Patenty so značkou «teleskopický»

Rámový jednoosový teleskopický závesný systém z L-profilov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7097

Dátum: 05.05.2015

Autori: Končický Jaromír, Gajewski Aleksander Bronislaw

MPK: E21F 17/02, E01D 19/10, F16L 3/14...

Značky: závěsný, jednoosový, systém, teleskopický, rámový, l-profilov

Text:

...systému. Vlastnosti závesného systému preto umožňujú jeho použitie pre potreby rôznych inžinierskych stavieb.Prehľad obrázkov na výkresoch Technické riešenie je bližšie znázornené pomocou viacerých výkresov. Na obrázku 1 je znázornený cel kový vzhľad závesného systému s kotviacou platňou a oceľovou objírnkou, na obrázku 2 je znázornený bokorys závesného systému, na obrázku 3 je znázornený nárys závesného systému a na obrázku 4 je znázorne 1...

Teleskopický nárazník

Načítavanie...

Číslo patentu: 287518

Dátum: 26.11.2010

Autor: Schneider Sieghard

MPK: B61G 11/00

Značky: teleskopický, nárazník

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je teleskopický nárazník (1) pohyblivých nosných konštrukcií (2), predovšetkým koľajových vozidiel, s puzdrom (10), ktoré pozostáva zo základnej dosky (11), ktorá je pripevnená na nosnej konštrukcii (2) a na ktorej je umiestnené rúrkové vodiace puzdro (12), proti ktorému je posuvne usporiadaný pohyblivý člen (13), ktorý je pri svojom posuvnom pohybe týmto rúrkovým vodiacim puzdrom (12) vedený a ktorý je silovým prenosovým členom (20)...

Teleskopický diel s aretačným zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9349

Dátum: 15.04.2009

Autor: Salmon Dirk

MPK: B25G 1/04, F16B 7/14

Značky: aretačným, teleskopický, zariadením

Text:

...a bez vynaloženia väčšej sily. Okrem toho má byť toto aretačnézariadenie vyrobiteľné jednoducho a s nízkymi nákladmi.N 007 Táto úloha je vyriešená teleskopickou tyčou so znakmi nároku 1. Výhodné tvary uskutočnenia vyplývajú z ostatných nárokov.0008 Úloha je predloženým vynálezom tak vyriešená, že aretačné zariadenie má prvý a druhý komponent, ktoré sú pozdĺž pozdĺžneho smeru tyčových prvkov otočne vzájomne spojené, pričom prvý...

Zameriavací kríž, teleskopický cieľnik obsahujúci tento zameriavací kríž a spôsob zasiahnutia cieľa

Načítavanie...

Číslo patentu: 286061

Dátum: 28.01.2008

Autor: Sammut Dennis

MPK: F41G 1/00

Značky: cieľa, spôsob, zameriavací, zasiahnutia, cieľnik, teleskopický, obsahujúci, kříž

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je teleskopický cieľnik a zameriavací kríž na streľbu na veľké vzdialenosti. Zameriavací kríž (18) sa dá použiť s ľubovoľným bežným teleskopickým cieľnikom, ako je opticky priehľadná doštička alebo disk (19), ktorý má optický stred (21), ktorý sa zhoduje so stredom zorného poľa, keď je zameriavací kríž namontovaný v teleskopickom cieľniku. Zameriavací kríž zahrnuje primárne zvislé vlákno (20), ktoré má vopred stanovenú hrúbku a pretína...

Teleskopický nástavec na elektrické prístroje pre domácnosť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6815

Dátum: 15.03.2007

Autor: Canale Giuseppe

MPK: A47L 9/24

Značky: elektrické, nástavec, prístroje, teleskopický, domácnost

Text:

...trubici, rovnako akozodpovedajúce pozdĺžne zahĺbenie vo vonkajšej trubici.0007 Pozcstavenie teleskopickej trubice na elektricke prístroje pre domácnosť podľa EP O 552 481 jeveľmi ťažké v dôsledku smerom von vyčnievajúcich častíspodného dielu ovládacieho tlačidla. V skutočnosti nemôže byť spodný diel ovládacieho tlačidla namontovaný prostredníctvom vloženia objímky do vonkajšej trubice. Spodný diel tiačidla musi byť namontovaný zhora,...

Teleskopický krížový kĺb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10698

Dátum: 13.12.2004

Autori: Patzelt Bernd, Lutz Mathias

MPK: F16D 3/223, F16D 3/224, B60K 17/22...

Značky: teleskopický, křížový

Text:

...napr. druhých vnútorných obežných drážok a/alebo kontúra napr. prvých centrovacích plôch klietky vonkajšieho náboja, a/alebo kontúra guľôčkovej vonkajšej plochy klietky, a/alebo elasticita vonkajšiehonáboja sú zosúladené takým spôsobom, aby bolo umožnené radiálne rozšírenieprinajmenšom v oblasti druhých vonkajších obežných drážok pomocou guľôčokdruhého radu posunutých radiálne smerom von.0010 Ďalšie znaky, výhody amožnosti použitia...

Zariadenie na výškové nastavenie detského sedadla a teleskopicky nastaviteľná nožná opora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8790

Dátum: 25.06.2004

Autor: Refsum Bjorn

MPK: F16B 7/10, B62B 9/12

Značky: detského, sedadla, nastaviteľná, zariadenie, nastavenie, teleskopický, výškově, opora, nožná

Text:

...bezpečnosti je výhodné, ak je nožička 2 vybavená trecou vzorkou 7, ako sú drážky alebo zúbky, ktoré zvyšujú trenie vzhľadom na trecí prvok 5, ktorý môže byť vyrobený z elastického materiálu, ktorý je prispôsobený vzhľadom ku trecej vzorke. Trecí prvok 5 môže byť ztvrdého materiálu, ako je plast, a môže mat protiľahlú vzorku zapadajúcu do trecej vzorky 7 na nožičke 2, takže blokovacie zariadenie 1 potom znesie veľ kú záťaž, ak je pevne...

Teleskopický kryt najmä obrábacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1184

Dátum: 22.09.2003

Autor: Borrini Matteo

MPK: B23Q 11/08

Značky: teleskopický, najmä, stroja, obrábacieho

Text:

...rýchlostiach krabicových elementov medzi 40 m/min a 100 m/min a akceleráciou do približne 2 g.0014 Ďalším cieľom tohto vynálezu je teleskopický kryt opatrený spojeniami medzikrabicovými elementmi spôsobilými udržať ich paralelne, keď sa klžu.0015 Ďalším cieľom tohto vynálezu je teleskopický kryt opatrený spojeniami medzi krabicovými elementrni, ktoré sú jednoduché na servis a ktorých parametre ako rýchlosť a akcelerácia môžu byť...

Teleskopický element

Načítavanie...

Číslo patentu: E 104

Dátum: 02.06.2003

Autor: Schönerwald Kurt

MPK: B23Q 11/08

Značky: element, teleskopický

Text:

...ktorý má pri pomerne nízkej hmotnosti vysokú pevnosť, takže je stabilita teleskopického elementu výlučne alebo prevažne zaručená nosníkovým rámom. Vonkajšie zakrytie môže byť vyhotovené 2 menej pevného materiálu, takže sa funkcia plnená vonkajším zakrytímobmedzuje výlučne alebo prevažne na funkciu zakrývania. Celkovéusporiadanie môže byť ale uskutočnené tak, že vonkajšie zakrytie v určitom rozsahu vplýva na stabilitu celkového...

Teleskopický stožár s osvětlovacími tělesy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267761

Dátum: 12.02.1990

Autor: Janoušek Vladimír

MPK: F21L 15/20

Značky: teleskopický, tělesy, stožár, osvětlovacími

Text:

...k ploohému rámu 5 vozíku á. vnější konec dalšího rameno této vnější trubky 1 jo opatřen zasílonou objímkou 12, e níž je spoje ohnutý tažný čop lll s okom 12. Tento tažný ěep Ľ (obr. 2,3) oo svým okom l přečnívú v oaovám aměru vnější trubky I její objímku l natolik,aby oko li bylo možno zachytiť v tažnám záväau 1 § (obr. 3) nákladního automobilu 1 z. Je tedy potrné, že vnější trubka 1 slouží při trnnsportu atožáru jako oje vozíku §,Pro její...

Potrubie brzdy pojazdového kolesa uložené v teleskopicky výsuvnom nástavci nápravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265755

Dátum: 14.11.1989

Autori: Stejskal Jiří, Katana Ján, Urbánek Henrich, Šedaj Miloš

MPK: F16D 65/20

Značky: pojazdového, teleskopický, výsuvnom, nástavci, kolesa, brzdy, nápravy, potrubie, uložené

Text:

...jednak držiak trubiek. prechádzajúce dutinou nápravy na ohe strany do dutín teleskopicky výsuvných nástavcov nápravy zasunutých do dutiny nápravy. Na držiak trubiek sú upevnené sane zasunuté do dutiny teleskopicky výsuvných nástavcov, pričom trubky sú privedené koncovkami k opore saní a na koncovku trubky je upevnená ohybná hadica, ktorá sa o oporu opiera pri vytváraní oblúka, ktorým sa hadica otáča k výstupnému otvoru z výsuvného nástavca...

Hydraulický teleskopický dvoutrubicový tlumič

Načítavanie...

Číslo patentu: 259033

Dátum: 16.09.1988

Autori: Phillipp Roland, Richter Klaus-dieter, Spreu Klaus, Höschler Franz, Tonischke Bernd

MPK: F16F 9/18

Značky: teleskopický, hydraulický, tlumič, dvoutrubicový

Text:

...Ha Komöunaunu pasnuuuux Mep, Kacaercn B uacmnocrn aMopTH 3 aT 0 pa egnnoň KOHCTPVKHH nnn aeprnxansuoro H ropusouranbnoro nonoxenua 3 ynorpeönenuu, He wpeöymmeno uacroro Texnnuecxoro yxoa u oönąammero nnumenbuuu cp 0 KOM cnymöu. nuz usnomennn KoMnneKcuoro.pemeHna cnenyew caauana OÓBECHHTB ůynxunu unemmnxcx Ha qeprexax l-4 sneuenroa. Ha ůnr.l nsodpamen KYCOK nona 1 c ymKoM 2 nnn cmonopnoro nnnra, sueuxa 3 Hnme nna uunmupa 5, xoropoe...

Teleskopický obmedzovač trojbodového systému zavesenia náradia, hlavne pre polnohospodárske traktory

Načítavanie...

Číslo patentu: 257481

Dátum: 16.05.1988

Autori: Peszko Romuald, Chruslinski Tadeusz

MPK: A01B 59/043

Značky: teleskopický, zavesenia, traktory, trojbodového, náradia, hlavne, systému, obmedzovač, poľnohospodárske

Text:

...na spodných tiahlach V hornej polohe zavesenia alebo v celom rozsahu systému zavesenia. Umožňuje tiež bez zmeny svojej dľžky upevñovat náradie II. a TII. kategórie. Po zdemontovaní náradia je možné blokovať bočné výchylky spodných tiahel pomocou poistného kolika vybratého zo spodného čapu trojbodového systému zavesenia.Vynález je znázornený na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je ohmedzovač so spodným tiahlom a častou zadného mostu v...

Hydraulický teleskopický tlumič

Načítavanie...

Číslo patentu: 255121

Dátum: 15.02.1988

Autor: Trhlík Jaromír

MPK: F16F 9/50

Značky: teleskopický, tlumič, hydraulický

Text:

...hmoty a silnější stupeň tlumení uzavřeného či silně přiškrceného ventilu je nastaven působí-li na tlumič kmity v oblasti vlastní a nižší frekvence, než je vlastní frekvence odpružené hmoty.Provedení hydreulického teleskopického tlumiče podle vynálezu je výhodné zvláště tím,že přizpůsobuje požadavky na tlumení fyzikálním požadavkům na tlumení pro vozidlo a fyziologickým požadavkům osob ve vozidle. Je výhodné tím, že necháva tlumič...

Teleskopický systém pro infračervenou oblast spektra

Načítavanie...

Číslo patentu: 244876

Dátum: 14.08.1987

Autor: Kosóczky Ibolya

MPK: G02B 13/14

Značky: teleskopický, infračervenou, spektra, oblast, systém

Text:

...je spojná čočka opatřená na zadní straně odrazovou vrstvou, přičemž poloměry křivoati jednotlivých členů jsou charakterisovány taktovrcholové vzdálenosti a tlouščky jednotlivých členů jsou definovány taktoindex lomu čoček je dán vztahemr 3,9 n 4,1Nového účinku je dosaženo tím, že je umožněno provádět vědecké výzkumy v oblasti infračerveného spektra.Vynález je znázorněn na připojeném výkresu s různými poloměry křivcsti a vrcholovými...

Skládaný vícedílný teleskopický výložník jeřábů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234480

Dátum: 01.03.1987

Autori: Linhart Vladimír, Raichl Miroslav

MPK: B66C 23/04

Značky: teleskopický, skládaný, jeřábu, výložník, vícedílný

Zhrnutie / Anotácia:

Výložník je určen zejména pro víceúčelové silniční jeřáby střední kategorie nosnosti. Hlava výsuvného dílu je opatřena první vodicí kladkou zdvihového lana a dvojicí svislých upevňovacích čepů středního horizontálně výklopného dílu. Hlava středního dílu je opatřena druhou vodicí kladkou zdvihového lana a další dvojicí svislých upevňovacích čepů koncového horizontálně výklopného dílu opatřeného třetí vodicí kladkou zdvihového lana. Oba výklopné...

Protihlukový teleskopický kryt

Načítavanie...

Číslo patentu: 247491

Dátum: 15.01.1987

Autori: Traxler Jan, Pavílek Stanislav, Fontén Jiří

MPK: B27G 21/00, B27G 19/00

Značky: protihlukový, teleskopický

Text:

...krytu je ne vnitřní části opatřen zvukoizoleční vrstvou uohycenou děrovenym plechem.Výhody protihlukového teleskopického krytu se projevují jednak sníäením hladiny hluku a dále tím, že kryt lze po odjiitění drláku odsunout od stroje a provést potřebnou kontrolu. čištění a podobné.Ne přlložsnych výkresoch je echemetioky znázorněne příkledlá prevedení teleekepiokéhe krytu podle vynálezu, kde obr. 1 představuje múry l obr. ,2...

Pákové zaisťovacie zariadenie teleskopicky usporiadaných rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: 234995

Dátum: 15.01.1987

Autor: Palacka Vladimír

MPK: F21L 15/08

Značky: rúrok, usporiadaných, zaisťovacie, teleskopický, pákové, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Pákové zaisťovacie zariadenie je umiestnené v objímke na nevýsuvnej rúrke, kde je otočne uložená odisťovacia páka, ktorou sa pri odisťovaní vysúva západka, ktorá je pritláčaná pružinami k objímke a k výsuvnej rúrke s nákružkom. Zaistenie vo vysunutej polohe zabezpečuje pružinami pritláčaná západka. Zariadenie sa odistí pritlačením horného ramena páky smerom k výsuvnej rúrke. Uvedené zariadenie je možné použiť pre výsuvné anténové stožiare a...

Zaisťovacie zariadenie teleskopicky usporiadaných rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: 234994

Dátum: 15.01.1987

Autor: Palacka Vladimír

MPK: F21L 15/08

Značky: usporiadaných, rúrok, teleskopický, zariadenie, zaisťovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Zaisťovacie zariadenie je umiestnené na nevýsuvnej rúrke v otočnej objímke, kde je otočne uložená páka, ktorá je pritláčaná pružinou do výrezu v otočnej objímke a v nevýsuvnej rúrke. Pri vysúvaní výsuvnej rúrky narazí zaisťovací krúžok svojou kužeľovou časťou na úkos páky, ktorú odtlačí, a po úplnom vysunutí páka prostredníctvom pružiny zaistí výsuvnú rúrku vo vysunutej polohe. Odistenie sa vykoná pootočením otočnej objímky o uhol, ktorý je...

Ponorný teleskopický hydrant

Načítavanie...

Číslo patentu: 241952

Dátum: 15.12.1986

Autori: Šafáo Václav, Mládek Miloš

MPK: A01G 25/00

Značky: ponorný, teleskopický, hydrant

Text:

...cmenenn pan na paccronumm ar nepxaero Kquua xonnneàoro uaaana na óaxóaan noBepxaocrą axcuanàao nxoruaro nàpmHa°no népxaera KOHH 8 orpaunqn nmüwmomnwmm v ł 1Hpenuymećmna uaoópemeaun cocronr B you, uro ncnonsayer GH HGHHBH QOĽEGMHHH CMH 3 ÄGBHGHHH BOĽH RPM BHBSHGHMH TGHGCRO Vnmqecxoü norpyxammeüca cmoñxm, nýmuem npomexaume BOĽH R nomne Heñ xonsuenoñ xamepu.Banssomy annapamy dcymecmsnaewca nocne nuneneumn Bepxaeü crenean Ban noaepxuocmsm...

Teleskopický stojan s hydraulicko-pneumatickým zdviháním

Načítavanie...

Číslo patentu: 221168

Dátum: 15.03.1986

Autor: Slamka Milan

Značky: hydraulicko-pneumatickým, stojan, zdviháním, teleskopický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru zdravotnické techniky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že šoupátkový ventil pevně spojený s nádrží, zasunutý v pohyblivé části stojanu a je upevněn maticí. Matice fixuje třmen výkyvné páky k pohyblivé části stojanu a šoupátko, které je uloženo v těsnicích kroužcích, je opatřeno pružinou a má na svém povrchu propouštěcí výřez a plnicí výřez, přičemž uchycuje výkyvnou páku s opěrnou deskou ve třmenu.

Nízký teleskopický stativ měřických strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230492

Dátum: 01.03.1986

Autor: Halada Pavel

MPK: E21B 47/02

Značky: nízký, teleskopický, měřických, strojů, stativ

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se tyká zařízení a přístrojů důlního měřictví. Podstatou vynálezu je řešení spojení vzpěr s upínací plošinou stativu, snadnější upínání měřických strojů a řešení fixace jeho vzpěr ve vysunuté poloze. Řešení spočívá v tom, že upínací plošina je opatřena exoentricky otočnou lištou s ručním upínacím šroubem. Čepy vzpěr stativu jsou otočně uloženy ve žlábcích a výsuvné díly vzpěr jsou ve vysunuté poloze zajištěny třecí podložkou...