Patenty so značkou «televizní»

Optický systém přenosové televizní kamery

Načítavanie...

Číslo patentu: 266211

Dátum: 13.12.1989

Autori: Anitropova Irina, Lisenko Artemij, Alexejev Viktor

MPK: G02B 13/00

Značky: opticky, televizní, kamery, systém, přenosové

Text:

...pasuoe § - 37,38 MM, çooTBéTcwnymmee onmnqecxoñ cune - 0,0267 MMÍro ecrb nnanmaňña xBnxeTcxcHnsHM.oTpuuaTennHuM KOMDHEHTOM. B nannom upn Mepe nnaHmaü 6 a.4 Bąmonnena B nne nnocxonoruyroň ngnsm, oőpamennoů BOPHYTOĚ cyopouoü K 05 beKTHBY. . » V . A I ~ , HpednaraeMaH onrnuecxan çucreua (mur. 2, 3) nossonner peannsonars Tpeöye Moe Kauecwno Tenennsuónnoro usoýpámennn ŽÍŽSVCTDOK npu pa 3 Mepe npoeKuMn 9,5 fTenennsuonnoñ KaMepu...

Televizní přístroj s postupným rozkladem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265207

Dátum: 13.10.1989

Autori: Sepp Walter, Pritchard Dalton

MPK: H04N 5/04

Značky: postupným, prístroj, rozkladem, televizní

Text:

...převodník 53, 31, 32 a zobrazovací jednotku gl.Výstup V jasovém kanálu z třetího zrychlovacího bloku gg, dvojnásobně zrychlovacího,sestává ze dvou signálu, které se střídají. První signál, který bude označen jako reálný signál, je ten, z něhož byla odstraněna chrominanční složka. Druhý signál je dvoubodový lineární interpolovaný signál. Oba tyto signály reálný řádek z druhého součtového obvodu gl a interpolovaný řádek na...

Měřič nelineárních zkreslení pro televizní měřicí techniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262489

Dátum: 14.03.1989

Autor: Seka Jan

MPK: H03K 5/05, H04N 17/02

Značky: měřič, měřicí, televizní, zkreslení, techniku, nelineárních

Text:

...stejnosměrné složky ggg je spojsn se vstupem druhého zesilovače gg,jehož výstup je spojsn se signłlovým vstupem 1 zatsmñovacího obvodu gg, jehož ovládací vstup g je spojen s výstupom druhého přsvodníku úrovně gg, jehož vstup lg je čtvrtým vstupom mäřiče a výstup zatemňovacího obvodu EQ je spojen se vstupe dolní propusti 22, jejíž výstup je spojen se vstupem třetího zesilovače g§, jehož výstup je výstupom měřiče zapojení může býtrozäířeno tím....

Zařízení pro uložení televizní snímací elektronky s pevnou záměrnou značkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 247212

Dátum: 01.08.1988

Autor: Pavílek Stanislav

MPK: H04N 5/225

Značky: televizní, pevnou, značkou, snímací, záměrnou, elektronky, uložení, zařízení

Text:

...pouzdru přístroje nebo zaměřovače a tubusu objektívu prostřednictvím pevně propojeného šasi, tvořeného tyčemi k nimž je prostřednictvím desky a distanční vložky přichycen plášt a komora, přičemž vaz by mezi snímací elektronkou a komorou spolu s pláštěm je dosa ženo kroužky, podložkami a závitovými kroužky. 247212Zařízení pro uložení televizní snímaoí elektronky podle vynálezu se docílí vysoká stabilita záměrné a vysoká přesnostzamíření, která...

Způsob časování řádkových sensorů pro televizní snímání pohybujícího se filmového pásu rychlostí vyšší než nominální

Načítavanie...

Číslo patentu: 258154

Dátum: 15.07.1988

Autori: Loukota Antonín, Hančl Ivo, Daněk Jaromír

MPK: H04N 3/38

Značky: řádkových, filmového, časování, sensorů, snímání, vyšší, nominální, pohybujícího, způsob, pásu, rychlostí, televizní

Text:

...pásu tak, aby vyjadřovaly geometrické umístění řádku na ploše filmového políčka. za předpokladu, že snímková paměť převodníku postupného na prokládané řádkování je z předchozího provozu snímače v celém rozsahu naplněna, je při zápisu těchto řádků, sejmutých z jednoho filmového políčka, přepsána jenom část jejího obsahu. Při sejmutí dalšího filmového políčka pak může být v mnoha alternativách, v závislosti na rychlosti pohybu pásu, přepsána...

Televizní snímací elektronka typu vidikon nebo chalnikon s pevnou záměrnou značkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 245414

Dátum: 01.07.1988

Autori: Košak Eduard, Haviar Igor

MPK: H01J 5/02

Značky: pevnou, snímací, záměrnou, značkou, elektronka, chalnikon, televizní, vidikon

Text:

...uvedený nedostatek je odstraněn použitím vidikonu nebo chalnikonu s pevnou záměrnou značkou, která je umístěna - vyleptána nebo vyryta a zapuštěna barvou - na vnitřní straně čelního skla vidikonu nebo chalnikonu.Použitím vidikonu nebo chalnikonu s pevnou záměrnou značkou je odstraněn vliv nestability všech elektronických obvodů, které jsou příčinou posunu elektronicky generované značky vůči obrazu. Vidikon nebo chalnikon s pevnou...

Způsob časování řádkových senzorů pro televizní snímání pohybujícího se filmového pásu rychlostí nižší než nominální

Načítavanie...

Číslo patentu: 257707

Dátum: 15.06.1988

Autori: Hančl Ivo, Daněk Jaromír, Loukota Antonín

MPK: H04N 3/38

Značky: televizní, pohybujícího, nominální, nižší, filmového, způsob, pásu, řádkových, senzorů, časování, rychlostí, snímání

Text:

...počtu řádků sejmutých z filmového políčka při nominální rychlosti, daném stejným počtem převodnich impulsů na jedno filmové políčko,integrační doba prodlužuje. Protože velikost naintegrovaného náboje světlocitlivých bodů je závislá na integračni době, úroveň výstupního signálu řádkového sensoru pak v závislosti na rychlosti posuvu filmového pásu kolísá a je vždy odlišná od úrovně při snímání nominálníPodstata vynálezu spočíva V časování...

Televizní kanálový volič

Načítavanie...

Číslo patentu: 242602

Dátum: 01.05.1988

Autor: Trojan Jioí

MPK: H03J 5/02

Značky: televizní, volič, kanálový

Text:

...což má za následek podetatné snížení menipuwlační náročnosti a dopravy rozměrově relativně velkých ekříní televizních přijímačů na kontrolní pracoviště. Současně se danýmřešením sníží riziko zničení některých elektrických částí televizního příjímače, citlivých na elektrické výboje, Z ekonomického hlediska dochází mimo výše uvedené k úsporám propojovacího kabelu anténního konektoru na zadní stěně televízoru a mechanické části obsahující...

Zapojení pro využití digitální paměti ke snímání televizní kamerou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243507

Dátum: 15.12.1987

Autor: Hloušek Vladimír

MPK: H04N 5/262

Značky: využití, digitální, kamerou, zapojení, pamětí, televizní, snímání

Text:

...a jednak pomocí prvního kanálu pro přenos informací o natočení kamery a druhého kanálu pro přenos informací o úhlu záběru kamery přes mikroprocesor s digitální pamätí spojenou s režijním zařízením a zdrojem signálu pozadí.Výhodou zapojení pro využití digitální paměti podle vynálezu je možnost realizovat ve studiu řadu záběrů, které by bylo nutné uskutečnit mimo studio bez nákladných dekorací, možnost nasnímat pozadí nebo dekorace v...

Zařízení pro trojrozměrný televizní a video obraz

Načítavanie...

Číslo patentu: 243504

Dátum: 15.12.1987

Autor: Eipera Josef

MPK: H04N 13/00

Značky: trojrozměrný, video, zařízení, televizní, obraz

Text:

...podle vynálezu.Na připojeném výkrssu je znázorněn příklad zařízení pro trojrnzměrný televizní obraz nebo videoobxaz podle vynálezu, a to celkové blokové schéma zařízení s přídavnými zařízenímiA Ťťídúnzhlnd vysílači, k Lelevjzuíu nebo vidnopnístroji a pro dívąka.Televizní vysílač ł má na vstupu připojeny dvě stejné televizní snímací kamery, levou kameru 3 a pravou kameru 3, jejichž výstupy jsou pomocí elektronického přepínače łâ připojenyke...

Televizní řídicí jednotka terminálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246329

Dátum: 15.12.1987

Autori: Mantegani Sergio, Chiodini Laura, Marks Hans-günter, Busto Arsizio, Bernardi Luigi

MPK: G06F 3/153

Značky: řídící, televizní, jednotka, terminálu

Text:

...způsobem. je zajištěno současné zvobrazení vstupního- analogového televizního signálu a digitálního televízního signálu ge 4nerovaného logickou jednotkou terminálu na obrazovce zobrázovací jednotky s možností samostatného zobrazení obou signálů, přičemž výstupní televizní signál je možné pripojit do televizních okruhů.Výhodou zařízení podle vynálezu je možnost kombinace digitálních a analogových televizních sígnálů s možností...

Vysílací anténní soustava, zejména pro čtvrté a páté televizní pásmo

Načítavanie...

Číslo patentu: 243222

Dátum: 15.11.1987

Autor: Dohnal Jioí

MPK: H01Q 3/44

Značky: páté, soustava, pásmo, vysílací, zejména, televizní, anténní, čtvrté

Text:

...podrobnějl vysvětlen na příkladu provedení ve spojení s výkresovou částí.Na připojenêm obr. 1 je v půdorysném pohledu schematicky znázorněno dosud známé uspořádání anténní soustavy a na obr. 2 jsou graficky znázornený dobře pokryté ašpatné pokryté oblasi. Na připojeném obr. 3 je v půdorysnem pohledu schematicky znázorněna Vysilací anténní soustava podle vynálezu a na obr. 4 jsou graficky znázornený oblasti dobře a špatné pokryté signálom z...

Omezovač nadměrné proudové vodivosti televizní reprodukční obrazovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252803

Dátum: 15.10.1987

Autor: Willis Donald Henry

MPK: H04N 9/535

Značky: reprodukční, obrazovky, televizní, proudové, omezovač, vodivosti, nadměrné

Text:

...impulsy předemJasový signál Y je dodáván na vstup budicího stupně ÉQ obrazovky §§, kde je jasový signál kombinován s rozdílovými signály barvy z jednotky 33 pro zpracování barvonosného signálu a kde se vytvářejí barvonosné signály R, B a G. Tyto signály se pak přikládají na signálové vstupy, například na katody, obrazovky §§ pro reprodukování barevného obrazu.vysoká pracovní napětí pro neznázorněnou zaostřovací elektrodu a druhou anodu...

Barevná televizní obrazovka se štěrbinovou stínící maskou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243469

Dátum: 15.07.1987

Autor: Courtault Bernard

MPK: H01J 31/12

Značky: barevná, obrazovka, stínicí, maskou, štěrbinovou, televizní

Text:

...může být tento krk blíže středu masky. Otvoryv 4.2 se tvoří pokrytim obou stran aaaky materiálem s fotosenzitivní vrstvou a následným expo nováním obou stran přes kliäó se vzorky otvoru ve vzájamnám vztahu. Pak se fatoaenzitivní vrstva vyvolá a otvory se vyleptají z obou stran masky. Vsorak otvoru na jednom kliäá má tvar otvorů mnohem širší než jsou tvary otvoru na druhém klišó, čímž je nožněmo vytvoření větších istí jj na jednom...

Stabilizovaný zdroj proudu pro televizní přijímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 251242

Dátum: 11.06.1987

Autori: Welzel Hans-jürgen, Seckendorf Wilfried

MPK: H04N 5/63

Značky: přijímač, stabilizovaný, proudu, zdroj, televizní

Text:

...c nOMOmbm Tpancmupmaropa nnyxwąxraoro npeoôpaaoaarenu. Heocwàvxauu nanuoň cxenm ssnxewcn TO, uro ncnonbsosanue nayxrakruoro npnannnaHe IIOSĚOIIHET CTQČIIIJIHB 3 HHYO BHXOJIHOFO HBUDSKXEHHH 38. CV-IGT HSMGHEHHH IĽPXpHHbI HMIIYnhca H qro-onmua őmwb ocymecrsneua cwaöunusaunn paőoqero Hanpxmeann npeoőpasoaav TEHą,HanpHmeHHH. Bcnencwane sroro B 03 HHKawT nononnnrensnme noTepH, KOT 0 pue cunmamw KHĽ.- Bceů cxemm. NHaxoneu, qömexsnecwuo, qwo...

Způsob výroby napínacího pásku pro televizní obrazovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 251167

Dátum: 11.06.1987

Autori: Janda Miloš, Henzl Zdeněk, Vach Vladimír, Matoška Zdeněk

MPK: C25D 7/06, H04N 5/64

Značky: pásků, televizní, obrazovky, výroby, způsob, napínacího

Text:

...a galvanickým pozinkováním povrchu, podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pás za studena zpevněný s celkovou deformací 50 až 80 o tlouštce 0,4 až 1,0 m s drsností povrchu Rz do 4 m se galvanicky pozinkuje vrstvou 4 až 6 m, načež se pozinkovaný pás podélně rozdělí na pásky konečné šířky 10 až 25 mm.Výhodou způsobu výroby napínacího pásu podle vynálezu je, že se podstatně zvýšila produktivita práce, přičemž bylo docíleno...

Způsob získávání jasového signálu pro televizní generátory barevných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 242705

Dátum: 15.05.1987

Autori: Žitoanský Marcel, Podolský Michal

MPK: H04N 9/04

Značky: televizní, barevných, ploch, generátory, získavání, způsob, signálu, jasového

Text:

...ziskány jednak chroninanční signály CHI, CH 2, jednak po oddělení barvonosného signálu dolnofrekvenční propustiCelý obor ublulpvolby tňnu barvy je možno rozdělit do tři oblasti I, II, III, ve kterých po řadě plati R 0, B 0, G O (viz obr. 2/. V prvém a druhém případě je možnézískat jasový signál přímo ze signálu /kx/Q resp. /I 3-/.Ve třeiím případě bude ke stejnámu účelu využít signál, který je tvořen lineární kombinaci pomocných inpulsních...

Zobrazovací barevná samokonvergenční televizní soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 249501

Dátum: 12.03.1987

Autori: Barkow William, Gross Josef

MPK: H01J 29/46

Značky: zobrazovací, televizní, soustava, barevná, samokonvergenční

Text:

...od středu ObľáZkLt, Vertikální vychylovací pole vytváří kladný vertikálni izotropní astigmvatismus paprsků.Účel vytváření jednotlivých vychylovacích polí bude probrán s odkazem na obr. 3.Obr. 3 znázorňuje konvergenci elektronevých paprskťi systému z obr. l vlivem vychylovaciho pole z obr. 2. Obr. Sa znázorňuje relativní polohu zelených, červených a medrých paprskiä za, 20 b, 20 s, jak se bude jevit ve vychylovací rovine C jha v políledu...

Maska barevné televizní obrazovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 248015

Dátum: 15.01.1987

Autor: Roberts Donald

MPK: H01J 29/06

Značky: obrazovky, maska, barevné, televizní

Text:

...Když je vychylovaci systém 30 vhodné vybuzen, způsobuje, že se stopy elektronovýclh ísvazků 28 pohybují po stíní-tku 22 v pravoúhlém rastru.Obr. 2 znázorňuje malou část stínicí masky podle dosavadního stavu techniky V řezu, který byl proveden středem sloupce otvoril. Otvory 42 ve sloupci jsou od sebe od-děleny můrstky masky, které se obvykle nazývají spojovací tyčinky nebo žeblra 44. Žehra 44 v zakreslené. masce podle dosa vandního stavu...

Regulovaný zdroj vysokého napětí pro televizní obrazovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 233113

Dátum: 01.01.1987

Autor: Jirmus Jerry

MPK: H04N 3/18

Značky: zdroj, vysokého, televizní, napětí, obrazovky, regulovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Regulovaný zdroj vysokého napětí pro televizní obrazovku. Regulovaný zdroj využívá kapacity mezi poslední urychlovací elektrodou a vnějším vodivým povlakem televizní obrazovky jako obvodového prvku, který je součástí regulační smyčky zdroje vysokého napětí pro televizní obrazovku. Regulovaný zdroj vysokého napětí pro televizní obrazovku je schematicky znázorněn na přiloženém výkresu.

Převodník digitálního signálu na signál podle televizní normy CCIR-K

Načítavanie...

Číslo patentu: 230387

Dátum: 15.11.1986

Autori: Mojžíš Josef, Jäger Jaroslav

MPK: H04N 5/02

Značky: ccir-k, signál, převodník, digitálního, podle, televizní, normy, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Převodník digitálního signálu na signál podle televizní normy CCIR-K, vyznačený tím, že je tvořen třemi pracovními kanály, z nichž dva jsou připojeny na slučovač (8) řádkových a snímkových synchronizačních impulsů, jehož výstup je připojen na první vstup bloku (9) pro transpozici synchronizační směsi na videosignál, na jehož druhý vstup je připojen třetí pracovní kanál, přičemž první pracovní kanál je tvořen tvarovačem (1) řádkových...

Plochá televizní obrazovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 231721

Dátum: 15.07.1986

Autor: Rampl Ivan

MPK: H01J 21/20

Značky: obrazovka, plocha, televizní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ploché televizní obrazovky, u níž je zobrazovací struktura tvořena skladbou velkoplošné termické katody, plošné soustavy modulačních elektrod, vrstvou luminoforů a ploché průhledné anody. Podstata vynálezu spočívá v tom, že všechny komponenty jsou rovnoploché planparalelní a k sobě těsně přiloženy, přičemž velkoplošná termická katoda s příslušnými soustavami opěrných elektrod, průchozích elektrod a emisní vrstvou je vytvořena...

Elektronová tryska in line barevné televizní obrazovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 231165

Dátum: 15.06.1986

Autor: Hughes Richard Henry

MPK: H04N 9/53

Značky: obrazovky, televizní, elektronová, tryska, barevné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektronové trysky in line barevné televizní obrazovky pro vybuzování a směrování tří elektronových paprsků, sestávajících z centrálního paprsku a dvou krajních paprsků, procházejících vertikálním a horizontálním vychylovacím polem, obsahující první korekční členy pro zeslabení účinku částí vertikálních i horizontálních polí na dva krajní elektronové paprsky, tvořené dvěma podložkovitě tvarovanými prstenci, umístěnými na...

Zařízení pro dálkové ovládání pohybu filmové nebo televizní kamery

Načítavanie...

Číslo patentu: 230833

Dátum: 15.06.1986

Autor: Fiala Jaroslav

MPK: G03B 19/18

Značky: filmové, ovládání, kamery, zařízení, pohybu, televizní, dálkově

Zhrnutie / Anotácia:

Přirozené a nenáročné snímání obrazu kamerou, umístěnou na těžko přístupném místě a spojenou proto s televizním monitorem řeší vynález tím, že monitor je umístěn na další panoramatické hlavě a s vodicími tyčemi a hřídelemi, sledujícími vertikální a horizontální pohyb a propojenými se servomotory hřídelů panorámovací hlavy, na které je umístěna snímací kamera.

Zapojení snímací elektronky televizní kamery

Načítavanie...

Číslo patentu: 224539

Dátum: 15.12.1985

Autor: Remiáš Vratislav

Značky: televizní, elektronky, zapojení, snímací, kamery

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení snímací elektronky televizní kamery, sestávající ze snímací elektronky, která je svým obrazovým výstupem napojena na vstup koncového zesilovače, jehož výstupní tranzistor tvoří emitorový sledovač, jehož kolektor je napojen na kladný pól zdroje přes odpor a je široko pásmově uzemněn přes kondenzátor, přičemž emitor výstupního kondenzátoru je přes odpor napojen na nulovou svorku zdroje a na koaxiální konektor výstupu kamery, přičemž...

Zařízení pro převod barevného negativního filmového obrazu na televizní signál

Načítavanie...

Číslo patentu: 225965

Dátum: 01.07.1985

Autor: Kasika Vladimír

Značky: signál, filmového, negativního, převod, barevného, obrazů, televizní, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro převod barevného negativního filmového obrazu na televizní signál pro vysílání nebo záznam, vyznačené tím, že před kondenzorem (4) je uspořádán zdroj (7) barevného světla pro kompenzaci vlivu maskovacích vrstev barevného filmového negativu.

Televizní vysílač s korekcí intermodulačních produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214179

Dátum: 15.02.1985

Autor: Husník Miloš

Značky: korekcí, televizní, vysílač, produktů, intermodulačních

Zhrnutie / Anotácia:

Televizní vysílač s korekcí intermodulačních produktů u televizního vysílače s odděleným zpracováním obrazového a zvukového signálu v předstupních koncového stupně a společným zesílením obrazového a zvukového signálu v koncovém stupni. Korigující signál je vytvořen v obrazovém předstupni vlivem spolupůsobení obrazového a vhodně voleného zvukového signálu. Podstata vynálezu je zobrazena na obr. 3.

Vychylovací zařízení televizní obrazovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 215051

Dátum: 15.12.1984

Autor: Haferl Peter Eduard

Značky: zařízení, televizní, vychylovací, obrazovky

Zhrnutie / Anotácia:

Vychylovací zařízení televizní obrazovky, opatřené generátorem vertikálního vychylování, připojeným k vertikálně vychylovací cívce, pro získávání proudu vertikálního rozkladu, generátorem horizontálního vychylování pro generování proudu řádkového kmitočtu, horizontálně vychylovacím vinutím, připojeným ke generátoru horizontálního vychylování, pro přijímání odtud proudu řádkového kmitočtu pro rozklad, vyznačující se tím, že je opatřené...

Způsob měření efektivní hodnoty rušivých signálů pomalým vzorkováním ze stínítka televizní obrazovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 213866

Dátum: 01.05.1984

Autori: Pazderák Jiří, Kepr Milan

Značky: efektivní, způsob, pomalým, vzorkováním, stínítka, obrazovky, měření, rušivých, hodnoty, televizní, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Metoda měření efektivní hodnoty nesynchronních rušivých signálů pomalým vzorkováním ze stínítka televizní obrazovky pomocí televizního mikrofotometru a měřící jednotky. Způsob vyhodnocení efektivní hodnoty rušivých signálů je založen na předpokladu, že vzorky rušivého signálu jsou statisticky rovnocenné kontinuálnímu rušivému signálu.