Patenty so značkou «těchto»

Způsob stanovení volného fenolu nebo krezolů v kondenzačních produktech těchto sloučenin s aldehydy a případně polyaminy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260208

Dátum: 15.12.1998

Autori: Matoušek Pavel, Preussler Vít

MPK: G01N 30/90

Značky: fenolů, kondenzačních, těchto, produktech, krezolů, případně, polyaminy, způsob, sloučenin, aldehydy, volného, stanovení

Text:

...sloučenin na desce se zjisti ze srovnávaciho chromatogramu, který se vyvine na téže desce za stejných podmínek, potom se oddělí a podrobí detekci činidlem pro látky fenolického chnmkteru. ×Postup podle vynálezu je výhodný v tom, že lze zpracovávat několik vzorků najednou,1 je tedy rychlejší než dosud používané postupy. Nevyžaduje speciální ani nákladné přístrojové vybavení, poskytuje dostatečně přesné, správné a reprodukovatelné výsledky a...

Polysírový ester glykosaminoglykanu, resp. jeho sodná sůl a způsob výroby těchto látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265558

Dátum: 13.10.1989

Autori: Grimová Jaroslava, Roubal Zdeněk, Franc Zdeněk, Krajíčková Jana, Maturová Eva, Zemanová Ivana

MPK: C07H 11/00

Značky: sodná, ester, výroby, způsob, látek, těchto, glykosaminoglykanu, resp, polysírový

Text:

...prekurzory použity D-l(14 C)-glukosamin a L-(5-3 H)-prolin. V kolagenní frakci byl stanoven hydroxyprolin a izolován 3 H-hydroxyprolin. Z frakce proteoglykanové byly izolovány proteoglykany a stanoven obsah bílkovin, hexosaminu a zjíšřována radioaktivitat 140-glukosaminu a 3 H-prolinu jako míra inkorporace radioaktivních prekurzorü do bílkovinné a polysacharidové složky proteoglykanú. Ze získaných výsledků vyplynulo, že v přítomnosti...

Způsob výroby ozvučné skříňky smyčcových nástrojů, zejména houslí a zařízení k tvarování věnce lubů těchto nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259855

Dátum: 15.11.1988

Autori: Mráz Krzystof, Skalmierski Bogdan

MPK: G10D 1/02

Značky: smyčcových, věnce, nástrojů, tvarování, skrinky, lubů, výroby, zejména, houslí, způsob, těchto, ozvučné, zařízení

Text:

...na vzajemně kolmých rosách uspořádaných otvorů se závitovými pouzdry a přítlaíčnými šrouby, mezi nimiž jsou s výhodou uspořádaný korekční šrouby.Výhoda způsobu výroby podle vynálezu spočíva v provedení ozvučné skříňky s předpětími pro dosažení sil vyrovnávajících horní desku a jež posouvají místa silných rezonancí, to je forrnantů směrem k vyššímľrekvencím. Tím je ozvučná skříňka upravena jako hornokmitočtová propusť, čímž se zlepší...

Způsob extrakce a čištění bílkovin z živného prostředí peneticky pozměněných kvasinkových buněk, v němž došlo k produkci těchto bílkovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259537

Dátum: 17.10.1988

Autori: Simonet Guy, Gilles Daniel, Van Wijnendaele Frans

MPK: C07K 3/12, A23J 1/18, A61K 37/02...

Značky: produkci, čištění, prostředí, živného, kvasinkových, těchto, němž, způsob, buněk, došlo, peneticky, pozměněných, extrakce, bílkovin

Text:

...před nimž popřípadě předchází ultrafiltrace supernatantu z prvního stupně.Způsob podle vynálezu spočíva na zjištění, že V případě, že se užije pevný polyethylenglykol, například PEG 6000 v. koncentraci 6 až 12 g/100 ml pro extrakci HBsAg z geneticky pozměněných buněk kvasinek, rozrušených za přitomnosti nelovntového smäčedla, HBsAg se nevysráží. Mimo to při následněm přidání síranu amonného vzniká dvoufázový systém, který je...

Zapojení sytstému pro aktivní dálkovou kontrolu stavů objektů a/nebo nejméně dvoustavové řízení těchto objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246969

Dátum: 15.10.1987

Autori: Stejskal Jioí, Martinec Josef, Eernocký Jioí, Brodský Jaroslav, Doné Jan, Galantie Kosta

MPK: H04L 27/10

Značky: zapojení, nejméně, objektu, dálkovou, stavu, těchto, dvoustavově, řízení, kontrolu, aktivní, sytstému

Text:

...interfacePasivní hlášení je předáváno po veřejné telefonní síti 3 jako serie nízkofrekvenčních signálů. Tyto signály projdou přes přizpůsobovací obvod li do bloku lg logických pásmových propustí, kde jsou nízkofrekvenční signály vyhodnoceny, převedeny na logické signály a nabídnuty ovládacímu obvodu łł. Ovládací obvod łł tak převezme informaci o prováděné kontrole a vyhodnotí správnost přenosu informace. Přenesenou informaci pak přes první...

Způsob znovuzískávání podílu dusitanů a dusičnanů z odpadních popouštěcích solí a likvidace neregenerovatelného zbytku těchto solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240917

Dátum: 01.10.1987

Autori: Micka Vladimír, Šafáo Jioí

MPK: B09B 3/00

Značky: odpadních, neregenerovatelného, dusičnanu, popouštěcích, zbytků, likvidace, způsob, dusitanů, těchto, znovuzískávání, podílu, solí

Text:

...skelnou vatou. Filtrát obsahuje dusitany a dueičnany, které se znovu použijí při přípravě popouštěcích solí. Nesfiltrovaný zbytek se zneškodní tím, že se vychladlá tavenina rozdrtí na částice menší než 1 mm, smíchá se e uhlím v hmotnostním poměru 1 až 3 ku 100, s výhodou se přidají 1 až 2 díly hydroxidu vápe 240911 natého, aby se zvýšil bod tání směsi, takže směs nemůže před vystavením působení vysoké teploty ztékat z lože a roštu spalněho...

Směs pro výrobu deskových stavebních dílců a způsob výroby těchto dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 251765

Dátum: 13.08.1987

Autor: Watzka Bruno

MPK: C04B 28/02

Značky: dílců, směs, stavebních, deskových, výroby, výrobu, způsob, těchto

Text:

...přidá cement, vláknitý materiál, popřípadě přísady a směs se potom vpraví do formovacího stroje se síty pro dohotovení deskových stavebních prvků.Panely, vyrobené z této směsi postupem podle vynálezu, mají výborné izolační Vlastnosti a dobrou odolnost proti vlhku, takže jsou dobře využitelně pro různé konstrukční a izolační úpravy v interiéru.Charakteristickým znakem usazeného kalu, získaného z odpadních vod z výroby asbestocementových...

Prostředek pro vytvoření vrstvy s velkým specifickým povrchem na železe, hliníku, zinku a technických slitinách těchto kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238183

Dátum: 01.05.1987

Autori: Hauser Josef, Lohniský Jaroslav, Jaroš Miroslav, Seidl Milan, Růžička Radomír, Knotek František, Bartoň Karel, Chocholoušek Jaroslav

MPK: C23F 15/00

Značky: technických, vytvoření, slitinách, vrstvy, prostředek, hliníku, povrchem, železe, specifickým, zinku, velkým, kovů, těchto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález náleží do oboru ochrana kovů proti korozi a řeší problém zvýšení přilnavosti organických povlaků na povrchu kovů. Dosahuje toho formulací prostředku, kterým se působí na povrch kovů před nanášením povlaků. Prostředek je tvořen vodným roztokem, obsahujícím od 0,001 do 1 % hmot. huminových kyselin popřípadě jejich solí s alkalickými kovy a/nebo od 0,01 do 2 % hmot. ligninsulfonových kyselin popřípadě jejich solí s kovy alkalických zemin,...

Způsob získávání galia obsaženého v zásaditých vodných roztocích extrakcí těchto roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 231952

Dátum: 15.12.1986

Autori: Helgorsky Jaques, Leveque Alain

MPK: C01G 15/00

Značky: způsob, roztoku, získavání, galia, vodných, těchto, roztocích, extrakci, obsaženého, zásaditých

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob získávání galia obsaženého v zásaditých vodných roztocích extrakci těchto roztoků organickou fází obsahující alespoň jeden substituovaný hydroxychinolin, vyznačující se tím, že se vodný roztok uvede ve styk s organickou fází, zahrnující alespoň jedno organické rozpouštědlo, alespoň jeden substituovaný hydroxychinolin obecného vzorce I, ve kterém R1, R2, R3, R4, R5 a R6, které jsou shodné nebo různé, se volí ze skupiny, zahrnujíci vodík...

Doplněk ke krmivu pro zvířata, vhodný pro zvýšení rychlosti růstu teplokrevných zvířat a rychlosti nárůstu libového masa na těchto zvířatech

Načítavanie...

Číslo patentu: 247061

Dátum: 17.04.1986

Autori: Rysev German Stipanovie, Sigal Leonid Petrovie

MPK: A23K 1/16

Značky: zvířatech, libového, rychlostí, zvířat, růstu, nárůstu, teplokrevných, zvýšení, krmivu, těchto, vhodný, doplněk, zvířata

Text:

...skupinou sloučenin pro použití způsobu podle vynálezu jsou sloučeniny obecného vzorce I, u nichž X znamená vodík, chlor nebo brom, Y znamená vodík nebo skupinu NRgRy), Z znamená chlor,brom, kyanoskupinu nebo trlíluormethylovou skupinu, R 4 znamená vodík nebo methylovou skupinu, R 4 znamená hydroxyskupinu nebo skupinu ORG nebo SR 14, a R 6 znamená alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, benzylovou skupinu, alkanoyiovou skupinu se 2 až 5 atomy...

Vláknité separátorové desky elektrických akumulátorů a způsob výroby těchto desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 228848

Dátum: 01.01.1986

Autori: Hanuš Leopold, Červinka Tomáš, Kovářová Anna, Kacafírek Stanislav, Pfefferle Jan

MPK: C25B 13/08, C08L 27/06

Značky: výroby, těchto, separátorové, vláknité, akumulátorů, desek, způsob, desky, elektrických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vláknitých separátorových desek pro elektrické akumulátory a způsobu výroby těchto desek. K fixování separátorových desek v požadované vzdálenosti od elektrod se vlastní desky opatřují žebry z lehčených plastů, zejména z polyvinylchloridu nebo polyolefinů. Při výrobě se postupuje tak, že se na podklad separátorové desky vytlačuje pasta polymeru, která se na podkladu zpevní a nadouvá. Výroba lehčených žeber z past je náročná jak...

Způsob snímání povlaků z niklu případně mědi nebo těchto slitin za současného leštění slitin mědi, pakfongu a j. v jedné lázni cestou elektrolytickou

Načítavanie...

Číslo patentu: 215909

Dátum: 01.10.1984

Autori: Beran Leo, Martináková Miluše

Značky: lázni, jedné, těchto, snímání, způsob, mědi, cestou, slitin, niklu, leštění, případně, povlaků, pakfongu, elektrolytickou, současného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob snímání povlaků z niklu případně mědi nebo těchto slitin za současného leštění slitin mědi, pakfongu a j. v jedné lázni cestou elektrolytickou vyznačený tím, že na ponořené díly se působí elektrolytem se základní složkou 85 %ní kyseliny fosforečné s přídavkem vícemocného alkoholu o počtu 3 až 5 uhlíkových atomů a leskutvorné přísady na bázi 3% peroxidu vodíku.

Způsob výroby pryžových plošných výrobků s barevně odlišným vystupujícím vzorem a forma k lisování těchto výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 216344

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kliment Josef, Maňák Břetislav

Značky: výroby, vzorem, výrobků, vystupujícím, těchto, barevné, odlišným, forma, pryžových, plošných, lisování, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby pryžových plošných výrobků, na př. koberečků pro vozidla, s barevně odlišným vystupujícím vzorem lisováním a dále vulkanizační formy k lisovaní těchto výrobků. Účelem vynálezu je vytvořit postup a zařízení k rychlé a produktivní výrobě pryžových automobilových koberců a pdobných výrobků jednou operací. Zařízení představuje v podstatě třídílná lisovací forma (na obr. 1 znázorněna v otevřeném stavu), v jejímž středním dílu...

Způsob vzájemné separace soupádného katexu a anexu ze směsi těchto ionexů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216100

Dátum: 01.07.1984

Autori: Douša Svatopluk, Malý Josef

Značky: soupádného, separace, ionexů, způsob, těchto, vzájemné, směsi, anexu, katexu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vzájemné separace soupádného katexu a anexu z jejich směsi, vyznačený tím, že separace se provede vsádkovým způsobem v roztoku anorganické soli o specifické hmotnosti menší, než je specifická hmotnost katexu v kationtovém cyklu této soli a větší, než je specifická hmotnost anexe v aniontovém cyklu této soli, s výhodou v nasyceném roztoku chloridu sodného, v němž se oba ionexy oddělí podle specifických hmotností.