Patenty so značkou «téglik»

Použitie obalovej jednotky pre popcorn a nápojový téglik

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19485

Dátum: 09.02.2009

Autori: Lemke Stefan, Wettlaufer Bernhard

MPK: B65D 5/50, B65D 71/00, B65D 5/48...

Značky: téglik, použitie, jednotky, obalovej, nápojový, popcorn

Text:

...PET-fľaška nemôže byť I kapse známej obalovej jednotky zovretá. PET-fľaška by skrz kapsu prepadla dolu, pretože, kapsa známej obalovej jednotky nemávynález si kladie za úlohu navrhnúť obalovú jednotku,v ktorej kapse by bol spoľahlivo držaný voliteľné buď nápojový téglik alebo fľaška obsahujúca nápoj. Obalová jednotka bypritom mala byť jednoducho a cenove výhodne vyrobená.Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená znakmi patentovéhoVýhodné...

Uzatvárateľné veko pre nádoby, najmä pre papierový téglik

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14274

Dátum: 13.10.2008

Autor: D'amato Gianfranco

MPK: B65D 47/26

Značky: najmä, téglik, uzatvárateľné, nádoby, papierový

Text:

...veka a spodnou časťou veka. Tým sa zaistí uloženie oblasti okolo výstupného otvoru V spodnej časti veka s oblasťou okolo výstupného otvoru v homej časti veka s presahom, čím sa zamedzí úniku tekutiny v tejto oblasti. Altematívne môže byť vyššie spomínaná vzdialenosť o niečo menšia alebo väčšia ako zodpovedajúca vzdialenosť na druhej časti veka. Príslušné vzdialenosti sa od seba môžu líšiť najmä hrúbkou materiálu dolnej časti veka, čím sa...

Téglik pre spracovanie roztaveného kremíka a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8060

Dátum: 12.01.2007

Autor: Rancoule Gilbert

MPK: C30B 15/10, C30B 11/00

Značky: výroby, téglik, kremíka, spracovanie, roztaveného, spôsob

Text:

...ingotu behom kryštalizácie.0007 Tento problém sa čiastočne rieši zosilnením vonkajších stienkremenného téglika uhlíkovými doskami, konkrétnejšie grafitovými doskami.0008 Také uhlikové dosky, respektíve grafitové dosky, nachádzajú V dôsledku ich vynikajúcej dlhodobej odolnosti voči tepelnému namáhaniu široké uplatnenie vo všetkých formách procesov uskutočňovaných pri Vysokej teplote. Grafitove tégliky sú napríklad používané pre...

Téglik pre kryštalizáciu kremíka a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5933

Dátum: 06.10.2006

Autor: Rancoule Gilbert

MPK: C04B 35/584, C30B 11/00

Značky: téglik, spôsob, kremíka, kryštalizáciu, výroby

Text:

...téglika.Potah. z nitridu kremíka Však môže sám spôsobiť problémy. Hrúbka poťahu. z nitridu kremíka, nutná pre to, aby sa predišlo reakcii kremíka so silikou téglika, je veľmi veľká (zhruba 300 m),V dôsledku čoho je operácia poťahovania nákladná a náročná na čas. Poťah z nitridu kremíka je ďalej mechanicky málo odolný a v priebehu užívania alebo dokonca pred jeho započatím sa môže odpraskávať alebo lúpať. V dôsledku toho sa doporučuje...

Téglik pre kryštalizáciu kremíka a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7726

Dátum: 30.06.2006

Autor: Rancoule Gilbert

MPK: C30B 15/00, C30B 35/00, C30B 11/00...

Značky: téglik, spôsob, kremíka, výroby, kryštalizáciu

Text:

...čo patentový spis WOA 1-2004/O 53207 opisuje povlak z nitridu kremíka, nanášaný plazmovým rozprašovaním. Patentový spis US 3 746 569 opisujepirolitické vytváranie povlaku z nitridu kremika na stenáchrúrky z kremeňa. Patentový spis US 4 218 418 opisuje postup vytvárania sklenenej vrstvy vo vnútri téglika z kremeňa prostredníctvom rýchleho ohrievania zabraňujúci praskanie kremíka počas tavného spracovania. Patentový spis US 3 660 075 opisuje...

Téglik na kryštalizáciu kremíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3971

Dátum: 26.04.2005

Autor: Rancoule Gilbert

MPK: C30B 15/10

Značky: kremíka, kryštalizáciu, téglik

Text:

...z oxidu kremičitého rýchlym ohrevom, ktorý zabráni popraskaniu kremíka počas procesu tavenia. Patent US 3 660 075 opisuje poťahovú vrstvu Vyrobenú z karbidu nióbu alebo oxidu yttria na grafitovom téglika na tavenie štiepitelných materiálov. Karbid nióbu sa aplikujeyttria sa aplikuje ako koloidná suspenzia vo vodnom anorganickom roztoku.0007 Referencie doterajšieho stavu techniky zahrnujú Špecifické odkazy na rozomleté separačné...

Viečko na téglik

Načítavanie...

Číslo patentu: 282694

Dátum: 21.10.2002

Autori: Nekula Lambert, Reiterer Franz, Zuser Wilhelm

MPK: B32B 33/00, B32B 27/20

Značky: téglik, viečko

Zhrnutie / Anotácia:

Viečko (1) na téglik pozostáva z nosného materiálu (5), ktorý je na svojej od téglika odvrátenej strane (2) vybavený vrstvou (4) s potlačou a na svojej k tégliku privrátenej strane (3) je vybavený povrstvením (6) s hrubým povrchom s hĺbkou zdrsnenia v rozsahu 1 až 100 um. Povrstvenie (6) s hrubým povrchom na nosnom materiáli (5) je tvorené potlačou s hrubým povrchom, ktorá má podobu geometricky umiestnených dištančných prvkov (8, 10) a ktorá je...

Hygienický téglik

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3016

Dátum: 08.10.2001

Autor: Masarik Peter

MPK: B65D 81/32

Značky: hygienický, téglik

Text:

...je, že pozostáva z .dvojnádobky a viečka opatreného z vnútomej strany obvodovým vybraním, pozdĺžnou vypuklinou, v ktorej je umiestnená určitá časť príboru napríklad lyžička a odnimatelhou fóliou, pričomdvojnádobka je opatrená deliacou a súčasne spojovacou časťou s vybraniami kopírujúcimi obvodové vybranie a pozdĺžnu vypuklinu viečka.Jeho výhodou je, že umožňuje kombináciu dvoch rôznych typov jedál napriklad šalátov, pričom obsah v...

Hygienický téglik

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2898

Dátum: 11.06.2001

Autor: Masarik Peter

MPK: B65D 17/28, B65D 41/40

Značky: hygienický, téglik

Text:

...nevýhodou je možnost nežiadúceho otvorenia pri neopatrnej manipulácii pripadne vyliatie či vysypanie obsahu.Uvádzané nedostatky sú vpodstate odstránené konštrukčným riešením podľa úžitkového vzoru, ktorého podstatou je, že pozostáva z nádobky a viečka opatrenéhb z vnútornej strany zošikmenou plošnou vypuklinou, pričom nádobka jeopatrená najmenej z jednej strany perforovaným vybraním pre odklopenie viečka a pohyblivým, odnímateľným...

Hygienický téglik

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2622

Dátum: 14.08.2000

Autor: Masarik Peter

MPK: B65D 23/12

Značky: hygienický, téglik

Text:

...sú vpodstate odstránené konštrukčným riešením podľa úžitkového vzoru, ktorého podstatou je, že pozostáva z nádobky aviečkaopatreného z vnútornej strany pozdĺžnym vybraním, v ktorom je umiestnená určitá část príboru napríklad vidlička, pričom nádobka je opatrená odnímateľnou prelepovacou fóliou.Jeho výhodou je, že obsah vnádobke je pevne ahygienicky uzatvorenýodnímateľnou prelepovacou fóliou, pričom časť príboru a to lyžička alebo...

Hygienický téglik

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2210

Dátum: 12.07.1999

Autor: Masarik Peter

MPK: B65D 41/02

Značky: téglik, hygienický

Text:

...obsah v nádobke je pevne a hygienicky uzatvorený,pričom lyžička alebo vidlička tvoriace súčasť kelimku sú umiestnené vo vybraní viečka auzatvorené odnímateInou prelepovacou fóliou. Uvedená konštrukciaumožňuje konzumáciu takto balených potravín kdekoľvek, ale hlavne kultivovanePrehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie hygienickeho kelimku je bližšie vysvetlené pomocou priložených výkresov, kde na obr.1 je znázornený kelimok a Viečko v...

Skladací segmentový téglik zaistený proti nežiaducemu rozpadu segmentov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1959

Dátum: 07.10.1998

Autor: Malůšek Jiří

MPK: A45F 3/20

Značky: rozpadu, proti, nežiaducemu, téglik, skládací, zaistený, segmentov, segmentový

Text:

...technického riešenia je predstaviť taký téglik, kde by bolo možné segmenty zabezpečiť proti nežiadúcemu rozpadu ako pri zatavovaní do hygienickej fólie, tak pri jejroztrhnutí pred použitím téglika spotrebiteľom.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje skladací segmentový téglik s uzavieracouprepážkou podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že najďalej od dnového segmentu uložený koncový segment je opatrený...

Téglik na tavenie a odlievanie medi, hliníka a ich zliatin

Načítavanie...

Číslo patentu: 224699

Dátum: 01.10.1984

Autor: Žitňanský Marcel

Značky: tavenie, zliatin, odlievanie, mědi, téglik, hliníka

Zhrnutie / Anotácia:

Téglik na tavenie a odlievanie medi, hliníka a ich zliatin s požiadavkou na zvýšenú čistotu taveniny, s hmotnosťou vsádzky do 50 kg, so zvislým otvorom v dne uzavretým kužeľovou zátkou, vyznačený tým, že spodná časť zátky /2/ v dne téglika /1/ prečnieva do vodorovného otvoru, vytvoreného zboku v dne téglika /l/, ktorý v mieste vyústenia na povrch má kužeľovú plochu /C/ a do vodorovného otvoru je posúvateľne vsadená tyč /4/ s klinovito zrezaným...