Patenty so značkou «teplo»

Spôsob na prívod a odvod chladiaceho média k a od stratové teplo vyrábajúcej spotrebnej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10945

Dátum: 08.09.2006

Autori: Miltkau Thorsten, Kirchmeyer Jürgen, Künkler Thomas

MPK: F25D 21/04

Značky: odvod, přívod, vyrábajúcej, media, spôsob, spotrebnej, chladiaceho, stratové, jednotky, teplo

Text:

...funkcie možno v ďalšom spracovaní vynálezu uvažovať aspoň jednu z hraníc, ako maximálna horná hranica a dolná hranica teploty naprívode počas riadenia rosneho bodu. Dolná hranica sa môžepritom nachádzať vo vopred určenom odstupe nad Štartovacouteplotou sledovača rosného bodu pri iniciovaní riadenia rosného bodu, aby sa spôsob zjednodušil. Samozrejme je taktiež možné pripustiť dolnú hranicu pod touto Štartovacou teplotou, aby sa vyrovnali aj...

Metóda výroby nádoby s povrchovou vrstvou izolujúcou teplo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5996

Dátum: 21.01.2006

Autori: Su Hung-ying, Chang Sheng-shu

MPK: C09D 5/03, B05D 7/00, B05D 3/02...

Značky: nádoby, teplo, metoda, povrchovou, výroby, izolujúcou, vrstvou

Text:

...ktorý zobrazuje plnenie napenenejvrstvy v stlačenej časti povrchu nádoby, ktorú nie je vidieť na obrázkoch č. Z-A až C, ani 3-A až C. PRÍKLADY USKUTOČNENIA VYNÁLEZUPodľa obrázku č. l je výrobná metóda tohto vynálezu nasledovná Tekutý príľnavý prostriedok 1 sa zahrievaním pridáva do prášku penových častíc 2, čím sa vytvára zložkový náter 4 po zmiešaní 3, potom sa zložkový náter 4 nanesie na povrch polovýrobku 6, (ako je to znázornené na...

Rázovo húževnatá poly(met)akrylátová tvarovacia hmota s vysokou tvarovou stálosťou na teplo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15401

Dátum: 15.12.2005

Autori: Wicker Michael, Schultes Klaus, Goldacker Thorsten, Reinheimer Eric, Albrecht Klaus, Halbländer Tony, Hoess Werner

MPK: C08L 33/04

Značky: stálosťou, tvarovacia, teplo, poly(met)akrylátová, vysokou, rázovo, hmota, tvarovou, húževnatá

Text:

...v rámci doterajšieho stavu techniky známe. Touto modiñkáciou sa však zníži tvarová tepelná odolnost a povrchová tvrdost do tej miery, že aj rázovo húževnatý modifikovaný PMMAJe známych mnoho komerčne dostupných tvarovacích hmôt na po 1 ymetyl(met)akrylátovejbáze s dobrými materiálovými vlastnosťami. Úloha a riešenie Mnohé komerčne dostupné tvarovacie hmoty na polymetyl(met)akrylátovej báze majú samy osebe už uspokojivé materiálove vlastnosti,...

Súčiastka odstredivej spojky citlivá na teplo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 337

Dátum: 02.06.2003

Autor: Götschhofer Alfred

MPK: F16D 43/00

Značky: teplo, odstredivej, citlivá, spojky, súčiastka

Text:

...vodného čerpadla, pričom sú plochy spojky minimálne občas ostrekované kvapalinou, ako napríklad vodou. Spojky vytvorené pre suché použitie by pri mokrom používaní zlyhali, pretože sa-3 medzi plochami spojky vytvára držiaci kvapalinový ñlm a tým spôsobuje efekt známy aj ako akvapIaning.Úlohou vynálezu je vyvinúť súčiastku spojky citlivú na teplo, ktorá sa dá zhotoviť s čo najnižšimi nákladmi a nepotrebuje veľa miesta. Okrem toho má byť...

Kotol na odpadové teplo pre Clausovo zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2681

Dátum: 09.05.2003

Autori: Schüpphaus Klaus, Thielert Holger

MPK: C01B 17/00

Značky: odpadové, kotol, teplo, clausovo, zariadenie

Text:

...teplo je usporiadaný naležato. Kpriestoru vyvíjača páry sú pripojene bežné zariadenia na regulované privádzanie napájacej vody do kotľa, ako aj zariadenie na odvádzanie páry. Vstupnou komorou integrovanou do priestoru vyvíjača páry môžu byt ovládané rôzne vstupné teploty, bez toho, že by boli potrebné nákladnéopatrenia na vyrovnávanie roztiahnutí spôsobených teplom.Podľa jedného výhodného uskutočnenia vynálezu je k rúrkovnici na...

Spôsob výroby teplo izolujúceho izolačného a spojovacieho mostíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2206

Dátum: 12.03.2003

Autori: Nienhüser Rolf, Leistner Andreas

MPK: E06B 3/04

Značky: spojovacieho, teplo, mostíka, výroby, izolujúceho, spôsob, izolačného

Text:

...ktorého možno cenovo priaznivo vyrobit izolačný a spojovací mostík docieľujúci veľmi dobrú tepelnú izoláciu.0015 Táto úloha sa podľa vynálezu vyrieši tým, že izolaćná lišta sa napení voľne nad profilom zplastickej hmoty bez prídavného obmedzenia, pričom bočné okraje ohraničujúce vaňovú oblast profilu zplastickej hmotyprebiehajú zvisle alebo mierne ksebe šikmo kzákladovej ploche profilu zplastickei hmoty atvoria vedenie napeneného...

Spôsob aplikácie tenkovrstvových bezpečnostných prvkov na podklady citlivé na teplo razením za tepla a takto vyrobené poloprodukty vo forme kotúča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1060

Dátum: 13.12.2002

Autori: Stark Peter, Hofer Werner

MPK: B44C 1/17, B42D 15/00

Značky: bezpečnostných, tepla, podklady, tenkovrstvových, citlivé, prvkov, aplikácie, takto, poloprodukty, kotúča, ražením, spôsob, teplo, vyrobené, formě

Text:

...na lepidle taviteľnom za tepla, môžunevyhnutne vyžadovať použitie tlaku a teploty.Keď je v takých prípadoch podkladový materiál citlivý na teplo, môže dochádzať k problémom. Vyššie uvedené plastové fólie s magnetickými prúžkami slúžia zvyčajne napríklad ako krycie fólie na viacvrstvové občianske preukazy, šekové karty a podobne. Také plastové fólie majú preto na zadnej strane vrstvu za tepla taviteľného lepidla, aby sa zaistilo pevné...

Integrovaný mikrosystém kombinujúci teplo a energiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1410

Dátum: 02.08.2002

Autori: Hanna William Thompson, Anson Donald, Stickford George Henry, Coll John Gordon

MPK: F01K 25/00, F01K 17/00

Značky: teplo, kombinujúci, mikrosystém, energiu, integrovaný

Text:

...na elektrické zaťaženie. Zariadenia zvyšujúce účinnosť, ako sú rekuperátory, majú sklonzmenšovať množstvo tepla, ktoré je k dispozícii pre slučky zásobujúce DHW a SH, a tým saobmedzuje ich použitie v aplikáciách s vysokým pomerom teplo/energia (Q/P). Podtriedou hnacieho stroja na báze plynovej turbíny je mikroturbína zahmujúca vysokorýchlostný generátor vybavený regulačnou elektronikou, ktorá by mohla predstavovať schodnú cestu k...

Farmaceutické prípravky vo forme tabliet alebo dražé, obsahujúce účinné látky citlivé na vlhkosť, teplo a svetlo, s monoklinickou kryštalickou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278919

Dátum: 18.03.1992

Autori: Simó Margit, Bacsa György, Biblo Margit, Szendrei Levente, Marossy Katalin, Orbán Ernó, Kovács Christian, Szilágyi Judit, Jancsó Sándor, Máthé Tibor, Beke Katalin, Bobák Dorottya, Langó József

MPK: A61K 31/155, A61K 9/20

Značky: obsahujúce, farmaceutické, vlhkosť, tabliet, kryštalickou, dráze, účinné, formě, citlivé, látky, přípravky, teplo, monoklinickou, strukturou, světlo

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutické prípravky vo forme tabliet alebo dražé obsahujú účinné látky citlivé na vlhkosť, teplo a svetlo, a majú monoklinickú kryštalickú štruktúru. Tieto farmaceutické prípravky obsahujú účinnú látku spolu s 0,2 až 1,5 dielmi hmotnostnými bezvodej soli kovu alkalickej zeminy a 0,5 až 2,5 dielmi hmotnostnými mikrokryštalickej celulózy, počítané na účinnú látku a spolu s jedným alebo viacerými farmaceuticky prijateľnými nosičmi a/alebo...

Nástavec akumulující teplo a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264045

Dátum: 12.05.1989

Autori: Cymarnaja Olga, Kirpač Nikolaj, Filin Sergej

MPK: F23L 15/02, F28D 19/02

Značky: nástavec, výroby, akumulující, způsob, teplo

Text:

...ee crepxenb 4 Bonb Marnnwnoro nana conenona, H Bxnmqamr umnynhc aneKTpHqecKoro Toxa. Feaepnpyemoe B nnyxwope Marnnwnoe none naMarnuquBaeT,cTepmeHL 4 BĽOHB ero ocu Tax, uro Topuu cwepxua 4 cranoaawcn pasnoumenuum nonmcau. Hocne sroro Hacaxa rowóaa K npnuenemnm. Marnnrnme CBOŘCTBa uacaxu coxpaunmwcn ua gpornmennn HGCKOHBKHX neT. Hpn HSFOTOBHEHHH Hacaxn, ncnonbsyemoñ B Husxoweumepawypnom TepMOCTaTe,B Kaqecrae nnasnmerocà Bemecraa 1 Buöupamw...

Způsob zpracování nízkotlaké páry z kotlů na odpadní teplo a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254765

Dátum: 15.02.1988

Autori: Trojan Zdeněk, Melichar Bohuslav

MPK: F22B 33/18

Značky: nízkotlaké, tohoto, páry, provádění, kotlů, způsobu, odpadní, teplo, zpracování, zapojení, způsob

Text:

...energií v turbíně pohánějící kompresor přímo nebo pohánějící elektrický generátor. který vyrábí proud pro pohon kompresoru nebo se tento proud či jeho část odebírá z jiných zdrojů či ze sítě. Z turbiny se Odebírá pára za tlaku stejného nebo vyšěího než je tlak procesní páry na vstupu do tlakového reaktoru, kam se odvádí ve směsi se stlačenou párou z kotlů na odpadni teplo, Poměr hmotnosti stlačené páry z kompresoru páry a hmotnosti cizí...

Trubkový výměník či kotel na odpadní teplo s děleným pláštěm

Načítavanie...

Číslo patentu: 237170

Dátum: 01.10.1987

Autori: Mojžíš Vratislav, Vít Pavel

MPK: F28D 3/02, B23K 9/00

Značky: odpadní, teplo, výměník, trubkový, pláštěm, kotel, děleným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je vyřešen konstrukční uzel trubkového výměníku či kotle na odpadní teplo s děleným pláštěm. Tento konstrukční uzel se týká svarového spojení děleného pláště s trubkovnicí či s deskovým víkem. Účelem vynálezu je spojit vrstevnatost použitého materiálu, zejména plechů. Svarové spojení je provedeno pomocí známých koutových svarů nebo V svarů, nebo U svarů nebo 1/2 V svarů, nebo 1/2 U svarů. Návarovou plochu svarového spojení tvoří celá...

Způsob napájení parního kotle na odpadní teplo

Načítavanie...

Číslo patentu: 241746

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kužalek Vladimír, Truksa Josef

MPK: F22B 37/00

Značky: teplo, kotle, napájení, parního, způsob, odpadní

Text:

...kotle na odpadní teplo.Nyní bylo nalezeno, že náklady na napájecí zařízení a jeho regulaci lze vyloučit a ná~ klady na kotel a jeho armaturu lze podstatné snížit způsobem napájení perního kotle na odpadní teplo podle tohoto vynálezu, jehož podstata spočíva V tom, že se napájení provádí kondenzátem o tlaku o 0,1 až 1,5 MPa vyšším než je tlak vyráběné páry a odluhuje se přebytkem tohoto kondenzátu po jeho expanzí na tlak vyräběné páry.Použití...

Kotel, zejména kotel na odpadní teplo s Fieldovými trubkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 218394

Dátum: 15.02.1985

Autor: Mojžíš Vratislav

Značky: zejména, trubkami, fieldovými, odpadní, kotel, teplo

Zhrnutie / Anotácia:

Kotel, zejména kotel na odpadní teplo s Fieldovými trubkami je opatřen mezitrubkovnicí, tvořící s horním dnem kotle rozdělovací komoru opatřenou hrdly pro přívod kapalného média. Vnější trubky jsou na spodním konci uzavřeny a horním koncem jsou upevněny do trubkovnice, zatímco vnitřní trubky zasahují svým spodním koncem ke dnu vnější trubky a jsou delší než vnější trubky. Vnitřní trubky zasahují svými prodlouženými horními konci do prostoru...