy potrebné na dosiahnutie zvýšenej citlivosti sa môže meniť v širokom rozsahu hodnôt. Jeho veľkosť závisí najmä na šírke vrchnej elektródy, ale aj na hrúbke plynocitlivej vrstvy a jej mikroskopickej štruktúre, na koncentrácii detegovaného plynu a na jeho difúznej hĺbke.Prehľad obrázkov na výkresochObrázok 1 znázorňuje priestorové usporiadanie elektród a plynocitlivej vrstvy...

Vodné suspenzie materiálov obsahujúcich uhličitan vápenatý, ktoré majú vysoký obsah pevných látok a nízku viskozitu, so zlepšenou reologickou stabilitou pri zvýšenej teplote

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18325

Dátum: 13.07.2012

Autori: Gane Patrick, Buri Matthias, Rentsch Samuel

MPK: C01F 11/18, C08K 3/20, C09C 1/02...

Značky: reologickou, materiálov, uhličitan, zvýšenej, vápenatý, vysoký, látok, teplotě, pevných, obsah, suspenzie, zlepšenou, viskozitu, nízku, obsahujúcich, stabilitou, vodné

Text:

...poškodenia výrobných jednotiek, ako sú mlecie jednotky. V takomto prípade sa produkt musí kontinuálne ochladzovať, aby sa predišlo upchávaniu a poškodeniu zariadenia,alebo sa musí znížiť výrobná kapacita. To je energeticky veľmi náročné a nákladné. Okrem toho, ak sa aditíva, ktoré sa používajú na stabilizáciu vodných suspenzíí, znehodnocujú privysokých teplotách, častice môžu łlokulovať, čoho dôsledkom je takzvané deplečná...

Pri nízkej teplote vytvrditeľná prášková poťahová kompozícia obsahujúca kryštalickú polyesterovú živicu, amorfnú živicu a peroxid

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19410

Dátum: 06.05.2011

Autori: Molhoek Leendert Jan, Jansen Johan Franz Gradus Antonius, Misev Tosko Alexandar, Dijkstra Gerbert, Lange De Gerrit Johannes, Bos Matthias Johannes Cornelis

MPK: C08K 5/14, C09D 167/06

Značky: obsahujúca, peroxid, vytvrditelná, kryštalickú, prášková, poťahová, polyesterovú, kompozícia, teplotě, amorfnú, nízkej, živicu

Text:

...s veľkých množstvom pigmentu, je pravdepodobne,že radiácia cez takú práškovú poťahovú kompozíciu neprenikne, čo potom vedie k nerovnomerne vytvrdenému práškovému poťahu. Keď sa použije žiarenie na vytvrdzovanie práškových poťahových kompozícii na zložitých trojrozmerných predmetoch, nemusí žiarenie dosiahnuť všetky záhyby predmetu, čo taktiež Vedie k nerovnomeme vytvrdenému poťahu.Spis W 0 2010/052291 opisuje jednozložkové teplom...

Biaxiálne orientovaná fólia so zlepšenou zmŕštiteľnosťou pri zvýšenej teplote a jej použitie na elektrickú izoláciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287600

Dátum: 07.03.2011

Autori: Kochem Karl-heinz, Müller-nagel Kerstin

MPK: H01G 4/18, C08J 5/18

Značky: orientovaná, zmŕštiteľnosťou, fólia, izoláciu, elektrickú, biaxiálne, teplotě, zlepšenou, zvýšenej, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Predkladaný vynález opisuje biaxiálne orientovanú polypropylénovú fóliu. Index izotakticity reťazca, meraný pomocou 13C NMR spektroskopie, podielu fólie podľa tohto vynálezu, ktorý nie je rozpustný v n-heptáne, je aspoň 95 percent. Fólia podľa tohto vynálezu má pri zvýšených teplotách najnižšiu možnú zmrštiteľnosť (v priečnom a pozdĺžnom smere). Ďalej predmetný vynález opisuje spôsob výroby uvedenej polypropylénovej fólie a jej použitie.

Meracia hlava typu LIBS na analýzu zlúčenín v prašnom prostredí a/alebo pri vysokej teplote

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18310

Dátum: 12.01.2010

Autori: Bellavia Luigi, Noville Jean-françois, Monfort Guy

MPK: C21C 5/52, C21C 5/46, F27D 21/00...

Značky: hlava, vysokej, zlúčenín, prostředí, teplotě, analýzu, meracia, prašnom

Text:

...že priestor, kde sa vytvára plazma zostáva na konštantnej úrovni, aby sa zabezpečilo optimálne zaostrovanie lasera. Takéto systémy boli priemyselnepoužité pre zinok a hliník.Pre kovy s vyšším bodom tavenia tieto zariadenia nie sú vo všeobecnosti použiteľné, keďže salanie. ktorému sú vystavené laser aspektrometer je príliš intenzívne pre zabezpečenieV princípe určite komponenty (optické prvky) odolávajú zvýšeným teplotám a môžu V...

Obalový materiál s farebným prvkom, ktorý sa pri vopred stanovenej teplote čiastočne odfarbuje, pričom sa odkrýva značka, a spôsob výroby tohto materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20943

Dátum: 13.11.2009

Autor: Masciambruni Roberto

MPK: B41M 5/28, B65D 79/02, B41M 3/00...

Značky: farebným, značka, teplotě, odfarbuje, obalový, ktorý, spôsob, prvkom, stanovenej, vopred, čiastočne, materiál, tohto, odkrýva, materiálů, výroby, pričom

Text:

...°C nepodlieha zmenám farby, ktoré sú viditeľné ľudským okom pri prezeraní normálne pozornou osobou a ktorá sanemení z bezfarebného stavu na farebný stav alebo naopak.0007 Autor vynálezu spozoroval, že doterajšia technológia termochromných tlačiarskych farieb nebola všeobecne zavedená v spojení s farmaceutickými výrobkami, pretože má mnoho nevýhod meniacej sa dôležitosti v závislosti od charakteristíkpoužitej termochromnej tlačiarskej...

Priemyselný spôsob zapuzdrenia biologického materiálu z hľadiska uskladnenia pri teplote miestnosti vrátane testu vákuového utesnenia zapuzdrenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13360

Dátum: 10.03.2009

Autori: De Souza David Georges, Tuffet Sophie

MPK: A01N 1/00, A01N 1/02, B23K 26/00...

Značky: miestnosti, priemyselný, uskladnenia, teplotě, spôsob, hľadiska, testu, vrátane, biologického, zapuzdrenia, materiálů, utesnenia, vakuového

Text:

...akým je aj spôsob, ktorý je predmetom tohto vynálezu, je nevyhnutné umožniť úplnú spätnú sledovateľnosť vzorky.0030 Označenie nádoby sa výhodne robí pomocou Iasera. Laserom sa dá urobiť výhradne kontrastné označenie na povrchu materiálu prostredníctvom zmeny stavu tohto povrchu, ktoré bude čitateľné voľným okom a predovšetkým akýmkoľvek elektronickým snímačom. Označenie sa dá aj vygravírovať, t. j. vyryť do materiálu.0031 Označenie sa...

Polyesterové zmesi prejavujúce húževnatosť pri nízkej teplote

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16922

Dátum: 20.05.2008

Autori: Stewart Mark Edward, Martin Roger Lee, Peters Richard Dalton, Weinhold Stephen, Colhoun Frederick Leslie

MPK: C08L 67/02

Značky: prejavujúce, nízkej, zmesí, polyesterové, húževnatosť, teplotě

Text:

...čisto mechanickým pôsobením, sa však môžu opätovnezhlukovať počas neskoršej fázy spracovania, kedy môže byť šmykové narnáhaníe znížené.0007 Altematívne môžu byť modiñkátory nárazu vyrábané s prirodzene malou veľkosťou s použitím latexu alebo iných polymerizačných postupov. Modiñkátory nárazu vyrábané týmto spôsobom často obsahujú pevný obal z tvrdého polyméru, a preto sa často označujú ako modiñkátory nárazu typu jadro-obal. Tieto...

Kašírovacie lepidlo na vyberanie z formy pri zvýšenej teplote

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8266

Dátum: 27.02.2008

Autor: Paschkowski Kai

MPK: C08G 18/12, C08G 18/42, B32B 7/12...

Značky: lepidlo, formy, vyberanie, kašírovacie, teplotě, zvýšenej

Text:

...kyselina maleínová, kyselina fumárová, diméry mastných kyselín, kyselina ftalová, anhydrid kyseliny ftalovej, kyselina izoftalová, kyselina tereftalová, dimetyltereftalát, kyselina hexanhydroftalová, kyselina trimelitová, alebo zmesi uvedených kyselín a polyesterové polyoly z laktónov, ako napríklad z s-kaprolaktónu a startérov, ako sú uvedene dvoj- alebo trojmocné alkoholy, ktoré sú tiež označované ako polykaprolaktónové...

Spôsob úpravy pred bielenej chemickej buničiny na konci bieliaceho postupu ozónom pri vysokej teplote

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14176

Dátum: 11.12.2007

Autori: Pipon Guillaume, Chirat Christine, Ried Achim, Hostachy Jean-christophe, Lachenal Dominique

MPK: D21C 9/153

Značky: úpravy, chemickej, spôsob, ozónom, postupu, teplotě, buničiny, vysokej, konci, bielenej, bieliaceho

Text:

...Vspráve sa tiež odporúča neprekračovať tieto teploty, pretože pri prekročení uvedených hodnôt sa zistila degradácia buničiny (zníženie viskozity) adošlo aj kzníženiu efektivity. Okrem toho sa všetky príklady vzťahovali na buničiny snižšou úrovňou belosti a s vyššími hodnotami kappa.0014 Predmetom predloženého vynálezu je návrh efektivnejšej ozónovej úpravy buničiny, bez toho, aby sa zvýšilo množstvo privádzaného ozónu, a bez poškodenia...

Katalytické zariadenie na uskutočnenie reakcie v plynnom médiu pri vysokej teplote, reaktor, reakčný proces a spôsob výroby katalytického zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 285674

Dátum: 10.05.2007

Autor: Steffen Joseph

MPK: B01J 15/00, B01J 35/00, B01J 12/00...

Značky: teplotě, zariadenie, plynnom, proces, médiu, uskutočnenie, reakčný, reakcie, výroby, reaktor, vysokej, spôsob, katalytické, katalytického, zariadenia

Zhrnutie / Anotácia:

Katalytické zariadenie na uskutočňovanie reakcie v plynnom médiu pri vysokej teplote, ako je napríklad syntéza HCN alebo oxidácia čpavku, obsahuje najmenej jeden štruktúrovaný materiál (1), ktorý pôsobí na túto reakciu ako katalyzátor, podperu (2), pozostávajúcu z najmenej jednej keramickej časti (3), ktorej štruktúra umožňuje prechod plynov. Táto časť (3) podpery (2) má vlnovitú čelnú plochu (6) takú, aby sa zväčšenie povrchovej plochy (beta),...

Siloxánové tesniace prostriedky vytvrdzované pri izbovej teplote so zníženou priepustnosťou plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14649

Dátum: 10.11.2006

Autori: Ramakrishnan Indumathi, Williams David, Landon Shayne, Nesakumar Edward Joseph, Kumar Vikram, Shelukar Sachin Ashok

MPK: C08L 83/04, C09K 3/10

Značky: izbovej, vytvrdzované, prostriedky, plynů, priepustnosťou, zníženou, teplotě, tesniace, siloxánové

Text:

...diorganopolysiloxánového polyméru poskytuje tesnivo, ktoré má zlepšené bariérove vlastnosti spoločne s požadovanými charakteristikami na mäkkosť, spracovateľnosť a elasticitu. Špecificky predložený vynález sa týka vytvrdzovateľnéhotesniaceho prostriedku obsahujúceho (a) diorganopolysiloxánvykazujúci priepustnosť plynu (b) najmenej jeden polymér majúci priepustnosť plynu, ktorá je nižšia ako priepustnosť diorganopolysiloxánového polyméru (a)...

Použitie fosforečnanu alkalického kovu v mazacom prostriedku odolnom voči vysokej teplote

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2594

Dátum: 04.10.2002

Autori: Aurin Norbert, Götzmann Karl

MPK: C10M 173/02, C10M 103/00, C10M 125/00...

Značky: alkalického, mazacom, vysokej, fosforečnanu, použitie, teplotě, odolnom, prostriedku, voči

Text:

...teplotách zaručené dobré mazaciespis JP-A-10168469 tiež opisuje zmesi solí,ktoré pri pracovných teplotách, pri ktorých sú používané, existujú v roztavenom stave. Tu opísanémazacie prostriedky obsahujú 75-95 hmotn.hydrogénfosforečnanu dvojsodného a/alebo fosforečnanu draselného, ako aj 5-25 hmotn. chloridu sodného. Chlorid sodný sa pritom pridáva na zníženie bodu tavenia. V tomto spise opísané mazacie prostriedky ďalej obsahujú voliteľne...

Organopolysiloxanové prostriedky vulkanizovateľné pri teplote miestnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2133

Dátum: 29.08.2002

Autori: Ridley Martin Brandon, Flannigan William Tait

MPK: C08K 5/00, C08L 83/00

Značky: prostriedky, vulkanizovatelné, organopolysiloxanové, teplotě, miestnosti

Text:

...pri teplote miestnosti v prítomnosti atmosférickej vlhkosti, vykazujú výbornú adhéziu k množstvu substrátov bez nutnosti aktiváciemateriálu a nevykazujú korozívne vlastnosti k medi, k jejzliatinám a iným bežne používaným kovom/plastom.Vynález opisuje spôsoby prípravy a vulkanizáciu kondenzovaného-vulkanizovaného, jednozložkového silikónového adhezivneho tesniaceho materiálu bez použitia organokovových katalyzátorov. Vynález používa...

Spôsob merania časovej stability záverného prúdu polovodičových diod pri zvýšenej teplote

Načítavanie...

Číslo patentu: 243553

Dátum: 15.11.1987

Autori: Baník Jan, Macho Miloslav

MPK: G01R 19/00

Značky: stability, merania, teplotě, zvýšenej, záverného, prúdu, polovodičových, spôsob, časovej

Text:

...hodín. Z toho dôvodu je tento spôsob nevhodný pre sériovú výrobu.Vyššie uvedený nedostatok odstraňuje spôsob merania podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že dióda sa vyhreje na zvýšenú teplotu a dlhodobá časová stabilita sa vyhodnocuje na prirodzene chladnúcej dióde z merania aspoň dvoch hodnôt záverného prúdu meraného pri konštantnom závernom napätí, ktoré sa merajú v krátkom časovom slede za sebou.Spôsob merania podľa vynálezu je možné...

Zařízení pro měření závislosti měrného objemu plastu na tlaku a teplotě

Načítavanie...

Číslo patentu: 246238

Dátum: 15.09.1987

Autor: Boguslavskij Alexadd Semenovie

MPK: G01F 17/00, G01N 33/44

Značky: měrného, tlaku, teplotě, zařízení, plastů, měření, objemu, závislosti

Text:

...teploty tlakové cely, programové nastavení síly nebo deformace programátorem lg. Všechny naměřené hodnoty teploty, síly nebo dráhy jsou zaznamenávány registračním zařízením gg a vyhodnocovány ve vyhodnocovací jednotce gl.Součtový člen ll slouží k porovnání skutečných hodnot síly nebo dráhy, zjištěných snímačem ll síly nebo snímačem lg dráhy s hodnotami nastavenými v programátoru lg. Programátor lg přes přepínač ll měřicích míst určuje, zda...

Přenosné laboratorní zařízení pro provádění deformace materiálu za konstantního tahového napětí při zvolené stálé teplotě

Načítavanie...

Číslo patentu: 245389

Dátum: 15.09.1987

Autori: Oddej Miška Koloman, Euba Štefan

MPK: G01N 3/18

Značky: tahového, napětí, laboratorní, prenosné, konstantního, deformace, zařízení, teplotě, zvolené, provádění, materiálů, stálé

Text:

...pracovní část zařízení z jednoho termostatu do druhého jednoduchou, řádově sekundovou operací a dílo bezprostřední styk tepelné malokapacítního systému ~ to znamená nepohyblivou čelist vsorek materialu pohyblivou čelist - s termostatovaným mediem o velké tepelné kapacitě unolñuje rychle prohłdtí vzorku na pfedepsanou teplotu s její dlouhodobou stabilitu.Podstata vynálezu je v dalším objasněna pomocí přiiožených výkresů, na nichž je...

Zapojení pro automatické nabíjení akumulačních topných systémů v závislosti na venkovní teplotě

Načítavanie...

Číslo patentu: 245369

Dátum: 15.09.1987

Autor: Mlynek Juraj

MPK: G05D 23/19

Značky: automatické, zapojení, teplotě, systému, topných, venkovní, závislosti, akumulačních, nabíjení

Text:

...členem vyhodnocena jako signál k ovládání topného systému.Navrhované zapojení je převážně číslícové elektronické zařízení. Tím je jeho řešení jednoduché, levné, spolehlivá, snadno reprodukovatelné, s minimálním objemem. Umožňuje přesnější regulaci v kratších časových intervalech. Zařízení je vhodné i pto doplnění dosavadních systémů akumulačního vytápění, které pracují 5 termostatickou requlací, přičemž přinese úsporu až 15 E elektickě...

Způsob chlazení plynu vstupujícího při teplotě nižší než 190 stupňů do druhé absorpce při výrobě kyseliny sírové dvoustupňovou katalytickou oxidací

Načítavanie...

Číslo patentu: 251311

Dátum: 11.06.1987

Autori: Bulička Milan, Prusek František, Tomášek Karel

MPK: C01B 17/765

Značky: katalytickou, vstupujícího, teplotě, způsob, stupňů, chlazení, sírové, kyseliny, absorpce, dvoustupňovou, výrobe, nižší, plynů, oxidací, druhé

Text:

...vody nebo / a do předehřívací části předehřívače. Regulací poměru dílčích proudů lze dosáhnout Požadované teploty těsně nad rosnym bodem plynu.Důsledkem tohoto poznatku je, že plyn vstupující do druhé absorpce je možno ochladit psdstatně níže než plyn vstupující do první absorpcą to o 154 80 °C v závislosti na způsobu chlazení a celkovém stavu technologievčetně tvorby mlhy kyseliny sírové V první absorpci) která má za následek zvýšený...

Kapalinový termostat pro ověřování teploměrů při teplotě tajícího ledu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249030

Dátum: 12.03.1987

Autor: Vitáček Jiří

MPK: G01K 15/00, G05D 23/30

Značky: teploměru, kapalinový, teplotě, termostat, ověřování, tajícího

Text:

...prostoru s ve kterém jsou v jímkách částečně neplněných rtutí umíštěny ověřovsné teploměry, homogenní teplotní pole. Takovou homogenitu teplotního pole v ověřovscím prostoru při teplotě tajícího ledu nedosahují žádné známé termostaty určené pro tyto účely.Na připojeném výkrese je v řezu znázorněno provedení ks- pelínového termoststu podle vynélezu.Mezi vnitřním pláštěm l e vnějším pláštěm g termostatu jeumístěna tepelná izolace l....

Zařízení pro automatické ovládání větracího otvoru v závislosti na teplotě vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229510

Dátum: 15.08.1986

Autor: Tesař František

MPK: F24F 13/08, F24F 11/053

Značky: vzduchu, větracího, otvorů, ovládání, závislosti, teplotě, automatické, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro automatické ovládání větracího otvoru v závislosti na teplotě vzduchu, vyznačené tím, že výkyvná páka (4) má na svém kratším ramenu upevněnu uzavřenou nádobu (1) se vzduchovým ventilem (10), která má uvnitř hlavní vak (3), odizolovaný ode dna a stěn uzavřené nádoby (1), jakož i od krytu (9), jenž je umístěn ve výši zcela naplněného hlavního vaku (3), tepelnou izolací (8), přičemž obsah uzavřené nádoby (1) je 3 až l5krát větší nežli...

Zařízení pro chlazení, odlučování částic a pohlcování zvuku znečištěných plynů o vysoké teplotě, protékajících pod vysokým tlakem potrubním systémem

Načítavanie...

Číslo patentu: 221506

Dátum: 15.02.1986

Autori: Czáko András, Kerti János

Značky: odlučování, částic, pohlcování, plynů, tlakem, znečištěných, teplotě, systémem, zvuku, vysoké, protékajících, vysokým, chlazení, zařízení, potrubním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém zařízení prochlazení, odlučování částic, pohlcování zvuku znečištěných plynů o vysoké teplotě, protékajících pod vysokým tlakem potrubním systémem, zejména pro chlazení, odlučovaní částic a pohlcování zvuku výfukových plynů spalovacích motorů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že za řízení sestává ze tří svisle uspořádaných souosých prostorů, vytvářejících s sytém nádrží, vzájemně oddělených soustřednými stěnovými plášti. S...

Způsob úpravy dehydratovaných kapalných radioaktivních odpadů fixovaných do bitumenu při odlévací teplotě 110 až 150 °C pro skladování

Načítavanie...

Číslo patentu: 224738

Dátum: 01.08.1985

Autor: Alexa Jiří

Značky: bitumenu, způsob, dehydratovaných, odlévací, kapalných, skladování, teplotě, fixovaných, odpadů, radioaktivních, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy dehydratovaných kapalných radioaktivních odpadů fixovaných do bitumenu při odlévací teplotě 110 až 150 °C pro skladování, vyznačený tím, že bitumen smíšený s dehydratovaným radioaktivním odpadem se odlévá do formy tvořené hmotou o složení 80 až 90 % hmotnostních písku, 10 až 90 % hmotnostních hlíny a 5 až 15 % hmotnostních vody, popřípadě obsahující 20 až 50 % hmotnostních termoplastické pryskyřice, vztaženo na celkovou hmotnost...

Zapojení pro samočinné ovládání nabíjení akumulačních kamen v závislosti na venkovní teplotě

Načítavanie...

Číslo patentu: 221612

Dátum: 15.05.1985

Autor: Fejtova Jana

Značky: nabíjení, akumulačních, zapojení, samočinně, venkovní, ovládání, teplotě, kamen, závislosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení pro samočinné ovládání nabíjení akumulačních kamen v závislosti na venkovní teplotě tak, že se posouvá začátek nabíjení do pozdějších nočních, resp. ranních hodin. Tím se v závislosti na předchozí venkovní teplotě mění doba nabíjení a vytvářejí se předpoklady pro úspory elektrické energie. V zapojení podle vynálezu je použito článků pro měření teploty, relé a spínacích hodin.

Sonda pro izokinetický odběr proudících plynů o teplotě 400 až 1000°C

Načítavanie...

Číslo patentu: 217189

Dátum: 15.02.1985

Autor: Růžičková Silvia

Značky: odber, teplotě, 1000°c, izokinetický, proudících, plynů, sonda

Zhrnutie / Anotácia:

Odběr proudících plynů je spojen s problémem sond vhodných jak konstrukcí tak životností pro prostředí vysokých teplot, jaká se vyskytují např. v metalurgických závodech. Podle vynálezu je sonda složena ze sou středných trubek a z pevného čela, které je opatřeno odběrovou hlavicí napojenou na měřič tlaku. Podstatou vynálezu je, že se sonda skládá z vnější trubky a vnitřní trubky umístěné v obtokové trubce a z pomocné trubky uložené v prostoru...