Patenty so značkou «tepelným»

Solárny systém s tepelným čerpadlom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6848

Dátum: 05.08.2014

Autori: Brachtýr Bohumír, Pap Miroslav

MPK: F24H 4/04, F25B 30/06, F24J 2/46...

Značky: tepelným, solárny, čerpadlom, systém

Text:

...energie na ohrev z čisto slnečnej energie, a tým zvyšuje ekologickosť takéhoto systému. Zároveň takéto riešenie prináša používateľovi výslednú teplotu ohrievaného média aj V prechodných obdobiach, V ktorých by inak muselo prísť k dohrievaniu na výslednú teplotu z klasických, zväčša fosílnych zdrojov energie.Z hľadiska použitia tepelného čerpadla má riešenie výhodu V stabilizovaní pracovných podmienok samotného čerpadla. Pri klasickom...

Varistorová prepäťová ochrana s kompaktným tepelným odpojovačom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5544

Dátum: 07.10.2010

Autor: Suchý Jaromír

MPK: H02H 3/20, H01C 7/10, H02H 9/04...

Značky: varistorová, tepelným, ochrana, odpojovačom, prepäťová, kompaktným

Text:

...jednou bočnou stenou dolieha na najmenej jednu bočnú plochu kontaktného plechu. Zároveň je v ohybe kontaktného plechu 4 vytvorený priestor pre vloženie predpruženej tlačnej pružiny 6. Tlačná pružina 6 sa jedným koncom opiera o izolačnú podložku tvoriacu opornú plochu 5 a druhým dolieha na tyčku 7 z izolačného materiálu, ktorá tak vytvára silu pôsobiacu na propojovací kovový pásik 9 v tvare L.Prepojovací kovový pásik 9 je koncom dlhšej...

Hydraulické zapojenie prvkov na vykurovanie a prípravu TUV v bytových domoch a objektoch občianskej vybavenosti s využitím dodávky tepla tepelným čerpadlom v kombinácii s externým zdrojom tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5508

Dátum: 07.09.2010

Autori: Silný Ján, Černák Vojtech

MPK: F24D 3/00, F24D 10/00, F24D 17/00...

Značky: využitím, přípravu, objektoch, vykurovanie, zdrojom, tepla, bytových, zapojenie, čerpadlom, domoch, kombinácii, externým, hydraulické, dodávky, prvkov, tepelným, vybavenosti, občianskej

Text:

...systémov rozvodu TUV a UK pre tento objekt.Navrhované riešenie hydraulického zapojenia zariadeni pre výrobu tepelnej energie pre UK prípravu TUV je možné použit všade tam, kde pre to existujú technické a ekonomické podmienky.Realizácia úžitkového vzoru je podmienená hlavne ekonomickou výhodnosťou, ktorá sa stanoví pred začatím realizačných činností na základe jestvujúcich a očakávaných ekonomických pomerov (ceny energií,ceny komponentov...

Reaktor s riadeným tepelným gradientom na výrobu čistého vodíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10667

Dátum: 14.06.2007

Autori: Rohrich, Kongmark Nils, Wirth Harald

MPK: C01B 13/02, B01J 19/24, B01D 53/22...

Značky: vodíka, gradientom, čistého, reaktor, tepelným, riadeným, výrobu

Text:

...membrány odlučujúce vodík. Teplota týchto stien sa riadi chladením. Vzdialenosť medzi membránamí odlučujúcimi vodík a rozkladovou zónou je funkciou materiálov použitých v membránach, podľašpecifických podmienok činnosti zostavy.Membrány sú vyrobené takým spôsobom, že extrahované plyny sa môžu odčerpávat alebo odplavovat prostredníctvom použitia neutrálneho nosného plynu. Možnou voľbou sú trubicové-3 súčasti, ktorých membrány tvoria aspoň...

Sulfurizácia a selenizácia elektrolyticky nanesených vrstiev CIGS tepelným žíhaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13798

Dátum: 19.05.2006

Autori: Guimard Denis, Taunier Stéphane, Naghavi Negar, Lincot Daniel, Guillemoles Jean-françois

MPK: H01L 31/18, H01L 31/0749, H01L 31/032...

Značky: selenizácia, sulfurizácia, elektrolytický, nanesených, vrstiev, tepelným, žíhaním

Text:

...alebo neumožňujú jemne riadiť šírku bandgap. Tieto spôsoby tiež vyžadujú krok, v ktorom sa používa vákuum.Okrem toho v prípade, že sa prvok zo skupiny Vl použije vo svojej tuhej forme (napriklad sa použije síra alebo selén v práškovej forme v bezprostrednej blízkosti prekurzora CIGS), môžu vznikať problémy s heterogenitou tohto prvku.Dokumenty US 5578 503, W 0 03/094246 A 1, W 0 01/37324 A 1, FR 2849 450 A 1, FR 2 849 532 a publikácia...

Spôsob na tavenie drobného kusového hliníkového šrotu s tepelným predspracovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4512

Dátum: 24.02.2006

Autori: Mayringer Hubert, Hertwich Günther, Niedermair Franz

MPK: C22B 21/00, C22B 9/00, F27B 7/00...

Značky: tepelným, predspracovaním, spôsob, hliníkového, tavenie, šrotu, kusového, drobného

Text:

...pre drobný kusový hliníkový šrot a z pece na tavenie hliníkového šrotu, tepelne spracovaného v sušiaku. Je potrebné iba napojiť sušiak na pec a zapojit do okruhu-horúceho plynu, z ktorého ústí odbočovacie vedenie do pece, aby sa jednak dopravoval hliníkový šrot bezprostredne po svojom tepelnom spracovaní v sušiaku bez tepelných strát do pece a jednak aby sa mohli využiť nízkotepelné plyny, vznikajúce pri tepelnom spracovaní hliníkového šrotu,...

Spôsob a zariadenie na redukciu škodlivých zložiek produktov vznikajúcich pri spaľovaní tepelným zdrojom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3741

Dátum: 23.03.2004

Autori: Abate Valerio, Bianchi Maria Michela, Conti Alberto

MPK: F23J 15/08, B01D 53/74

Značky: zdrojom, škodlivých, zariadenie, spôsob, produktov, redukciu, zložiek, vznikajúcich, tepelným, spalování

Text:

...automobilov umožňuje, aby väčšina automobilov, ktoré sú v obehu a ktoré nemajú takéto zariadenia zavedené, sa nahradili novými s nízkou emisiou. Naopak situácia u obytných budov je iná, priemerný vek obytných budov je príliš dlhý V porovnaní s automobilmi, takže nie je možné si predstaviť, dokonca ani v prípade nariadenia podobného tomu z oblasti automobilizmu, rýchlu náhradu existujúcich zariadení s novým nízko-emisným. profilom. V takom...

Lejací prvok, odolný voči tepelným nárazom, a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 217

Dátum: 28.03.2003

Autori: Laval Philippe, Hanse Eric, Delvoye François

MPK: B22D 41/54

Značky: výroby, voči, lejací, prvok, odolný, spôsob, tepelným, nárazom

Text:

...vytváraní nutné použiť speňovacie alebo rozpínacie aktívne činidlá, ktorésú všeobecne nekompatibilné so žiaruvzdornými prvkami, ato najmä vtedy, pokiaľ sú vytvorené z materiálu, viazaného s uhlíkom. Je tiež veľmi ťažké kontrolovať penu tak, aby bola vytváraná vrstva s pomerne konštantnou hrúbkou,ktorá by vykazovala opakovateľné izolačné vlastnosti.Takto získaná izolácia preto nie je homogénna a môzespôsobiť škodlivé teplotné spády vo vnútri...

Zariadenie na odoberanie alebo odvádzanie tepla s tepelným prepojením so zemou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 280

Dátum: 18.01.2003

Autor: Waterkotte Klemens

MPK: F24J 3/00

Značky: tepelným, prepojením, odvádzanie, tepla, zariadenie, zemou, odoberanie

Text:

...rovnako ako zpraxe taktiežznáme zvárané alebo letované spoje medzi dielcami, sú pri zarážani chúlostivéa majú sklon ku pretrhnutiu a s tým Spojenými netesnostami. Rezanie závitov. zváranie alebo tetovanie všetko vedie ku nepriaznivým lokálnym zmenám štruktúry a tvrdosti materiálu dielcov drieku sondy a tým k potenciálnym slabýmmiestam, z ktorých môžu skôr alebo neskôr vychadzat trhliny alebo zlomy.0007 Úlohou predloženého vynálezu je...

Prefabrikovaný stavebnicový dílec s přerušeným tepelným mostem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269351

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hemr Jiří, Šedivý Vladimír, Hnátek Jaroslav, Hrdlička Karel

MPK: E06B 1/18

Značky: prefabrikovaný, dílec, tepelným, stavebnicový, mostem, přerušeným

Text:

...krycími lištami, podle vynálezu, jehož podstatou je to, že nosné rámy jsou vytvořeny zejména z profílových tyčí profilu U,obrácených svými přírubamí směrem k sobě.Izolačni vložky jsou uložený mezi přirubami a stojinami profilových tyčí a jsou zajištêny samosvornými elementy v průchozích otvorech, ležicimi rovnoběžně se střednicovou rovinou okna. Tyto samosvorné elementy jsou s výhodou tvořeny pružnými nebo rýhovanými kolíky. Profilove tyče...

Tepelná izolace se zvýšeným tepelným odporem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268382

Dátum: 14.03.1990

Autori: Šretter Jiří, Šrámek Oldřich, Havlín Dušan

MPK: F16L 59/08

Značky: odporem, tepelným, tepelná, izolace, zvýšeným

Text:

...spojené alespoň s jednou světle zbarvenou vrst vou materiálu a nižší objemovou hmotnosti, například napěněnou vápenopískovou hmotou.Mezi tmavě zbarvenou vrstvu materiálu s vyšší objemovou hmotnosti a světle zbarvenou vrstvou materiálu s nižší objemovou hmotnosti je vytvořena reflexní vrstva.uplatnění předmětu vynálezu dovoluje použít pro izolací konstrukčních materiálů s tepleným odporem, který se blíží tepelnému odporu vláknitých...

Distanční a zajišťovací prvek pro kovové rámy s přerušeným tepelným mostem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259314

Dátum: 17.10.1988

Autor: Hrabálek Zdeněk

MPK: E06B 3/26

Značky: prvek, mostem, zajišťovací, distanční, kovové, přerušeným, tepelným, rámy

Text:

...průměr odpovídá Výšce otvoru vnějšího a vnítřního rámu 3, l. kolmo na jeho podélnou osu jsou v nem vytvořeny dvě vzájemné rovnoběžné obvodové drážky Ě, které rozdělují válcové těleso. na střední část, která tvoří dřík 3 a na pravé a levé boční tělísko l, 5 prvku l. Hloubka obvodových drážek É prvku l řídí se vzdálenosti koncu horníoh a dolních ramének lg, lll,ll, lg vnějšího a vnitřního rámu l, g které do obvodových drážek g zasahují. Šířka...

Kovový obvodový plášť s přerušeným tepelným mostem

Načítavanie...

Číslo patentu: 258952

Dátum: 16.09.1988

Autor: Beňo Eduard

MPK: E04B 2/92

Značky: kovový, přerušeným, plášť, obvodový, tepelným, mostem

Text:

...Stojina A 1 je upravena pro připevnění k nosné konstrukcí budovy.Nosník 31 je se svým vzdálenějším ramenem łg zakryt krycím pláštěm 51 s průřezem písmnne V, jehož ramena jsou na svých koncích opatřena vnitřními výstupky 59, které jsou zaklapnutya. 3 . 258 952 do vnějších ozubů Ag provedených na vnější straně bližšího ramene 2.Nosný sloupek 39 má osazovací drážky 55, které jsou vymezeny oběma stranami stojiny 51 a těmto stranám...

Roztok na ošetrovanie tlačovej formy pred tepelným spracovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 244575

Dátum: 15.01.1988

Autori: Popiolek Stanislav, Kubát Oldoich, Brož Václav

MPK: B41N 3/00

Značky: tlačovej, roztok, formy, tepelným, spracovaním, ošetrovanie

Text:

...alkylpolyglykoléteru samostatne, alebo ich zmes a zbytok vodu.Tlačová forma ošetrená takýmto roztokom pred tepelným spracovaním má podstatne zvýšenú životnost tlačiacich prvkov V tlači bez rizika oleofilizácie a tým aj tönovania netlačiacich miest tlačovej formy. Roztok na ošetrovanie tlačovej formy pred tepelným spracovaním možno aplikovat na všetky bežne používané tlačové platne s hliníkovou povrchovo upravenou...

Zariadenie na automatickú reguláciu ohrevu látok tepelným médiom-parou

Načítavanie...

Číslo patentu: 245509

Dátum: 15.12.1987

Autor: Hanzalík Stanislav

MPK: F2B1 1/00

Značky: tepelným, látok, automatickú, zariadenie, médiom-parou, reguláciu, ohřevu

Text:

...v priestore ohrevu látok podľa vopred nastaveného programu.Výhoda tiohto riešenia spočíva v tom, že ohrev látok tepelným médiom-parou je spoľahlivo regulovaný v celom rozsahu nastavených parametrov a uzavierací servoventil v závislosti na časov-om spinači programe zabezpečuje automatické odstavenie tepelného média-pary v čase, keď ohrev nie je žiadúci. Pri regulácii ohrevu klimatizačných jednotiek a technologických zariadení je...

Konstrukční ocel a způsob výroby vývalků nebo výkovků tepelným tvářením z této oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 238157

Dátum: 01.05.1987

Autori: Dřevíkovský Jiří, Míček Petr, Mlčák Zdeněk, Ševčík Karel, Hamža Zdeněk, Šlachta Zdeněk, Morafková Anna, Scheuter Karel, Baran Jiří

MPK: C22C 38/00

Značky: způsob, oceli, tvářením, tepelným, výkovků, vývalků, této, konstrukční, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynalez se týká konstrukční oceli, jejího chemického složení a pojednává o způsobu tepelného tváření výkovků nebo vývalků z této oceli, například bezešvých ocelových trub válcovaných za tepla v rourovnách pracujících na Stiefelových tratích s automatikou. Ocel takto vyrobená s minimální mezí kluzu 560 MPa bez přídavného tepelného zpracování je určena ke konstrukčním účelům. Ocel obsahuje 0,13 až 0,18 % hmotnostních vanadu. Způsob tepelného...

Zapojení ochrany tyristorového měniče před tepelným přetížením

Načítavanie...

Číslo patentu: 242933

Dátum: 15.04.1987

Autor: Bartušek Tomáš

MPK: H02H 7/12

Značky: přetížením, ochrany, měniče, před, zapojení, tyristorového, tepelným

Text:

...tepelným pŕetílením sestava s nelineárního obvodu J, s necitlivostí v počátku prevodní charakteristiky, česovecího obvodu g, nepř. integrdtoru, komparátoru 3, nestavovacího prvku 4 napr. potenciometru, čidla í proudu mčniče napr. proudováho treneformetoru usměrňovače, čidle g teploty např. bimetalového a obvodu 1 pro nastavení meximňlního proudu tyrietoroveho měniče napr. diodového omezoveče.Ochrana je spojene tak, ie čidlo 2 proudu meniče,...

Způsob využití tepla ve formě odpadní páry tepelným čerpadlem a zařízení k povádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247617

Dátum: 15.01.1987

Autori: Gemza Emil, Mácha Václav, Wergner František, Krejčí Stanislav, Kašpar Jiří, Komůrka Josef

MPK: F25B 29/00

Značky: páry, odpadní, tepla, využití, čerpadlem, formě, způsobu, tohoto, povádění, způsob, zařízení, tepelným

Text:

...ejektoru 3, zkomprimuje se na parokapalinovou směs, která předá své teploVe výměníku A se odvádí přebytečné teplo, kapalina na výstupu 2 výměníku A se dělí na část odváděnou jako kondenzát a část, která je cirkulována čerpadlem É. Ve výměníku É je jí dodáváno teplo a takto ohřátá kapalina nebo parokapalinová směs je přiváděna na vstupKontinuální odparka /obr. 4/ se liší od předchozího případu tím, že přebytečné teplo ve výstupním...

Spôsob výroby umelých magnetitových peliet odolných proti tepelným nárazom

Načítavanie...

Číslo patentu: 232627

Dátum: 15.12.1986

Autori: Ondruška Jaroslav, Čiško Vojtech, Hodoši František

MPK: C22B 1/243

Značky: peliet, odolných, tepelným, spôsob, proti, nárazom, umělých, magnetitových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby umelých magnetitových peliet odolných proti tepelným nárazom podľa vynálezu spočíva v tom, že ku vsádzke na peletizáciu sa primieša 3 až 25 % hmotnostných jemnozrnný sideritový koncentrát o zrnitostí 80 % pod 0,1 mm a vlhkosti maximálne 15 % H2O. Spôsob podľa vynálezu je využiteľný pri peletizačnom skusovení umelého magnetitu v baníctve alebo hutníctve.

Zařízení pro ochranu před tepelným zářením

Načítavanie...

Číslo patentu: 228554

Dátum: 15.08.1986

Autor: Rožnovský Josef

MPK: F27D 21/00

Značky: zářením, zařízení, tepelným, ochranu, před

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ochranu před tepelným zářením řeší ochranu strojů, přístrojů a osob při pracovním nasazení v prostorách s velmi vysokými nebo zvýšenými teplotami. je popsána konstrukce stěny, složené z primárního a sekundárního chladicího prostoru, kterými protéká chladicí médium, která je kombinována s tepelněizolační vrstvou a vnějším reflexním pláštěm. V příkladu provedení je popsána stěna pro velmi vysoké teploty, například pro použití v...

Regulační zapojení sítě solárního kolektoru s tepelným akumulátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 220625

Dátum: 15.12.1985

Autori: Matějček Jiří, Němec Dalibor

Značky: tepelným, akumulátorem, zapojení, kolektoru, regulační, solárního, sítě

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká využití sluneční energie. Vynález řeší problém využití sluneční energie, přenášené od kolektoru na výměník tepla a na tepelný akumulátor s okruhem pro další vyhřívání a vytápění. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k solárnímu okruhu je připojena další vstupní potrubní větev ústící do tepelného akumulátoru a opatřená dalším elektromagnetickým ventilem, elektricky vodivě připojeným k regulátoru, k němuž je připojeno další...

Způsob stabilizace pojiv a lepidel optických soustav na zakladě epoxidových pryskyřic, esterů kyseliny metakrylové nebo polyesterových pryskyřic a jejich směsí s vinylovými monomery proti účinkům krátkovlnného záření a zpracování tepelným šokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233336

Dátum: 15.08.1985

Autori: Märtin Rolf, Hoffmann Günter, Wolf Horst, Flammersheim Hans-jürgen, Wunder Johannes, Klemm Dieter, Hörhold Hans-heinrich

MPK: C09K 15/06, C09J 3/16, C08K 5/05...

Značky: monomery, vinylovými, pojiv, optických, jejich, šokem, pryskyřic, epoxidových, směsi, polyesterových, účinkům, soustav, tepelným, stabilizace, proti, esterů, základě, metakrylové, kyseliny, záření, lepidel, zpracování, způsob, krátkovlnného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stabilizace pojiv optických soustav a lepidel proti účinku krátkovlnného záření a způsob zpracování tepelným nárazem. Cíl a zajištěni pojiv a lepidel optických soustav spočívá ve stabilizaci proti záření gama a rentgenovému záření a zpracování tepelným nárazem bez narušení ostatních chemických, fyzikálních, optických i technologických vlastností. Podstata vynalezu spočívá v tom, že výchozí směsi pojiv optických soustav se přidává...

Zařízení s přídavným tepelným zdrojem pro sušárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 226253

Dátum: 15.04.1985

Autori: Viktorin Zbyněk, Drahoš Vítězslav, Divinec Karol, Koberle Milan, Komorech Vladimír

Značky: sušárny, tepelným, přídavným, zařízení, zdrojem

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení s přídavným tepelným zdrojem pro sušárny sestávající z komorové nebo skříňové sušárny, přídavného tepelného zdroje, ventilátoru a regulačních ventilů vyznačené tím, že v boční stěně (1) sušárny je k výstupnímu otvoru (2), který je uvnitř sušárny opatřen sběrným potrubím (12) s regulovatelnými štěrbinami (16), připojen přes první regulační ventil (13) vstupem ventilátor (9), který je výstupem připojen k vstupu přídavného tepelného...

Kotel pro ohřev nebo odpařování kapalin tepelným zářením

Načítavanie...

Číslo patentu: 215984

Dátum: 15.02.1985

Autor: Mach Jan A Dušek Josef

Značky: ohrev, tepelným, zářením, odpařování, kotel, kapalin

Zhrnutie / Anotácia:

Kotel pro ohřev nebo odpařování kapalin tepelným zářením vznikajícím řízeným průběhem bezplamenného spalování kontaktně kinetickým principem se sběrnými komorami spojenými systémem teplosměnných ploch s přirozeným nebo nuceným oběhem ohřívané kapaliny, vyznačující se tím, že alespoň jedna ze dvou sběrných komor (1, 2) je opatřena v ose (0) symetrie kotle průchodným otvorem (6, 7) napojeným z vnější strany kotle na přívod (14) palivové směsi a...

Tenkostěnný profil s přerušeným tepelným mostem

Načítavanie...

Číslo patentu: 215529

Dátum: 15.10.1984

Autori: Kůrka Jan, Louda Jaroslav, Skokan Jiří, Šulc Vladimír

Značky: tenkostěnný, profil, mostem, přerušeným, tepelným

Zhrnutie / Anotácia:

Tenkostěnné profily s přerušeným tepelným mostem jsou určeny pro otvorové výplně staveb, zejména pro okenní a dveřní rámy a řídla. Otvorové výplně staveb vyrobené z těchto profilů mají nižší prostup tepla, než otvorové výplně dosud vyráběné a jejich použitím se menší tepelné ztráty budov. Každý profil se skládá z nejméně dvou dílčích plechových profilů,mezi něž je v místě drážkového spojení vložena tepelně izolující vložka tvaru U. Tloušťka...

Způsob optimalizace teploty užitečného média v topném systému s tepelným plynovým čerpadlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217624

Dátum: 15.09.1984

Autor: Holzbecher Kristian

Značky: užitečného, optimalizace, čerpadlem, topném, systému, plynovým, media, teploty, způsob, tepelným

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob optimalizace teploty užitečného média v topném systému s tepelným plynovým čerpadlem, vyznačující se tím, že se reguluje teplota užitečného média vstupujícího do a vystupujícího z topného systému smíšením užitečných médií využívajících teplo z odpadních spalin a z přitápění s vratným užitečným médiem vystupujícím z topného systému.