Patenty so značkou «teliesko»

Indikačné teliesko refraktometra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6583

Dátum: 04.11.2013

Autori: Reinberk František, Reinberk Zdeněk

MPK: G01N 21/41, G01D 13/02, G01N 33/14...

Značky: refraktometra, indikačné, teliesko

Text:

...ktorého podstata spočíva v tom, že indikačné teliesko tvorí indikačná platnička s nulovou rovinou, od ktorej je znázornená Československá normalizovaná stupnica, nazývaná ako Československý normalizovaný muštomer alebo °CNM, prípadne °NM.Vo výhodnom uskutočnení je znázomená od nulovej roviny tiež stupnica °KMW, stupnica °Bx a stupnica °Oe. Cukomatosť nameranú na stupnici °KMW alebo °Bx alebo °Oe je tak možné previesť na Československú...

Spôsob výroby tvarovaných teliesok a tvarované teliesko

Načítavanie...

Číslo patentu: 287705

Dátum: 17.06.2011

Autori: Petereit Hans-ulrich, Fuchs Wolfgang, Beckert Thomas, Schikowsky Hartmut, Assmus Manfred, Höss Werner

MPK: B29C 47/76, B29K 33/00, B29C 45/00...

Značky: tvarované, teliesok, tvarovaných, teliesko, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby tvarovaných teliesok, pri ktorom sa a) (met)akrylátový kopolymér, tvorený v rozsahu od 85 do 98 % hmotn. radikálovo polymerizovanými C1-C4-alkylestermi kyseliny akrylovej alebo metakrylovej a v rozsahu od 2 do 15 % hmotn. akrylátovými alebo metakrylátovými monomérmi s kvartérnou amóniovou skupinou v alkylovom zvyšku, roztopí a zmieša s 10 až 25 % hmotn. zmäkčovadla a s 10 až 50 % hmotn. antiadhézneho prostriedku a/alebo s 0,1 do 3...

Vnútromaternicové kontracepčné teliesko

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8885

Dátum: 20.09.2007

Autor: Karpati Melinda-kinga

MPK: A61F 6/14

Značky: vnútromaternicové, teliesko, kontracepčné

Text:

...zinok, meď, mangán, zlato alebo striebro alebo zlato a striebro. Výhodne je aktívna kovová zliatina pripravená roztavením a zvlákňovaním taveniny, potom nasleduje formovanie drôtu a jeho ohýbanie s použitím technológií odborníkovi známych. Také metódy sú popísané napríklad Sneed - Maynard - Brasted Comprehensive Inorganíc Chemistry. Copper,Silver and Gold. D., Van Nostrand Comp., Inc., Toronto, New York, London, 1945.0011 Priemerný...

Výplňové teliesko, najmä na biologické telesá čistiarní odpadových vôd, chladiace veže a podobné zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 279755

Dátum: 12.03.1999

Autori: Molnár József, Kormos Vladimir, Gyulavári Imre

MPK: C02F 3/10

Značky: výplňové, vôd, najmä, tělesa, zariadenia, biologické, teliesko, veže, odpadových, čistiarní, podobně, chladiace

Zhrnutie / Anotácia:

Výplňové teliesko má kanály (2) slúžiace na prietok zmesi kvapaliny a plynu, usporiadané kolmo a otvorené na svojich koncoch (3), a podstatný znak riešenia spočíva v tom, že medziľahlý (stredný) úsek (4) kanálov (2) má konštantný alebo takmer konštantný prierez a k tomuto medziľahlému úseku (4) sú dole a hore pripojené úseky (5, 6, 7, 8), ktoré majú premenný prierez.

Antikoncepčné teliesko na reverzibilnú sterilizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278482

Dátum: 09.07.1997

Autori: Uzel Radim, Babinec Bohdan

MPK: A61F 6/16

Značky: antikoncepčné, teliesko, reverzibilnú, sterilizáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Antikoncepčné teliesko na reverzibilnú sterilizáciu je určené na zavedenie do vajcovodov (8), čím sa uzatvorí ich priechodnosť. Antikoncepčné teliesko je tvorené zaoblenou intratubárnou vložkou (4) z hydrofilného napúčavého gélu.

Multiplikačné teliesko

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1129

Dátum: 08.05.1996

Autor: Juriš Vladimír

MPK: D06F 35/00

Značky: teliesko, multiplikačné

Text:

...teliesok nahrádza účinok pracích prostriedkov s obsahom geosilikátov, pričom nepoškodzujú konštrukčné časti práčky, čim predlžujú ich životnosť a znižujú degradáciu vlákna bielizne.Pri aplikácii multiplikačných teliesok počas celého pracieho cyklu sa môže permanentne používať program s polovičnou náplňou vody, bez obmedzenia množstva pranej bielizne predpísanćho výrobcom, čím sa na jedno pranie ušetrí 10 až 20 1 vody, bez akéhokoľvek...

Čokoládovité kusové teliesko s nízkym obsahom tuku a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281595

Dátum: 09.09.1993

Autori: Anderson Wendy Ann, Loh Jimbay Peter, Dulin Dreena Ann, Fitch Mark David

MPK: A23G 3/00, A23G 1/04, A23G 1/00...

Značky: nízkým, spôsob, čokoládovité, teliesko, obsahom, kusové, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Čokoládovité kusové teliesko s nízkym obsahom tuku obsahuje 30 až 55 % hmotn. vodnej cukrovej pasty mikromletého kakaa a 45 až 70 % hmotn. prídavného cukru, pričom celkový obsah vlhkosti je 10 až 20 hmotn. %, celkový pomer cukru ku kakau je v rozmedzí 2 : 1 až 7 : 1, a uvedená pasta obsahuje 10 až 30 % hmotn. kakaa, v ktorom je kakaové maslo prítomné ako jeho zložka v množstve menšom, ako je 10 % hmotn. celkovej hmotnosti čokoládovitého...

Vyhrievacie teliesko, najmä pre spájkovačky s automatickou reguláciou teploty hrotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244316

Dátum: 15.11.1987

Autori: Gondár Viliam, Viktorin Zbynik

MPK: H05B 3/10

Značky: spájkovačky, reguláciou, teploty, vyhrievacie, teliesko, automatickou, hrotu, najmä

Text:

...určeného pre napájanie vyhrievacieho telieska.Uvedené riešenie prináša nasledovné výhodjednoduchá kůllstľllkíľla vyhrievacieho telieska v podstate odpovedajúca konštrukčnému prevedenia telieska, ale bez regulácie teplotyk napájaniu postačuje dvojžilová šnúra~ jednoduchá a ľahká výmena vyhrievacieho telieska- uvedené konštrukčné prevedenie termočlánku pri svojej jednoduchosti eliminuje vplyv tepelnej zotrvačnosti a s tým spojený problem...

Teliesko pre demonštráciu rekonštrukcie periodickej vlny rovinnej alebo kruhovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 221185

Dátum: 15.03.1986

Autor: Turek Ivan

Značky: teliesko, rekonštrukcie, demonštráciu, kruhovej, rovinnej, periodickej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru, holografie a rieši teliesko pre demonštráciu rekonštrukcie periodickej vlny rovinnej alebo kruhovej, šíriacej sa na povrchu kvapalín, mechanickým pôsobením na povrch kvapalín. Jeho podstata je v tom, že teliesko pozostáva z tela, ktorého pracovná časť je opatrená výčnelkami tvarovanými tak, že sú časťami rovnobežných priamok alebo sústredných kružníc zodpovedajúcich tvaru vlnoplôch rekonštruovanej vlny. Vynález je...

Teliesko pre demonštrácie rekonštrukcie vlny pochádzajúcej od bodového alebo úsečkového zdroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 221184

Dátum: 15.03.1986

Autor: Turek Ivan

Značky: bodového, úsečkového, demonštrácie, pochádzajúcej, zdroja, teliesko, rekonštrukcie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru holografie a rieši teliesko pre demonštrácie rekonštrukcie vlny pochádzajúcej od bodového alebo úsečkového zdroja na povrchu kvapalín, mechanickým pôsobením. Jeho podstata je v tom, že je kruhového alebo oválneho tvaru zodpovedajúceho tvaru vlnoplochy rekonštruovanej vlny. Vynález je znázornený na priloženom výkrese.