Patenty so značkou «ťažko»

Nekonvenčný lanový systém určený na prepravu nákladu do ťažko prístupných miest

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6155

Dátum: 04.06.2012

Autor: Franta Matúš

MPK: B61B 7/00, B66D 1/02, B66C 21/02...

Značky: lanový, prístupných, prepravu, systém, miest, nekonvenčný, ťažko, nákladu, určený

Text:

...dĺžkou pojazdovo-nosného lana).Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie bude bližšie objasnené pomocou obrázkov l a 2, na ktorých je príklad uskutočnenia nekonvenčného lanového systému určeného na prepravu nákladu do ťažko prístupných miest. Na obr. lje základná montážna schéma nekonvenčného lanového systému, obr. 2 opisuje konštrukciu samohybného lanového vozíka - tvar a rozmiestnenie agregátov.Zariadenie podľa obr, l pozostáva z...

Výplň ako tvarovaný dielec na utesnenie ťažko prístupných dutých priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281922

Dátum: 19.07.2001

Autori: Walendy Hans, Püschmann Eberhard, Riggers Edmund

MPK: B60R 13/08, G10K 11/16

Značky: ťažko, utesnenie, výplň, prístupných, priestorov, dielec, dutých, tvarovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výplne (1) na zvukové a tepelné utesnenie dutín karosérií vozidiel, vytvorenej ako fóliou obalený tvarovaný dielec z elastického pórovitého materiálu (4) s dostatočnou pružnosťou pri rozťahovaní sa zo stlačeného stavu, ktorý sa pred vložením do dutiny (5) umiestni do vákua. Tvarovaný dielec je samonosný a má v smere vkladania, ktorý je kolmý na rovinu montáže, vysokú odolnosť proti ohybu zásluhou plochej výstuže (3) malej hrúbky.

Farmaceutický prostriedok na solubilizáciu ťažko rozpustnej účinnej látky v nosiči a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280615

Dátum: 09.04.1997

Autor: Posanski Ulrich

MPK: A61K 47/14, A61K 38/00, A61K 47/26...

Značky: nosiči, prostriedok, výroby, farmaceutický, spôsob, látky, ťažko, účinnej, solubilizáciu, rozpustnej

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok na solubilizáciu ťažko rozpustných účinných látok, v ktorom sa ako nosič používajú estery mastných kyselín s polyglycerolom alebo estery mastných kyselín so sorbitanom v kombinácii s lipofilnými pomocnými látkami a neionogénnymi surfaktantami. Spôsob výroby farmaceutického prostriedku spočíva v zmiešaní jednotlivých zložiek nosiča, vo vzniknutej zmesi sa disperguje ťažko rozpustná farmaceuticky účinná látka. Vzniknutá...

Spôsob výroby ťažko vznietiteľnej až nehorľavej sendvičovej dosky a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279676

Dátum: 14.10.1992

Autori: Gabi Urs, Ehrat Rainer, Schlatter Reinhard

MPK: B29C 41/32, B29C 41/36, B29C 41/28...

Značky: vykonávanie, nehorĺavej, spôsob, vznietiteľnej, dosky, ťažko, zariadenie, sendvičovej, spôsobu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Ťažko vznietiteľná až nehorľavá sendvičová doska sa vyrába z jadrovej zmesi, ktorá sa nedá pretláčať lisom, so sypkým nehorľavým plnivom a spojivom, a na obidvoch stranách s krycími pásmi zlepenými pružne s jadrom. V kontinuálnej výrobe sendvičovej dosky v jedinej pracovnej operácii sa jadrová zmes nasype na bežiaci dolný krycí pás, ktorý sa stýka s dolnou lepiacou fóliou (16), privrátenou k jadrovej zmesi a tam vytvorí násypný kužeľ...

Použitie ťažko rozpustných solí heteropolykyselín, spôsoby stanovenia analytu a činidlá na tieto spôsoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280136

Dátum: 18.03.1992

Autori: Unkrig Volker, Hönes Joachim, Wielinger Hans

MPK: G01N 33/48, C12Q 1/00, G01N 33/52...

Značky: spôsoby, rozpustných, tieto, heteropolykyselín, stanovenia, ťažko, analytu, solí, činidla, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie ťažko rozpustných solí heteropolykyselín na stanovenie analytu, ktorým je na elektróny bohatý aromatický amín alebo látka, ktorá v predbežnej reakcii s jednou alebo niekoľkými ďalšími látkami k takému amínu vedie. Stanovenie analytu prebieha pomocou tvorby heteropolymodrej, pri ktorom sa analyt nechá zreagovať s látkou, ktorá vedie k na elektróny bohatému aromatickému amínu, s ktorým sa uvedie do styku ťažko rozpustná soľ...

Spôsob výroby ťažko zápalnej až nehorľavej združenej dosky a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278258

Dátum: 19.02.1992

Autori: Kübler Paul, Hödl Otto, Müller Peter, Ehrat Rainer, Schlatter Reinhard

MPK: B32B 33/00, B32B 31/00, B32B 18/00...

Značky: spôsob, zariadenie, zápalnej, dosky, ťažko, vykonávanie, výroby, nehorĺavej, združenej

Zhrnutie / Anotácia:

Podľa vynálezu je ťažko zápalná až nehorľavá združená doska vyrábaná z nepretlačiteľnej jadrovej zmesi (24) zo sypkého, nehorľavého výplňového materiálu a spojiva a z obidvoch strán s jadrom pružne zlepených krycích pásov. Pre plynulú výrobu združenej dosky je v jednej pracovnej operácii jadrová zmes (24) nasypávaná na podoprete prebiehajúcu spodnú zlepovaciu fóliu (16), na ktorej vytvorí po celej jej šírke prebiehajúci sypný kužeľ. Medzi...

Elektroiskrová hlavica najmä pre obrábanie v ťažko prístupných miestach

Načítavanie...

Číslo patentu: 267308

Dátum: 12.02.1990

Autori: Melioris Štefan, Banas Ján

MPK: B23H 1/08

Značky: miestach, elektroiskrová, obrábanie, najmä, ťažko, prístupných, hlavica

Text:

...posuvnou skrutkou 6, ktorá je prostredníctvon osubenáho prevodu z spojená e pohonovou jednotkou g. Na posuvná skrutku 6 je prostredníctvom kulelováho osubenáho prevodu pripojený počítač otádiek Q.Ne vretene 2 je pevne uchytená teleso u, vibrátora. v ktorom je otočne ulolená kotvs Lg vybrátora. Na kotve lg vibrátora je pevne uohytený upínecí drłiek 11, v ktorom je upnutá nástrojová elektrőda u. Otvor nástrojovej elektrôdy L 1 je prostredníctvo...

Koncentrát vo vode ťažko rozpustných zložiek vyvolávacieho roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261662

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hlavatý Miroslav, Trokan Peter

MPK: G03C 5/30

Značky: koncentrát, rozpustných, ťažko, zložiek, roztoku, vyvolávacieho

Text:

...spornaľujúcej vyvolávanie a zvyšok do 100 hmot. vody.Výhodou koncentrátu podľa vynálezu je jeho stabilita voči vonkajším vplyvom a vyššia životnosť. Pri jeho príprave odpadá zohievanie, čim sa znižuje nepriaznivý vplyv vzdušnej oixidácie a šetrí sa energia. Takýto koncentrát je možné pripraviť do zásoby. - v čase potreby sa vyvolavaci roztok pr 1 praví zmiešaním s roztokom zložiek vo vode dobre rozputných.Uvedené príklady ilustrujü, ale...

Pracovný nástroj pre elektrochemické odhrotovanie otvorov, najmä v ťažko prístupných miestach

Načítavanie...

Číslo patentu: 257376

Dátum: 15.04.1988

Autori: Banas Ján, Nemšák Ján

MPK: B23H 9/02, B23Q 3/154

Značky: najmä, miestach, pracovný, elektrochemické, ťažko, odhrotovanie, nástroj, prístupných, otvorov

Text:

...konci nad činnou častou je rúrkové teleso opatrené pevne a prestavitelne vodítkom.Upínacím prípravkom rúrkověho nástroja pre elektrochemické odhrotovanie otvorov sa docieli podstatného zjednodušenie vodiacej časti upínacieho prípravku, pričom výmenou jednoduchých dielcov sa dosiahnepoužiteľnosť pre širší rozsah priemerov rúrkových telies nástrojov.Na pripojenom výkrese je príkladné riešenie pracovného ktorý je nakreslený V reze. .Pracovný...

Plazmový rezák na rezanie ťažko rezatelných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253448

Dátum: 12.11.1987

Autor: Čietek Mojmír

MPK: B23K 9/16

Značky: rezatelných, ťažko, rezanie, rezák, plazmový, materiálov

Text:

...velmi malom rozsahu, čo vylučuje deformáciu teplom a znižuje presnost vyrobeného rezáka. Taktiež počet tesniacich plôch pri rezáku podľa vy 4nálezu je obmedzený, čo zvyšuje prevádzkovú spoľahlivosť. Celá montáž rezáka a prípadná výmena pri poruche alebo poškodení je jednoduchá a nevyžaduje špeciálne prípravky. Dýza rezáka je priamo chladená vodou, čo umožňuje zvýšiť produktivitu práce. Z hladiska prevádzky je výhodná celková kompaktnost a...

Zariadenie na čistenie ťažko prístupných plôch, najmä krytov solárnych kolektorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223075

Dátum: 15.03.1986

Autor: Gregor Miroslav

Značky: ploch, najmä, kolektorov, krytov, solárnych, čistenie, prístupných, zariadenie, ťažko

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oblasti čistiacich techník ťažko prístupných predmetov a plôch. Účelom vynálezu je zabezpečiť očistenie teplosmenných plôch, čím sa podstatne zlepší prestup tepla z vonkajšej strany čistenej plochy do vnútra. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením podľa vynálezu, ktoré sa napája priamo alebo nepriamo z vodovodného rozvodu. Po naplnení dvoch nádob vodou a pridaním rozpúšťadla do tlakovej miešacej nádoby sa zabezpečí omytie...

Pracovný nástroj pre elektrochemické odhrotovanie otvorov, najmä v ťažko prístupných miestach

Načítavanie...

Číslo patentu: 217481

Dátum: 15.05.1984

Autor: Banas Ján

Značky: prístupných, nástroj, miestach, najmä, ťažko, odhrotovanie, pracovný, otvorov, elektrochemické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka elektrotechnického obrábania. Vynález rieši odhrotovanie otvorov po trieskovom obrábaní v ťažko prístupných miestach. Podstatou vynálezu je, že na povrchu telesa nad činnou plochou pracovného nástroja na elektroizolačnej vložke je prestaviteľne uložený elektromagnet. Elektromagnet je pripojený na zdroj pracovného prúdu, alebo na samostatný zdroj prúdu.