Patenty so značkou «technologická»

Technologická jednotka na biologické čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 496

Dátum: 06.07.1994

Autori: Bystrický Walter, Stanovský Jozef

MPK: C02F 3/12

Značky: jednotka, čistenie, biologické, odpadových, technologická

Text:

...s výsečou, je možné vo vytvorenom priestore osadiť strojovňu biologickej čistiarne odpadových vôd. Pripadne je možne združovať skupiny čistiarenských objektov.Úpravou vzájomného. pomeru vnútorných priemerov jednotlivých nádrži v technologickej jednotke podľa technického riešenia je možne vytvoriť typový rad biologických čistiarni s rôznou kapacitou čistenia.Technologickú jednotku podľa technického riesenia je výhodné vytvoriť z ocele so...

Technologická paleta

Načítavanie...

Číslo patentu: 266993

Dátum: 12.01.1990

Autor: Čelko Klement

MPK: B65D 19/24, B65D 21/02

Značky: paleta, technologická

Text:

...výhodou je možnost využitia i pre uloženie komponentov s väčšou výškou. za týmto účelom je opatrená snimateľným rámovým nádstavcom, ktorého výšku je možné voliť podľa potreby. Tvar vrchnej časti základnej palety i rámový nadstavec umožňuje stohovanie.Technologická paleta je prikladne znázornená na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 jev nakreslený rámový nadstavec v náryse, na obr. 2 je nakreslená základná paleta v náryse,na obr. 3 je...

Zařízení pro vyhodnocování velikosti tlaku pro vakuová technologická zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 266892

Dátum: 12.01.1990

Autori: Vokurka Jan, Michna Vladimír, Frey Augustín, Kolář Karel

MPK: G05B 1/02, G01L 21/00

Značky: tlaku, zařízení, vakuová, vyhodnocování, velikostí, technologická

Text:

...přiveden výstup z vakuometru 10. Výstup a zdroje 8 referenčního napětí-je připojen k pomocnému vstupu i číslicově analogového převodníku 3. Výstup b zdroje 8 reľerenčního napětí je připojen na vstup k obvodu 9 identifikace poruchy měřené veličiny. Na vstup c obvodu 9 identifikace poruchy měřené veličiny je připojen výstup z vakuometru 10. Výstup l obvodu 9 identilikace poruchy měřené veličiny je připojen a přiveden na řídící vstup j silových...

Technologická pozice pro zpracování substrátů při výrobě polovodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263218

Dátum: 11.04.1989

Autor: Raška Stanislav

MPK: H01L 21/02

Značky: technologická, polovodičů, zpracování, substrátů, pozice, výrobe

Text:

...válce s převlečnou odpadní miskou.Výhodou řešení podle vynálezu je miniaturizace nezbytná pro automatizované a robotizovaná pracoviště, vysoká spolehlivost,snadné údržba a výrazně nižší pořizovací cena.Technologická pozice pro zpracování substrátů podle vynálezu je popsána pomocí příkladu na připojeném výkresu, kde je znázorněn řez konkrétní úplnou sestavou V reálných rozměrech. Motor 1 je umístěn ve vakuovém pouzdře Q, vakuová...

Technologická paleta najmä pre tablety

Načítavanie...

Číslo patentu: 261672

Dátum: 10.02.1989

Autori: Radič Rudolf, Benák Rudolf

MPK: B65D 85/56

Značky: tablety, najmä, technologická, paleta

Text:

...seba zadadajüce. Do podstaty vynálezu patri aj to, že oddeľovacie a nosné prepážky sú opatrené obmedzovacími vložkami.Technologické paleta podla vynalezu umožňuje samočinné nakladanie tabliet priamo od tabletovacieho lisu bez potreby ďalšieho nakladacieho mechanizmu, zariadenia,alebo pracovníka obsluhy. Výhodou technologickej palety je aj jej univerzálnost, rýchla úprava na iný rozmer tablety a spôsob jednoduchého vykladania samočinným...

Technologická hlavica na manipuláciu s tabletami

Načítavanie...

Číslo patentu: 241599

Dátum: 15.09.1987

Autor: Eckhardt Wolfgang

MPK: B65G 47/14, B21K 27/00

Značky: tabletami, technologická, hlavica, manipuláciu

Text:

...časti zasahnjúcej do vnútra telesa sú vytvorené »výfuk-ovocie otvory. Príruba je opatrená vekom, v. ktorom je vytvorená vyfwkovaoia komora spojená s prívodom stlačeného vzduohu.Výhodou technologickej hlavice na manipuláciu s tableitami podnla vynálezu je, že hlavice tvorí samostatný Imodul, ~čo umožňuje zostavolvať jednotlivé hlavice za sebou podľa toho kolko. tabliet je -nlutné prepravovat.Technologická hlavica na manipuláciu s- jenom...

Technologická linka na výrobu živičných směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243424

Dátum: 14.08.1987

Autori: Simeonov Simeon, Tran Duc Hiep, Volný Booivoj, Volný Jaromír, Forman Karel

MPK: B02C 23/00

Značky: linka, technologická, živičných, výrobu, směsi

Text:

...4 vatupují do gravitaěních odlučovaćů hrubého prachu 5.Odloučený prach ae vrací výpustmi 5, na transportér 3 a spolu s vlhkým ksmenivem jde zpět do suěérny 1. Odlučovače hrubého prachu i nemusí být zařazeny a spojovací potrubí A potom převádí plyn ze auiárny přímo do odlučovačů prachu 2.Plyn a jemným prachom postupuje z gravitačního odlučovače í potrubím § do cyklónové nebo mlticyklőnové baterie nebo filtru 2, ze kterých je zachwcený jemný...

Technologická linka na výrobu litých kameninových trub

Načítavanie...

Číslo patentu: 248277

Dátum: 12.02.1987

Autori: Penkisovič Alexandr, Vasněcov Viktor, Štejnberg Iosip, Galaj Vasilij, Mackovoj Taras

MPK: B28B 21/30

Značky: litých, kameninových, technologická, výrobu, linka

Text:

...crona 19,ocuamennoro ponnxan 25, pacnonomeunumm non yrnom upy K pyry B BepTuKanbnoů nnocxocrn, H onopnoro çrona 20, Bmnonaenuoro B Bane nnyx KOHCOneň 26, mecwko npuxpennennux non npamum yrnom K npueMHoMy cmony.Texuonoruqeckax nunun paöowaew cneymmnm oöpa 3 oM.K KOHHHBHHKV 1 Mocroaam Kpanou nononurcn pasnuàoqmmň Kosm 2. Hpu noBODOTE K 0 nHnbHMKa pa 3 nuBoqHmñKoBm aanonnaercn pacnnasou, nanee sanoně nenmmñ paCnnaBoM Koam nepememaercx KpaHOM...

Diagonálna technologická paleta

Načítavanie...

Číslo patentu: 222648

Dátum: 15.03.1986

Autor: Cabadaj Ján

Značky: technologická, paleta, diagonálna

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka technologickej palety, ktorá je určená pre diagonálny spôsob ustavovania a spevňovania. Diagonálna technologická paleta usporiadaním svojich plôch zabezpečuje jednoduchšiu výrobu a celkové náklady na výrobu, pričom je zabezpečená funkčnosť.