Patenty so značkou «telefónny»

Hybridný telefónny prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3104

Dátum: 07.01.2002

Autor: Gajdušek Ľubomír

MPK: H04B 1/38, H04Q 7/32

Značky: telefónny, hybridný, prístroj

Text:

...telefónu. Navrhované riešenie predpokladá prepojenie ovládacích a komunikačných pNkov mobilného telefónu s klávesnicou, slúchadlom a mikrofónom telefónneho prístroja na pevnú linku prostrednictvom prepojovacieho modulu, ktorýje riešený ako elektrické alebo elektricke-mechanické prepojenie. Elektricke-mechanické prepojenie zabezpečuje prevod z mechanického klávesového pola telefónneho prístroja na pevnú linku na príslušné klávesy klávesové pola...

Mobilný telefónny prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2979

Dátum: 08.10.2001

Autor: Rafaj Robert

MPK: H04M 1/02, H04B 1/38

Značky: prístroj, telefónny, mobilný

Text:

...iného operátora.Sieťové karty g sú uložené vedľa seba v dvoch lôžkach 3 a sú prepojené s batériou g, prepojovacími koncovkami Z i s displejom Q (viď obr.1 b) a ovládacími prvkami á.V pravom homom horu prednej časti mobilného telefónneho prístroja l je umiestnený prepínaci prvok i.Mobilný telefónny prístroj 1 sa uvedie do prevádzky prvým stlačením prepínacieho prvku Q, na základe ktorého sa na displeji Q okrem iného, zobrazí ľavá prerušovaná...

Anténa, predovšetkým na mobilný telefónny prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1981

Dátum: 07.10.1998

Autor: Cseh Peter

MPK: H04M 1/02, H01Q 3/00, H01Q 9/06...

Značky: telefónny, predovšetkým, prístroj, anténa, mobilný

Text:

...významnú úlohu.Predložený úžitkový vzor si kladie za cieľ znižit pôsobenie škodlivýchUvedená úloha je podľa predloženého úžitkového vzoru vyriešená tým, že anténa mobilného telefónneho prístroja, ktorá je zdrojom spomínaného škodlivého žiarenia, je na časti svojho povrchu pokrytá tieniacou látkou, pohlcujúcou toto žiarenie. Výhodné je, akje pokrytá približne plovica pozdlžneho povrchu antény, a to tá, ktorá je pri používaní privrátená k...

Telefónny box

Načítavanie...

Číslo patentu: U 498

Dátum: 06.07.1994

Autori: Spálovský Jan, Brada Pavel, Zbranek Stanislav

MPK: E04H 1/14

Značky: telefónny

Text:

...a je ukončený v rovine predného čela kratšieho L tvaru šlqupinyĺPripevnenie akustického ochranného krytu na osadenie je vyhotovené rozoberateľným, prípadne nerozoberateľným spôsobom. Rozoberateľné spojenie je vyhotovené napr. skrutkami. Nerozoberateľné spojenie je zaistené napr. nitmi.L tvar škrupiny je geometrický najčastejšie riešený v tvare oválnom, môže byť taktiež riešený v inom tvarovom prevedení, napr. obdĺžníkovom so zaoblennými...

Verejný telefónny prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 278899

Dátum: 16.07.1991

Autori: Ibanez Palomeque Francisco, Garcia Morales José Manuel

MPK: H04M 17/02

Značky: verejný, telefónny, prístroj

Zhrnutie / Anotácia:

Prístroj má modulovú konštrukciu a pozostáva z dvoch na sebe uložených telies (1, 2), z ktorých horné teleso (1) obsahuje vlastný mechanizmus telefónu a dolné teleso (2) schránku na mince, ktorými sa telefón uvádza do činnosti. Horné dvierka (3) horného telesa majú sústavu okienok (5 až 10) na upevnenie jednotlivých modulov, a to mincového modulu (11), modulu (12) na kreditnú kartu, displejového modulu (13), tlačidlového modulu (14), modulu...