Patenty so značkou «tenisový»

Tenisový nahrávací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3716

Dátum: 03.02.2004

Autori: Chrastina Pavol, Dúcky Jozef

MPK: A63B 69/40

Značky: stroj, tenisový, nahrávací

Text:

...Z vnútomej strany nosnej konštrukcie 11 je pevne uchytený vyhadzovací mechanizmus, ktorý pozostáva z rámu 21 a privádzača 24. V ráme 21 sú otočné, s navzájom opačným smerom otáčania uložené dve kladky 22, 23, medzi ktorými je vytvorená medzera s veľkosťou menšou ako priemer tenisovej loptičky. Do medzery vyúsťuje privádzač 24. Nad vyhadzovacím mechanizmom je v nosnej konštrukcii 11 zabudovaná vodorovná platňa 31, na ktorej je otočné...

Programové zařízení pro tenisový trenažer

Načítavanie...

Číslo patentu: 263474

Dátum: 11.04.1989

Autor: Cholin Boris

MPK: A63B 69/38

Značky: programové, zařízení, tenisový, trenažér

Text:

...12, nponànonnr pannanbHoenepeMémeHne Ha Bcex HcKax 6 Bcex DOHMKOB 8, KDTODHG n aHHOMOCTąHOBneHHQM nonoxennu ncxoa 6 Kouraxrupymw c puuaramú 14 3 TH nepenemeúnn ponàon 8, pmmáros 14 H Tnr IJ npousnonr raxnm o 6 pa 3 oM qroöu xaxnan Tara 17 Hymnumĺoöpasou nepeMecTuna xamnuň DEPYHHPVEMHŘ opraH. V V . ĽTaKHM oöpaaoM ocTHĽamTca nmöme menaemme napaMefpmnoneTa Mnua H mmőoe MCCTO ero naneuua na cnopvnanoň nnomaxe. 370 nponepnewca...

Tenisový ukazatel

Načítavanie...

Číslo patentu: 230534

Dátum: 15.05.1986

Autor: Obrusník Petr

MPK: A63B 71/06

Značky: tenisový, ukazatel

Zhrnutie / Anotácia:

Tenisový ukazatel, vyznačený tím, že sestává ze základního kotouče (1) se stupnicí bodů (14) a stupnicí bodů pro zkrácenou hru (15), levé clony (2), pravé clony (3), pomocného kotouče (4) se stupnicí her (16), levého ukazatele (5), pravého ukazatele (6) pomocného ukazatele (7) a krycího kotouče (8), přičemž kotouče (1, 4, 8) clony (2, 3) a ukazatelé (5, 6, 7) jsou otočně umístěny na společné ose (10) a v jedné ze clon (2, 3) je proveden...