Patenty so značkou «tělese»

Pripevnenie LED svetelného zdroja, najmä v telese existujúceho svietidla, spôsob výmeny svetelného zdroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7012

Dátum: 07.01.2015

Autor: Turna Roman

MPK: F21S 8/04

Značky: tělese, zdroja, najmä, existujúceho, pripevnenie, výměny, svietidlá, světelného, spôsob

Text:

...zdroja a nebude odpojená od elektrického prívodu, bude z bezpečnostných dôvodov vhodné, aby bol otvor v objímke vybavený nevodivou záslepkou.Nedostatky uvedené v stave techniky podstatným spôsobom odstraňuje aj spôsob výmeny svetelného zdroja v existujúcom svietidle, pri ktorom sa využije existujúce teleso svietidla a výhodne aj jeho svetelný kryt, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že po prípadnom odňatí...

Zapojenie svetelnej LED na telese svietidla, spôsob pripevnenia, pomôcka na vykonanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6450

Dátum: 02.07.2013

Autor: Turna Roman

MPK: H01L 33/64, F21V 17/00

Značky: spôsobu, spôsob, svietidlá, vykonanie, zapojenie, tohto, pripevnenia, pomôcka, svetelnej, tělese

Text:

...počet separátnych dosiek.Správnu polohu spájaných dielov zabezpečuje šablóna s otvorom pre dosku plošných spojov, ktorá je vhodným spôsobom upevnená na chladič. Po vytvrdnutí lepidla sa šablóna sníme a možno ju opakovane použiť.Prvá šablóna tvoriaca pomôcku na pripevnenie LED k telesu svietidla, je tvorená plochým pásom, v ktorom sú otvory na cielené nanesenie lepidla na kovovú plochu telesa, pričom otvory majú rozstup zodpovedajúci...

Logická hra s guľôčkami v dutom telese

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6201

Dátum: 06.08.2012

Autori: Viková Patrícia, Viková Regina, Vika Konštantín, Vika Lucius

MPK: A63F 9/12, A63F 7/24

Značky: tělese, logická, dutom, guľôčkami

Text:

...pretínajú V strede dutého telesa l pod vzájomnými uhlami väčšími ako 0 stupňov a menšími ako 180 stupňov.Duté teleso g je altematívne vnútri vybavené drážkami 12 alebo aj priečkami Q a je vytvorené tak, že pri použití klietky i alebo skeletu g ako dutého telesa 1 je v strede dutého telesa 1 vytvorený vo všetkých sme roch zúžený prierez pružiaeeho prvku g ako konštrukcie na Vytlačenie guľôčok g zo stredu dutého telesa g. Altematívne môže mať...

Prídavné zariadenie a upevňovací prvok na upevnenie tohto zariadenia na vyhrievacom telese

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15445

Dátum: 06.07.2012

Autor: Robl Karl

MPK: A47K 10/06, A47G 25/06, A47K 10/12...

Značky: upevňovací, tělese, přídavné, upevnenie, vyhrievacom, zariadenie, tohto, prvok, zariadenia

Text:

...medzi týmito vyhrievacími rúrkami. Podľa ďalšieho znaku vynálezu sa uvažuje s tým, že protichodne usporiadané oporné úseky majú navzájom paralelne usporiadané pružné jazýčky. Najmä sa pritom uvažuje s tým, že tieto protichodne usporiadané oporné úseky sú vytvorené asymetricky, pričom pružné jazýčky majú rôznu hrúbku materiálu a rôzne vzájomné odstupy.0010 Podľa montážnej polohy sa tak dá dosiahnuť .pevnéuloženie pri výkyvoch tolerancie...

Uloženie konca nosnej konštrukcie mosta na zemnom telese

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5520

Dátum: 07.09.2010

Autor: Stráský Jiří

MPK: E01D 4/00, E01D 1/00, E01D 19/02...

Značky: konštrukcie, tělese, nosnej, zemnom, konca, mosta, uloženie

Text:

...posuvne uložený na konzole 1111 koncového priečnika 111. Premenlivá medzera medzi vozovkou nosnej konštrukcie 1 mosta a prechodovou doskou 14, prípadne medzera medzi vozovkou 2 a prechodovou doskou 14 je osadená dilatačným Záverom 112.Na obr. 2 je znázomené ďalšie príkladné uskutočnenie uloženia konca nosnej konštrukcie 3 mosta, pri ktorom je nosná konštrukcia 3 mosta vytvorená ako vzperadlový rám 31 ukončený koncovým pricčnikom 311, na ktorý...

Ohrievacie teleso s opakovaným použitím, spôsob jeho výroby a postup prípravy zmesi na použitie v ohrievacom telese

Načítavanie...

Číslo patentu: 287136

Dátum: 14.12.2009

Autori: Sarkar Ajit Kumar, Kant Chandra, Sharma Rajendra Kumar, Sharma Chhatrapal

MPK: C09K 5/00, A61F 7/08

Značky: zmesí, těleso, ohrievacom, spôsob, tělese, použitie, použitím, postup, opakovaným, přípravy, výroby, ohrievacie

Zhrnutie / Anotácia:

Ohrievacie teleso obsahuje mäkko zatavené plastikové vrecko obsahujúce zmes superchladeného supersaturovaného rekryštalizovateľného roztoku anorganickej látky, alkoholu, aditív chemických zlúčenín a prostriedok na spustenie rekryštalizácie superchladeného supersaturovaného rekryštalizovateľného roztoku anorganickej látky. Opísaný je aj spôsob jeho výroby a postup prípravy zmesi na použitie v ohrievacom telese.

Vŕtacia doštička zverne upevnená v základnom telese

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4721

Dátum: 05.11.2004

Autori: Heule Heinricht, Studer Harry

MPK: B23B 51/02

Značky: upevnená, doštička, zverne, vŕtacia, tělese, základnom

Text:

...čiastočne kónicky výrez a obsahujeelastickú časť, ktorá čapu umožňuje axiálny posun.0012 Spisom US 4 222 690 je zverejnený vrták s prechodom reznej hrany v strede vrtáku v tvare S, pričom prechod v tvare S obsahuje zakrivené plochy reznej hrany od stredu otáčania vrtáku, ktoré sa rozprestierajú smerom von napriamočiaro prebiehajúcu reznú hranu.Tento spis vykazuje rovnako tú nevýhodu, že rezné hrany po prechode v tvare S strednou oblasťou nie...

Uloženie kolesa na telese nápravy pre vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2152

Dátum: 29.11.2002

Autor: Koschinat Hubert

MPK: B60B 35/00

Značky: uloženie, kolesa, nápravy, tělese, vozidla

Text:

...závitový svorník môže spolupôsobit bud s vnútorným závitom jednej stahovacej príruby alebo s vlastnou maticou. 0011 Výhodou je Iícovanie pozdĺžnej drážky koncovej časti rúry nápravy a kruhovej drážky, pričom obe prebiehajú paralelne s osou, 0012 Na kompletné využitie maximálnej zvieracej sily závitového svorníka, bez toho aby bol namáhaný ohýbaním sľahovacej príruby, môžu byt závitovésvorníky napr. na vonkajších koncoch vzájomne prepojené...

Uloženie kolesa na telese osi vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 402

Dátum: 29.11.2002

Autor: Dantele Johann

MPK: B60B 35/00

Značky: tělese, kolesa, vozidiel, uloženie

Text:

...vnútornom válcovitom koncovom úseku osovej rúry.0011 Upnutie upínacieho telesa na spojovací úsek možno dosiahnut jednoducho aj tým. že sa použije axiálny svornik so závitom, ktorého závitovácast je zaskrutkovaná do vnútorného závitu upínacieho prvku tak, aby sa tentosvornik mohol v nástavci osi otáčať. Pritom sa vhodným spôsobom musízabránit tomu, aby sa spolu so svornikom neotáčal aj upínaci prvok.0012 Aby sa spojovací úsek nástavca osi...

Zařízení pro zajištění injekční stříkačky na spojovacím tělese

Načítavanie...

Číslo patentu: 270228

Dátum: 13.06.1990

Autori: Coccia Mario, Valentini Luigi

MPK: A61M 5/315

Značky: spojovacím, injekční, stříkačky, tělese, zajištění, zařízení

Text:

...telesa i je válcová stěna Q, jejíž jeden neznázorněný konec navazuje na spojovací prostředky pro připojení k lahvíčce a druhý konec, který je na obr. 1 zobrazen, je jednakopatřen manipulačním rozšířemim ll s podélným drážkováním pro usnadnění a jednak je opatŕen sedlem lg pro uložení volného konce Q injekční stříkačky 4, jejíž injekční jehla 5prochází otvorem, vytvořeným uprostřed sedla gg.Ve znázorněném příkladném provedení tvoří...

Utěsnění sacího kusu v tělese zapouzdřeného napájecího čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266671

Dátum: 12.01.1990

Autori: Večeřa Josef, Kovář Pavel

MPK: F04D 29/08

Značky: čerpadla, napájecího, sacího, tělese, utěsnění, zapouzdřeného

Text:

...stupně 1 čerpadla, například ve formě oběžného kola 2 s oboustranným vstupem a rozváděcím kolem gg. Sací kus g současně vytváří v tělese L čerpadla výtlačný kanál łg, na který navazuje převáděcí kanál L 5, napojený na neznázorněné sání dalšího tlakového stupně 1 čerpad 1 a,a odděluje sací prostor łg sacího stupně 1 od jeho výtlačného prostoru 39 ve svých styčných plochách gg s tělesem ł čerpadla. Styčné plochy gg sacího kusu g s těleeem l...

Uspořádání ultrazvukového rozprašovače v topném tělese na kapalné palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 262671

Dátum: 14.03.1989

Autori: Gaysert Gerhard, Götz Dieter, Hilbert Jakob

MPK: F23D 11/34

Značky: ultrazvukového, rozprašovače, kapalné, uspořádání, palivo, tělese, topném

Text:

...elementu prochazejí hlavou hořáku průchodkcou, která je s Výhodou tvořena pružnou, z obou stran promáčknutou ploškou.Do hlavy hořáku se zavádí spalovaoí Vzduch ve směru proudění paliva nahoře,to znamená před ultrazvukovým rozprašovačem, proudí kolem něho a zavádí se do zapalovací zóny. Aby průřez proudění byl co největší, je nosné těleso spojene s hlavou hořáku nejméně jednou stojinou, V níž je uspořádáno radiální vrtání, do něhož ústí...

Zařízení pro ovládání membrány uchycené v tělese membránových ventilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260086

Dátum: 15.11.1988

Autori: Tomeš Oldřich, Vítek Oto, Jiroušek Ladislav, Ševčík Stanislav

MPK: F16K 7/16

Značky: tělese, membrány, ovládání, ventilu, uchycené, membránových, zařízení

Text:

...dvěma průtočnými kanály ll, lg, která jsou vyvedeny do vnitřního prostoru lg membránového ventilu, vytvořenáho mezi tělesem l ventilu a vřetenovodem 3, připevněném k tělesu l. Mezi tělesem l a vřetenovodem 3 je upevněna svým zesíleným okrajom 3 elastická membrána 3, jejíž střední část gg je tvořena vnitřním válcovým náetavcem ggł, na jehož spodní ploše je vytvořena těsnioí plocha g 1 a regulační plocha gg. Střední část 33 membrány Q je...

Volné uložení matice šroubu v tělese vozíku pro pohon vozíku u koželužských mostových válecích strojů usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 259107

Dátum: 17.10.1988

Autori: Zdražil Jan, Moravec Radoslav

MPK: C14B 1/36

Značky: šroubu, válecích, strojů, pohon, uložení, tělese, vozíků, matice, usní, volně, mostových, koželužských

Text:

...provedení volného uložení matice šroubu podle vynálezu je znaâmměno na připojených výkreseoh, kde na obr.1 je příčný řez uložením matice šroubu, na obr.2 vodorovný řezuložením matice šroubu a na obr.3 celkové uspořádání uloženíNa šroubu lúje uložena matice §, která je pevně uohycena v pouzdru 1, V němž je proti pootočeni zajištěna pery Q. V pouz V dru 1 jsou připevěny čepy g, na nichž jsou otočně uloženy ke-.meny 1 vedené...

Zariadenie k uloženiu pohybovej matice v telese posuvného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 258620

Dátum: 16.09.1988

Autori: Pelegrin Eduárd, Slanina Alexander, Szarvasy Ladislav

MPK: F16H 57/12

Značky: posuvného, tělese, zariadenia, pohybovej, matice, uloženiu, zariadenie

Text:

...že systém pák je zložitý a axiálne nie je dostatočne tuhý.Tieto nevýhody odstraňuje zariadenie podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že matica je v telese uložená s radiálnou vôlou a je opatrená obdĺžnikovou hlavou zapadajúcou do drážky telesa, pričom hlava matice je v drážke telesa podopretá pružnými členmi a axiálne je pridržiavaná priložkou prestaviteľne upevnenou na telese.Toto zariadenie umožní radiálny posuv matice v...

Ušná známka pre evidenciu dobytka, spôsob vytvárania identifikačných znakov na jej základnom telese a razidlo k prevádzaniu spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257374

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vavrovič Ernest, Jarolímek Miloslav, Kopál Pavel, Dubina Štefan, Tóth Anton

MPK: A01K 11/00

Značky: dobytka, razidlo, tělese, základnom, prevádzaniu, evidenciu, identifikačných, spôsob, znakov, spôsobu, známka, ušná, vytvárania

Text:

...v porovnaní s farbou základného telesa.Vyšší účinok razidla podľa vynálezu spočíva v tom, že sa dá pomerne malou silou zatlačíť funkčnou časťou pod povrch označovaného predmetu, kde vytvorí ihlancovité prehĺbenía.Príklady prevedenia ušných známok schematiolçy zobrazené na výkrese, kde olnr. 1 značí nárys a obr. 2 rez revinou AA pod 1 a obr. 1.Ušná známka pozostáva zo základného telesa 1 obr. 1 a z identifikačných znakov 2. Základné...

Uložení těsnicích sedel v tělese armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 256759

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kerlín Kurt, Werner Emil, Štefek František, Vilášek Horst

MPK: F16K 1/42

Značky: sedel, uložení, těsnicích, tělese, armatur

Text:

...snadné výrobě bez potřeby lapování těsnícíoh ploch v tělese armatury, v možnosti rychlé a snadnévýměny těsnících sedel v případě opotřebení jejich funkčníchploch přímo v provozních podmínkách, bez nutnosti vyjmutí armatury z potrubí, čímž se zkracuje doba výluky zeřízeníPříkled konkrétniho provedení uložení těsnicího sedla v tělese armatury podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkrese,představujícím částečný podélný řez tělesem...

Zařízení pro uložení čepu dopravního válečku v nezávislém ložiskovém tělese na rámu dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243736

Dátum: 01.04.1988

Autori: Mikeš Alois, Jeoábek Miroslav, Režný Vladimír, Jirmus Jerry

MPK: B65G 39/02

Značky: ložiskovém, nezávislém, čepu, uložení, dopravníku, válečků, zařízení, rámu, tělese, dopravního

Text:

...neklápěcích válcových pouzder, která jsou opetřene pryžovou výstelkou a uložena v rámu dopravníku po obou stranách doravního válečku v kolmé poloze k jeho podélné ose a opatřena ložisky v neprůchodných otvorech ložiskových tělee, které jsou vytvořené kolmo k podélné osenaklápěcích válcových pouzder pro vložení čepůdoprevnich váleč ků. Mezi čelem čepů dopravniho válečku a dnem neprüchozich otvo ąrů válcových naklápěcích pouzder jeumistěne...

Zařízení pro upnutí vyměnitelného řezného elementu v tělese obráběcího nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251570

Dátum: 16.07.1987

Autor: Unčovský Arnošt

MPK: B23B 27/16

Značky: zařízení, vyměnitelného, tělese, obraběcího, řezného, nástroje, upnutí, elementů

Text:

...řez ného elementu.Tendence vývoje směřujíci k automatizaci všech obráběcĺch operací pomocí obráběcích linek, integrovaných výrobnich úseků, NC strojů, robotú atd., vyžaduje i automatizaci výměny otupených řezných elementü. Z tohoto důvodu již dosavadní, výše uvedené způsoby jejich upínáni plně nevyhovuji.Zařízení pro upnuti vyměnitelného řezného elementu do těla nástroje podle vynálezu je výhodné zejména tim, že umožňuje přimočarým pohybem...

Zariadenie na oddelenie pary a vody z privádzanej parovodnej zmesi v kotlovom telese

Načítavanie...

Číslo patentu: 234847

Dátum: 15.01.1987

Autori: Balaško Alexander, Halúz Jaroslav, Sklenár Jozef

MPK: F22B 37/48

Značky: zariadenie, zmesí, kotlovom, tělese, oddelenie, parovodnej, privádzanej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na oddelenie pary a vody z privádzanej parovodnej zmesi v kotlovom telese zabudovaním sekundárnych odlučovačov nad cyklónovými odlučovačmi pary. Podstata vynálezu spočíva v tom, že nad odstredivým cyklónom spojeným primárnym odlučovačom je umiestnený sekundárny odlučovač, ktorý je upevnený pomocou spojovacích skrutiek na dierovanom plechu, na ktorom je pripevnený zberný kanál spolu s odvádzacou rúrkou. Vynález je...

Zařízení pro ustavení stabilní polohy hřídele v tělese převodové skříně

Načítavanie...

Číslo patentu: 226663

Dátum: 15.05.1986

Autor: Šoltys Miloslav

Značky: hřídele, převodové, polohy, ustavení, zařízení, tělese, stabilní, skříně

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ustavení stabilní polohy hřídele v tělese převodové skříně, kde hřídel obsahuje průtokový kanál, vyznačené tím, že je tvořeno průtočným čepem (3), který má tvar trubky, procházející tělesem převodové skříně (2) do stěny hřídele (1) a spojující otvory pro vedení kapaliny z tělesa převodové skříně (2) do průtokového kanálu (4) hřídele (1).

Zařízení pro rozvolňování vláken v ojednovacím tělese spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 231623

Dátum: 01.05.1986

Autori: Skála Josef, Kubový Miloslav, Večeřa Miloš, Dykast Jaroslav

MPK: D01H 7/895

Značky: spřádací, tělese, vláken, zařízení, jednotky, ojednovacím, rozvolňování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zlepšenou kontrolu vlákenné třásně v klínovité rozčesávací oblasti ojednovacího ústrojí dopřádací jednotky, přičemž tato oblast je tvořena poloměrem zakřivení vyčesávacího válečku a protilehlou vodicí stěnou pro vlákna v dutině ojednocovacího tělesa, přičemž podstatu vynálezu tvoří vypouklá přední část pracovní plochy uvedené vodicí stěny pro vlákna. Při rozčesávání vlákenné třasně umožňuje vypouklost pracovní plochy lepší kontrolu...

Kontakty pro násuvné spojení v tělese z izolantu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227899

Dátum: 15.04.1986

Autori: Sýkora Lubomír, Železný Ivo

Značky: izolantů, spojení, tělese, násuvné, kontakty

Zhrnutie / Anotácia:

Kontakty pro násuvné spojení v tělese z izolantu, vyznačující se tím, že jeden z kontaktů /2/ je v místě svého upevnění v tělese /1/ nebo v místě svého průniku tělesem /1/ shodné šířky se šířkou podlahy na obou koncích otevřené dutiny /4/ tělesa /1/, přičemž má kontakt /2/ v části svého prostupu dutinou /4/ tvar korýtka /23/ rozepřeného o boky dutiny /4/ a kontaktní protikus /3/ je ukončen nožovou partií /31/, jehož šířka a prohnutí odpovídají...

Ruční hydraulický upínač se zdrojem tlaku v tělese upínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 225960

Dátum: 01.07.1985

Autori: Špeta Zdeněk, Sedlecký Josef

Značky: zdrojem, upínač, ruční, tlaku, hydraulický, upínače, tělese

Zhrnutie / Anotácia:

Ruční hydraulický upínač se zdrojem tlaku v tělese upínače, kde jsou uloženy tlakový a upínací píst, vyznačený tím, že podélná osa tlakového pístu (2) je a podélnou osou upínacího pístu (3) mimoběžná.

Upevnění filtračního síta na tělese lopatky rotoru kontinuální lopatkové odstředivky

Načítavanie...

Číslo patentu: 219020

Dátum: 15.06.1985

Autori: Mikulecký Jan, Pospíšilová Libuše, Hamplová Karla, Fiedler Jiří

Značky: upevnění, lopatky, odstředivky, lopatkové, tělese, síta, kontinuální, filtračního, rotoru

Zhrnutie / Anotácia:

Upevnění filtračního síta na tělese lopatky rotoru kontinuální lopatkové odstředivky. Účelem vynálezu je snížení pracnosti při výrobě a možnost snadné výměny v případě poškození filtračního síta. Filtrační síto je připevněno ohybem přes začátek tělesa lopatky, na konci tělesa lopatky je zasunuto do drážky spojené otvory se sběrnou komorou kapalné fáze a podél tělesa lopatky je uchyceno přídržnými elementy.

Způsob uložení střenek na tělese zavíracího nože

Načítavanie...

Číslo patentu: 216010

Dátum: 01.09.1984

Autor: Plachý František

Značky: nože, střenek, způsob, tělese, zavíracího, uložení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru kapesních zavíracích nožů všech druhů a řeší způsob uložení střenek z tenkých kovových plechů nebo tenkých vrstev plastických hmot zasunováním na příložky ve směru jejich podélné osy a prostory mezi střenkami a příložkami se na koncích nožů zakrývají vložkami, zajištěnými proti vysunutí. Toto řešení může být aplikováno ku příkladu na ozdobných víkách etují a kazet, jejichž víka z hodnotných materiálů by mohla být na levný...

Zařízení pro skupinové vrtání otvorů v rotačním tělese, zejména vzorovacího bubínku pletacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217781

Dátum: 15.08.1984

Autor: Adamec Josef

Značky: strojů, zařízení, tělese, skupinové, otvorů, bubínku, vzorovacího, vrtání, rotačním, zejména, pletacích

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení umožňuje vrtání velkého množství otvorů pravidelně rozmístěných jak horizontálně, tak i vertikálně na rotačním tělese, jako je například vzorovací bubínek okrouhlých pletacích strojů. Zařízení sestává z paprskovitě rozmístěných vrtacích jednotek minimalizovaných rozměrů, opatřených samostatnými náhony (16). Počet vrtacích jednotek je totožný s počtem otvorů na součástce v jedné horizontální rovině. Rotační součástka (3) se upíná do...