Patenty so značkou «tažným»

Jazdec zipsu pre zipsový uzáver s vymeniteľným ťažným pútkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3796

Dátum: 19.10.2005

Autor: Sanna Michele

MPK: A44B 19/24

Značky: tažným, vyměnitelným, zipsu, pútkom, jazdec, uzáver, zipsový

Text:

...čiastočným rezom zbočného pohľadu, ktorý ukazuje poradie polôh častí počas zapájania krúžku prívesku, ku spomenutému príldaduuskutočnenia jazdca podľa vynálezu- obrázok 7 je pôdorys rovnakého jazdca z predchádzajúcich obrázkov- obrázok 8 je zväčšený čiastočný priečny rez príkladu uskutočnenia podľa predchádzajúcich obrázkov, ukazujúci ako skosenie na konci háčikovito tvarovanejčasti uľahčuje vloženie krúžkujazdca.0017 Na obrázkoch 1 až 6...

Záclonová tyč s ťažným zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3639

Dátum: 22.10.2004

Autor: Diedrichsen Manfred

MPK: A47H 1/00

Značky: tažným, záclonová, zariadením

Text:

...priemer sa rovná priemeru rúrkových úsekov la, lb, a tak rúrkové úseky la, lb svojimi k nosiču 2 pripevnenými koncami 7 a, 7 b hladko nadväzujú na úložné teleso 6. Dĺžka dditeľnej vonkajšej strany úložného telesa 6 odpovedá šírke konzolovej dosky 5 nosiča 2 a zadná doska 3 nosiča 2 ešte stranovo presahuje cez konzolovú dosku 5, takže je dostatočná možnosť pxipevnenia pre nosič 2. To sa týka prinajmenšom toho prípadu, keď oba rúrkové úseky...

Poľnohospodársky stroj s ťažným podvozkom a valcami opatrenými sériou pneumatík s vyklenutým profilom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14010

Dátum: 21.10.2004

Autor: Piou Denis

MPK: A01B 29/06, A01B 29/04

Značky: vyklenutým, opatřenými, pneumatik, sériou, valcami, tažným, podvozkom, profilom, poľnohospodársky, stroj

Text:

...koncom opierajúcim sa o opemú tyč sú upevnené na druhú opemú tyč napevnospojenú s priečnym nosníkom, ktorá je orientovaná v smere paralelnom k druhej osi (HH).Výhodné uskutočnenie vynálezu zahrnuje tlmič vložený medzi voľný koniecpriečneho nosníka a podvozok za účelom tlmenia pohybov spojovacieho dielu okolo druhejVzhľadom k právnej úprave transportu po vozovkách sú náboje vybavené bubnovýmialebo diskovýmí brzdami. Pneumatiky sú výhodne...

Lanová dráha s nosným a ťažným lanom a s množstvom sedačiek pripojiteľných na toto lano

Načítavanie...

Číslo patentu: E 246

Dátum: 18.06.2003

Autor: Hinteregger Christoph

MPK: A47C 7/74, B61B 12/00

Značky: nosným, sedačiek, tažným, pripojiteľných, lanová, množstvom, dráha, lanom

Text:

...čím je zaistený požadovaný komfort.0009 Sedačky sú výhodne vytvorené s ovládacími zariadeniami, ktorými možno ovládať vyhrievanie sedadiel. Ďalej sú výhodne v staniciach usporiadané napájacie koľajnice, prostredníctvom ktorých sú nabíjané batérie počas parkovania sedačiek. Miesto toho alebo naviac môžu byt usporiadanétaktiež napájacie koľajnice, prostredníctvom ktorých sú batérie nabíjané počaspohybu sedačiek stanicami. Konečne môžu byt...

Lanová dráha s nosným a ťažným lanom a s pripojiteľnými prepravnými jednotkami tvorenými kabínami a sedačkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 99

Dátum: 27.02.2003

Autori: Gabriel Gerhard, Dür Gerd, Dür Herbert

MPK: B61B 7/04, B61B 12/02

Značky: nosným, tvorenými, dráha, sedačkami, lanom, jednotkami, tažným, kabínami, pripojiteľnými, lanová, prepravnými

Text:

...k lyžiarom, pričom zvýšenímrýchlosti prepravných jednotiek sa zväčšia ich vzájomné odstupy.0007 Prepravné jednotky sa vprvom sektore výhodne pohybujúrýchlosťou približne 0,25 m/s a v druhom sektore rýchlosťou približne im/s.0008 Lanová dráha, prostredníctvom ktorej môže byt tento spôsob prevádzky uskutočňovaný, má aspoň jedno nosné aťažné lano, ktoré je pohyblivé medzi dolnou stanicou a hornou stanicou a v staniciach je vedené cez vratné...

Hydraulické zařízení s tažným lanem

Načítavanie...

Číslo patentu: 258442

Dátum: 16.08.1988

Autori: Zschocke Christian, Forchheim Hans

MPK: B66F 19/00

Značky: hydraulické, lanem, tažným, zařízení

Text:

...7 nepeMemamT maronum xonoM~pacúon 9 xeHHue nonapuo qnoňHue samnnnme ronoBKH 11, xoýopą, nonwnrnsancb no Kanawy, Bunonuamr sa 2584421man. B KopnyceBOŘHHx aamnunmx rononox 11 npeycnowpeuu npncoenuuurenbnue 3 neMeHTu 16 nnx nonaqu ynpannnmmero mnmuna, KOTODMG nonepeuenno oxasusamraosneäcwnue na saxnuuym runbsy 15. CMoTpn no nonaqe mnmnna c nouomsm npnco enunurensuux sneuenron 16, saxuunan runbsa 15 nonepenenuo xacaewcn onoü as saxnuumx Konoox...

Zařízení pro spojování přívěsu s tažným strojem, opatřené signalizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 240154

Dátum: 01.06.1987

Autor: Bilorosova Antonina Sergejevna

MPK: B60D 1/00

Značky: signalizaci, strojem, tažným, opatřené, zařízení, spojování, přívěsů

Text:

...čep Š je opatřen signalizačním kolíkem 2,opírajícím se o tlačítko koncového mikrospínače K 1. Mezi jisticím čepem É a hlavním čepem Ž je vůle V, která je většínež mrtvý krok koncového mikrospínače K 1. Hlavní čep Q je tľačen Pružinou lg k víku ll s mikrospínačem §g, přičemž víkołł je upevněno šrouby lg. Pružina lg hlavního čepu E se opíráo zakončení pouzdra łg hlavního čepu E. Hlavní čep í je opatřen táhlem li čepu. Tählo li čepu je...

Zakřivený dopravník, zejména hřeblový dopravník se středním tažným řetězem

Načítavanie...

Číslo patentu: 238603

Dátum: 15.05.1987

Autor: Temme Helmut

MPK: B65G 19/18

Značky: zejména, zakřivený, středním, řetězem, tažným, hřeblový, dopravník

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru důlního strojírenství a vztahuje se na zakřivený dopravník, zejména hřeblový dopravník se středním tažným řetězem pro dopravu rubaniny z porubu do porubní chodby. Vynález řeší problém snížení hmotnosti zakřivené části dopravníku. Problém je řešen tím, že vrchní větev (18) hřeblového pásu je před zakřiveným úsekem (15C) zakřiveného dopravníku (15) vedena do výšky k odlehčovací stanici (20), kde je hřeblový pás veden...

Zařízení pro zpětnou manipulaci s tažným lanem lanového vrátku

Načítavanie...

Číslo patentu: 220491

Dátum: 15.11.1985

Autor: Papadopulos Spiros

Značky: manipulaci, lanového, tažným, vrátků, zařízení, zpětnou, lanem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro zpětnou manipulaci s tažným lanem lanového vrátku, který se používá k místnímu železničnímu posunu, zejména na závodových vlečkách i výrobních a skladových halách. Podstatou vynálezu je to, že k volnému konci tažného lana je rozpojitelně připojeno pomocné lano, které je vedeno přes koncovou kladku k pomocnému lanovému bubnu, jenž je k hlavnímu lanovému bubnu spřaženému s hnanou hřídelí připojen výsuvnou kolíkovou...