Patenty so značkou «teplé»

Způsob ohřevu základního kondenzátu a teplé vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 266482

Dátum: 12.01.1990

Autori: Bušler Ilja, Pereverzev Anatalij, Stanislavskij Vladimir, Virčenko Michail, Simma Fedor

MPK: F01K 17/02

Značky: způsob, teplé, kondenzátu, základního, ohřevu

Text:

...15 no cewesoň Bone H nonamr B Hero uns Harpéna uacTb Hnn Becb pacxon ocnoanoro Konencama, BBHTOPO nocne perenepawuanoro noorpeBaTeną.4. Taxnm me böpasom npu nonHoM owcywcrnmn TennoBoňHarpysKH BO Bce cewepme znonorpenarenn 7, 8, 9 npeKpamamT.honaqy CGTQBOĚ-BOHH H noaňr nuz Harpena. qaçrbnnxnecbpacxoocuonnçroKoHeHcaŕa,Bs 3 Toro ñocne pereňepaTnBHoronoorpesarena 3. 10 PMHA HBOBPETEHHH Cnocoö HarpeBa OCHOBHOPO Konnencawa H ceTeBoñ...

Vozík pro přepravu teplé stravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259102

Dátum: 17.10.1988

Autori: Bula Lumír, Vlček Ladislav

MPK: B62B 3/10

Značky: teplé, prepravu, vozík, stravy

Text:

...otvory pro uložení nädobgkde jedna delší bočnice je v polovině své výšky děleně a její dolní díl je připevněn k rámu výkyvně.Výhodou vozíku podle vynálezu je to, že teplota přepravovaně stravy se v něm udrží požadovanou dobu, takže ji není nutno znovu ohřívat. Výhodou je rovněž ekonomický provoz vožíku, přičemž manipulaoe s nádobami je poměrně jednoduchá.Na přiloženém výkresu je.znázorněno příkladné provedení vozíku podle vynálezu,...

Zásobník teplé užitkové vody s usměrňovací trubkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 258760

Dátum: 16.09.1988

Autor: Palčík Jiří

MPK: F24H 9/12, F24D 17/00

Značky: trubkou, užitkové, usměrňovači, zásobník, teplé

Text:

...teplé vody tak, aby byl obsah naakumulované vody plně využít. IPříkladné provedení je znázorněno na výkrese. Obr. 1 znázorňuje-uzavřený systém rozvodu teplé užitkové vody bez odběru teplé vody systémem.Obr. 2 znázorňuje otevřený systém rozvodu teplé užitkové vody s odběrem teplé vody zeobr. 3 znázorňuje směry proudění v zásobníku l při uzavřeném systému teplé .užitkové vody. Iobr. 4 znázorňuje detail proudění v zásobníku s usměrñovací...

Polypropylen a kopolymery propylenu s etylénem odolné proti teplé vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 241659

Dátum: 15.09.1987

Autori: Horváth Gyula, Koós János, Sümegi Mihály, Horváth Lászlóné

MPK: C08K 65/13, C08K 5/10, C08L 23/10...

Značky: polypropylén, propylenu, kopolymery, proti, odolné, etylenem, teplé, vodě

Text:

...vnějšíh-o tepla pláště mixéru na taveninu, která teče přepadem do jednošnekového extrudértt, ve kterém dosáhne teplotu 200 až 280 °C. Tavenina je šnekemjpřetlačena přes řadu sit, vstupuje do hubice extrudéru a jejími otvory extrudéru a jejími otvory prochází pod vodou. Tuhnoucí polymer je -těsně pod hlavou extrudéru usekán na granule. Granulát jde do sušiče granulí, kde se vlastním teplem a proudem vzduchu vysusi. Z granulátu se konečné...

Protikorozní a protiinkrustační přípravek pro přímé dávkování do teplé vody užitkové

Načítavanie...

Číslo patentu: 251322

Dátum: 11.06.1987

Autori: Moravec Jaroslav, Burian Ivan, Michek Václav

MPK: C23F 11/08, C02F 5/08

Značky: protiinkrustační, přípravek, užitkové, teplé, protikorozní, přímé, dávkování

Text:

...je opět obsažena energie nutná na jejich výrobu a zpracování, Dále se jedná o ztráty způsobevané odpouštěnín ve snaze odkalit zabarvenou vodu. Použití úpraven teplé vody užitkové podstatné zvyšuje náklady na pořízení a na provoz. Instalované zařízení zabírá stavební prostor a vyžaduje suroviny, obsluhu, údržbu a dozor. Použití přímáho dávkování hygienieky nezávadného protikerozníhe a protiínkrustačního přípravku je výhodné pro svoji...

Zapojení instalace k otopu a k výrobě teplé užitkové vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 249653

Dátum: 15.04.1987

Autori: Houšť Karel, Tesař Jaroslav, Kadleček Jaroslav, Soukup Antonín, Konečný Jaroslav

MPK: F24D 3/08, F24D 11/00

Značky: zapojení, teplé, užitkové, otopu, instalace, výrobe

Text:

...3 V249 653 gie je zadarmo, nebo téměř zadarmo, jsou s tím spojený opět pří~ davné investice a náklady na palivo k paralelní výrobě doplňko~ vého topného média. Tudíž ve většině takových případů musí jít obecně o nehospodárné využití tepelné energie, a proto lze o takových řešeních hovořit spíše jako o východiscích z nouze, musí-li se počítat s nedostatkom - byt přeohodným - základního topného média.Společným nedostatkom uvedených známých...

Zařízení pro třístupňový ohřev teplé užitkové vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 249569

Dátum: 15.04.1987

Autor: Skokan Vladimír

MPK: F24J 3/00

Značky: zařízení, třístupňový, teplé, ohrev, užitkové

Text:

...vody. Soustřeďěním všech tří stupňů ohřevu užiťkové vody do předávaoí stanice se zjednodušěí provedení celého zařízení, odpadnou požadavky na nárokování dalšího místa v budově a bude umožněna kvalifikované obsluha celého zařízení v rámci společné obsluhy v předávaeí stanici.- 2 249 559 Vynález e jeho účinky jsou blíže vysvětleny popisu příkladu jeho provedení pomocí výkresu, ktorý představuje schéma zařízení pro třístupňový ohřev teplé...

Zařízení k odlučování teplé použité vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 232013

Dátum: 01.04.1987

Autori: Šafek Miroslav, Princ Bohuslav, Rehbergerová Gabriela, Hauptman František, Novák Antonín, Schles Bedřich, Šlancar Ludvík, Polanský Alois

MPK: F28F 9/22

Značky: použité, odlučování, teplé, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je odlučování teplé použité vody od studené k předehřevu užitkové vody. Uvedeného účelu se dosáhne z tepelně odizolované jímky, která má u stěny s přívodním potrubím použité vody vytvořeny kanálky ohraničené oddělovací stěnou s příčkami, jejichž výška je menší než výška jímky, přičemž kanálky vyúsťuji dole a nahoře výstupními otvory do prostoru jímky, takže na úrovni horních výstupních otvorů je umístěna deska se sklonem k...

Zařízení pro automatickou regulaci odběru teplé vody z bivalentní soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237905

Dátum: 15.03.1987

Autori: Valouch Otto, Peterka Jaroslav

MPK: F24H 9/20, F24J 2/40

Značky: odběru, soustavy, regulaci, zařízení, bivalentní, automatickou, teplé

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro automatickou regulaci odběru teplé vody z bivalentní soustavy ohřevu vody běžnou termostatickou armaturou. Vynález se týká ohřevu teplé vody pro sociální, zdravotní a technologické potřeby. Účelem vynálezu je automatické přednostní zajištění odběru teplé vody ohřáté nestabilním zdrojem energie (sluneční energie, odpadní teplo atd.) před odběrem teplé vody ohřáté stabilním konvenčním zdrojem. Uvedeného účelu se dosáhne použitím...

Odlučovač teplé vody s kalníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233617

Dátum: 01.03.1987

Autori: Polanský Alois, Šlancar Ludvík, Šafek Miroslav, Tetour Zdeněk

MPK: F28F 9/22

Značky: odlučovač, teplé, kalníkem

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je jednoduchým způsobem odlučovat teplou použitou vodu od studené k předohřevu užitkové vody. Uvedeného účelu se dosáhne odlučovačem teplé vody s kalníkem, který je tvořen dvojitou nádobou s dvěma vývody překryté poklopem, který je nad lapačem splavenin opatřen vtokovými otvory a pod plnou částí poklopu je umístěn termostatický ventil tvořený čidlem z vlnovce zavěšeným k vpustní mřížce, a na dolním konci je čidlo opatřeno...

Zařízení pro úpravu přídavné vody do soustav teplé užitkové vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 248624

Dátum: 12.02.1987

Autori: Augusta Jiří, Král Miloš, Brodský Artur, Kulhavý Teofil

MPK: C23F 14/00

Značky: přídavné, soustav, úpravu, užitkové, zařízení, teplé

Text:

...umožňující zcela plynulou dopravu teplé užitkové vody 1 do vyšších poloh bytové zástavby, a to i při maximálním odběru ze soustavy. Zařízení podle vynálezu je také výrobně i montážne jednoduěäí a méně náročné na zaetavěný prostor při instalaci.Princíp zařízení podle vynálezu blíže osvštluje příkladne provedení, zobrazené v řezu na obr. 1. Stojatá válcová nádoba 1 je opatřena mezidnem 3 se štěrbinovými tryakami a svislou vestavbou tvořenou...

Odlučovač teplé odpadové vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 235755

Dátum: 01.12.1986

Autori: Princ Bohuslav, Rehbergerová Gabriela, Novák Antonín, Šafek Miroslav, Schles Bedřich, Polanský Alois, Šlancar Ludvík

MPK: F28F 9/22

Značky: teplé, odlučovač, odpadové

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je jednoduchým způsobem odlučovat teplou odpadovou vodu od studené k předohřevu vody. Uvedeného se dosáhne odlučovačem teplé odpadové vody, jehož podstata spočívá v tom, že sestává z trubkového uzlu nad sebou křižujících se trubek, které jsou v místě styku rozšířeny a vzájemně sešroubovány, přičemž v horní trubce je umístěn termostatický ventil, tvořený čidlem z vlnovce, který je zavěšen k čisticí zátce a na spodní straně...

Zařízení na ovládání kominové klapky plynových spotřebičů pro přípravu teplé vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 229025

Dátum: 15.03.1986

Autor: Bezděk Antonín

MPK: F23J 11/02

Značky: zařízení, plynových, klapky, ovládání, přípravu, komínové, spotřebičů, teplé

Zhrnutie / Anotácia:

Komínová klapka je určena k zabránění ventilačních ztrát u plynových spotřebičů pro přípravu teplé vody mimo jejich provoz. Přestavení klapky z polohy otevřeno do polohy zavřeno je provedeno impulsem průtoku vody spotřebičem.

Zapojení, zejména pro regulaci ústředního vytápění a přípravu teplé užitkové vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 219226

Dátum: 15.08.1985

Autori: Plhoň Aleš, Hrobař Radim, Obr Jan

Značky: přípravu, regulaci, teplé, vytápění, ústředního, zapojení, užitkové, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru zásobování a vytápění budov teplou vodou a řeší zapojení pro regulaci ústředního vytápění v závislosti na venkovní teplotě a přípravu teplé vody o konstantní teplotě. Podstatou vynálezu je, že ve výstupním potrubí cirkulačního okruhu teplé vody a topných okruhů jsou zařazeny směšovací armatury, ovládané u cirkulačního okruhu termostatem a u topných okruhů ovládací skříňkou na základě údajů teplot snímaných vně budov a ve...