Patenty so značkou «technologického»

Spôsob vyhodnocovania vzdialenosti technologického nástroja od obrobku a zapojenie na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288380

Dátum: 08.06.2016

Autor: Kováč František

MPK: B23K 26/02, G01B 7/02

Značky: spôsob, zapojenie, spôsobu, vzdialenosti, vyhodnocovania, nástroja, uskutočnenie, technologického, obrobků, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka kapacitného spôsobu vyhodnocovania vzdialenosti technologického nástroja (2) od elektricky vodivého obrobku (1), pričom kapacitná meracia elektróda (3) je prostredníctvom držiaka (4) upevnená na technologický nástroj (2), ktorý je posúvaný proti obrobku (1) prostredníctvom pohonu, pričom vyhodnocovací obvod (8) sníma rezonančnú frekvenciu oscilačného obvodu (6), nelineárne závislú od vzdialenosti meracej elektródy (3) od obrobku...

Zariadenie na okamžité uvoľnenie dávky tlakového plynu do technologického zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 278820

Dátum: 17.06.1992

Autor: Kvapil Josef

MPK: B65G 53/28, B08B 9/02

Značky: tlakového, technologického, uvolnenie, zariadenie, plynů, okamžité, dávky, zariadenia

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na okamžité uvoľnenie dávky tlakového plynu do časti technologického zariadenia pozostáva z tlakovej nádoby (1), na ktorú je pripojené aspoň jedno spúšťacie zariadenie (2) na uvoľnenie jednej dávky tlakového plynu, pozostávajúce z tlakovej skrine (24) napojenej na tlakovú nádobu (1) a z vrchnáka (6), medzi ktorými je upevnená membrána (5), a z výstupnej rúry (4), ktorej ústie uzatvára membrána (5), pričom tlaková nádoba (1) aj...

Zapojenie univerzálneho programovo riadeného modulu riadenia technologického podsystému

Načítavanie...

Číslo patentu: 267315

Dátum: 12.02.1990

Autori: Marek Štěpán, Jůzl Pavel

MPK: G05B 19/417, G06F 15/46

Značky: technologického, riadeného, programovo, univerzálneho, riadenia, modulu, zapojenie, podsystému

Text:

...podsystánu, kde je nakreslená bloková scháma.Zapojenie univerzálneho prosramovo iadenáho modulu riadenia technologickáho podsystému pozostáva z riadiaceho systámu l, ktorý je cez vstupnú prúdov smyčka g a výstupnú prúdovú Ěmyčku a spojený e blokom g prepojenia äpeciálnych zariadení, spojeným so zbernicou l dát, adries a riadenia. Na zbernicu L 2 je obojemerne pripojený centrálny redič 1 radič i akčných členov a radič 2 stavu snímačov....

Zapojení technologického a sanitačního potrubí cylindrokonických tanků na kvašení piva rozváděcí deskou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267253

Dátum: 12.02.1990

Autor: Krejčí Jiří

MPK: C12C 13/00

Značky: zapojení, kvašení, rozváděcí, technologického, deskou, sanitačního, potrubí, tanků, cylindrokonických

Text:

...as dna cylindrokonickáho tanku a se vzorkovacím kohourum 9 hrulom odvodního potrubí sanitačniho média.Výhodou zapojení dle vynálazu jo. že umožňuje sanitaci jak ptuntułu rwííndrokonického tanku včetně spodní výpustí ze dna 2 mnäu,tmk 1 nově sanitaci hradiciho přístroje. potrubí pro odvod . tčítého, boční výpusti za dna tanku a vzorkovaciho kohoukm äpujuním souaadnich rozváděcích desek cylinorokonických znaků V rano tanků římýmí trubkami Je...

Uložení skříně přepravitelného technologického zařízení na zemní základ

Načítavanie...

Číslo patentu: 262231

Dátum: 14.03.1989

Autor: Kučera Vladimír

MPK: F16M 9/00

Značky: přepravitelného, zařízení, skříně, uložení, technologického, základ, zemní

Text:

...tom, že skříň je na straně odlehlé od základové desky podepřena na zemním základě, zatímco druhá strana skříně je na horní ploše zemního základu podepřena spodní plochou základové desky.Výhodou zařízení podle vynálezu ve srov 4nání se známým popsaným provedením je to,že Základová deska spo-jená se skříni silentbloky je podepřena na zemním základě. Síla, kterou je základová deska přitlačována na zemní základ, je zvětšena o část hmotnosti...

Zařízení pro dávkování tuhého technologického maziva

Načítavanie...

Číslo patentu: 261769

Dátum: 10.02.1989

Autori: Gocal Jaroslav, Bár Josef, Kotrbatý Jiří

MPK: B21B 45/02

Značky: maziva, tuhého, dávkování, technologického, zařízení

Text:

...dévkování a foukéní maziva, která je nezbytná při rychlán přemisčování trubek. Vyšší účinek zařízení se zároveň projeví i dokonalejäím mazáním v průběhu välcování trubek větších délek (12 až 14 m) tím, že mazivo je rovnomêrně nanéäeno po celé délce trubky. .Podstata vynálezu je blíäe objaaněna na přiloženém výkresu, kde na obr. l je znázorněno.zařízení podle vynálezu v ndrysu a častečném podélném řezu rovinou A-A a na obr. 2 v...

Zařízení pro ošetření válcovacího oleje u soustavy technologického mazání a chlazení

Načítavanie...

Číslo patentu: 261490

Dátum: 10.02.1989

Autori: Skrziszowski Amandus, Šůla Ladislav, Sedláček Alois, Pech Miroslav

MPK: B01D 21/00

Značky: soustavy, mazání, válcovacího, oleje, chlazení, ošetření, technologického, zařízení

Text:

...uvedených částí je následující. Vypouštěcí výstup.j dě 1 icí,nádrže Q je připojen paralelně přes odkalovací uzavírací prvek gł k vstupu g kalové jímky § odkalovacím vedenímll a olejovým vedením lg přes olejový uzavírací prvek gg k přepedovému vedení L 5. Přepadové vedení lg propojuje přepadcvý výstup g dělicí nádrže Q s vstupem Q olejové jímky 1. Jak u olejové jímky 1, tak i u kalcvé jímky § nejsou zakresleny externí svody...

Zapojení vstupní jednotky pro zpracování příkazů vyššího technologického programovacího jazyka

Načítavanie...

Číslo patentu: 258511

Dátum: 16.08.1988

Autori: Prýmek Petr, Frank Miloš

MPK: G06F 7/548

Značky: jednotky, příkazů, jazyka, zapojení, programovacího, vstupní, vyššího, technologického, zpracování

Text:

...bloků technologického řídicího programu vytvořených geometrickým procesorom 5 a kodérem 1.Spouštěcí vstup lg zapojení je spojen se spouätěcím vstupem 206 analyzátoru g. Programový vstup łł zapojení je spojen s programovým vstupem 101 vstupní paměti l. Datový výstup 102 vstupní paměti l je spojen s datovým vstupem 201 analyzátoru g. Informační vstup 202 analyzá 3 2585113 g 3 analyzátoru 3 je spojen se zápisovým vstupem 503 paměti 3...

Zařízení k selekčnímu výběru přenášených dat z pracovního souboru technologického regulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 257695

Dátum: 16.05.1988

Autori: Hercik Petr, Kopřiva Václav

MPK: B21B 37/00

Značky: technologického, pracovního, regulátoru, selekčnímu, přenášených, souboru, výběru, zařízení

Text:

...galvaníckého oddělení Dále zařízení podlehvynálezu seatává z přepínacího bloku §. realizovanéhc např. tvarovacim a přepínacím členem, řídícího bloku g což je např, programovací technologický regulátor a zadévacího bloku gg, seetaveného z ovládacích a zadávacích zařízení v ovládacím pultu.Jednotlivá čidla gâłp šàł. gůł, ââł a bloky Q až łg jsou pakzapojeny náeledovně. Výstup čidla gàł polohy rozvíjedla 3 jespojen e ínformačním...

Bezpečnostný upínač technologického nástroja priemyselného robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 245534

Dátum: 15.12.1987

Autor: Valtr Zdenik

MPK: B23K 37/00

Značky: bezpečnostný, nástroja, upínač, technologického, priemyselného, robota

Text:

...silami vyvo-laný dobeh mechanizmov do ich úplného zastavenia od signálu senzora.Výhodou riešenia podla vynálezu je jeho bezpečnostná funkcia pri pôsobení vonkajších sil v ľubovolnom smere s výnimkou sil pôsobiacich presne v rovine určenej upínaclmi bodmi základného dielu upínača,čo však je prípad, ktorý prakticky nenastane, pretože technologický nástroj sa do bezpečnostného upínača podla vynálezu fixuje vždy excentricky oproti tejto...

Zapojení emulzní soustavy technologického mazání a chlazení výrobních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236193

Dátum: 01.12.1987

Autori: Šůla Ladislav, Sedláček Alois, Skrziszowski Amandus, Bednář Václav

MPK: F16N 39/06

Značky: strojů, technologického, chlazení, emulzní, mazání, výrobních, soustavy, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší snížení obsahu cizích olejů v emulzi, přiváděné na hlavní filtr, na minimální množství. Za tím účelem je k dolní části vstupní komory a pomocné komory vícekomorové nádrže sacím potrubím připojeno paralelně filtrační čerpadlo, propojené výtlačným potrubím s hlavním filtrem. Výstup hlavního filtru je odpadním potrubím spojen s vnějším vstupem kolektoru, k jehož výstupu je připojeno sacím potrubím oběhové čerpadlo. Kolektor je...

Způsob řízení technologického procesu v zásobníku na zkapalněný plyn

Načítavanie...

Číslo patentu: 247352

Dátum: 16.11.1987

Autori: Plachý František, Král Pavel, Frei Jioí

MPK: F17C 13/08

Značky: technologického, způsob, zásobníku, řízení, procesu, zkapalněný

Text:

...ze zásobníku odváděného odpařeného plynu, a zásobník má volný prostor nad hladinou, popřípadě i volný prostor v izolací, 0 objemu určeném geometrickými rozměry zásobníku a množství stacionárního odparu Mo vytvářené průnikem tepla do kapalného obsahu z okolí je určeno jakostí tepelné izolace vůči okolí, přičemž obě veličiny, jak volný prostor,tak průnik teple, určují výšku astatioké hladiny, jejíž výška se udržuje mezi maximální a mnimální...

Zapojení pro styk obsluhy s řídicí jednotkou technologického zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246984

Dátum: 15.10.1987

Autori: Rada Petr, Kaška Václav, Kraus Josef, Trhlin Alois

MPK: G06F 3/00

Značky: jednotkou, zapojení, technologického, řídící, obsluhy, zařízení

Text:

...programového řízení vzájemné komunikace a maximální ěířky toku dat odpovídající dato vému slovu zpracovanám v použitém mikropočitsči.Zspojení obvodu zapojení pro styk obsluhy a řídící jednotkou technologického řízení je uvedeno na obrázku připojeněho výkreu. Zspojoni s řídicí jednotkou Lg, 246984 4tvoří vstupní oddělovecí blok || mající alespoň skupinový prvý výstup lll. druhý výstup lg, třetí výstup u a skupinový datový prvý vstup a druhý...

Způsob zabránění vzniku úsad a ucpávání technologického kontinuálně pracujícího zařízení při výrobě sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246682

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kueera Stanislav, Špalek Josef, Doležal Zdenik

MPK: C09C 1/48

Značky: ucpávání, úsad, pracujícího, způsob, sazí, zabránění, výrobe, zařízení, kontinuálně, vzniku, technologického

Text:

...teplotě, než je počátek bodu varu koagulační kapaliny používané k vytvoření těchto částic. Při styku častíc 5 ohřátou stěnou zařízení nad počáteční teplotu bodu varu koagulační kapaliny dochází k místnímu vzniku plynového polštáže mezi stěnou zařízení a dopravovanou čáeticí z koagulační kapaliny, čímž se zabráni vzniku úsad a ucpávání zařízení.způsob podle vynálezu lze s výhodou použít například při izolací sazí z jejich vodnýchsuspenzí...

Zapojení technologického prvku fotonásobiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 252685

Dátum: 17.09.1987

Autor: Rauš Jan

MPK: H01J 43/18, H01J 43/30, H01J 43/16...

Značky: zapojení, technologického, fotonásobiče, prvků

Text:

...patky, tj. k fokusační elektrodě, druhý přívod vypařovače antimonu je připojen na volný kolik na šesté pozici patky a první přívod vypařovače alkalického kovu je připojen na zkracovaný volný kolik na čtrnácté pozici patky.Nevýhodou uvedeného zapojení a všech zapojení obdobných je, že na sousedních kolícíchna první a třinácté pozici patky vůči zkracovanému volnému kolíku na čtrnácté pozicia na jejich přívodech uvnitř bañky je za provozu...

Zařízení k omezení technologického hluku při měření mechanického hluku ručního nářadí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252443

Dátum: 17.09.1987

Autori: Rozprým Jan, Piech Vladislav, Kapča František

MPK: G10K 11/00

Značky: mechanického, hluku, technologického, měření, ručního, zařízení, omezení, nářadí

Text:

...samotného výrobku.Výše uvedené nevýhody odstraňuje zařízení k omezení technologického hluku při měření mechanického hluku ručního nářadí e přímočarým pohybom nástroje dle vynálezu. jehož podetata epočívá v tom. že eestává zo zékladové dee ky opatřené několika pružnýmí výstelkamí pro uložení zku šebního materiálu a z přítlačné desky příléhající k-základové deece. . ý «Použitím zařízení dle vynálezu lze při měření modelo řvéním nahradit...

Zařízení pro plnění soustav technologického mazání a chlazení válcovacích tratí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243392

Dátum: 15.09.1987

Autori: Jermolajev Jurij Ivanovie, Zastinker Georgij Naumanovie Csc

MPK: F16N 7/14, B21B 27/06

Značky: chlazení, soustav, tratí, zařízení, technologického, mazání, plnění, válcovacích

Text:

...dopravním vedením al, ktere je propojeno přes dopravní uzevírací prvky 33, ggs emulzními nádržemí á, á prvá vdlcovací trate L a druhé válcovací trate 2,.Pro všechm tři válcovací traät L, a, 1 je vytvořena plnicí rampa ,L 1 s plnicím čerpadlem |§, na jehož výstup je připojeno rozvodné vedení g emulzního oleje, rozvodné vedení31 lazacího oleje e rozvodné vedení ZŠ Wdreulického oleje.Rozvodné vedení 4 emulzního oleje je n každé z válcovacích...

Těleso pro vytvoření izolačních nebo topných stěn technologického agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245355

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bocskor Ádám, Kiss László, Iring Rezsö, Cseh Ottó, Kukla Tadeusz

MPK: E04C 2/26

Značky: izolačních, topných, těleso, vytvoření, stěn, technologického, agregátu

Text:

...vnějšího rámu je uzevřena krytem, jehož podstata spočívá v tom, že vnější stěna vnitřního rámu je vyztužena mříží ze žáruvzdorné oceli, nad níž je zároveň uložena odrazová deska z žárupevného kovového materiálu nebo keramických tvárnic, přičemž mezi doskou a mříří je provedeno vyizolování vloženou vysokoteplotní izolační vrstvou.Topné těleso s keremickými tvárnicemi je v drážkách opatřeno odporovými spirâlani,nebo uzavřené topné tyče...

Zařízení k přivádění technologického vzduchu do větracích zařízení velkoobjemových fermentorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240003

Dátum: 01.06.1987

Autori: Buganie Jioí, Zemeík Ladislav, Trubae Ladislav

MPK: C12M 1/04

Značky: technologického, veľkoobjemových, přivádění, fermentoru, zařízení, větracích, vzduchu

Text:

...což se projeví ve snížení pořizovacich nákladů. V horní části,fermentoru není nutné instalovat rozdělovací věnec e také kodpadeji vnější vertikální odbočky. Technologické výhodyepočíveji v rovnoměrném rozdělení technologického vzduchu do všech větracích zařízení. což má Vliv na rovnoměrnost biochemického procesu. Nevržené řešení lze použít pro libovolný počet větracích zařízení.Příklad zařízení k přiváděni technologického vzduchu nebo...

Zapojení pro styk magnetickopáskové paměti s procesorem technologického zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 237036

Dátum: 15.02.1987

Autor: Rež Jaroslav

MPK: G11B 31/00

Značky: procesorem, technologického, magnetickopáskové, pamětí, zapojení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je určeno pro styk magnetickopáskové paměti (například PT 305, CM 5300, CM 5300.1, CM 5300.2 ) s technologickým zařízením, které obsahuje procesor ve funkci centrální řídicí jednotky. Účelem vynálezu je snížení obvodové složitosti, tím snížení pořizovacích nákladů, dále možnost dokonalejší programové diagnostiky, a tím zjednodušení servisu a oživení celého systému. Uvedeného účelu se dosáhne pamětí typu RAM, která je přístupná jak...

Zapojenie pre zber informácií z technologického procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235213

Dátum: 15.02.1987

Autori: Balogh Emil, Nagy Alexander

MPK: G06K 1/12

Značky: informácií, procesu, technologického, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Číselné údaje, charakterizujúce určité vlastnosti, alebo parametre technologického procesu, napríklad vady textilného materiálu sú zahlasované do záznamového zariadenia asynchrónne, nezávisle od seba, pričom zariadenie pre zber týchto informácií ich zapisuje do záznamového zariadenia podľa časového poradia ich výskytu. Zapojenie pre zber informácií obsahuje snímače údajov (2) technologického procesu (1), ktoré spolupracujú so spínacou jednotkou...

Zařízení pro řízení technologického procesu při válcování pásů za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 237498

Dátum: 15.01.1987

Autori: Šíp František, Smejkal Jan, Žák František

MPK: B21B 37/00

Značky: válcování, pásu, zařízení, technologického, řízení, studena, procesu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je přiblížit a usnadnit obsluze válcovací trati styk s výpočetním systémem a předat jí zkratkové informace při rozhodování o převzetí doporučovaných technologických parametrů válcování. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením jednotlivých bloků zařízení podle vynálezu, které sestává ze tří zobrazovacích bloků, výkonového bloku, informačního bloku, čtyř transformačních bloků, signalizačního bloku, dvou ovládacích bloků, výpočtového...

Zařízení pro určení konstrukčně technologického parametru stupně odolnosti elektrických časovaných rozbušek při účinku šíření rázových vln

Načítavanie...

Číslo patentu: 247509

Dátum: 15.01.1987

Autori: Čunek Richard, Koňařík Jaroslav, Krejčí František, Štěpán Ludvík, Šebela Bedřich

MPK: F42D 5/00

Značky: určení, účinků, časovaných, technologického, zařízení, rozbušek, konštrukčné, síření, elektrických, rázových, odolností, parametrů, stupně

Text:

...systém 3a detonační systém lg. Zkoumaná elektrická časovaná rozbuška ł a zdroj rázové vlny 3 s 1 nžikovou funkcí, který je tvořen elektrickou rozhuškou s měděnou dutinkou a průměru 6,9 Í 0,05 mms hmotností primární náplně 0,04 g azidu olovnatého a jako sekundární náplně 0,64 g směsi 90 pentitu a 10 trinitrotoluenu, vše zhutněno tlakem 46 Ž 1,5 MPa, jsou umístěny v jedné ose dna 3 a 4 a osově mezi ně je vložen ocelový vá 1 eček§ o...

Způsob rovnocenného přístupu skupiny logických procesorů k vstupním a výstupním dvouhodnotovým signálům z technologického procesu a zapojení obvodu k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 231311

Dátum: 15.05.1986

Autori: Popov Petr, Severa Josef, Brabec Jiří

MPK: G06F 15/16

Značky: výstupním, skupiny, způsob, signálům, dvouhodnotovým, logických, provádění, přístupu, procesu, vstupním, obvodů, technologického, procesoru, rovnocenného, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob rovnocenného přístupu skupiny logických procesorů k vstupním a výstupním dvouhodnotovým signálům z technologického procesu a zapojení obvodu k jeho provádění. Podstata vynálezu spočívá v tom, že kterýkoli z logických procesorů, chce-li získat datovou linku komunikace se stanicemi diskrétních signálů, produkuje vlastní signál linkové kvitance právě tehdy, když se na trase linkových adres objeví hodnota korespondující...

Prostředek odstraňující inkrusty, zejména z technologického zařízení celulózek

Načítavanie...

Číslo patentu: 226870

Dátum: 01.10.1985

Autori: Zimmermann František, Zemánek Ivo, Milichovský Miloslav, Mencl Karel

Značky: prostředek, technologického, odstraňující, inkrusty, celulózek, zejména, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek, odstraňující inkrusty, zejména z technologického zařízení celulózek, vyznačený tím, že sestává z vodného roztoku 0,l až 20 % hmotnostních kyseliny dusičné a 0,05 až 0,5 % hmotnostních kyseliny octové.

Zařízení k odvádění technologického vzduchu z tělesa spřádacího ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 217176

Dátum: 15.02.1985

Autori: Doulebský Ctibor, Čáp Antonín, Ferkl František

Značky: ústrojí, odvádění, spřádacího, vzduchu, tělesa, zařízení, technologického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k odvádění technologického vzduchu z tělesa spřádacího ústrojí za ventilačními otvory spřádací ho rotoru. V zadní části spřádacího rotoru jsou mezi tělesem spřádacího ústrojí a spřádacím rotorem upraveny radiální a axiální těsnicí štěrbiny, mezi nimiž je vytvořena vzduchová komora.

Způsob hodnocení strukturních změn ocelí v důsledku jejich tepelného a technologického zpracování, zejména vzhledem k jejich náchylnosti k popouštění křehkosti a korozi, segregaci, obsahu austenitu, popřípadě rozsahu fázových přeměn

Načítavanie...

Číslo patentu: 215382

Dátum: 29.02.1984

Autori: Hubáčková Jiřina, Číhal Vladimír, Mazanec Karel, Kubelka Jiří

Značky: náchylnosti, technologického, obsahu, zejména, oceli, austenitu, vzhledem, důsledku, křehkosti, zpracování, hodnocení, popřípadě, tepelného, strukturních, přeměn, změn, jejich, způsob, rozsahu, fázových, segregaci, korozi, popouštění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru ochrana proti korozi a řeší způsob zjišťování strukturních změn ocelí v důsledku tepelného a technologického zpracování, zejména těch změn, které zvyšují náchylnost těchto ocelí ke korozi, a to na základě měření potenciokinetických polarizačních křivek. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se stanoví ve vhodně voleném elektrolytu v obou směrech změny potenciálu jednotlivé proudové hustoty a jim odpovídající potenciály pro...