Patenty so značkou «tekutině»

Systém na testovanie analytu na stanovenie koncentrácie analytu vo fyziologickej alebo vodnej tekutine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 937

Dátum: 16.02.2005

Autor: Stiene Matthias

MPK: C12Q 1/54, G01N 33/487, B01L 3/00...

Značky: tekutině, stanovenie, testovanie, systém, koncentrácie, analytu, fyziologickej, vodnej

Text:

...5,430,542 opisuje jednorazovú optickú kývetu a spôsob jej výroby. Kyveta obsahuje dva nepriepustne plastické plátky s opticky transparentnou tekutinou. Tretí adhezívny plátok je umiestnený medzi dvomi transparentnými plastickýmiplátkami a všetky tri plátky sa spolu zlisujú a zatavia.US patent 5,268,146 opisuje kvalitatívny testovací panel na testovanie vzorky na prítomnosť analytu obsahujúceho všetky činidlá a zložky potrebné na...

Metóda disperzie vo vode rozpustných alebo hydrofilných látok v superkriticky stlačenej tekutine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3936

Dátum: 23.04.2004

Autori: Deschamps Frantz, Lacroix-desmazes Patrick, Richard Joel, Boutevin Bernard

MPK: A61K 9/50

Značky: tekutině, rozpustných, hydrofilných, disperzie, superkriticky, metoda, stlačenej, látok

Text:

...separácia (vzplývanie vďaka rozdielu hustoty medzitakto vytvorenými veľkými zhlukmi a disperzným prostredím (efektsynerézie). Mechanizmy stabilizácie disperzií pevných častíc sú známe odborníkom v odbore a opísané v informatívnych článkoch od R.H. Ottewill (Journal of Colloid Interface Science, Vol. 58,N° 2, pp 357-373, Février 1977) a J.Th.G. Overbeek (Journal of Colloid Interface Science, Vol. 58, N° 2, pp 408-422, Février 1977). Nechajú...

Zariadenie pre zmenšenie odporu rotora pri jeho otáčaní v tekutine, predovšetkým diskových strát v hydrodynamických strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 241319

Dátum: 15.09.1987

Autor: Hora Jioí

MPK: F04D 1/00

Značky: diskových, rotora, hydrodynamických, zariadenie, strojoch, strát, predovšetkým, odporu, tekutině, otáčaní, zmenšenie

Text:

...je úmerný druhej mocnine relatívneho rozdielu obvodovej zložky rýchlosti steny a tekutiny.Vloženim volne rotujúceho telesa obr,2 až 7 medzi stenu rotora a statora podla vynálezu sa dosiahne toho, že volne rotujúce teleso 4 sa bude otáčať pod účinkom otáčajúcej-säťtekutiny medzi ním a bočnou stenou disku 1. Pohyb voľne rotujúceho» telesa však vyvolá otáčanie sa kvapaliny aj vpriestore medzi nim a stenou statora 2.Tekutina zo strany statora 2...

Sonda k analyzátoru vodíku v tekutině

Načítavanie...

Číslo patentu: 241269

Dátum: 01.09.1987

Autori: Kremlieka Antonín, Ferkl František, Jiskra Miloslav, Tesao Oldoich

MPK: G21D 3/04

Značky: tekutině, vodíku, sonda, analyzátorů

Text:

...podstata spočíva v tom, že nosné konstrukce sondy tvoří s oodpěrou kovové difúzní membrány jedenicelek, ořitom podpěra je opatřena na svém povrchu nejméně Jed nou drážkou, v níž Jsou otvory do vnitřního prostoru sondy.Tlouštka stěny kovové difúzní membrány nemusí tedy být dimenzováns ne plný přetlak okolní tekutiny a lépe odolévá jejímu dynamickému tlaku. Její výroba je jednoduäěí s levnějäí než u dossvadních sond. Konečné oprecovéní...

Sonda pro zjišťování směru vektoru rychlosti v proudící tekutině

Načítavanie...

Číslo patentu: 250094

Dátum: 15.04.1987

Autor: Tesař Václav

MPK: G01P 5/06

Značky: sonda, proudící, tekutině, směru, zjišťování, vektoru, rychlostí

Text:

...rozdíl od známých řešení s tlakovými snímači tak může být sonda výrazně menší, takže méně uovlivňuje vyšetřované proudění. etdnoduchotst a možnost samostatného zhotovení umožňuje také, aby sonda byla levnější. Odpadají problémy s šu 253554Na pripojených třech obrázcích je jako príklad praktického provedení sondy pro zjištování směru vektoru rychlosti podle tohoto vynálezu, přičemž na obr. 1 je podělný řez vedený osou otáčení D, kdežto na...

Sonda analyzátoru ke stanovení koncentrace vodíku v tekutině

Načítavanie...

Číslo patentu: 230220

Dátum: 15.08.1986

Autori: Bár Jaromír, Blažková Jaroslava, Červinka Jiří

MPK: G01N 25/34

Značky: analyzátorů, tekutině, koncentrace, sonda, vodíku, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dosáhnout toho, aby analyzátor, jako indikátor havárie pracoval přesněji a spolehlivěji, čímž se zajistí vyšší stupeň bezpečnosti parního generátoru. Tohoto účelu se dosáhne tak, že sonda bude obsahovat spoj termočlánkového teploměru umístěný ve vnitřním prostoru mezi kovovou difúzní membránou a vlastním analyzátorem, uvnitř sodíkového potrubí a vodiče termočlánkového teploměru, které zasahují do sodíkového potrubí tělesem...

Detektor pro zjišťování koncentrace složky nebo složek v protékající vícesložkové tekutině

Načítavanie...

Číslo patentu: 227825

Dátum: 15.04.1986

Autor: Tesař Václav

Značky: tekutině, složek, zjišťování, protékající, koncentrace, vícesložkové, složky, detektor

Zhrnutie / Anotácia:

Detektor pro zjišťování koncentrace složky nebo složek v protékající vícesložkové tekutině opatřený čidlem, například termokonduktivní, pro generaci výstupního signálu v závislosti na složení analyzované tekutiny a s přívodem referenční tekutiny o známém složení, vyznačující se tím, že čidlo (1) je připojeno na společný vývod z primárních kolektorů (23, 33) v proudových fluidických prvcích AND (2, 3) a to jednak z prvního primárního kolektoru...

Zařízení ke zkoušení funkce a ke kalibraci analyzátoru vodíku v tekutině

Načítavanie...

Číslo patentu: 228626

Dátum: 01.01.1986

Autori: Bár Jaromír, Červinka Jiří, Šrůtek Josef, Blažková Jaroslava

MPK: G01N 7/10

Značky: zařízení, analyzátorů, kalibraci, funkce, vodíku, tekutině, zkoušení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je nejen snadné a rychlé prověřování správnosti, ale zároveň v závislosti na teplotě i kalibrování analyzátoru. Tohoto účelu se dosáhne tak, že kovová difúzní membrána bude tvořit alespoň část stěny komory opatřené topením, teploměrem, termostatem a také odvodem směsi plynů a přitom bude komora napojena přívodem směsi plynů na dávkovač jednotku, na kterou se napojí přívod vodíku. Tohoto zařízení lze použít všude tam, kde pracují...