Patenty so značkou «technologické»

Zapojení pro výrobu technologické páry u pekařskýxh pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269488

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vencl Lubomír, Černík Jiří, Trubač Ladislav, Lebduška Josef

MPK: A21B 3/04

Značky: pekařskýxh, výrobu, páry, zapojení, pecí, technologické

Text:

...zařízení. Dále jsou známy způsoby připrovy technologické páry, využivajíci části spalín přímo od hořáků pecí odvodem spalín ze směšovací komory cyklotermického nebo supertermického oběhu pomocí dalšího sbärněho kanálu. Toto řešení zvyšuje průměrnou teplotu teplonosného media, a tím zvyšuje množství o špičkový výkon vyráběné páry, ale neřeší důsledky nerovnoměrných teplot teplonoaného media a zvyäování korozivnich účinku při čáatečnšm...

Zařízení pro ovládání protiproudu technologické lázně, zejména pracích linek surové vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269313

Dátum: 11.04.1990

Autor: Zítka Jan

MPK: D06B 5/22, D06B 23/20

Značky: technologické, ovládání, surové, zejména, protiproudu, linek, pracích, lázně, zařízení

Text:

...čer pedel.Nevýhodou dosud známých řešení u spádovýoh systémů je to, že není možné jednoduchým způsobem regulovet průtočně množství lázně v jednotlivých vonách s pro doaožení potřebného dostatečně velkého průtoku Je celý systém techniky komplikovsný. vzhledem ke znsčným výäkovým rozdílům hladin ve vonáoh.Nevýhodou systémů s elektrickými čerpedly je nsvío spotřeba elektrické ener~ gie. Jednoduchým způsobem regulovet výšku hladiny e...

Nosič technologické hlavice pro automatické nanášení povlaků na povrch výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 267136

Dátum: 12.02.1990

Autori: Trojan Václav, Kůla František, Moravec Jaroslav

MPK: B05B 13/02

Značky: technologické, hlavice, automatické, povlaků, povrch, nosič, nanášení, výrobků

Text:

...nosiče podle vynálezu oproti stávajícím zaŕí~ zením je jeho mobilnost při nasazení v technologické zóně. Jeho pomocí je možno zvládnout po stránce aplikace technologie i složitější tvary výrobků. Lze jej využít i pro jiné účely než pro technologické aplikace, například při pojezdu celého manipulátoru směrem k výrobku resp. od něj.EJle typu manipulátoru lze v některých pŕipadech nosič umístit i přímo na manipulátoą a zvýšit takVynález je dále...

Zapojení analogově číslicového převodníku s mikroprocesorem, zejména pro zemědělské technologické mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 267021

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kocík Václav, Hainz Petr, Sedmík Vladislav

MPK: H03M 1/12

Značky: zejména, zemědělské, mikroprocesorem, číslicového, analogově, technologické, zapojení, mikropočítače, převodníku

Text:

...součástí. Jednoduchost zapojení přináší s sebou í vysokou spolehlívost zapojení.Príklad konkrétního provedení podle vynálezu je schematícky znázorněn na přípojeném výkrese.Výstup LLL mikroprocesoru 1 je spojen se vstupem gàl tvarovače g, tvořeného např. jedním CMOS-hradlem, na jehož referenční vstup gàl je připojen výstup QLL zdroje referenćního napětí 1 a jehož výstup gâg je spojen s prvním vstupem 3 l íntegrátoru 5, např. tvořeného...

Technologické pracovisko pre tyčové polotovary

Načítavanie...

Číslo patentu: 264844

Dátum: 12.09.1989

Autori: Tóth Imrich, Kollárik Dušan

MPK: B23Q 3/152

Značky: pracovisko, technologické, polotovary, tyčové

Text:

...ggg. V každom z nich je posuvne uložený istiaci kolík Aäł, ktorého dostredivý koniec i§łLł je uspôsobený pre záber s upínacím prvkom 440 a obvodový koniec g§Lg je uspôsobený pre záher s uchytávacím prvkom głg manipulačného zariadenia ggg. Istiaci kolík gžł je v radiálnom otvore ggg zabezpečený proti vypadnutiu blokovacím kolíkom ggg.Pokiaľ odkladacie miesto ggg upínacích prvkov § 30 je vytvorene podľa prikladu na obr. 2 výmena upínacieho...

Vodou ředitelné technologické mazivo pro tváření kovů za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 261565

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bár Josef, Kotrbatý Jiří

MPK: C10M 159/06

Značky: vodou, kovů, ředitelné, technologické, tváření, tepla, mazivo

Text:

...jehož podstatou je, že obsahuje 0,8 až 5 hmotnostních dílů polyetylénového modifikovaného vosku,charakterizovaného teplotou tvrdnutí 90 až lOO °C, kinematickou viskozitou při 140 Cna Ubbelohdeho viskozimetru 70 až 250 cSt, hustotou v rozmezíPoužití samo,tného mazaoího prostředku podle A 0 226467 nebylo možné, protože prostředek je určen k ošetření forem při tlakovém odlévání kovů a v podmínkách značného silového namáhání při...

Způsob sušení surového hnědého uhlí obsahujícího soli a současné výroby páry pro technologické nebo topné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 260952

Dátum: 12.01.1989

Autori: Göhler Peter, Gartner Berthold, Fuhrmann Wolfgang, Dittmann Paul, Schingnitz Manfred, Löblich Klaus, Tietze Günter, Kretschmer Horst, Walther Bernd

MPK: F22B 1/18

Značky: způsob, topné, výroby, uhlí, technologické, páry, účely, hnědého, surového, současné, sušení, obsahujícího

Text:

...pnnoaoü yronn no Heoôxonunoro nn nocneymero oóorameuun coepmannn nom, 4 ~ npu srou uyncrnurennaoe renno nmmonoro rasa ucnonbayercn no oxnaznenn no onpeennemoň npoueccou cymku MMHHMaHbH 0 ů TeMnepaTypm, - cncTeMa oxnaxnenuz yxasauaux wonoqnum Kauep omopmnnercn nsnecruuu enoco 6 oM max nap 0 B 0 üŘOTen c nonepxuocrauu Harpena 5 ocuonnou ueuyacranwenhnuMM no OTHOMGHHD K sarpnsueúum, A~ nponssonnuuů 9 smoů cucweue oxnameunn map Hcnonbsyercx...

Unášacie zariadenie pre automatizované technologické pracovisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 260779

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 33/00

Značky: zariadenie, technologické, automatizované, unášacie, pracovisko

Text:

...v nich p-osuvne ulo istiace koliky 250 i s nimi v sérii zaradené pružné prvky 250.Každé radiálne Vedenie 227 je z obvodu uzavreté skrutkou 225, ktorá zabezpečuje istiaci kolik 250 a pružný prvok 260 proti Vypadnutiu a zároveň sa ňou nastavuje potrebné »predpätie medzi istiacim kolikom 250 a telesom hlavice 225. V dutine 225 telesa hlavice 225 Vyčnievajú istiace koliky 25 d V takej dĺžke, ktorá je potrebná na bezpečné zaistenie hlavice 220 na...

Rozvod technologické kapaliny víceválcové válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 256533

Dátum: 15.04.1988

Autori: Skrziszowski Amandus, Sedláček Alois

MPK: B21B 27/06

Značky: víceválcové, technologické, rozvod, kapaliny, stolice, válcovací

Text:

...s hlavním přívodním vedením łg, v němž je uspořádán regulační ventil gg tlaku, který nezávisle na protékajícím-množství technologické kapaliny udržuje v hlavním pří vodním vedeníł§ automaticky kcnstantní tlak. V tomto případěje regulační ventil gg tlaku a regulátor proveden na bázi pneu matického řízení. V Přívodním vedení § levých vodítck ł jsou ve směru toku technologické kapaliny uspořádány nejprve uzavírací 7 a potom regulační...

Automatizované technologické pracoviště

Načítavanie...

Číslo patentu: 256466

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dráždil Josef, Jobánek Stanislav, Peřina Vilém, Kocman Karel, Kupský Miroslav, Helán Jan, Suchý Stanislav, Čtverák Jaroslav

MPK: B23Q 41/00

Značky: automatizované, pracoviště, technologické

Text:

...plošné rozmíatěnými polohovacímí píaty ga, navzájom propojenýni plastickou hmotou gg. Proti dorazové koatce gł je upravena horizontálni upínka gg, vybavená rovněž třemi plošné rozmíatěnými polohovacími píaty gg, navzájem propojenými plastickou hnotou gg.Automatické upínače lz jemně vyvrtávaçi strojové jednotky ł jsou dále vybaveny odměřovacím čidlem 32, napojeným na vyhodnoco 256 458vací jednotku gz. vyvrtávací tyč 33 je napojena na...

Zapojení víceokruhového hydraulického ústrojí pohonu mechanismu technologické nadstavby samohybných strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255453

Dátum: 15.03.1988

Autor: Vancl Antonín

MPK: F15B 15/00

Značky: mechanismu, ústrojí, samohybných, zapojení, strojů, technologické, nadstavby, pohonů, víceokruhového, hydraulického

Text:

...pohybu výložníku 13, výstup kapaliny z druhého hydrogenerátoru 5 je veden do druhého rozvaděče łg, vybaveného na vstupu svýmpojistným ventilem ll a osazeným směrovým ventilem łá nezrychleného pohybu výložníku lg.Směrový ventil g pohybu lopaty ll je svými výstupy spojen s pístem oddělenými vnitřními prostory jednoho nebo více vedle sebe spojených přímočarých hydromotorů lg lopaty ll mechanismu technologické nadstavby stroje 3, přičemž...

Technologické nádoby pro klasické studené provozy v pivovarském, vinařském a jiném kvasném průmyslu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253799

Dátum: 17.12.1987

Autori: Čermák Josef, Nepustil Svatopluk, Kusý Zdeněk, Petráš Václav

MPK: C12L 11/00

Značky: průmyslu, vinařském, kvasném, studené, provozy, technologické, nádoby, jiném, pivovarském, klasické

Text:

...tabulí malých, je náročné a složíté.Výše uvedené nevýhody jsou odstraněny sestrojením technologických nádob klasických studených provozů v pivovarském, vinařském a jiném průmyslu podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že jsou zhotoveny z plátovaných plechů, přičemž vnitřní vrstvu tvoří nerezový a vnější vrstvu plech z uhlíkaté oceli.Výhody technologických nádob pro klasické studené provozy v pivovarském, vinařském a jiném kvasném...

Automatická míchací kolona pro modelování technologické linky úpravy vody koagulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 246769

Dátum: 15.12.1987

Autori: Teplý Jaroslav, Kadrle Jaroslav, Fleischmann Jaroslav, Marek Vladislav

MPK: C02F 1/52

Značky: technologické, kolona, linky, automatická, modelování, koagulaci, míchací, úpravy

Text:

...výsledků.Na přípojeném výkresu je znázorně-no schéma mechanické (částí automatické míehací kolony.Automatická míchací kuolona podle vynálezu může být řešena například pro současné sledování šesti vzorků surové vody. Každá ze šesti nádob na surovou vodu 1 je přes elektroventil 2 spojene s príslušnou pracov 4ní nádobou 3. V každé praoovzní nádobě 3 je odnímatelně uchyceno míchadlo 4, které je přes převody .po~háněno pohonem michaclla 5. Do...

Zapojenie komunikačného alfanumerického terminálu, najmä pre technologické zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 241345

Dátum: 15.09.1987

Autori: Švarc Josef, Šeda Jan, Sochor Jioí, Petrů Vladimír

MPK: G05B 15/02

Značky: komunikačného, zariadenie, terminálu, zapojenie, alfanumerického, najmä, technologické

Text:

...4.Komunikačný ailfanumerický terminál podla zapojenia môže pracovať V móde vstupnom a zobrazovacom.Vo Vstwpnom móde sa .znak a klávesnice 1 terminálu odošle najprv cez komunikačný mikropočítač 4, ktorý je súčasťou terminälu do riadiaceho systému 7. V ňom sa spraco 241345je a vo forme v akej bol prijatý sa odošle späť do komunikačného mikropočítača 4. Po transtormácii do pracovného kódu sa prenesie do z-obrazovacieho mikropočítača 9, ktorý -v...

Kaskáda vzduchových clon s usměrněnými terciálními proudy vzduchu pro technologické tunely

Načítavanie...

Číslo patentu: 251708

Dátum: 16.07.1987

Autor: Jurajda Drahomír

MPK: C25D 11/36, C23G 5/04

Značky: vzduchu, vzduchových, kaskáda, tunely, proudy, terciálními, technologické, usměrněnými

Text:

...nušicího vzduchu v okruhu ventilátoru gg,vyhřívaný kondenzátorem chlsdícího agregátu (tepelného čerpadla). Vedlejší výtlačná větev ventilátoru 1, vybavená regulsčním orgánem 2 lje vyvedena do odvětrání tunelu. Na obr. 1 je schematicky znázorněn případ, kdy u kaskády pracovních clon i u podružné vzduchové clony s ventilátorem gg je použito speciálně řešených vyústek vzduchu se zníženým efektivním ejekčním účinkem, jejichž konstrukce je...

Zařízení pro ovládání technologické soustavy válcovací tratě

Načítavanie...

Číslo patentu: 240230

Dátum: 15.06.1987

Autori: Zeman Svatopluk, Belko Dušan, Kollárovits Štefan

MPK: B21B 45/02

Značky: technologické, soustavy, ovládání, tratě, válcovací, zařízení

Text:

...obtoku.Informační výstup pl štvrtého spínacího.bloku- 13 je zapojen na druhý blokovací vstup m časovacího bloku 5, jehož první b-lokovací vstup 1 je spojen s íntormačním výstupem o třetího spínacího bloku 12, jehož výkonový výstup 7 je zapojen k nezakreslenému uzavíracímu prvku chladící vody. Na ovládací vstup y třetího spínacího bloku 12,- jepřipojen~ jednak první rozhodovací výstup y druhého v-yhodnocovacího bloku 8 a jednak výstup...

Technologické mazivo pro válcování za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 238191

Dátum: 01.05.1987

Autori: Bár Josef, Kotrbatý Jiří

MPK: C10M 103/02

Značky: technologické, mazivo, válcování, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká směsi granulovaného maziva a grafitu pro tváření kovu za tepla. Podstatný vliv na mazací vlastnosti má poměr granulovaného maziva vzhledem ke grafitu. Granulované mazivo se vlivem tvářecí teploty roztaví a vytváří spolu s grafitem taveninu s výraznými mazacími účinky. Mazivo podle vynálezu je značně účinnéjší než jednotlivé složky maziva a výrazně ovlivňuje snížení opotřebení trnů, snížení spotřeby elektrické energie a zvýšení...

Sdružené pracoviště technologické linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250360

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jobánek Stanislav, Čtverák Jaroslav, Toman Václav, Suchý Stanislav

MPK: B23Q 41/02

Značky: linky, pracoviště, sdružené, technologické

Text:

...rovině. soustružlci pracovni stanice 1 je vybavena otočným upínačem 2, jehož převodová skřiň 16, připojená na poháněcí elektrom-otor 30, je opatřenaiautomatickou aretací rotačniho rozpínacího trnu 15, proti kterému je uspořádán otočný opěrný hrot 19 s krytem .20 vinuti obráběného statoru 11. Otočný operný hrot 19 je umistěn na natáčecim rameni 18, otočně uloženém na čepu 29 převodové skříně 16. Otočný upínač Z je současně opatřen třemi...

Zařízení pro regulovatelný přívod a odtah nitě při její technologické úpravě

Načítavanie...

Číslo patentu: 235087

Dátum: 15.02.1987

Autor: Kallmann Jürgen

MPK: D02J 13/00, D02J 1/22

Značky: přívod, regulovatelný, její, nitě, zařízení, technologické, úpravě, odtah

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro regulovatelný přívod a odtah nitě při její technologické úpravě, s podávacím ústrojím, sestávajícím z vnějšku poháněným hnacím kuželovým válcem a z proti němu podél společné površky přitlačovaného podávacího kuželového válce a s vodičem nitě, který je uspořádán pohyblivě v obou směrech podél podávací štěrbiny nitě tvořené válci a s odtahovacím ústrojím. Význakem vynálezu je, že proti hnacímu kuželovému válci (4) je...

Technologické mazivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 233970

Dátum: 01.12.1986

Autori: Bár Josef, Kotrbatý Jiří

MPK: C10M 7/02

Značky: mazivo, technologické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká použití síranu vápenatého CaS04 jako maziva pro válcování trub za tepla, kde se nanáší na vnitřní povrch předvalků a trub. Síran vápenatý se uplatnil jako tuhé technologické mazivo i při válcování trub z výšeuhlíkových ocelí při středních a vysokých teplotách a značných tlacích. Mazivo se při válcování rovnoměrně rozprostře na vnitř ní povrch předvalků a trub, tím se sníží tření mezi trnem a válcovaným materiálem, zvýší se...

Technologické mazivo na bázi syntetického vosku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237443

Dátum: 15.08.1986

Autor: Kaplanov Vasilij Iljič

MPK: C10M 123/06

Značky: vosků, technologické, bázi, mazivo, syntetického

Zhrnutie / Anotácia:

Technologické mazivo pro zpracování kovů tlakem za horka, založené na syntetickém vosku, který obsahuje kysličník křemičitý a kysličník železnatý, fluorokřemičitan draselný, kysličník hlinitý, kysličník titaničitý, chlorid draselný, kysličník zirkoničitý při obsahu jednotlivých složek v hmot.%: kysličník křemičitý 3,5 až 17,5 kysličník železnatý 0,05 až 0,25 fluorokřemičitan draselný 0,85 až 4,25 kysličník hlinitý 0,06 až 0,30 kysličník...

Stavebnicová upínacia zostava najmä pre technologické pracoviská

Načítavanie...

Číslo patentu: 227930

Dátum: 15.05.1986

Autori: Tököli Pavol, Tóth Imrich

Značky: technologické, pracoviská, najmä, upínacia, zostava, stavebnicová

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je stavebnicová upínacia zostava a najm( pre technologické pracoviská, kde sa rieši sledovanie upínacej sily p(sobiacej na obrobok jej riadenia a ovplyvňovania technologického procesu. Stavebnicová upínacia zostava podľa vynálezu je vytvorená zo základných polohovacích, upínacích a ovládacích prvkov a obrobku a obsahuje ďalej aspoň jedno meracie zariadenie upínacej sily, opatrené signalizačným prvkom velkosti upínacej sily...

Tuhé granulované technologické mazivo pro válcování za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 229866

Dátum: 15.04.1986

Autori: Gocal Jaroslav, Pazdiora Tadeáš, Kotrbatý Jiří, Bár Josef

MPK: B21B 45/02, C02M 7/00

Značky: technologické, mazivo, válcování, tepla, tuhé, granulované

Zhrnutie / Anotácia:

Tuhé technologické granulované mazivo pro válcování za tepla, např. pro válcování trub, sestává z 20 až 25 % chloridu draselného, 15 až 20 % síranu vápenatého, 15 až 18 % kyselého fosforečnanu vápenatého, 30 až 31 % dusičnanu amonného, 0 1 až 0,5 síranu hořečnatého 0,5 až 1,0 % chloridu sodného, 0,5 až 1,0 % křemičitanu vápenatého, 1,5 až 2,0 % fluoridu vápenatého, 0,5 až 1,0 % fosforečnanu železitého nebo hlinitého 0,1 až 0,5 % kyselého...

Způsob výroby technologické páry u pekařské pásové pece a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230781

Dátum: 01.04.1986

Autori: Limpouch Bohuslav, Mázl Josef, Vencl Luboš, Jeřábek Vladimír, Vaněček Václav

MPK: A21B 1/00

Značky: provádění, pekařské, páry, tohoto, výroby, způsobu, způsob, technologické, zařízení, pásové

Text:

...regulačním orgánem se spojovacím prostorem, tedy s místem nejstudenéjších spalín topného okruhu spojujícím oběhový ventílátor se směšovacíkomorou. Ochlazené spalíny po průchodu výrobníksm páry odcházejí výstupním kanálem přes sací ventilátor a komínový prostor do atmosféry, případně část je vedena vratným kanálem přes regulační orgán do vstupního potrubí oběhového ventilátoru. Dalšího ochlazení odcházejících spalín lze.dosáhnout...

Tuhé technologické granulované mazivo pro válcování za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 221212

Dátum: 15.01.1986

Autori: Pazdiora Tadeáš, Gocal Jaroslav, Bár Josef, Kotrbatý Jiří

Značky: granulované, tuhé, válcování, mazivo, tepla, technologické

Zhrnutie / Anotácia:

Tuhé technologické granulované mazivo pro válcování za tepla obsahuje v hmotnostních podílech 26 až 28 % dusičnanu amonného, 16 až 20 % síranu vápenatého, 15 až 16 % síranu draselného, 8 až 10 % kyselého fosforečnanu vápenatého 7 až 9 % kyselého fosforečnanu draselného, 8 až 10 % dusičnanu draselného, 0,5 až 1 % křemičitanu vápenatého, 1 až 2 % fluoridu vápenatého, 1 až 1,5 % chloridu sodného, 0,2 až 0,5 % síranu hořečnatého, 0,5 až 1 %...

Oběhová soustava technologické kapaliny válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 220519

Dátum: 15.11.1985

Autori: Skrziszowski Amandus, Brabec Jiří, Sedláček Alois, Bednář Václav

Značky: válcovací, oběhová, kapaliny, stolice, technologické, soustava

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká technologické oběhové soustavy válcovací stolice, kde se zamezuje styku uniklého speciálního oleje s jinými uniklými médii, jako například chladicí vodou, mycími prostředky apod. Pro tento účel je pod úrovní válcovací stolice, vyjma kalové jímky, ještě uspořádána sběrná jímka a olejová jímka, jejíž horní hrana je uspořádána nad úrovní přepadové hrany kalové jímky. Výpusť sběrné jímky je pak paralelně propojena s vypouštěcím...

Zařízení, zejména pro plnění a vyčerpávání nádrží technologické kapaliny u válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 220518

Dátum: 15.11.1985

Autori: Sedláček Alois, Skrziszowski Amandus, Šůla Ladislav, Bednář Václav

Značky: nádrží, válcovací, zařízení, vyčerpávání, technologické, zejména, stolice, kapaliny, plnění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení umožňuje přesnou kontrolu hospodaření a spotřeby technologické kapaliny, případně médií dalších soustav válcovací stolice. Pro tento účel jsou mezi nádržemi, rampou a skladem vhodně uspořádány plnicí čerpadlo, vstupní uzavírací prvek plnicího vedení rampy, vstupní zpětný prvek plnicího vedení rampy, uzavírací prvek plnicího vedení skladu, vstupní průtokové měřidlo, přičerpávací větev, vyčerpávací vedení, manipulační čerpadlo, výstupní...

Zpětné vedení technologické kapaliny u válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 220517

Dátum: 15.11.1985

Autori: Skrziszowski Amandus, Bednář Václav, Sedláček Alois, Šůla Ladislav

Značky: válcovací, vedení, zpětné, technologické, stolice, kapaliny

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení podle vynálezu odstraňuje možný poruchový stav válcovací stolice a ztrátu technologické kapaliny, zaviněný případným zaplněním zpětného vedení a přeplavením karteru stolice technologickou kapalinou. Pro tento účel je nad svodnou podlahou sběrné jímky ve zpětném vedení uspořádáno rozváděcí těleso, opatřené v horní části přepouštěcím otvorem, na němž je upravena pohyblivá krycí deska. V boční stěně rozváděcího tělesa je pak uspořádán...

Zařízení pro automatické podávání a ukládání součástí pro automatizované technologické pracoviště

Načítavanie...

Číslo patentu: 220227

Dátum: 15.11.1985

Autor: Dolenský Zdeněk

Značky: součástí, technologické, automatizované, zařízení, automatické, ukládání, pracoviště, podávání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro automatické podávání a ukládání součástí zejména přírubového tvaru pro automatizované technologické pracoviště řeší zásobování tohoto pracoviště dostatečným množstvím polotovarů za současné možnosti odkládání opracovaných součástí. Zařízení tvoří otočná plošina se dvěma zásobníkovými jednotkami, z nichž každá je tvořena podávací plošinou a ukládací plošinou. Tyto plošiny mají společný pohon a pohybové šrouby každé plošiny jsou...

Tuhé technologické mazivo pro válcování za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 215434

Dátum: 01.01.1985

Autori: Bár Josef, Kotrbatý Jiří

Značky: technologické, tuhé, mazivo, válcování, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Doposud se na válcovacích tratích jako technologické mazivo používá ponejvíce chlorid sodný. Toto mazivo způsobuje zvýšenou korozi technologického zařízení i válcovaného materiálu, navíc nemá dostatečnou účinnost. Podle vynálezu tuhé technologické mazivo je na bázi kysličníku vápenatého a fosforečného s obsahem fluoru, kysličníku hlinitého, železitého a křemičitého. Mazivo podle vynálezu má použití ve válcovnách kovových materiálů, ocelí, za...

Technologické mazivo pro válcování za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 215223

Dátum: 15.10.1984

Autori: Bár Josef, Kotrbatý Jiří

Značky: tepla, mazivo, válcování, technologické

Zhrnutie / Anotácia:

V dosavadní praxi se ve válcovnách při válcováni za tepla používá jako technologické mazivo chlorid sodný, který nepříznivě korozně působí jek na technologické zařízení, tak i na samotní válcovaný materiál. Odstranění této nevýhody a dosažení lepších technologických parametrů a vlastností válcovaného materiálu se docílí použitím kazivce CaF2 v práškovém stavu, který se přidává v množství 20 až 60 g na jeden průchod. Kazivec jako technologické...

Technologické zariadenie na výrobu panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: 217499

Dátum: 15.05.1984

Autor: Makovíni Peter

Značky: zariadenie, výrobu, panelov, technologické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši technologické zariadenie na výrobu panelov, u ktorého je možné previesť výmenu pružných hadíc slúžiacich na prívod pary a odvod kondenzátu zhora, to znamená bez toho, aby pracovník musel zostúpiť do kanála. Podstata vynálezu je v tom (obr. 1 a obr. 2), že miesta pripojení koncov pružných hadíc na rúrky ležia pod odnímateľným krytom kanála tak, že po odňatí odnímateľného krytu kanála je možné previesť výmenu poškodenej hadice za...

Zařízení pro technologické procesy v agresivním prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223124

Dátum: 01.04.1984

Autori: Smetana Jiří, Unger Jiří, Krejník František, Pihert Dobromil

Značky: zařízení, procesy, agresivním, technologické, prostředí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro chemické zpracování povrchu kovových materiálů, např. mořením. Podle vynálezu zařízení sestává z vnější vany vytvořené z plastu a z vnitřní vložky z chemicky odolného plastu, přičemž alespoň mezi jednou stěnou vnější vany a vnitřní vložky je umístěna dilatační mezivrstva z pěnového polystyrénu.