Patenty so značkou «tenzometrický»

Hydraulický tenzometrický snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 336

Dátum: 02.02.1994

Autor: Rengevič Vladimír

MPK: G01L 7/10

Značky: snímač, hydraulický, tenzometrický

Text:

...výkresochNa priloženom výkrese č. l je znázornený hydraulický tenzometrický snímač s vývodom ventilu v spodnej časti /alternatívne pri pootočení o 1800 V hornej časti/ pôdorysnej plochy gumového kváára, príklad 1.Na priloženom výkrese č. 2 je znázornený hydraulický tenzometrický snímač s vývodom ventilu v bočnej stene gumového kvádra,príklad 2.Hydraulický tenzometrický snímač je tvorený nedovretou oceľovou krabicou vo forme veka krabice 1....

Tenzometrický snímač krouticího momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267981

Dátum: 12.02.1990

Autori: Roháč Jan, Pišoft Václav, Janeta Ivo

MPK: G01L 3/14

Značky: krouticího, tenzometrický, momentu, snímač

Text:

...jejichž osy svírsjí s rovinou souměrnosti snímače úhel 45 °. S výhodou je planžets opetřens dvěma dvojicemi nad sebou shodně umístěných tenzometrů, z nichž jedna dvojice je místěne se spodní strnny plenžety a druhá dvojice z horní strany plenžety. Pro zvýšení citlivosti a tím přesností snímače je planžets ve své střední části v místě uložení tenzometru zúžena.Výhodou tenzometrického snímače kroutícího momentu podle vynálezu je jeho...

Tenzometrický siloměrný člen pro dvojité aerodynamické váhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257560

Dátum: 16.05.1988

Autor: Vích Karel

MPK: G01M 9/00

Značky: váhy, siloměrný, dvojité, člen, tenzometrický, aerodynamické

Text:

...boční stěny tunelu proti sobě a upevnit mezi ně model je vyloučeno pro te pelné dilatace modelu a tunelu a pro deformace stěn tunelu při měření.Uvedené nevýhody odstraňuje tenzometrický siloměrný člen pro dvojité aerodynamické váhy podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že sestava ze dvou základen, spojených dvěma měřicími rameny ve tvaru oblouku opatřenými tenzometry, přičemž jedna za základen je na své podélné ose z vnitřní strany...

Tenzometrický deformační člen

Načítavanie...

Číslo patentu: 246825

Dátum: 01.03.1988

Autori: Pavlíeek Luboš, Eáb Antonín

MPK: G01B 7/16, G01L 1/22

Značky: deformační, tenzometrický, člen

Text:

...podstata spočíva v tom, že ohybovy nosník ve tvaru hranolu, na němž je připevněn nejméně jeden odporový tenzometr, je vetknut z vnitřní strany rámu, přičemž rám a ohybový nosník jsou vytvořeny z jednoho kusu materiálu.Ohybový nosník může být vetknut v rámu, mající tvar nízká-ą ho dutého válce, jedním koncom. Na ohybověm nosníku v místě, kde jsou připevněny odporové tenzometry, mohou být vytvořeny drážky. Na obvodu rámu může být upevněno...

Tenzometrický měřič kroutícího momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245984

Dátum: 01.03.1988

Autori: Heeg Werner, Petrov Jurij Nikolajevie, Rochhausen Dieter

MPK: G01L 1/22, G01L 3/00

Značky: momentu, krouticího, tenzometrický, měřič

Text:

...ig, kompenzačního nosníčku il, kroužků zg, kertáčů §Qe vyhodnocovací jednotky QQ. Hnací část lg je nehoře upravena do tvaru hnacího hřídele ll a zespodu je opatřena dutínou lg, v níž je umístěno pomocné ložisko ji e hlavní ložiska gg. Obě ložiska ąg, 31 jsou uložena na výstupním hřídeli gl unášené části gg. Unášená část gg je tvořene posuvným kotoučem gg, který je prostřednictvím stevěcího šroubu gg upnut v drážce 2 , vytvorené na...

Tenzometrický deformační člen

Načítavanie...

Číslo patentu: 241773

Dátum: 10.08.1987

Autori: Babovák Václav, Šára Zbynik

MPK: G01L 1/22

Značky: člen, deformační, tenzometrický

Text:

...kolmá na jeho osu.V horní části hrnçovitéño tělese o menším průměru jsou podle obr. 1 vytwořeny dvěma rovnoběžnými mezerami 5, souměrnymi k jeho ose, ve dně 3 deformovatelný nosník Q e ve etěně 2 qz níoh,nopřík 1 ad ve stojině 1,pod 1 e potřeby provedena doraová mezora g. Jodna pootrànní nefunkční část zbytku dna looa stěny goào odstŕahěna o druhálpoatraoní část je pro názor- V A nontponoohäna Na deformovatelném noaníku Q je připevněn ...

Polovodičový tenzometrický snímač s teplotní kompenzací

Načítavanie...

Číslo patentu: 240298

Dátum: 15.06.1987

Autori: Janeeek Miloslav, Mancovie Milan

MPK: G01K 7/20

Značky: polovodičový, snímač, teplotní, tenzometrický, kompenzaci

Text:

...kaskádně k ten metrickému müstku. i Řešení podle vynálezu má tyto výho-dy umožňuje dosáhnout přesností v převodu měřené mechanické veličiny na elektrický signál i v případě velkých změn oko-lníjteploty v rozsahu -50 °C do 70 °C. Přesto,~že na pružný snímatcí člen jsou .nadifundovány další tenz-ometry, zůstává zachovania miniaturizace snímače.Výrobní technologie je vhodná pro hroämadnou výrobuxa umožňuje určení vlastností odporů. vnější...

Tenzometrický převodník tlaku s pneumatickým odlehčováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 236846

Dátum: 15.03.1987

Autori: Hampel Arpád, Čermák Zdeněk, Klapetek František

MPK: G01L 1/22

Značky: převodník, odlehčováním, pneumatickým, tenzometrický, tlaku

Zhrnutie / Anotácia:

Tenzometrický převodník tlaku s pneumatickým odlehčováním se týká dlouhodobých tenzometrických měření tlaků na zabudovaných snímačích, k nimž není za provozních podmínek umožněn přístup. Vynález řeší problém odlehčení dynamometrického, kroužku pomocí tlaku vzduchu přiváděného do prostoru pod pružnou přepážku a tím dosáhnout nezatíženého stavu, čímž se eliminuje posun (drift) nulového čtení na tenzometrech při dlouhodobém zatížení. Tento...

Tenzometrický snímač poměrné deformace

Načítavanie...

Číslo patentu: 249001

Dátum: 12.03.1987

Autor: Olmer Jiří

MPK: G01L 1/20, G01B 7/18

Značky: snímač, deformace, tenzometrický, poměrné

Text:

...podle přiloženého výkresu, kde obr. l značí tenzometrický snímač podle vynálezu v podélném řezu, obr. 2 značí půdorys tenzometrického snímače podle vynálezu a obr. 3 značí způ-D sob zapojení tenzometrů v můstku u tenzometrického snímače poměrně deformace podle vynálezu.Snímač podle vynálezu se připevnňuje na pevné čepy l a g osazené na konstrukcí. Cepy l e g se osazují do otvoru ve zdivu nebo v betonu a zatmelují se bud cementovou...

Tenzometrický snímač polohy a dynamických vlastností

Načítavanie...

Číslo patentu: 226065

Dátum: 01.06.1986

Autori: Marek Štefan, Skokánek Peter

Značky: vlastností, snímač, dynamických, tenzometrický, polohy

Zhrnutie / Anotácia:

Tenzometrický snímač polohy a dynamických vlastností, vyznačujúci sa tým, že v ťažisku klietky (5) je uložené stredné teleso (2), na ktorom sú pevne uložené v osiach (x, y, z) rozperky (3), ku ktorým sú kolmo pevne pripojené jedným koncom merné členy (1), pričom ich druhé konce sú uchytené na protiľahlých stenách klietky (5).

Tenzometrický snímač polohy súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 226228

Dátum: 01.02.1986

Autor: Marek Štěpán

Značky: súčiastok, tenzometrický, snímač, polohy

Zhrnutie / Anotácia:

Tenzometrický snímač polohy súčiastok vyznačujúci sa tým, že je tvorený rámom /3/, v ktorého hornej časti je posuvne uložené tlačidlo /1/ opatrené ovládacím členom /11/, pričom v dolnej časti rámu /3/ oproti tlačidlu /1/ je pevne uložený vodiaci kolík /6/, ktorý je voľne uložený v otvore /7/ tlačidla /1/, kým medzi rámom /3/ a tlačidlom /1/ je na vodiacom kolíku /6/ uložená tlačná pružina /10/, zatiaľ čo na dolnej časti rámu /3/ oproti...

Tenzometrický senzor hmatu a tvrdosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 228822

Dátum: 01.01.1986

Autori: Marek Štěpán, Skokánek Peter

MPK: G01N 3/42

Značky: hmatu, tenzometrický, tvrdosti, senzor

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je získanie informácie o prítomnosti a tvrdosti snímaného objektu. Uvedeného účelu sa dosahuje vynálezom, ktorého podstatou je, že je tvorený rámom s vytvorenou opornou plochou. Pod opornú plochu zasahuje merný hrot merného člena, ktorý je pevne uchytený na ráme. Na mernom člene sú nalepené tenzometre.

Tenzometrický snímač tlaku krve

Načítavanie...

Číslo patentu: 219426

Dátum: 15.08.1985

Autori: Martínková Vladimíra, Čihák Josef, Machala František

Značky: tenzometrický, snímač, tlaku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tenzometrického snímače tlaku krve v arteriálním i venózním řečišti invazívním způsobem, metodou katetrizace. Tenzometrický snímač tlaku krve s mezikroužkem a polovodičovou tenzometrickou membránou, opatřenou difúzními piezorezistivními odpory zapojenými do Wheatstoneova odparového můstku se podle vynálezu vyznačuje tím, že monolitická základna s kompaktní obrubou je opatřena polovodičovou tenzometrickou membránou s mezikroužkem...

Zapojení zdroje napájecího proudu pro polovodičový tenzometrický můstek s teplotní kompenzací jeho citlivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 218455

Dátum: 15.03.1985

Autor: Vaněk František

Značky: napájecího, zdroje, můstek, proudu, polovodičový, tenzometrický, citlivosti, kompenzaci, zapojení, teplotní

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je zapojení vytvořené ze zdroje stálého napětí a rozdílového operačního zesilovače. První pól zdroje je přes první odpor připojen k invertujícímu vstupu rozdílového operačního zesilovače, jehož výstup je spojen jednak přes druhý odpor s jeho invertujícím vstupem, jednak přes třetí odpor s první výstupní svorkou zapojení a zároveň přes čtvrtý odpor jednak s neinvestujícím vstupem rozdílového operačního zesilovače, jednak přes...