Patenty so značkou «temperovanie»

Spôsob a zariadenie na variotermické temperovanie nástrojov na liatie vstrekom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12894

Dátum: 24.08.2009

Autor: Eichlseder Martin

MPK: B29C 45/73, G05D 23/13

Značky: liatie, vstrekom, nástrojov, spôsob, zariadenie, temperovanie, variotermické

Text:

...teplá voda prúdi najprv studenými vedeniami predtým ako sa dostane na vlastné miesto spotrebiča, do nástroja. Teplota požadovaná nanástroji preto vyžaduje, aby temperovacie zariadenia bolinastavované na zahrievanie na vyššiu ako potrebnú teplotu a na ochladzovanie na nižšiu ako potrebnú teplotu. To sa na jednej strane prejavuje nevýhodne na energetickej bilancii. Na druhej strane to zhoršuje nastavovanie a dodržovanie presného priebehu...

Plošný prvok na temperovanie vzduchu v miestnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2908

Dátum: 25.11.2005

Autor: Fleischer Werner

MPK: F24F 13/06, F24F 3/16, F24F 11/00...

Značky: miestnosti, vzduchu, plošný, prvok, temperovanie

Text:

...kondenzátu z vodnej pary na podstatných povrchochĎalším cieľom predloženého vynálezu je navrhnutie takého plošného prvku, pomocou ktorého bude umožnený vyšší prenos tepla v temperovanej miestnosti.Takýto plošný prvok má obsahovať pokiaľ možno čo najmenej a konštrukčne jednoduchých jednotlivých dielov.Tento plošný prvok má vyžadovať čo najnižšiu montážnu výšku, aby bolo možne optimálne využívať efektívnu výšku miestnosti.Pomocou predloženého...

Zariadenie na temperovanie vzduchu v priestore

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5769

Dátum: 25.10.2005

Autor: Müller Rainer

MPK: F24F 13/00, F24F 1/00

Značky: temperovanie, zariadenie, priestore, vzduchu

Text:

...ohreve nasávaný vzduch už z vyšších vzduchovýchvrstiev v priestore, ktoré sú podľa skúsenosti už teplejšie. Týmto sa znížianáklady na energiu pre výmenu tepla.0011 vzduchový výpust sa nachádza medzi oboma nasávacími otvormi. Vzduchový výpust môže byť uskutočnený rozlične, takže vzduch je vyfukovaný0012 Vo vnútri plášťa sa medzi oboma postrannými nasávacími otvormi nachádza vnútorné puzdro, pričom medzi nasávacími otvormi a vstupným otvorom pre...

Skúšobná skriňa so zariadením pre temperovanie a/alebo klimatizovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8733

Dátum: 16.10.2003

Autor: Hehl Karl-heinz

MPK: B01L 1/00, G01M 7/06, G01M 7/02...

Značky: skriňa, klimatizovanie, temperovanie, zariadením, skúšobná

Text:

...hlavovou oblasťouskúšobnej skrine uskutočnené (uhybnými a tepelne izolačnevytvorenými bočnými stenami, pričom stropná pripadne hlavová oblast je upevnená na stálom ráme alebo na stene alebo strope budovy. Týmito opatreniami je zaistené, že kmitanie stolu nepôsobí na stropnú pripadne hlavovú oblasť, a preto aspoň na toto zariadenie,ktorým sa uskutočňuje temperovanie prípadne klimatizovanie skúšobného priestoru. Preto nie sú potrebné nákladné...

Zariadenie na temperovanie materiálových vzoriek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259360

Dátum: 17.10.1988

Autor: Vieska Ján

MPK: H05B 11/00

Značky: temperovanie, zariadenie, materiálových, vzoriek

Text:

...vzoriek podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že na zdroj striedavého prúdu. je cez spinač zapojená indukčná Cievka, V ktorej je duté feromagnetické tel.eso pre umiestnenie materiälovej vzorky s fixovaným snímačom teploty. Spinač je akčným členom regulačného obvodu s regulátorom teplotypripojeným na snímač teploty. Materiálové.vzorka je temperovaná sálanim feromagnetického telesa, ktoré je ohrievané virivými prúdmi indukovanými...

Zariadenie na temperovanie súčiastok v komorách

Načítavanie...

Číslo patentu: 256088

Dátum: 15.04.1988

Autor: Popelka Rudolf

MPK: H01L 21/70

Značky: zariadenie, temperovanie, súčiastok, komorách

Text:

...Medzi unášacím diskom a výtupkami špirály je vytvorená medzera pre temperované súčiastky. Na obvode hornej časti unašacieho disku je vytvorený žlia 4bok pre prívod kvapalného dusíku. Pod unášacim diskom pod špirálou je umiestnený zdroj na zvýšenie teploty.Výhodou zariadenia na temperovanie súčiastok V komorách podľa Vynálezu je, že sa odstráni náročné riadenie krokových pohonov unášacieho disku. Ďalšou výhodou je zníženie tepelných strát a...

Zariadenie na temperovanie súčiastok v komorách

Načítavanie...

Číslo patentu: 253938

Dátum: 17.12.1987

Autor: Popelka Rudolf

MPK: F25D 3/10

Značky: súčiastok, komorách, temperovanie, zariadenie

Text:

...nevýhody zmierňuje zariadenie na temperovanle súčiastok v komorách, podľa vynálezu, ktorého podstatou je,že zdroj na zníženie teploty pozostáva zožliabku vytvoreného po obvode z horneji strany~unášacieho rotora vedľa komôr. Medzi komorami a žliabkom je vytvorené tele so. Do žliabku vyúsťuje aspoň jeden prívodlkvapalného dusíka. Do upodstaty vynálezu patrí aj to, že zdroj na zvýšenie teploty jeuložený pevne pod unášacím rotorom vedla...

Sendvičový sálavý panel pre temperovanie odstavených motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 232614

Dátum: 15.12.1986

Autor: Drgoň Milan

MPK: B60R 27/00

Značky: sendvičový, vozidiel, panel, motorových, temperovanie, odstavených, sálavý

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je úspora tepelnej energie, pohotovosť prevádzky súčasne odstránenie nebezpečia deštrukcie panelu pri prejazde kolom vozidla, a jeho prenosnosť. Týchto účinkov sa dosiahne úpravou tepelne vodivých a roznášacích vrstiev do tepelného roštu smerom hore a tepelno izolačných a roznášacích vrstiev smerom na dol. Táto sendvičová skladba je vložená v nosnom ráme panelu, ktorý je z hora uzatvorený krycím sálavým plechom a zo spodu...