Patenty so značkou «telefónnych»

Spôsob a zariadenie na presmerovanie krátkych správ v GSM/UMTS mobilných telefónnych sieťach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7054

Dátum: 26.06.2007

Autori: Fuchshuber Michael David, Schandl Daniel, Liebhart Rudolf-michael

MPK: H04W 4/12

Značky: zariadenie, sieťach, spôsob, presmerovanie, mobilných, správ, telefónnych, krátkých

Text:

...rozhrania, najmä Message Application Part - MAP, a komponenty mobilnej telefónnej siete, najmämobilné ústredne (Mobile Switching Center - MSC) alebo domovský register (Home Location Register - HLR), vďaka čomu je možnérealizovať rýchle a cenovo výhodné implementácie a uvedenie do- Poskytnutie SMS profilových dát, ktoré sú potrebné na presmerovanie SMS, sa uskutočňuje vservisnom uzle a oddelene od hlasových profilových dát, ktoré sú...

Spôsob a systém a mediálne brány na realizáciu farmy mobilných telefónnych ústrední

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10888

Dátum: 30.03.2007

Autori: Liu Zhenhua, Ye Sihai, Zeng Fudong, Zhang Hao, Luo Hualin, Cui Xiaochun, Wang Bei

MPK: H04W 84/00

Značky: ústřední, farmy, brány, telefónnych, mediálne, mobilných, realizáciu, spôsob, systém

Text:

...komunikovať s prístupovými bodmi disponovateľnými v servisnej oblasti telekomunikačnej siete. Vynález taktiež poskytuje metódy poskytnutia nepredurčených obvodových ciest medzi prístupovými uzlami (l 2 an) aústredňami (l 4 an) v telekomunikačnej sieti (20) s množstvom brán (28(a), 28(b. Uzol výberu mediálnej brány(22) poskytuje mechanizmus prepojenia obvodov a využíva databázu výberu brán (26) ako prostriedok pre ukladanie aprístup ku dátam...

Spôsob poskytovania doplnkových služieb špecifických pre prevádzkovateľov pre rôznych prevádzkovateľov mobilných telefónnych sietí zákazníkovi využívajúcemu mobilné telefónne služby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1463

Dátum: 29.09.2003

Autor: Schmitt Harald

MPK: H04Q 7/38, H04Q 7/32

Značky: poskytovania, sietí, prevádzkovateľov, doplnkových, využívajúcemu, mobilné, telefónne, zákazníkovi, mobilných, spôsob, služby, specifických, rôznych, telefónnych, služieb

Text:

...zverejnený v W 0 01 28205 A 2.0005 Úlohou vynálezu je ponúknuť spôsob, s ktorého pomocou je možné zákazníkovi mobilných telefónnych služieb dat v cudzej sieti k dispoziciidoplnkové služby, ktoré v jeho domovskej sieti nie sú k dispozícií.Ďalšou úllohou vynálezu je ponúknuť spôsob, s ktorého pomocou sú zákazníci mobilných telefónnych služieb vcudzej sieti dosiahnutelní pod národnými účastníckymi číslami, a pre volajúceho účastníka ztejto cudzej...

Spôsob zjednotenia užívateľskej obsluhy mobilných telefónnych koncových prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6002

Dátum: 05.11.2002

Autor: Holtstiege Ulrich

MPK: H04M 1/72

Značky: telefónnych, mobilných, koncových, zjednotenia, prístrojov, užívateľskej, obsluhy, spôsob

Text:

...či je iná telefónna prípojka voľná, obsadená, odpojená, atď. Menu účastníkovi ponúka možnosti volby, ktoré sú závislé od príslušného stavu, týkajúce sa toho, ako má byt svolaním naložené. Namiesto neúspešného volania sa volajúciúčastník môže už vopred rozhodnúť, čo by rád vykonal. Tento účastník si môže zvoliť, či má byt jeho stav oznamovaný iným účastníkom. Pri tom sa tento účastník môže tiež rozhodnúť, či jeho stav môžu vidiet všetci iní...

Prideľovanie dočasných anonymných telefónnych čísiel v telekomunikačnej sieti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14081

Dátum: 11.09.2002

Autor: Kehr Klaus

MPK: H04M 3/42

Značky: prideľovanie, anonymných, čísiel, sietí, dočasných, telefónnych, telekomunikačnej

Text:

...aby bolo potrebné uzavierať nové zmluvy s prevádzkovateľom siete alebo poskytovateľom služieb alebo vydávať ďalšie SIM karty.EP 1 425 899 34513 0009 S každým jednotlivým TAC telefónnym číslom môže byt združený vlastný proñl, v ktorom sa stanoví dostupnosť (napr. druh služby SMS a/alebo telefónie), doby dostupnosti a doba platnosti a ďalšie znaky TAC telefónneho čísla. Cez takto konñgurované TAC telefónne číslo je tak účastník dostupný len po...

Signalizačné zariadenie určené na ochranu objektov s využitím mobilných telefónnych sietí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2204

Dátum: 11.06.1999

Autor: Sůkal Jaroslav

MPK: H04M 11/04, G08B 25/10

Značky: ochranu, telefónnych, sietí, mobilných, zariadenie, objektov, signalizacné, využitím, určené

Text:

...systém automobilov a pod. Môže byť napájaný z elektrickej siete, automobilovým akumulátorom, prípadne iným zdrojom napätia.Signalizačné zariadenie podľa riešenia je jednoduché, kompaktné a prenosné. Je nenáročné na elektrickú energiu a je ľahko inštalovateľné. Jeho výhodouje to, že kjednému mobilněmu telefónu sa dá pripojit neobmedzené množstvo signalizačných zariadení inštalovaných v jednom, alebo viacerých objektoch. K zvýšeniu...

Zariadenie na vytvorenie databanky údajov o stave elektromechanických počítadiel impulzov v telefónnych ústredniach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 123

Dátum: 11.08.1993

Autor: Górný Jaromír

MPK: G06M 1/272, H04M 15/00

Značky: impulzov, údajov, zariadenie, telefónnych, vytvorenie, databanky, štávě, elektromechanických, ústredniach, počítadiel

Text:

...oproti olekhromechanlckým počitadlám. Kamera jepripojená na jednotku apracovąnia obrazu.e je schématlchy nakreslená ząriądenie na vytvorenie databanky údajov O utave elektromechanických poči tadiel impulzov v telefónnych úsLredniach.Ľaríadnnle na vyLvnrenlu dątahanky údajov o stave elektromeahanických poñítndlel imulmnv u ĽneIónnych ústredniach pozoHtůvm zo unímucej jednuLLy L a 2 jndnotky spracovania obrazu g. Snimaciu jednotka L je...

Riadiací systém verejných telefónnych staníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 277752

Dátum: 19.02.1992

Autori: Ibanez Palomeque Francisco, Mir Cepria Jose

MPK: H04L 12/00, H04M 3/42

Značky: telefónnych, riadiaci, veřejných, stanic, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Riadiaci systém verejných telefónnych staníc (1) pozostáva z overovacích a identifikačných jednotiek (2) zapojených medzi modulovými verejnými telefónnymi stanicami (1) a komutovanou telefónnou sieťou (6), ku ktorej je pripojený oblastný operačný systém (4), ku ktorému je pripojená sieť (8) s paketovým prepínaním, ku ktorej je pripojené overovacie a účtovacie stredisko (5) kreditných kariet. Komutovaná telefónna sieť (6) je pripojená špeciálnym...

Zapojenie obvodu na ochranu hovorových obvodov koncových telefónnych zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238807

Dátum: 15.05.1987

Autor: Zuskin Silver

MPK: H04M 1/74

Značky: obvodů, zariadení, obvodov, zapojenie, telefónnych, koncových, hovorových, ochranu

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočíva v zapojení obvodu na ochranu hovorových obvodov koncových telefónnych zariadení voči rázovému prepätiu spočívajúcu v tom, že paralelne ku linkovým svorkám hovorového obvodu je zapojený diak (D). Pri výskyte prepäťového impulzu na účastníckom vedení sa diak otvorí a obmedzí amplitúdu prepäťového impulzu na hodnotu menšiu ako je spínacie napätie diaku. Veľkosť napätia po obmedzení už neohrozuje činnosť prvkov hovorových...

Zariadenie na testovanie časových parametrov rotačných telefónnych číselníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 249462

Dátum: 12.03.1987

Autori: Hargaš Jozef, Mockovčiak Pavol

MPK: G01R 29/12, G01R 13/32, G01R 13/30...

Značky: testovanie, zariadenie, parametrov, číselníc, časových, telefónnych, rotačných

Text:

...8 chybného impulzu.Druhý výstup osembitového procesora É je pripojený na dekóder 2 uzáveru spojený cez budič lg indikátora ll uzáveru na indikátor łł uzáveru. Tretí výstup osembitového procesora 3 je pripojený na dekóder lg času rozopnutia, ktorý je pripojený jednak cez budič lg času rozopnutia na maticou obrazového poľa lg a jednak na indikátor lg minimálneho časurozopnutia a indikátor gg maximálneho času rozopnutia.Štvrtý výstup...