Patenty so značkou «technologický»

Technologický komplex spracovania komunálneho odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288286

Dátum: 05.06.2015

Autori: Gerek Igor, Foltín Stanislav, Buday Jozef, Drška Rastislav, Surový Juraj

MPK: B09B 3/00

Značky: technologický, komplex, odpadů, spracovania, komunálneho

Zhrnutie / Anotácia:

Technologický komplex spracovania komunálneho odpadu na výrobu paliva pozostáva z riadiaceho, kontrolného a monitorovacieho systému (70), ktorý je prostredníctvom vstupov a súčasne výstupov (71, 72, 73, 74, 75, 76) spojený so skladom (10) komunálneho odpadu, triediacou linkou (20), skladom suroviny s obsahom plastov (30), skladom suroviny s obsahom papiera a textilu (40), prípravňou (50) paliva pre termický proces a skladom paliva (60), kde...

Technologický komplex na výrobu energií z odpadkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288285

Dátum: 05.06.2015

Autori: Havrila Rastislav, Kuchta Jozef, Gerek Igor, Jurnečka Alexander, Drška Rastislav, Buday Jozef

MPK: B09B 3/00

Značky: výrobu, energií, odpadkov, technologický, komplex

Zhrnutie / Anotácia:

Technologický komplex na výrobu energií z odpadov pozostáva z riadiaceho, kontrolného a monitorovacieho systému (70), ktorý prostredníctvom vstupov a súčasne výstupov (11, 21, 31, 41, 51, 61) je spojený s triediacou linkou (10) s výrobou paliva, palivovým hospodárstvom (20), splynovacím reaktorom (30), parným kotlom (40), systémom (50) na výrobu elektrickej a tepelnej energie a čistiacim systémom (60) spalín, pričom splynovací reaktor (30) je...

Technologický komplex na výrobu energií z odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288213

Dátum: 07.07.2014

Autori: Havrila Rastislav, Buday Jozef, Kuchta Jozef, Drška Rastislav, Jurnečka Alexander, Gerek Igor

MPK: B09B 3/00

Značky: komplex, technologický, odpadov, výrobu, energií

Zhrnutie / Anotácia:

Technologický komplex na výrobu energií z odpadov pozostáva z riadiaceho, kontrolného a monitorovacieho systému (70), ktorý prostredníctvom vstupov a súčasne výstupov (11, 21, 31, 41, 51, 61) je spojený s triediacou linkou (10) s výrobou paliva, palivovým hospodárstvom (20), splynovacím reaktorom (30), spaľovacou komorou (40), systémom (50) na výrobu elektrickej a tepelnej energie a čistiacim systémom (60) spalín, pričom splynovací reaktor (30)...

Technologický komplex na výrobu energií z odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6824

Dátum: 02.07.2014

Autori: Buday Jozef, Gerek Igor, Kuchta Jozef, Drška Rastislav, Havrila Rastislav

MPK: F23G 5/00, B09B 3/00

Značky: komplex, výrobu, technologický, energií, odpadov

Text:

...je, že nie je potrebné dodávať do samotného procesu ďalšiu vonkajšiu energiu a celý výrobný reťazec zabezpečuje splnenie parametrov, požadovaných platnou environmentálnou legislatívou.Prehľad obrázkov na výkreseNa pripojenom výkrese je schematicky znázomená bloková schéma zariadenia na výrobu energií z odpadov a nízkoenergetických palív.Technologický komplex na výrobu energií z odpadov pozostáva z riadiaceho, kontrolného a monitorovacieho...

Ovládacie zariadenie a technologický celok pre konzerváciu kovových konštrukčných dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19810

Dátum: 28.11.2013

Autor: Uerlings René

MPK: B05B 15/06, B05B 1/16, B05B 13/06...

Značky: celok, ovládacie, zariadenie, kovových, technologický, dielov, konzerváciu, konštrukčných

Text:

...dosahovať vzájomného prekrytia každého vstupného otvoru rozvádzacej rúrky s aspoň jedným vstupným priechodom rozvádzacieho hriadeľa.0010 Ak nie sú všetky vstupné otvory a vstupné priechody prívodného potrubia vzájomne axíálne oddialené v smere pozdĺžnych osí rozvádzacej rúrky a rozvádzacieho hriadeľa, mározvádzacia rúrka aspoň jeden vstupný otvor, zatiaľ čo rozvádzací hríadeľ má aspoň dva radiálne presadené vstupné priechody. Altematívne má...

Technologický komplex spracovania komunálneho odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6456

Dátum: 02.07.2013

Autori: Drška Rastislav, Surový Juraj, Gerek Igor, Foltín Stanislav, Buday Jozef

MPK: B09B 3/00

Značky: technologický, komunálneho, spracovania, odpadů, komplex

Text:

...do násypiek drvíčov, jeden je určený na dwenie suroviny na báze papiera a textilu, druhý podrví plastové suroviny. Podrvené suroviny sa opäť pomocou pásových dopravníkov dopravia do medziskladu, každý prúd zvlášť. Každý medzisklad je vybavený dávkovacim a vážiacim zariadením. Oba podiely sa dávkujú na spoločný vynášací pásový dopravník, ktorým sa namiešaná zmes dopravuje do skladu vyrobeného paliva pre splynovací reaktor. Sklad je opäť...

Technologický ohrev destilačných a rektifikačných kotlov ovocinárskych páleníc aplikáciou plynových svetlých infražiaričov s riadeným zmiešavaním paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6354

Dátum: 02.01.2013

Autor: Rusko Jozef

MPK: B01D 3/02, C12G 3/12

Značky: aplikáciou, zmiešavaním, rektifikačných, ohrev, páleníc, destilačných, plynových, paliva, infražiaričov, ovocinárskych, kotlov, riadeným, svetlých, technologický

Text:

...vykurovacej komory na dve časti. V spodnej časti priestoru Q vykurovacej komory, ktorá slúži ako spaľovacia komora, sú inštalované plynové svetlé infražiariče u, L 5 geometrického tvaru I v počte dvoch kusov a geometrického tvaru II v počte dvoch kusov. Spaliny zo spaľovacieho procesu sú cez prepúšťací otvor l 6 prevádzané do homej časti Ľ vykurovacej komory, ktorá je využívaná ako ochladzovacia komora spalín. V tomto priestore spalíny...

Technologický komplex na výrobu energií z odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6277

Dátum: 02.10.2012

Autori: Havrila Rastislav, Jurnečka Alexander, Drška Rastislav, Kuchta Jozef, Gerek Igor, Buday Jozef

MPK: B09B 3/00

Značky: energií, odpadov, technologický, komplex, výrobu

Text:

...linkou m s výrobou paliva a na výstupe s parným kotlom Q, systémom x na výrobu elektrickej a tepelnej energie a čistiacim systémom Q spalín. Zariadenie je vybavené riadiacim, kontrolným a monitorovacím systémom E, ktorý prostredníctvom vstupov a súčasne výstupov Q, A Q, g, g, Q je spojený s triediacou linkou Q s výrobou paliva, palivovým hospodárstvom E, splynovacím reaktorom Q, parným kotlom Q, systémom w na výrobu elektrickej a tepelnej...

Technologický komplex na výrobu energií z odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6119

Dátum: 03.05.2012

Autori: Jurnečka Alexander, Buday Jozef, Havrila Rastislav, Kuchta Jozef, Drška Rastislav, Gerek Igor

MPK: B09B 3/00

Značky: komplex, technologický, energií, výrobu, odpadov

Text:

...a na výstupe so spaľovacou komorou 50, systémom Q na výrobu elektrickej a tepelnej energie a čistiacim systémom Q spalín. Zariadenie je vybavené riadiacim, kontrolným a monitorovacím systémom E, ktorý prostrednictvom vstupov a súčasne výstupov , a, 11, 5 l 1, Q, Q je spojený s triediacou linkou m s výrobou paliva,palivovým hospodárstvom E, splynovacím reaktorom Q, spaľovacou komorou Q, systémom Q .na výrobu elektrickej a tepelnej energie a...

Spôsob a technologický postup spracovania odpadu z neutralizácie alkalických oplachových vôd a koncentrátov z povrchovej úpravy hliníka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5293

Dátum: 05.11.2009

Autor: Vojček Lorant

MPK: C01F 7/00, C02F 11/00

Značky: technologický, neutralizácie, hliníka, úpravy, povrchovej, postup, oplachových, spôsob, odpadů, spracovania, koncentrátov, alkalických

Text:

...činidlom alebo bez činidla premiestňuje do filtra alebo dekantačnej odstredivky, kde sa oddeľuje pevná zložka od kvapalnej. Ak je potrebné použit aj iný druh činidla, použitie ktorého je závislé od analýzy opakuje sa táto operácia v homogenizátore ale s iným činidlom, čiže pevná zložka sa vráti do základného zásobníka a pridáva sa iný typ činidla, zase pri teplote okolia. Pevná zložka sa potom premiestňuje do baliaceho zariadenia a/alebo do...

Integrovaný technologický systém na ozdravovanie klímy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5252

Dátum: 07.09.2009

Autor: Kravčík Michal

MPK: E02B 7/00, E02B 13/00

Značky: technologický, integrovaný, klímy, systém, ozdravovanie

Text:

...vodný technický blok 2 je ďalej prepojený na technický vodný odtokový blok 23, 10ktorým je neperforované potrubie, zabezpečujúce odtok nezachytenej spadnutej zrážkovej vody a nezachytenej povrchovej odtokovej vody. Úpravový vodný technický blok 2 je ďalej prepojený na jeden technický vodný výparový blok 24, ktorým je kamenná hrádzka zabezpečujúca vyparovanie spadnutej zrážkovej vody a povrchovej odtokovej vody. Technický vodný výparový blok 24...

Technologický postup výroby dynamického vyváženého delostreleckého granátového tela a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285871

Dátum: 12.09.2007

Autor: Dinič Vasil

MPK: F42B 5/00, F42B 33/00, F42B 35/00...

Značky: výroby, technologický, granátového, zariadenie, delostreleckého, vykonávanie, dynamického, vyváženého, postup

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa technologický postup výroby dynamického vyváženého delostreleckého granátového tela a zariadenie na jeho vykonávanie. Zariadenie je tvorené kontrolným vyvažovacím zariadením (3) s displejom (32) a najmenej dvoma kontrolnými snímačmi (31). Pritom je prepojené z jednej strany so sústružníckym zariadením (4), ktoré je tvorené na jednej strane unášacou lunetou (42) s vyosovacou podložkou (43), do ktorej je rozoberateľne pripevnené telové...

Zapojenie pre technologický medzistyk operátora s tvárniacim strojom

Načítavanie...

Číslo patentu: 263188

Dátum: 11.04.1989

Autori: Holečko Peter, Balog Ladislav

MPK: G05B 23/02

Značky: medzistyk, operátora, tvárniacim, technologický, zapojenie, strojom

Text:

...bloku ggg generovania stop impulzu, pričom z bloku gäł blokovanie štart impulzu výstup § je pripojený na vstup prepínače ggg výberu a výstup g je pripojený na výstup hornej uvrate gg tvárniaceho stroja gg. ktorého výstup technologickej podmienky gg je pripojený na vstup ll bloku gýg vyhodnotenia podmienky, výstup ktorého je pripojený na vstup lg bloku §§g generovanie stop impulzu, ktorý svojím výstupom g je pripojený na vstup gg stop impulzu...

Programovatelný technologický regulátor pohonů válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 262547

Dátum: 14.03.1989

Autori: Šour Pavel, Vaněček Pavel, Sýkora Jindřich, Kocur Pavel

MPK: B21B 35/06

Značky: technologický, regulátor, programovatelný, pohonů, válcovacích, stolic

Text:

...vstupního interfejsového modulu E s galvanickým oddělením. jehož první skupinové vstupní datová svorka 28 p je spojene se skupinovou svorkou l pro přímé čísliccvé vstupní signály. Druhá skupinová svorka i modulu g je druhá vstupní datová svorka pro dálkový přenos pro technologické ovládání, která je spojene jednak s druhou výstupní datovou skupinovou svorkou § 32 pro dálkový přenos pro technologické ovládání výstupního interfejsového modulu g...

Manipulační zařízení pro skladová a technologicky návazná zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256678

Dátum: 15.04.1988

Autor: Mergl Zdeněk

MPK: B66F 9/00

Značky: návazná, zařízení, manipulační, skladová, technologický

Text:

...obr. 7 je půdorysem obr. 6 s plošinou zasunutou nad zavážecí vůz.Příkladné provedení manipulačního zařízení podle vynálezu pro skladová a technologicky návazná zařízení tvořena vzájemně se pohybujícími ústrojími opatřenými na sebe navązujícímivedeními Q a lg. První vedení Ě může být ustaveno na zdvižné traverze 6nebo na zavážecím vozu 1. Druhá vedení lg jsou krakorcovitě uspořádána na regálu lg, nebo na manipulačním vozu li, jakož i na...

Technologický prírubový rýchlouzáver nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 239167

Dátum: 15.05.1987

Autor: Vavro Rudolf

MPK: F16J 13/00

Značky: technologický, nádob, přírubový, rychlouzávěr

Zhrnutie / Anotácia:

Technologický prírubový rýchlouzáver nádob, najmä tlakových, slúži pre uzatváranie ich hlavného otvoru pri tlakových skúškach. Pozostáva z uzatváracieho veka, opatreného na jeho obvode tesniacou prírubou a v jeho strednej časti otvorom pre upínaciu skrutku, zachytenú o priečne rameno. Riešeným problémom je skrátenie času uzatvárania hlavného otvoru tlakovej nádoby, čo sa dosahuje tým, že uzatváracie veko je z jeho vonkajšej strany opatrené...