Patenty so značkou «tehál»

Ukazovateľ opotrebenia v združenom systéme zo žiaruvzdorných tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18990

Dátum: 18.04.2013

Autori: Klikovich Di Michael, Bachmayer Di Josse, Maranitsch Alexander, Zettl Di Karl

MPK: C04B 35/00, C04B 41/00

Značky: ukazovateľ, systéme, opotrebenia, tehál, žiaruvzdorných, združenom

Text:

...(y) zodpovedá v zásade smeru, ktorý zvyčajne prebieha k vnútornej čelnej strane žiaruvzdorného obloženia, resp. k príslušnej stene pece. 0016 Obzvlášť u metalurgických nádob, ktoré majú v zásade valcovitú výmurovku,sa ponúka možnosť vykonať aspoň jeden stavebný diel tak, aby v mal úseku, ktorý podlieha opotrebovaniu, menšiu prierezovú plochu ako v úseku, ktorý je orientovaný k studenému koncu stavebného dielu.0017 Alternatíva spočíva v tom,...

Mostová konštrukcia priemyselných pecí zo žiaruvzdorných keramických tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19839

Dátum: 02.12.2011

Autori: Metzger Michael, Kerschbaum Harald

MPK: F27B 1/14, F27B 1/00, F27D 1/02...

Značky: pecí, žiaruvzdorných, keramických, mostová, konštrukcia, tehál, priemyselných

Text:

...na vonkajšej strane, takže je sila pôsobiaca zhora na nosnú konštrukciu prenášaná smerom nadol, resp. von do úložných tehál.0016 Horizontálne kontaktné plochy tehál vytvárajú možnosť kompenzácie rozpínania tehál v horizontálnom smere, tým, že pozdĺž horlzontálneho stupňa dochádza k paralelnému posunu susedných tehál. V tejto súvislosti je dôležité, že ploché úseky vnútorných a vonkajších strán susedných tehál, ktoré prebiehajú v...

Spôsob výroby žiaruvzdorných pórovitých tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3019

Dátum: 26.01.2006

Autor: Stroissnigg Uwe

MPK: C04B 35/10, C04B 35/14

Značky: tehál, žiaruvzdorných, výroby, spôsob, pórovitých

Text:

...Inak povedané pri procese brúsenia žiaruvzdornej pórovitej tehly vzniká asi 30 žiaruvzdornej pórovitej tehly ako prášok po brúsení, ktorýdoteraz mohol byt len čiastočne znovu privádzaný do výroby. Ako hranicu pre opakovaniú použiteľnosť je potrebné považovať opracovateľnosť. S pribúdajúcim opakovaným použitím prášku po brúsení v normálnom výrobnom procese strácajú týmto spôsobom vyrobené žiaruvzdorné pórovité tehly svoju elasticitu, čim už nie...

Spôsob výroby surového železa a cementových tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 281585

Dátum: 10.05.1995

Autor: Edlinger Alfred

MPK: C21B 3/04, C21B 5/04

Značky: spôsob, výroby, tehál, surového, cementových, železa

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby surového železa a cementových tehál a obkladov v splyňovacej taviacej peci (4), pri ktorom je vsádzka aspoň čiastočne predhriata a prípadne odkyslená a predredukovaná alebo vsádzaná vo forme šrotu, uhlie je prifukované vo vírivých vrstvách (7) a splynené redukciou vsádzky, surové železo (8) ako aj troska (9) sa získa v tekutom stave, prebieha tak, že vápenná časť vsádzky splyňovacej taviacej pece (4) je spolu s časťou železnej...

Zariadenie pre rozradenie tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 274035

Dátum: 11.04.1991

Autor: Mach Antonín

MPK: B65G 47/14

Značky: tehál, rozradenie, zariadenie

Zariadenie pre nepretržité ukladania výliskov tehál na laty

Načítavanie...

Číslo patentu: 270137

Dátum: 13.06.1990

Autori: Šandalla Mojmír, Klapáč Ladislav

MPK: F27D 3/12

Značky: tehál, ukladania, zariadenie, výliskov, nepřetržité

Text:

...rámu 1 a elektropohonom 2 epojenom ćas prevod 4, s dopravníkom i s výetupkami, dopravníkom á výliskov s elektromhpmtioľąýüłwspojkami 1 a § na spoločnom hriadeli, ktorá sú spojená s podávadom 2 lát eez prevod Q a 11, snímače iz základnej polohy lát, snímača L 1 začiatku výmenu lát 11, snímača A ukončenia výmeny lát L 1, snímača l prítomnosti výliskov a snímača 15 rýchlosti tehliarskáhe oesta výtláčenáho z liau.Elektropohon g podla...

Chápadlo pre uchopovanie, najmä tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 269528

Dátum: 11.04.1990

Autor: Žarnay Martin

MPK: B65G 61/00

Značky: chápadlo, uchopovanie, najmä, tehál

Text:

...Q ich podopierajú z vnútornej strany. Proti bočnému posu vu sú telesá g čelustmi lg vedené štyrmi vodiaciml kladkami 4 taktiež upevnenými napriečnikoch gł opierajúcimi sa o vodiace lišty Q na konzolách Ě.Na telesách g čelusti lg sú priskrutkované čeluste łg, ku ktorým sú príložkami já, lg prostrednictvom skrutiek Z prichytené pružné pritlačné lišty ii. Telesá g čelustí łg sú opatrené viacerými radami dier pre skrutky łg z dôvodu...

Zariadenie pre rozraďovanie tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 269524

Dátum: 11.04.1990

Autor: Mach Antonín

MPK: B65G 57/26

Značky: rozraďovanie, tehál, zariadenie

Text:

...medzi rozradenými tehlami.Zariadenie podľa vynálezu je v pődoryse znázornená na obr. l a v bokoryse na obr.2.Zariadenie pozostáva z rámu l, zoračovaciełlo vdopravnika g, zhrňovača Ž a krokovacieho zariadenia g. Rám l vložený do zorašovecíeha dopravníka 2 je pohyblivý tesne nad. krokovacim zariadením g. Nad rámom l je miestnený pohyblivý zhrňovač ž.Tehly sa zoraàgý na zoraäovacom dopravniku 2 nad rámom l. Po vytvorení .iávky te~Añâl...

Zariadenie pre manipuláciu so skládkami tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 269523

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mach Antonín, Sarkisjan Levon

MPK: B65G 60/00

Značky: zariadenie, manipuláciu, skládkami, tehál

Text:

...plošiny.Zariadenie podľa vynálezu umožňuje odobrať skládku tehál z ukladacieho miesta manipulátorov nezávisle na obsluhe vysokozdvižného vozíka a tým zvýšiť výkon manipulátora.Zariadenie podľa vynálezu je znázornená v pôdoryse na obr. 1 a v bokoryse na obr. 2.je opatrený nosníkmi Ž, ktoré sú na jednej strane uchytené na vozíku É a na druhej strane sú podopreté valcom 5. Dtočná podložka 2, umiestnená nazdvižnej plošine l je osadená vý stupkami...

Zariadenie s odmeriavaním súvislej dĺžky radu, najmä tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 266978

Dátum: 12.01.1990

Autori: Matyas Karol, Ďurana Jozef, Blaškovan Pavol, Mahútová Helena, Petrovič Milan, Podhradský Dušan

MPK: G01B 11/04

Značky: najmä, zariadenie, řadů, tehál, dĺžky, odmeriavaním, súvislej

Text:

...do chodu druhý a tretí dopravník, ktoré presunú rad na tretí dopravník. Počas presunu sa blokuje činnost prvého dopravníka a fotosnímač sa pomocou priamočiareho motora nastavuje na novú úroveň dĺžky radu. Rýchlosti dopravníkov sú rovnaké, aby sa zachoval súvislý rad predmetov.Hlavné výhody zariadenia podľa vynálezu sú, že umožňuje rýchle a jednoduché vytváranie súvislého radu predmetov Iuhovolnej dĺžky. Prestavenie úrovne dĺžky radu sa vykoná...

Dávkovací dopravník tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 265301

Dátum: 13.10.1989

Autori: Belan Vladimír, Fekete Michal

MPK: B65G 47/26

Značky: dopravník, tehál, dávkovací

Text:

...dopravníka tehál podľa tohto vynálezu spočívajú V tom, že prísun tehál po voľnohežnom válčekovom dopravníku je voľnobežný, oddelenie požadovanej dávky tehál je spoľahlivé, pričom pri zdvihu válcov zdvižného mostíka tehly stabilne na nich ležia bez zmeny polohy a tieto válce umožňujú vytvorenú dávku tehal zhrnúť v smere kolmom na os prisúvaných tehál valivým spôsobom. pričom nedochádza k rozhodeniu dávky tehál do strán. Zariadenie...

Rezací mechanizmus pre skupinové rezanie najmä tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 264166

Dátum: 13.06.1989

Autor: Hajas Štefan

MPK: B28D 1/22

Značky: mechanizmus, najmä, rezanie, skupinové, tehál, řezací

Text:

...tehál je potrebné iba zmeniť rozostupy rezacích drôtov a vymeniť lištu s výstupkami pretlačovałcieho mechanizmu, čo v konečnom dôsledku znamená zvýšenie výrobnosti rezacích mechanizmov a zníženie prevádzkových nákladov. Ďalšou jeho výhodou je konštrukčné jednoduchosť a vysoká rozmerové presnosť pri rezaní tehál.Na pripojených výkresoch je znázornený rezací mechanizmus pre skupin-ové rezanie najmä tehál podla vynálezu, kde na obr. 1 je...

Zariadenie pre uchopenie a prenášanie radov tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 261822

Dátum: 10.02.1989

Autori: Belan Vladimír, Fekete Michal

MPK: B65G 57/26, B66F 9/12

Značky: tehál, uchopenie, prenášanie, radov, zariadenie

Text:

...spoľahlivosti. Zariadenie podľa tohto vynálezu je jednoduché, spoľahlivé, výkonnejšie a výrobne menej náročné, než v doteraz známych riešení.Na výkrese je na obr. 1 schematicky naznačené v- náryse prevedenie zariadenia podľa tohto vynálezu vo východiskovej polohe, pričom na obr. 2 je v lpôdoryse toto zariadenie zobrazené taktiež vo východiskovej polohe.Zariadenie pre uchopenie a prenášanie radov tehál podľa obr. 1 a 2 pozostáva z nosnej...

Natláčací dopravník dávok tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 247301

Dátum: 15.01.1988

Autori: Rumánek Gustáv, Zozulie Vladimír

MPK: B65G 47/08, B65G 49/08

Značky: tehál, dávok, natláčací, dopravník

Text:

...hnaný šupinový dopravnĺk po zdvihu zdvižnej časti má so spodnou časťou prisúvajúceho sa stĺpca tehál plošný styk, čo umožňuje natlačenie dávky tehál počas nepretržitého prísunu clostatočnou rýchlosťou, omedzenou spravidla hornou hranicou 0,4 m.s 1. Plošný styk šupinového dopravníka s prísuvajúcim sa stlpcom tehál, zamedzuje poškodzovaniu spodnej časti prisúvajúceho sa stĺpca tehál a opotrebenie hnacích elementov šupinového dopravníka je...

Zariademie na odoberanie tehál z podložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246019

Dátum: 15.12.1987

Autori: Benko Martin, Majling Ján

MPK: B65G 47/52, F27D 3/12

Značky: zariademie, tehál, podložiek, odoberanie

Text:

...konštrukciou umožňuje prebemat prrsúvané tehly na podložka-ch na remene dopravní-ka, »tehly odovzdať na doprav,nik k uklednaciemu man-iprulátoru a podložky spúšťanim pnvhyblivého rám-u a presun-om na remeňoch a valcowch idopvravnikov dopriatviť späť k lisu alebo k zásobníku.Na pripojenom výkrese je jedno z možných prevedení zariadenia na odoberanie te 4hál z podložiek, kde na obr. 1 je schématický narys a na obr. 2 pôdorys...

Zariadenie pre vysúvanie skládok tehál z priestoru ukladania

Načítavanie...

Číslo patentu: 245531

Dátum: 15.12.1987

Autori: Cimpl Zdenik, Kosek František

MPK: F27D 3/12, B65G 49/08

Značky: zariadenie, skládok, vysúvanie, tehál, ukladania, priestoru

Text:

...toho, že vysokozdvižný vozik pri odoberaní skládky nemusí vchádzat do priestoru ukladania, .a tým čas odoberania skládky bude ohraničený spodnou hranicou 30 s. Taktiež pri odoberaní skládky nosičom blokov bude čas ohraničený spodnou hranicou 40 s. Nároky na pevnosť nosiča blokov a jeho zastavaný pri-estor budú nižšie. Uvedené výhody umožnia zvýšiť výkon a znížiť výrobné a investičné náklady linky, do kto 4rej je zariadenie podľa vynálezu...

Zariadenie pre zdvih skládok tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 245513

Dátum: 15.12.1987

Autori: Devínsky Ferdinand, Lacko Ivan

MPK: B66F 7/18

Značky: tehál, zdvih, zariadenie, skládok

Text:

...v hydraulickom obvode nízky tlak hydraulickej kvapaliny, spravidla omedzený spodnou hranicou tlaku 3 MPa, pri-čom všetky prv-ky hydraulického obvodu sú climenzovane na tento tlak. Priamy zdvih plošiny teleskopickým hydraulickým valcom a tuhé vedenia,prostrednictvom vidlíc, excentrických čapov a kladiek, umožňujú dostatočné presné zastavenie plošiny v požadovaných polo 4hach. Zariadenie podľa tohto vynálezu je jednoduché, výrobne nenáročné...

Zariadenie pre preklápanie skupín tehál o 90 stupňov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253411

Dátum: 12.11.1987

Autori: Belan Vladimír, Guštafík Stanislav, Fekete Michal, Popluhár Karol

MPK: B65G 57/08

Značky: zariadenie, preklápanie, stupňov, tehál, skupin

Text:

...čo umožňuje u liniek,do ktorých je zariadenie podla vynálezu zaradené značne zvýšiť výkony. Zariadenie podľa vynálezu je jednoduché, spoľahlivé a výrobne nenáročné.Na výkrese je na obr. 1 schematicky na 4značené v náryse prevedenie zariadenia podla ,tohto vynálezu vo východiskovej polohe po prisunuti radov tehál, na obr. 2 je v náryse toto zariadenie zobrazené po zrovnaní prisunutých radov tehál, pričom na obr. 3 je to isté zariadenie...

Zariadenie pre odrezávanie tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 242173

Dátum: 15.09.1987

Autor: Dupal Pavel

MPK: B28B 5/02, B28B 11/14

Značky: tehál, odrezávanie, zariadenie

Text:

...zariadenia pre odrezávanie tehál podľa vynálezu,ktorého podstatou je to, že na pohyblivom ráme je okrem odrezávača umiestnený snímač polohy. Tento snímač snima pohyb pásma priamo pri zasunutom ráme V základnej polohe. Snímač polohy určuje okamih rezu presne a tým vylučuje chybu vo velkosti rezu. Odrezávač je riadený z dvoch členov,jednak od snímača polohy v~ okamihu rezu,jednak pohyb rámu od prevodov.Zariadenie pre odrezávanie tehál podľa...

Rozraďovač tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 252370

Dátum: 13.08.1987

Autor: Mach Antonín

MPK: B65G 47/26

Značky: tehál, rozřaďovač

Text:

...podstatou je retazový dopravnik a reťazmi z polovice osadenými výstupkami, pričom reťazový clopravník je vložený medzi dvojicu reťazi prepojewných lištou a tiež medzi velčeky valčekového mostika.Rozraďovač tehál plodlťa vynálezu je o po~ lovlcu menší a jednoduchší.Na obr. 1 je pôdorys a na obr. 2 nárys zariadenia podľa vynálezu. Reťazový doprjavník 1 má reťaze zl z polovice osadené výstupkami 3. Reťazový dopravoík 1 je vsadený medzi...

Medzerovací dopravník dávok tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 251951

Dátum: 13.08.1987

Autori: Fekete Michal, Belan Vladimír, Popluhár Karol

MPK: B65G 47/26, B65G 49/08

Značky: medzerovací, dopravník, tehál, dávok

Text:

...medzier medzi dávkami tehál,neprerušované zhromažďovanie dalších, jednotlivo prichádzajúcich dávok tehál, čo umožňuje omedziť zastavenú plochu na hornú hranicu 8 m 2. Zariadenie podla vynálezu je jednoduché, výrobne nenáročné a spoľahlivé.Na výkrese je na obr. 1 schematicky naznačené v náryse prevedenie zariadenia podľa tohto vynálezu v p-olohe nasunutia dávok tehál na prvú časť s volne otočnými valcami, včetne zobrazenia dávok tehál...

Zariadenie pre polohovanie tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 251518

Dátum: 16.07.1987

Autori: Fekete Michal, Belan Vladimír

MPK: B65G 47/24

Značky: zariadenie, polohovanie, tehál

Text:

...bez preklájpania, čo umožňuje u liniek, do ktorých je zariadenie podľa vynálezu zaradené zvýšiť výłk-ony ukladania plnej tehly, .pri .možnosti ukladani.a ďalších typov tehál a znížení vedľajších prestojov na prestawenie linky.Na výkrese je na obr. 1 schemaaticiky naznačené .v narylse prevedenie zariadenia podľa tohto vynálezu vo VýCÍl-OÓÍJSÚŠOVEÍ polohe, .pre preklápaní dvojíc plných tehál, pri čo-nm na obr. 2 je v náryse toto...

Zariadenie pre tvarovanie vrstiev tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 251510

Dátum: 16.07.1987

Autori: Frélich Josef, Mach Antonín

MPK: B65G 47/26

Značky: zariadenie, tvarovanie, tehál, vrstiev

Text:

...skládky »doteraz málo stabilné.Tento nedostatok odstraňuje zariadenie.pre tvarovanie vrstiev tehál podľa vynálezu, ktorého podstatou je šablóna umiestnená tesne nad hornou úrovňou hnanýtch valčekov na kionci vaičekrového dopraivníka.Zariadenie ,pre tvarovanie vrstiev tehal podľa vynálezu je jednoduché a umožňuje ulkláudať úzke, -vratké tehly do stabilný-ch sukládołk.Na obr. 1 je znázornený pôdorys, na obr. 2 borkorys zariadenia pre...

Zariadenie pre paletovanie tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 240323

Dátum: 15.06.1987

Autor: Ondovein Kamil

MPK: B65G 47/06

Značky: tehál, zariadenie, paletovanie

Text:

...dávkovanie do miesta ukladania. Manipulátor rad tehál len nadvihne a uloží na otočnú podložku.Zariadenie pre paletizáciu tehál podľa vynálezu je výkonné a pre-pohyby manipuláto AZariadenie pre paletovanie tehál pozostá~ vajúce z dávkovacieho zariadenia, pohyblivého rámu manipulátora a otočnej podložky,vyznačujücel sa tým, že na dávkołvacie zaria 1 list výkresovra nie sú potrebné osobitne a náročné pohony.Na, obr. 1 je znázornený pôdorys a...

Presúvacie zariadenie stĺpcov tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 238896

Dátum: 15.05.1987

Autori: Fekete Michal, Belan Vladimír

MPK: B65G 63/02

Značky: tehál, presúvacie, stĺpcov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Presúvacie zariadenie stĺpcov tehál je určené na presúvanie stĺpcov tehál na náväzné zariadenie. Presúvanie stĺpcov tehál sa vykonáva presúvacím ramenom, ktoré je kyvne uložené na vozíku, ťahanom reťazovými prevodmi, pričom krútiaci moment v reťazových prevodoch je vyvodený od činnosti hydraulického valca. Sklápanie a vyklápanie posúvacieho ramena sa uskutočňuje počas jeho pohybu a je riadené polohou vodiacej narážky. Vo zvislej polohe je...

Akumulačný dopravník tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 238854

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kavka Jaroslav, Galko Ján, Frélich Jozef, Mach Antonín

MPK: B65G 17/24

Značky: akumulačný, dopravník, tehál

Zhrnutie / Anotácia:

Akumulačný dopravník tehál je určený pre zásobu a dopravu vrstiev tehál pre ukladacie automaty tehál v tehliarských závodoch. Pozostáva z valčekovej trate s volne otočnými valčekmi a lišty upevnenej na dvojici hnaných reťazí, pomocou ktorých sa lišta pohybuje tesne nad valčekmi. Po vytvorení vrstvy tehál z radov tehál na volne otočných valčekoch sa táto vrstva pretlačí na ďalšie zariadenie a celý cyklus sa opakuje.

Zariadenie na ukladanie najmä tehál do foriem horizontálne a vertikálne pohyblivé

Načítavanie...

Číslo patentu: 249931

Dátum: 15.04.1987

Autori: Martinkovič Andrej, Kasajová Marta, Žarnay Martin

MPK: B65G 57/24, F27D 3/12

Značky: pohyblivé, vertikálně, ukladanie, horizontálně, foriem, tehál, najmä, zariadenie

Text:

...1.Priamočiary pohyb vozíka 1 po moste 2 a pohyb mosta 2 po dráhe 3 je zabezpečovaný spojením dvoch motorov s prevodovkrou s nerovnakými výkonmi. Po vypnutí hlavného motora 10 sa zapne malý motor 11 s prevodovkou. Elektromagnetická spojka 13, ktorá je umiestnená na jeho výstupnom hriadeli, sa zopne a prostredníctvom klinových remeňov 19 a remenice 12 uvedie do chodu hlavný motor 10 atým aj reťazové koleso 8 a v náväznosti na ňom...

Priamočiare zhrňovacie zariadenie s premenlivou rýchlosťou zhŕňania tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 237126

Dátum: 15.03.1987

Autori: Fekete Michal, Belan Vladimír

MPK: B65G 47/53

Značky: premenlivou, zhrňovacie, rýchlosťou, zariadenie, zhŕňania, tehál, priamočiare

Zhrnutie / Anotácia:

Zhrňovacie zariadenie je určené pre zhŕňanie tehál po valčekových dopravníkoch. Zhrňovacie zariadenie má na vozíku zhrňovača výkyvne uloženú zhrňovaciu lištu, ktorá sa pri zhŕňaní tehál, spoločne s vozíkom zhrňovača, pohybuje premenlivou rýchlosťou po priamej dráhe a po zhrnutí tehál sa zhrňovacia lišta sklopí. Pri spätnom pohybe je zhrňovacia lišta sklopená a pohybuje sa premenlivou rýchlosťou po tej istej priamej dráhe, pričom vo...

Zariadenie pre vyberanie, prevážanie a uloženie bloku tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 249201

Dátum: 12.03.1987

Autori: Fekete Michal, Belan Vladimír

MPK: F27D 3/12, B65G 57/24

Značky: uloženie, bloků, vyberanie, prevážanie, zariadenie, tehál

Text:

...sériovej výroby ukladacích zariadení, čo .znižuje aj náklady na ich výrobu.Na priloženom výkrese je v náryse znázornená schéma zariadenia podľa tohto vynálezu.Vidlice 1 .sú upevnené o vedenie 2, vldlíc 1, ktoré je privarene o vozík 3 zdvihu, posuvný vo vedení 4 zdvihu, o ktorý je prostredníctvom úchytu 5 uchytená je-dným koncom reťaz 6, ktorá je vedená vo vodiacich kolesách 7 zdvihu, volne otočnýuch v domcoch 8, pričom reťaz E je vedená i po...

Zariadenie pre uchopovanie obdlžnikových skupín roznych rozmerov najmä tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 248067

Dátum: 15.01.1987

Autor: Žarnay Martin

MPK: B28B 5/00, B65G 61/00

Značky: rozmerov, tehál, obdĺžnikových, skupin, rôznych, uchopovanie, zariadenie, najmä

Text:

...bola volená th 0 ľľlá poloha všetkých štyroch ozubených hrebeňov z dôvodu snahy znížiť celkovú výšku uchogpovarcieho mechanizmu.Na posuvných ,priečnikoch 2 sú v rovnomerných vzdialenostiach rozrniestnené čapy 6 odklonené od vodorovnej roviny o 10 °,na ktorý-ch sú otočné upevnené telesá 5 s čeiustami 3 z pružnévho materiálu, napriklad z pásov .z .pružinovej ocele. Čeľusť 3 je -odklonená od zvislice o 5 °, aby sa eliminovala pružná deformácie...

Zásobník skládok tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 234978

Dátum: 15.01.1987

Autor: Mach Antonín

MPK: B65G 47/14

Značky: tehál, zásobník, skládok

Zhrnutie / Anotácia:

Zásobník skládok tehál je určený pre dopravu a zásobu skládok tehál s jednou zdvíhacou plošinou. Pozostáva zo zdvíhacej plošiny, dopravníka a dvojice položiek, pričom plošina je umiestnená vo vnútri dopravníka a dvojica podložiek sa presúva nad plošinou pomocou dopravníka.

Spôsob zostavenia skládok z tehál pre výpal

Načítavanie...

Číslo patentu: 230254

Dátum: 15.10.1986

Autor: Mach Antonín

MPK: B65G 47/26

Značky: zostavenia, výpal, skládok, tehál, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zostavenia skládok z tehál pre výpal vyznačený tým, že stĺpce vrstvy tehál, ktorá sa na ráme dopraví nad plošinu sa postupne, prerušovane zosúvajú z rámu na plošinu a unášajú na ráme nad plošinu podľa programu zosúvania tak, že dosadnú na predom určenú pozíciu v skládke tehál a vytvoria sa medzi nimi predom určené medzery, pričom po zasunutí posledného stĺpca vrstvy tehál z rámu časť skládky na plošine klesne o výšku tehál, otočí sa o...

Zariadenie pre zdvíhanie a otáčanie skládok tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 229256

Dátum: 15.08.1986

Autori: Mach Antonín, Kavka Jaroslav, Ďuratný Miloslav, Sliviak Peter

MPK: B66F 7/04

Značky: zdvíhanie, zariadenie, otáčanie, tehál, skládok

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zdvíhanie a otáčanie skládky tehál pri zostavení skládok tehál bez uchopenia tehál. Podstatou vynálezu je otočný rám, ktorý leží na kolieskach zdvíhacieho zariadenia, s ktorým je prepojený pomocou čapu a hydraulického valca. Miesta upevnenia valca na ráme a zdvíhacom zariadení a čap, tvoria pravouhlý rovnoramenný trojuholník. Takéto usporiadanie umožňuje jednoduchým zariadením otáčať skládky tehál o 90°.

Zariadenie pre ukladanie tehál do skládok

Načítavanie...

Číslo patentu: 227709

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kavka Jaroslav, Mach Antonín, Kapolka Jozef, Blaškovan Pavol, Hroch Jozef

Značky: tehál, ukladanie, zariadenie, skládok

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre ukladanie tehál do skládok pozostávajúce z manipulátora, podložky, zhrňovača a plošiny vyznačené tým, že podložka (7) je umiestnená nad plošinou (9) pod manipulátorom (5) a zhrňovačom (8).

Zariadenie pre zostavenie skládok z tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 227705

Dátum: 15.05.1986

Autori: Mach Antonín, Galko Ján, Blaškovan Pavol, Kavka Jaroslav

Značky: zariadenie, zostavenie, skládok, tehál

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši paletovanie tehál na palety pri expedícii tehál. Tehly sa zoradia do vrstiev na valčekovom dopravníku. Pomocou rámu sa dopravia tesne nad paletu, ktorá je umiestnená na otočnej plošine. Nad plošinou sa o tehly zaprie zarážka, ktorá pri spätnom pohybe rámu zhrnie vrstvu tehál na paletu. Po zhrnutí tehál sa plošina otočí o 90° a klesne o výšku tehál. Celý cyklus sa opakuje až sa vytvorí skládka tehál.

Zariadenie na vytváranie medzier v plošných zostavách tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 226470

Dátum: 15.11.1985

Autori: Hrnko Tibor, Žarnay Martin, Kasajová Marta

Značky: zostavách, vytváranie, plošných, zariadenie, medzier, tehál

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na vytváranie medzier v plošných zostavách tehál umiestnené pod valčekovým dopravníkom linky na rozraďovanie výsuškov tehál do zostáv vyznačené tým, že v základnom ráme (1) je posuvne uložený pohyblivý rám (2), na ktorom je umiestnená medzi hnacím hriadeľom (5) s hnacími kolieskami (12) a medzi vratnými kladkami (13) skupina nosných reťazí (9), hnaná od motora (3) cez primárny prevod (10), primárny spojkový hriadeľ (18), spojku (20),...

Spôsob vytvárania skládok z tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 218636

Dátum: 01.06.1985

Autor: Mach Antonín

Značky: vytvárania, spôsob, skládok, tehál

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vytvárania skládok z tehál pomocou manipulátora, ktorý rady tehál ukladá a súčasne rozraďuje vyznačujúci sa tým, že rozradené rady tehál sa opakovane ukladajú pomocou manipulátora priamo na plošinu až sa vytvorí vrstva tehál, ktorá klesne o výšku tehál, otočí sa o 90° a celý postup sa opakuje kým sa vytvorí skládka tehál.

Zariadenie pre dávkovanie tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 215327

Dátum: 31.05.1984

Autori: Krúpa Josef, Kavka Jaroslav, Mach Antonín, Ďuratný Miloslav

Značky: zariadenie, dávkovanie, tehál

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou zariadenia pre dávkovanie tehál je reťazový dopravník umiestnený pozdĺž valčekového dopravníka tak, že lišta upevnená na dvojici reťazí reťazového dopravníka prechádza tesne nad valčekmi valčekového dopravníka na ktorý nadväzuje rám so zhrňovačom. Valčekový dopravník je opatrený vedením zužujúcim sa smerom dopravy tehál. Lišta vytláča tehly na rám so zhrňovačom až kým zopne koncový spínač. Po zopnutí koncového spínača zhrňovač zhrnie...

Zariadenie na zoraďovanie výsuškov tehál do zostáv

Načítavanie...

Číslo patentu: 213679

Dátum: 01.04.1984

Autori: Bittarovec Pavol, Žarnay Martin, Hrnko Tibor, Švestka Valter, Matyas Karol

Značky: zariadenie, tehál, zoraďovanie, výsuškov, zostáv

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na zoraďovanie výsuškov tehál do zostáv vopred stanovených maticových tvarov s medzerami, zostavené z prísunového dopravníka čidiel, presuvného dopravníka a valčekových dopravníkov, vyznačující sa tým, že na konci prísunového dopravníka (1) opatreného čidlom (8) merania šírky zostavy je presúvacie zariadenie (2) na presun výsuškov (14) na valčekový dopravník (3), opatrený čidlom (9) na meranie dlžky zostavy, za ktorý, nasleduje...