Patenty so značkou «teplej»

Zapojenie na kontrolu prietokomerov v centrálnom rozvode teplej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 287973

Dátum: 12.07.2012

Autor: Edr Václav

MPK: G01F 5/00, F24D 17/00, G01F 1/00...

Značky: teplej, prietokomerov, rozvode, zapojenie, kontrolu, centrálnom

Zhrnutie / Anotácia:

V centrálnom rozvode teplej vody s vnútornou cirkulačnou slučkou (10) vybavenou prívodným vedením (2) so vstupným prietokomerom (1) a vstupným uzavieracím ventilom (81), výstupným vedením (3) s výstupným prietokomerom (5) a výstupným uzavieracím ventilom (82) aspoň s jednou odbočkou (11, 12, 13, 14, 15) k jednému výtoku (111, 112, 113, 114, 115) na odber teplej vody je na kontrolu presnosti prietokomeru (1) a prietokomeru (5) prívodné vedenie...

Kotol ústredného kúrenia a ohrevu teplej úžitkovej vody na spaľovanie produktov z biomasy dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5767

Dátum: 06.06.2011

Autor: Krígovský Ondrej

MPK: F24H 1/00

Značky: produktov, teplej, kotol, kúrenia, spaľovanie, užitkovej, ohřevu, dřeva, ústredného, biomasy

Text:

...spaľovanej hmoty. Takýmto riešením sa podstatne uľahčuje obsluha kotla.Takéto konštrukčné riešenie vysoko zefektívňuje využitie tepelnej energie zo spaľovacieho procesu, nakoľko teplo bezprostredne prechádza cez stenu vnútorného plášťa do obehovej vody ústredného kúrenia. Ďalej pnpornínam, že teplota povrchu kotla je odvodená od teploty ohrievanej vody ústredného kúrenia a neprekročí 100 °C. Vyvedením odvodu spalín z ohniskového priestoru...

Spôsob a zariadenie na meranie spotreby teplej úžitkovej vody a/alebo tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 287197

Dátum: 24.02.2010

Autori: Žoldák Ľubomír, Hering Jiří, Peter Igor

MPK: G01F 1/00, F24D 17/00, G01K 17/00...

Značky: spotřeby, tepla, zariadenie, spôsob, teplej, užitkovej, meranie

Zhrnutie / Anotácia:

Spotreba teplej úžitkovej vody a/alebo tepla vo vnútornej slučke napojenej na centrálny rozvod sa zisťuje ako rozdiel hodnôt nameraných dvoma vodomermi, pričom k výstupnej hodnote každého vodomera sa priradí teoretická chyba odčítaná z individuálnej kalibračnej krivky príslušného vodomera podľa prietoku určeného z časového priebehu predchádzajúcich hodnôt výstupu vodomera. Každý z vodomerov sa pred zapojením individuálne kalibruje a priebeh...

Vložka pre vrstvový zásobník teplej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10041

Dátum: 03.12.2007

Autor: Kraus Martin

MPK: F28D 20/00, F24H 9/12

Značky: vložka, zásobník, vrstvový, teplej

Text:

...spotrebiča priamo cez vložku do ohrevu, pričom tá druhá ochladená časť, ktorá v podstate zodpovedá množstvu vody pôvodne odobratemu v hornej vložke, je zase vrstvená cez otvory dolnej vložky do zásobníka.0016 Podľa vynálezu vykazuje pomer súčtu prietokových prierezov otvorov kprietokovým prierezom jedného zaspoň dvoch prienikov, resp. prítoku alebo odtoku vložky hodnotu medzi 1,0 a 1,5. Týmto sa dosahuje prívod, resp. odvodzásobníkovej vody s...

Zapojenie centrálneho rozvodu teplej úžitkovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4673

Dátum: 04.01.2007

Autor: Štěbeták Karel

MPK: F24D 17/00

Značky: zapojenie, teplej, rozvodu, centrálneho, užitkovej

Text:

...celok s odkaľovačom, ktorý je opatrený výstupom vonkajšej slučky a vstupom vnútomej slučky, pričom odkaľovač a sekundáma časť výmenníka sú spojene prepojovacím vedením, v ktorom je zaradené cirkulačné čerpadlo a výstup vonkajšej slučky z odkaľovača je prepojený so vstupom vonkajšej slučky do primámej časti výmenníka.Výhodou zapojenia teplej úžitkovej vody podľa technického riešenia je priestorová nenáročnosť usporiadania jednotlivých...

Systém na meranie spotreby teplej úžitkovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4607

Dátum: 03.11.2006

Autori: Hering Jiří, Žoldák Ľubomír, Peter Igor

MPK: F24D 17/00, G01F 1/00, G01K 17/00...

Značky: spotřeby, meranie, systém, užitkovej, teplej

Text:

...príklade je V ovládacej jednotke 6 nastavená hraničná hodnota 50 °C 15 °C pri zohľadnení referenčnej teploty 60 °C, ktorú má voda pri tepelnom zdroji. Ak snímačom 5 teploty je zistená na vratnej vetve 10 teplota nižšia ako 45 °C, ovládacia jednotka 6 otvorí uzatvárací alebo škrtiaci prvok 4 a umožní cirkuláciu vo vnútomej slučke 8 dovtedy, kým nameraná teplota dosiahne hodnotu 55 °C, kedy ovládacia jednotka 6 uzatvorí uzatvárací alebo...

Spôsob výroby kompozitného materiálu obsahujúceho polyizokyanátové adičné produkty, najmä zásobník teplej vody obsahujúci polyuretány

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6316

Dátum: 09.08.2006

Autor: Fricke Bernd

MPK: B29C 44/02

Značky: teplej, spôsob, obsahujúceho, výroby, adičné, kompozitného, polyizokyanátové, obsahujúci, najmä, polyuretany, materiálů, produkty, zásobník

Text:

...nestratia ich trojrozmerný tvar. Pritom sa tieto prvky označujú ako nosné prvky, ktoré absorbujú silu vznikajúcu z napeňovacieho tlakuV stave techniky je tiež známy spôsob výroby takýchto samonosných kompozitných materiálov. Tu pozostáva vonkajší zásobník z komponentu plášťa akrycieho komponentu, pričom počas napeňovanía sa komponent veka upevní na komponent plášťa. Pretože takáto konštrukcia je len málo odolná voči tlaku, je takýto...

Modul merania a ohrevu teplej úžitkovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4532

Dátum: 03.08.2006

Autori: Valent Juraj, Lauro Jaroslav

MPK: G01D 15/00

Značky: ohřevu, merania, užitkovej, teplej, modul

Text:

...rozvodom teplej úžitkovej vody, z poistného ventilu voči prekročeniu prevádzkového tlaku, z ohrievacieho bloku s elektrickou vložkou a z ovládacej skrinky so zabudovanými isteniami, časovým programátorom ohrevu a chodu čerpadla a bezpečnostným spinačom a modulovć zariadenie je výhodne opatrené cirkulačným čerpadlom napojeným k ohrievaciemu bloku.Modulové zariadenie na meranie a ohrev teplej úžitkovej vody pre centralizovaný rozvod teplej...

Zariadenie na meranie spotreby teplej úžitkovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4346

Dátum: 05.01.2006

Autori: Bublavý Jozef, Lacika Ernest

MPK: G01F 3/00

Značky: spotřeby, meranie, teplej, užitkovej, zariadenie

Text:

...koncentrátora 12. Jeho druhý vstup je spojený s výstupom merača 13 strateného tepla,na ktorého vstupy je pripojený výstup z merača 7 pretečeného množstva nevyužitej vody, vstupný teplomer 4 a výstupný teplomer 8. Výstup koncentrátora 12 je vyvedený do vyhodnocovaciebo strediska.Snímač prietoku 3 privádzanej vody indikuje množstvo teplej vody pritekajúcej do slučky 2. Snímač prietoku 6 vratnej vody dodáva informácie o množstve teplej vody...

Zariadenie na úspornú cirkuláciu teplej úžitkovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4331

Dátum: 01.12.2005

Autori: Bublavý Jozef, Lacika Ernest

MPK: F24D 19/10, F16K 31/64

Značky: užitkovej, teplej, zariadenie, úspornú, cirkuláciu

Text:

...jednej cirkulačnej slučky domu pripojeného na prívodnú a vratnú vetvu teplovodného potrubia zavedeného do(nezakresleného) centrálneho zdroja teplej úžitkovej vody. Na slučku sú napojené jednotlivé odbemé Iniesta.Na potrubie l rozvodu teplej úžitkovej vody z centrálneho zdroja je pripojená cirkulačná slučka 2 domu. Na centrálny zdroj býva napojených niekoľko domov. Každý dom má spravidla jedno odberné miesto 3 pre každý byt. Vo viacpodlažných...

Zariadenie na prípravu teplej úžitkovej vody v objektoch občianskej vybavenosti a bytovej výstavby s využitím kogenerácie a tepelného čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4148

Dátum: 02.06.2005

Autori: Černák Vojtech, Silný Ján

MPK: F24D 17/02

Značky: zariadenie, teplej, přípravu, užitkovej, čerpadla, vybavenosti, bytovej, kogenerácie, objektoch, výstavby, tepelného, občianskej, využitím

Text:

...zdroja tepla (CZT). INavrhovaný systém prípravy TUV je efektívny a je možné ho inštalovať vo všetkých objektoch, kde sa spotrebováva TÚV vo väčšom množstve (napr. v objektoch bytovej a občianskej výstavby, školách, úradoch a pod.).Príklad uskutočnenia technického riešenial. Na základe vypracovanej projektovej dokumentácie,V zmysle platných STN resp. EN sa navrhne použitý druh tepelného čerpadla a kogeneračnej jednotky ako druhého zdroja a...

Zapojenie centrálneho rozvodu teplej úžitkovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3981

Dátum: 03.11.2004

Autor: Štěbeták Karel

MPK: G01K 17/06, F24D 17/00, G01F 1/00...

Značky: rozvodu, užitkovej, centrálneho, zapojenie, teplej

Text:

...slučkou spojovacím vedením opatreným vodomerom a ústiacim do vnútomého okruhu pred prvým výtokom odbem a vyúsťujúcim z vnútomej slučky pred výmenníkom tepla. Vo vnútomom okruhu je zaradené církulačné čerpadlo. Do spätného potrubia vnútomej slučky je zaradený merač tepla.Výhodou zapojenia lokálneho odberu teplej úžitkovej vody podľa navrhovaného technického riešenia je použitie len jedného merača odberu pre celý objekt, čím sa odstráni...

Systém na prípravu teplej vody s konštantnou teplotou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17062

Dátum: 10.10.2003

Autor: Nougues Jean-claude

MPK: F24D 17/00, F24H 9/20

Značky: teplotou, přípravu, systém, konštantnou, teplej

Text:

...prívodu vody,ktoré sa nachádza medzi snímačom aprvým regulačným ventilom, proti prúdu prvej skladovacej nádoby teplej vody a ústi do vrchnej časti poslednej skladovacej nádoby, pričom štvrtý regulačný ventil sa nachádza na tomto treťom vedení odklonu, pričom ovládacie prostriedky teploty ovládajú otváranie a zatváranie regulačných ventilov afungovanie čerpadla.0012 Podľa spôsobu realizácie zariadenia ztohto vynálezu je oblast skladovania...

Zdroj tepla, najmä na ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) a na vykurovanie budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3314

Dátum: 08.10.2002

Autor: Mach Stanislav

MPK: F24D 11/02, F24H 4/04, F24D 17/02...

Značky: vykurovanie, túv, budovy, tepla, ohrev, užitkovej, zdroj, teplej, najmä

Text:

...úžitková voda. Vnútomý priestor akumulačnej nádrže je ďalej vo svojej dolnej časti a vo svojej homej časti napojený na odvodné a prívodné potrubie vykurovacieho systémuNevýhody tohto usporiadania sú podobné ako pri riešení podľa DE 34 07 453 a spočívajú predovšetkým v úplne nevhodnom usporiadaní jednotlivých výmenníkov tepla vo vnútomom priestore akumulačnej nádrže, vktorej naviac jednak vplyvom tepelného gradientu a jednak...

Zapojenie blokovania odberu teplej úžitkovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 953

Dátum: 14.09.1995

Autor: Baloga Jozef

MPK: G05D 16/20, G05D 16/00

Značky: užitkovej, odběru, teplej, blokovania, zapojenie

Text:

...odberu teplej úžitkovejvody, kde zatváraco-otváracia armatúra je osadená medzi spotrebiče- obr.3 znázorňuje elektrňä ké zapojenie regulátora.Zapojenie blokovania odberu teplej úžitkovej vody je napojené na prívod Q teplej úžitkovej vody, takzvanú stúpačku, ktorý je prepojený s odvodom Z, zabezpečujúcim cirkuláciu teplej úžitkovej vody. Na privode Q teplej úžitkovej vody je namontovaná bytová odbočka, za ktorou je hlavný bytový uzáver 5,...

Spôsob teplej stabiliácie aktivity enzýmu alfa-amylázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267799

Dátum: 12.02.1990

Autori: Zemek Jiří, Kočan Jozef, Považanová Viera, Polívka Ľudovít

MPK: C12N 9/28

Značky: stabiliácie, teplej, enzymů, alfa-amylázy, aktivity, spôsob

Text:

...z technických alebo ekonomických dôvodov.V prípade tepelnej stabilizácie aktivity a 1 ľa~amylázy produkovanej mezofilnýni zástupcami rodu Bacillus, uvedené nedostatky odstraňuje postup podĺa vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že enzýmový proteín a 1 fa~amylÁzy 0 aktivite 0,5 /ukat až ímkat ga rozpustí vo vodnom roztoku o objeme 1 dm 3 organických di- alebo trihydroxy- zlúčenin, napr. glykolu, dietylénglykolu, trietylénglykolu,...

Spôsob úpravy deformačného režimu teplej širokopásovej trate pre výrobu nízkolegovanej vysokopevnostnej ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 242466

Dátum: 15.09.1987

Autori: Dovbnja Vladimír Konstantinovie, Dolgij Viktor Vasiljevie, Chadasevie Nikolaj Alexaddovie

MPK: B21B 3/00

Značky: vysokopevnostnej, širokopásovej, spôsob, ocele, nízkolegovanej, režimu, úpravy, tratě, teplej, deformačného, výrobu

Text:

...nedootąitkv odcirci pravy deformač u teplej spojitej rohu nízkouhll zej § 01 nej vysokopexrnorne o vo zvitkoch o smerom i ch . 0,08 až 0,15 0/0 hrnoiostnýcli uhlíka, I v 1,6 9/0 mangánu, 0,010,09 n až 0,1 °/o vanädu, vyłiovujiíce rúr, ktoreho potl.satosižeSÍOIÍCÍBCh príoravi formácií. v irozmerlzçí vom poradi sa dov deformácie v .mm Výhodou sjiôcoim úpravy IQÍUL režimu teplej spojítej ši.rriiopásovejjíodie. vyuuílezu. je, že prípravné...

Zapojenie pre riadenie rytmu vypúšťania brám, najmä z narážacích pecí teplej širokopásovej valcovacej trate

Načítavanie...

Číslo patentu: 231764

Dátum: 15.12.1986

Autori: Lott František, Makšim Peter, Šteliar Pavol

MPK: G05D 19/02

Značky: brám, teplej, rytmu, pecí, zapojenie, narážacích, širokopásovej, vypúšťania, válcovacej, najmä, tratě, riadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia pre riadenie rytmu vypúšťania brám v technologickom procese v hutníckych prevádzkach, najmä kontinuálnych širokopásoyých valcovacích tratí za tepla. Vynález rieši problém plynulého a časovo optimálneho vypúštania brám z narážacích pecí do teplej širokopásovej valcovacej trate, čím sa zvýši výkon trate a kvalita valcovaného materiálu. Zapojenie je realizované na bázi logických členov, pričom okrem iného sú použité...