Patenty so značkou «taxanu»

Analógy 9,10,-alfa, alfa-OH taxanu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3138

Dátum: 27.09.2004

Autori: Mcchesney James, Ferrara James, Zygmut Jan

MPK: A61P 35/00, A61K 31/335, C07D 305/00...

Značky: spôsob, 9,10,-alfa, alfa-oh, analogy, taxanu, přípravy

Text:

...je vodík a tiež spôsob ich prípravy.0005 Klein L.L. a spol., Journal of Medicinal Chemistry, č 38, 1995, strany 1482-1492 popisuje analógy 9-a hydroxy, 9 B-acetoxy taxanu pripravené selektívnou C 13 deacetyláciou 13-acetyl-9(R)-dihydrobaccatinu III.0006 J. Demattei a spol., Journal of Organic Chemistry,zv. 66, Č. 10, 2001, strany 3330-3337 popisuje možnú protirakovinovú látku, ABT-271, ktorá obsahuje 9 a, 105 hydroxylové skupiny.0007 Vzhľadom...

Spôsob prípravy derivátov taxánu, deriváty taxánu, deriváty oxazolínu ako medziprodukty na prípravu derivátov taxánu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282162

Dátum: 24.09.2001

Autori: Commerçon Alain, Paris Jean-marc, Bourzat Jean-dominique

MPK: C07D 305/14, C07D 263/04, A61K 31/335...

Značky: spôsob, přípravu, přípravy, medziprodukty, deriváty, taxanu, oxazolinu, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy derivátov taxánu všeobecného vzorca (I) a takto získané deriváty. Vo všeobecnom vzorci (I) R znamená terc-butoxyskupinu alebo fenylovú skupinu, R1 znamená atóm vodíka alebo acetylovú skupinu a Ar znamená substituovanú fenylovú skupinu alebo prípadne substituovanú alfa alebo beta-naftylovú skupinu. Tieto deriváty taxánu sú použiteľné ako protinádorové a antileukemické činidlá.

Spôsob prípravy derivátov taxánu, medziprodukt a deriváty taxánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281045

Dátum: 11.10.1995

Autori: Greene Andrew, Kanazawa Alice, Denis Jean-noël

MPK: C07D 413/12, C07D 263/04, C07D 305/14...

Značky: taxanu, deriváty, derivátov, spôsob, medziprodukt, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov taxánu všeobecného vzorca (I) esterifikáciou chráneného baccatinu III alebo chráneného 10-deacetylbaccatinu III kyselinou všeobecného vzorca (II), medziprodukt všeobecného vzorca (II) a deriváty taxánu všeobecného vzorca (I). Vo vzorcoch (I) a (II) Ar znamená arylovú skupinu, R1 a R2, ktoré sú rovnaké alebo rozdielne, znamenajú atóm vodíka, alkylovú skupinu, fenylalkylovú skpinu, fenylovú skupinu, alkoxyfenylovú...

Spôsob prípravy derivátov taxánu a medziprodukty na tento spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: 280627

Dátum: 09.08.1995

Autori: Massonneau Viviane, Mas Jean-manuel

MPK: C07D 413/12, C07D 305/14, C07D 263/06...

Značky: přípravy, taxanu, derivátov, spôsob, medziprodukty

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov taxánu všeobecného vzorca (I) esterifikáciou chráneného baccatinu III alebo 10-desacetylbaccatinu III kyselinou všeobecného vzorca (VII), odstránením ochranných skupín získaného esteru a následnou acyláciou aminoskupiny bočného reťazca, kyselina všeobecného vzorca (VII) a medziprodukt, ktorý vzniká pri tomto spôsobe. Vo vzorcoch (I) a (VII) Ar znamená arylovú skupinu, R znamená atóm vodíka alebo acetylovú skupinu, R1...

Spôsob prípravy derivátov taxánu a medziprodukty na tento spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: 280624

Dátum: 09.08.1995

Autori: Commerçon Alain, Fouque Elie, Didier Eric

MPK: C07D 263/04, C07D 413/12, C07D 305/14...

Značky: medziprodukty, derivátov, přípravy, taxanu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov taxánu všeobecného vzorca (I) esterifikáciou chráneného baccatinu III alebo 10-desacetylbaccatinu III kyselinou všeobecného vzorca (VII), deprotekciou bočného reťazca a odstránením ochranných skupín hydroxylových funkčných skupín kyselina všeobecného vzorca (VII) a medziprodukt vznikajúci pri tomto spôsobe. Vo všeobecných vzorcoch (I) a (VII) Ar znamená arylovú skupinu, R znamená atóm vodíka alebo acetylovú skupinu, R1...

Spôsob prípravy derivátov taxánu a medziprodukty

Načítavanie...

Číslo patentu: 280577

Dátum: 09.08.1995

Autori: Commerçon Alain, Didier Eric, Fouque Elie

MPK: C07D 413/12, C07D 263/04, C07D 305/14...

Značky: taxanu, derivátov, přípravy, spôsob, medziprodukty

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov taxánu všeobecného vzorca (I) esterifikáciou chráneného baccatinu III alebo 10-desacetylbaccatinu III kyselinou všeobecného vzorca (VII), odstránením ochranných skupín a následnou acyláciou amínovej skupiny bočného reťazca. Vo všeobecných vzorcoch (I) a (VII) Ar znamená arylovú skupinu, R znamená atóm vodíka alebo acetylovú skupinu, R1 znamená benzoylovú skupinu alebo skupinu R2-O-CO-, v ktorej R2 znamená alkylovú,...

Spôsob prípravy derivátov taxanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280012

Dátum: 12.04.1995

Autori: Mas Jean-manuel, Fouque Elie

MPK: C07D 305/14

Značky: derivátov, spôsob, taxanu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty taxánu všeobecného vzorca (I) pripravené esterifikáciou derivátu baccatínu alebo 10-deacetylbaccatínu všeobecného vzorca (II) kyselinou všeobecného vzorca (III) pri teplote -10 až 60 °C, s výnimkou 60 °C a následným nahradením chrániacich skupín G1, G2 a R2 získaného produktu atómami vodíka. Vo všeobecných vzorcoch (I), (II) a (III) Ar znamená aryl, R znamená vodík alebo acetyl, R1 znamená benzoyl alebo terc.butoxykarbonyl, G1 znamená...