Patenty so značkou «tavicí»

Sklářská tavicí pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 276985

Dátum: 18.11.1992

Autor: Pieper Helmut

MPK: C03B 5/04, C03B 5/02

Značky: sklářská, tavicí

Elektrická tavicí pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 276803

Dátum: 12.08.1992

Autor: Němeček Miloslav

MPK: F27D 11/00, F27B 17/00

Značky: elektrická, tavicí

Sklářská tavicí pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 269729

Dátum: 14.05.1990

Autori: Smrček Josef, Bendlová Alena

MPK: C03B 5/42

Značky: sklářská, tavicí

Text:

...k ochraně žáruvzdorné keramické vyzdívky průtoku pece, a. to jeho nejvíce exponovsných a korozi podléhajících částí, v tomto případě obou bočních stěn 31 průtoku a. horního» prekladu ja průtoku. Konstrukce l je sestevens z nosníküg předstevovsných molybdenovými tyčemi, z nichž tři delší jsou přivráceny hornímu překledu g průtoku, k jehož bočním stěnám 3. jsou přivráceny vždy čtyři kratší tyčové nosníky g. Konstrukce l, je semonosná e je...

Elektrická tavicí pec, zejména k tavení skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269350

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ládr Ivan, Vyhleďal Jiří

MPK: C03B 5/027

Značky: elektrická, tavicí, tavení, zejména

Text:

...velkou část elektrod, ná pek za následok zvýšenou spotřebu energie pro tevení.Uvedené nevýhody ee odetrení nebo podetetně cnezi u elektrickú tevicí pece, zejnóne k tevení ekle, podle vynálezu, zehrnující tevicí prostor vyeezený dnem, bočními etěneni,čelni e zední etänou e klenbou pece, která epočívá ne krycích keeenech, ulíetäných ne bočních etěnúch, jehož podetete epočívá V ton, že vertikální elektrody jeou zeeunuty shore do teviciho...

Sklářská tavicí vanová pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 268763

Dátum: 11.04.1990

Autori: Rogovskij Anatolij, Šostak Valentin, Besarabov Michail, Toločko Alexej, Ščekin Nikolaj, Volkov Vasilij, Tichonoveckij Nikolaj, Judin Nikolaj, Osipov Nikolaj, Maradudin Georgij

MPK: C03B 5/42

Značky: sklářská, vanová, tavicí

Text:

...no nmnbmeň MEPG mna TDKDUPUBDRHNMX aneMeHTa 4.6. acnmmmumnue cmoTeeTcTaeHHo Hmxe ypuuuw pacnnaaa M Buwa nna oacceňna Ha paccrawwwu 0.2 TDBNMHH urneynuwnmň KAanKM cTeM 2 aucceñna. To ecTu B MecTa× MHTeHcMaHoru Manmca nrneynopnuň Kanxm. a TOKonPaaonnmMň mnenanr 5 5 raycmne orneynapnoň Knanxm crew 2 aacueñmn nunnnmxmn nwxnyToxnnpmuonnmmnm sneMeHTauM 4 M 6. paanonepno OTCTUMT 07 HM×. TmKUnPmHORWMú sumu TH 5, 7.,III .yntmnnnrmnzn-atx La uurH-3...

Sklářská elektrická tavicí pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 266650

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kučera Jan, Süsser Václav, Ládr Ivan

MPK: C03B 5/027

Značky: sklářská, elektrická, tavicí

Text:

...vnějšího povrchu boční stěny pece tvořící pomocnoueílikátovou taveninou v prostoru přiléhajícím k vnějšímu ll až 151.Materiál elektrody pro prívod stejnosměrného proudu musí být odo bo nikl. Jako siliká silikátové taveniny a s výhodou se k tomuto účelu používá ferochrom ne tová tavenina je vhodná např. borítokřemičitá nebo sodnovápenatokřemičitá sklovina.Při aplikaci zařízení podle vynálezu je tedy odstraněn zejména nepříznivý vliv...

Sklářská vanová tavicí pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 266459

Dátum: 12.01.1990

Autori: Toločko Alexej, Butnjakov Alexej, Maradudin Georgij, Ščekin Nikolaj, Ržavičev Anatolij, Volkov Vasilij, Popov Michail, Matvejev Anatolij, Šostak Valentin, Ščepelev Dmitrij

MPK: C03B 5/42

Značky: sklářská, tavicí, vanová

Text:

...nocroannoro TOKa, cnaőxcena, aononnnwennnwm Toxonpoaonnmn SHBMGHTEH 5 ycwanonnehnmmm B Tonmuue KnaKn,napannenb no ocHoBHmM no BepTMKanH, n coeáuuenhuwu c uonmcanm ucwoqunxa mena npoŕunononomuoů nonspaocrú ornocnrehbno coeuneunx Tpxonponoamx snemenwoa paóoqeň nonepxnocrn. 7 , Cymnocrb uaoöperennn noacnnercn uepTemoM,.rne na mur.1 npecwaenen none pçúauü paapes Bauuoů cwekndnapenuoñ neqn, conepxamgů Bapoqumň 6 acceňH c no noM 1, öoxonue...

Sklářská elektrická tavicí pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 264593

Dátum: 14.08.1989

Autori: Steklý Zdeněk, Prihara František, Baborák Radko, Seborský Jiří, Kašpar Jiří, Bláha Jiří, Bedroš Petr

MPK: C03B 5/04

Značky: sklářská, tavicí, elektrická

Text:

...stejnosměrného proudu, přičemž pomocné elektroda je tvořena kovovou taveninou umistěnou v jimce ve dně tavici části bazénu pece. Jimka je vyložena žáruvzdorným keramickým materiálem a opatřena pláštěm z žárupevného kovu, který je připojen ke zdroji stejnosměrného proudu.V praxi je výhodné, aby pomocné tekuté elektroda bylaz kovu, který se v dané tavenině i při aplikaci elektrochemické ochrany může někdy na topných elektrodách vylučovat,...

Dno sklářské tavicí, zejména elektrické pece pro plynulé odvádění vyredukovaného kovového olova Pb z olovnaté skloviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262142

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vlček Pavel, Konárek František

MPK: C03B 5/027

Značky: sklářské, skloviny, vyredukovaného, zejména, kovového, odvádění, plynule, olova, elektrické, tavicí, olovnaté

Text:

...osový řez taivicí části peoe rv podélném směru a obr. Z příčzný osový řez I-ľ z obr. 1. Provedeoí tma se dvěma sběrnými kanáiky je znázorněno na obr. 3 o 4, »kde obr. 3 představuje podélný osový řez taivilcí částí pece rovinou II-II z obr. 4 a zolbr. 4 příčný osový. řez.Na obr. 1 a 2 je wvedeno řešení vynálezu vhodné pro menší tavicí eigregáty. Tavicí část 1 skläřské elektrické pece sestává z bočních stěn 2 wa dna 3. Vysoce ollovnotá sklovina...

Sklářská tavicí elektrická pec pro kontinuální tavení borosilikátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261788

Dátum: 10.02.1989

Autori: Holejšovský Pavel, Lisý Antonín, Šmolík Stanislav, Vieweg Josef, Novák Ladislav

MPK: C03B 5/02

Značky: sklářská, tavení, borosilikátů, kontinuální, tavicí, elektrická

Text:

...pece.odkud jsou periodicky nebo kontinuélně odpoultěny.Vliv kolíséní výrobnibo odběru ns kolísilní teploty skloviny v jednotlivých průtocích je studne eliminovén ssymetrickýn ohřevem pomocí topných elektrod umístěných v obou průtocích. Płi poklesu teploty skloviny. způsobené nízkym odběrem jedním z obou průtokd. je větší podíl s celkového výkonu zdroje elektrického proudu společného pro topné elektrody přivéděnpouocí requlsčního bloku do té...

Rozebíratelný držák topné molybdenové elektrody sklářské tavicí pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 260716

Dátum: 12.01.1989

Autori: Sládek Vladislav, Holec Jiří

MPK: C03B 5/027, C03B 5/16

Značky: rozebíratelný, držák, tavicí, topné, elektrody, molybdenové, sklářské

Text:

...zasunuté do otvoru zdí, nebo stěny pece, a to prostřednictvím natavené skloviny. Rozebíratelný držák elektrody sestává z jednoduchých konstrukčních součástí s nenáročným sestavením .a není u něho použito vodního chladiče ani jiného způsobu chlazení. Topná molybdenová elektrodxa s tímto noze-bíratelným držákem se instaluje za horkého provozu pece.Příkladne provedení vynálezu je popsáno dále aj je schematicky znáz-orněno na připojenem...

Zapojení topného systému sklářské tavicí elektrické pece, zejména pro tavení borosilikátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259944

Dátum: 15.11.1988

Autori: Holejšovský Pavel, Viewegh Josef, Startl Jan, Konárek František

MPK: C03B 5/027, C03B 5/16

Značky: zejména, sklářské, tavení, borosilikátů, elektrické, pece, topného, zapojení, tavicí, systému

Text:

...krajní tyčové elektrody.zapojené topného systému elektrod podle tohoto vynálezu umožňuje nastavení optimálního režimu tavené skloviny v tavicí části pece a možnost nezávislého provozu deskových a tyčových elektrod. Toto řešení zabezpečuje rovnomerné měrné zatížení elektrod, které je významné při tavení tvrdších typů sklovin. Další výhodou je zvýšení jistoty provozu v důsledku případné havárie řady deskových či tyčových elektrod.Příkladné...

Keramický tavicí kelímek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258926

Dátum: 16.09.1988

Autori: Dvořáček Jaroslav, Suchomel Antonín, Čunda Jindřich, Suchomel Drahomír

MPK: F27B 14/10

Značky: kelímek, keramický, tavicí

Text:

...o zrnitostí od 0,06 do 1,5 mm je zalita výztuha, podle vynálezu, jehož podstatou je, že je tvořena nejméně dvěma kroužky kruhového nebo obdélníkového průřezu, obepínajícími tavici kelímek.Obalovánim pomocí máčecí techniky lze vytvořit souvislý povlak keramiky, na který se nasune kovová výztuha tak, aby netvořila závit nakrátko. Obalování ponořením kelímku do keramické břečky se opakuje vícekrág, až se upevní kroužky kovové výztuhy. Tavici...

Sklářská tavící pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 244266

Dátum: 11.05.1988

Autor: Smutný Eduard

MPK: C03B 5/00

Značky: tavicí, sklářská

Text:

...v rulativně širokěm bazénu tavící části pece. V případě využití U-plamenného topení nad oblasti ěeření skloviny a částečněi nad oblastí roztavováni vsázky je umožněno recionálníšyyužití tepla odcházejicich spalín V rekuperátoru ev. regenerátoru, čímž se opět zvýši energetická účinnost agregátu.Příkladné provedení pece dle vynálezu je popsáno a schematicky znázorněno na připojeném výkrese, kde obr. 1 předetavuje půdorysný řez spodní stavbou...

Způsob otápění sklářské tavicí pánvové pece s vrchním vedením plamene

Načítavanie...

Číslo patentu: 256550

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dušátko Petr, Grossmann Arnošt, Hubáček Jiří

MPK: C03B 5/06

Značky: způsob, sklářské, otápění, pánvové, plamene, vrchním, vedením, tavicí

Text:

...A 0 č. 132 083 a 217 745.Fyzikálnim modelováním a praktickým ověřením bylo zjištěno,že uvedené nevýhody se odstrani nebo podstatné omezi při použitízpůsobu otápění podle vynálezu.- 2 ľŕedmětem vynálezu je způsob otápění sklářské tavicí pánvo-. vé pece s vrchním vedením plemene spalováním směsi vzduchu a plyŠ nu, jehož podstata spočívá v tom, že proud plynu je přiváděn rychlostí 1 aĚr 30 m/s do spalovacího prosturu pece, kde se mísí e proudem...

Přívod keramické elektrody, určené pro elektrochemickou ochranu topných elektrod elektrické sklářské tavicí pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 256514

Dátum: 15.04.1988

Autori: Prihara František, Bláha Jiří, Steklý Zdeněk

MPK: C03B 5/16, C03B 5/027

Značky: přívod, elektrod, sklářské, topných, ochranu, keramické, určené, tavicí, elektrické, elektrochemickou, elektrody

Text:

...bloky sundat, očietit, zarovnat korodovanou stěnužáromateriálu a pasiveční bloky znovu instalovat.- 3 Při této manipulaoi dohhází k poškozeí celistvosti žúromateriálu, což má za následok protěkání skloviñy a snížení životnosti elektrické pece. Další nevýhodou Je, že výroba a montáž pasivučníoh bloků Jsou praoâ a čąeovö náročná. T V A. Uvedené nevýhody se odatraní.nebo podstatné omezí- přívodem keramické elektrody podle vynálezu, jehož...

Středící mechanismus ingotu v zonální tavicí aparatuře

Načítavanie...

Číslo patentu: 242676

Dátum: 01.04.1988

Autori: Maslen František, Dzurek Ivan

MPK: C30B 13/00

Značky: tavicí, středicí, aparatuře, ingotu, mechanismus, zonální

Text:

...který je složitější konstrukce.U ingotů o průměru na 60 m s délky větší než 1000 mm je vhodné použít podpůrného i středícího mechanizmu současně.Na připojeném výkresu je znázorněn středící mechanizmus se třemi středícími drátky uspořádanými do trojúhelníku.Příruba l je tvořena mezikružím, ve kterém jsou vytvořeny tři drážky g, umístěné po 120 °. Drážky g jsou otevřeným koncem orientovány ve směru tří středících drátků 5, které jsou uspořádány...

Tavicí sklářská vícepánvová pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 255732

Dátum: 15.03.1988

Autori: Koudelka Josef, Přibík Radko, Kirchner Miloš

MPK: C03B 5/06

Značky: tavicí, sklářská, vícepánvová

Text:

...pece. EJe výhodné zhotovit stahovací konstrukcí z dvojice vertikálních nosníků, horizontálně uložené rozpěny a táhla opatřeného maticemi. Táhlo je vedeno přímo a/nebo přes čep, který je zakotven vrnzpěře. Dále je výhodné umístit zavážecí a zakládací otvory ve stěnězadní a otvony pro přímý výtok skloviny/případně pracovní otvory,ve stěně čelní.Výhodou tavicí sklářské vícepánvové pece podle vynálezu je především možnost tavení rozdílných druhů...

Keramický trubkový rekuperátor, zejména pro sklářské tavicí pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 242148

Dátum: 01.02.1988

Autori: Horníeek Zdenik, Stejskal Michal

MPK: C03B 5/16, F28D 7/00

Značky: zejména, rekuperátor, tavicí, keramický, sklářské, trubkový

Text:

...trubky pro vedení apalovacího vzduchu jsou z Jednoho kuau a tudíž odpadá jejich vzájemné apojování, což má příznivý vliv na těsnost rekuperároru. Připojovací prvky horizontálních trubek Jsou jednoho druhu, Jednoduché konstrukce a Jsou u místěny mimo dosah účinku horkých spalín. Totéž platí i o dila p 3 242 148tačních člancích. Úlet z kmene a zkondenzovené emiaeütěkavých složek skloviny se usazují na vnějěích plochách horizontálních...

Hermetická průchodka zonální tavící aparatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 242069

Dátum: 01.02.1988

Autori: Pavlík Miroslav, Stanik Boetislav

MPK: C30B 13/24

Značky: hermetická, průchodka, zonální, tavicí, aparatury

Text:

...z izolační příruby l, dvou průchozích kovových dílů g a 1, izolační djstanční vložky A, těsnění § a stínícího štítu 1.Průchozí kovové díly g a 1 jsou ve tvaru obdélníkových měděných paeů, orientovaných k sobě širší stranou. Jejich šířka odpovídá šířce závitu sekundárního vinutí výstupního vysokofrekvenčního transformátoru 2. Uvnitř průohozíoh kovových dílů g a 3 jsou vytvořeny chladící kanálky ll. Konstantní vzdálenost mezi průohozími kovovými...

Elektrotepelné tavicí zařízení k rozdělování tkaniny pro tkalcovské stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241534

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kosóczky Ibolya

MPK: D031 0/8

Značky: tkalcovské, tkaniny, tavicí, stroje, rozdělování, zařízení, elektrotepelné

Text:

...5,který slouží k tomu, aby tkaninu 2 při jejím pohybu V odtahovém směru dělil na dvě pásma Iža a 2 h, která se tak navíjejí odděleně. Žhavicí drát 5 je svými oběma konci 6 a 7 upevněn na kolíku 8, resp. 9 pro přív-od proudu. Kolíky 8 a 9 pro přívod plrouduvedení 11 a 12 spojený se zdrojem napětíRozdělovací zařízení 1 je neseno tyčí 13, ke které je blok 10 z izolačního materiálu připevněn šroubem 16 a která je dalším šroubem 14 upevněna V...

Tavicí elektroda

Načítavanie...

Číslo patentu: 240356

Dátum: 15.08.1987

Autori: Bartášková Pavla, Ambros Dušan

MPK: C03B 5/027

Značky: elektroda, tavicí

Text:

...přítomny v okolním žáromateriálu pece, jehož žáruvzdoriíost se tím Sllĺžtlje. Kovový molybden podléhá interkrystalické korozi, například antimonem, trvale vystavený vysoké teplote v peci rekrystaluje, což vede k jeho křelmutí, projevující se u elektrody jejím ulomením. i jsou známy zpüsoby, jak docílit snížení kor-oze molybdenových elektrod. Používá se katodická ochrana, jak popisuje najoříklad patent USA č. 2855 450, anodická ochrana...

Vanová sklářská tavicí pec s rekuperačním ohřívákem vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251654

Dátum: 16.07.1987

Autori: Muller Friedrich, Schreiber Bernd, Nüssle Gerhard

MPK: C03B 5/04

Značky: rekuperačním, ohřívákem, sklářská, tavicí, vanová, vzduchu

Text:

...9 Kamnom sumamuon oraepcmnu öoxoaux HnHropuoaux creuox panuaunouuym pemerxy,3 aHHMammym nee nonepeunoe ceqeuue suwaxnoro owsepcwua H cocroamym H 3 pemeTwaToro Kapxaca c KaHanaMH uns BHTRXKH orxonhmux raàon H npennoúrnwenbno pacnonoxeuHym B 8 pTHKanbH 0 K ocn Kauaha Ann orxonsmux rasosKananu panuaunouaoň pemeTKH HMEmT.npÉ 3 TOM reoMeTpHHecKQe oTHomeHHe HxnHHu 1 K amerpy Kanana d B npeenax owl 5 no l 0 l, npenouTHTenbHo 3 npenenax or ll no...

Podpůrný mechanismus ingotu pro zonální tavicí aparatury s proměnnou délkou manipulační komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 243695

Dátum: 15.07.1987

Autori: Wais Stanislav, Ševeík Karel

MPK: C30B 15/30

Značky: délkou, ingotu, zonální, proměnnou, podpůrný, mechanismus, manipulační, aparatury, komory, tavicí

Text:

...takže neprodluiuje její konstrukční délku. Umožňuje automatické e plynulé nejíždění na konueovou část ingotu, takže nemůäe dojít při dosednutí k ohrožení rústu monokrystelu.Na výkresu je znázornens v řezu část sonální eparetury s měchovou manipulační komorou,se zavěěeným lngotem e podpůrným mechanlemem ingotu v klidově poloze.Na hřídeli z rotsce držáku ingotu ,Li je pevné nasezena ochranná miske 3. V ochranné misce 3, jsou svísle a suvně...

Hořák sklářské tavicí rekuperativní U-plamenné pece s meziklenbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240121

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kršoák František, Jelínek Miloš, Zelenka Pavel, Zlesák Ivan

MPK: C03B 5/16

Značky: horák, sklářské, rekuperatívní, meziklenbou, tavicí, u-plamenné

Text:

...k horizon tální rovině sklon 20 ° až 25 °. Poměr esové délky skleněné části vzduchového lsanáltl heřáku k celkové esové dêlce vzduchovéhe kanálu heřáku je 1/4 až 3/4.Hořák zabezpečuje dokonalé premísení paliva, tj. zemního plynu nebo svítiplynu se spalovacím Vzduchem a příznivé proudění plemene a spalín nad hladinu tavené skloviny. Uspořádání hořáku umožňuje dokonalé vyhoření plynuv prostoru nad sklovinou, čímž se snižuje jeho spotřeba a...

Způsob předběžného tepelného zpracování vsázkového materiálu pro sklářská tavicí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 251229

Dátum: 11.06.1987

Autori: Hamisch Sieglinde, Preussger Günter, Zschocher Hartmut

MPK: C03B 1/00

Značky: sklářská, tavicí, vsázkového, způsob, předběžného, zařízení, tepelného, materiálů, zpracování

Text:

...ycnonüauu H BDeMeHeM paôoru crexnonapenuoä YCŤaHÓBKHH oöecneunrb Óecnepeñoňuym paöory B TBQEHŘE N BCeĚKaMHaHRH cTeKnoBapeHHoň ybTanoaxH. Haaecrnme cnocoöm He pemamw STY nocŕaanennym sanauy. Cornacno usoôpereunm 3 anaqapemaeTcn nocpecwnou cnocoőa npesą~-pnrenbnoä wepMHuecKoü oöpaöorku sarpyaoqnoro Mavepuana Ana cTeKnonąpenHux.ýcwaš HOBOK coepwamuMcn 5 orxonmnx Texuonpruqecxux ra 3 axxonnąeçTnoM Tenna,vownuqammerocn TEN, uro norox...

Sklářská elektrická tavicí pec, zejména k tavení borosilikátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238229

Dátum: 01.06.1987

Autori: Šmolík Stanislav, Viewegh Josef, Lisý Antonín, Novák Ladislav, Holejšovský Pavel

MPK: C03B 5/027

Značky: elektrická, zejména, tavení, tavicí, borosilikátů, sklářská

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výroby skla, jmenovitě pece pro celoelektrické tavení skla, zejména borosilikátů. Sklářská dvouprostorová pec je v protilehlých bočních stěnách tavicí části otápěna dvěma řadami elektrod, a to deskovými u dna, a tyčovými elektrodami nad nimi. Počet deskových elektrod k tyčovým je v poměru 1,1 až 3 ku 1, přičemž deskové i tyčové elektrody v jedné boční stěně tavicí části jsou připojeny na stejnou fázi společného...

Hořák sklářské tavicí regenerativní U-plamenné pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 240025

Dátum: 01.06.1987

Autori: Filip František, Kábrt Karel, Diblík František

MPK: C03B 5/16

Značky: sklářské, tavicí, u-plamenné, regenerativní, horák

Text:

...rovině. Poměr osové délky skloněné části vzduchového kanálu hořáku k celkové osové délce vzduchového kanálu hořáku je l/4 až 3/4.Tímto prostorovým uspořádáním hořáku je zabezpečeno dokonalé promísení paliva, tzü. zemního plynu nebo svítiplynu se spalovacím vzduchem a příznivé proudění plemene a spalín nad hladinou tavené skloviny. Dosáhne se optimálního vyhoření plynu v prostoru nad sklovinou, čímž se sníží spotřeba paliva a také odstraní...

Hořák sklářské tavicí regenerativní příčněplamenné pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 240024

Dátum: 01.06.1987

Autori: Vymital Jaroslav, Tobiška Jarom3r, Trpík Oldoich

MPK: C03B 5/16

Značky: regenerativní, příčněplamenné, horák, tavicí, sklářské

Text:

...rovině. Poměr osové délky skloněné části vzduchového kanálu hořáku k celkové osové délce vzduchového kanálu hořáku je l/4 až 3/4.Tímto prostorovým uspořádáním hořáku je zabezpečeno dokonalé promiseni paliva, t.j. zemního plynu nebo svitiplynu se spalovacím vzduchem a příznivé proudění plemene a spalín nad. hladinou tavené skloviny, čímž je umožněn co nejlepší přestup tepla do skloviny. Dosáhne se optimálního vyhořeni plynu v prostoru nad...

Ohřívací induktor vysokofrekvenčních generátorů pro tavicí účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 248842

Dátum: 12.02.1987

Autor: Hejkal Miroslav

MPK: H05B 6/10

Značky: induktor, generátoru, vysokofrekvenčních, ohřívací, tavicí, účely

Text:

...potřeby do nejvhodnšjšího místa šířky vnitřní vrstvy vinutí, vytvářející tak nejaktivnšjší zőnu z celé šířky vinutí induktoru z hlediska eoustředění vysokofrekvenční energie na ohřívaný předmět nebo tavíoí kelímek.Hlavní výhoda řešení podle vynšlezu spočíva v tom, že vnější zkrácená vrstva vinutí má tvar válce, čímž je výhodnš za~ bezpečena potřební izolační vzdálenost mezi vnitřním vinutím a koncem vnšjšího vinutí, kde je největší napštovy...

Pracovní část sklářské tavicí pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 234608

Dátum: 01.01.1987

Autori: Pešek Karel, Červinka Jaroslav, Nikl Antonín

MPK: C03B 5/00

Značky: tavicí, část, sklářské, pracovní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší otázku odstranění bublin ze skloviny. Jeho podstata spočívá v tom, že na vertikální šachtu navazuje alespoň jeden pracovní kanál (2) s radiálním směrem. Tento pracovní kanál (2) je přiřazen jedinému pracovnímu otvoru (l), který je dále napojen na sběrný obvodový kanál (8). Kanál (8) ústí výtokem (9) do sběrného prostoru (6), jenž je spojen přes průtok (5) s vertikální šachtou (4). V dalších bodech předmětu vynálezu je popsáno...

Ochranná nátěrová hmota na tavicí kelímky

Načítavanie...

Číslo patentu: 231881

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kára Josef, Láník Igor, Břoušek Jiří, Bělík Vladimír, Vaněk Mojmír, Havelka Otakar

MPK: C04B 35/44

Značky: kelímky, tavicí, ochranná, nátěrová, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ochranné nátěrové hmoty na tavicí kelímky, zejména pro tavení slitin hliníku, která je tvořena směsi žáruvzdorného kaolinitického ostřiva, jílového kaolinitického pojiva, grafitu, soli kyseliny fosforečné a disperze koloidního kysličníku křemičitého ve vodě. Podstatou vynálezu je, že hmota obsahuje 40 až 80 hmotnostních dílů lupkového ostřiva, 10 až 30 hmotnostních dílů žárovzdorných kaolinitických plastických jílů, 5 až 20...

Způsob svařování tavící se elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 241984

Dátum: 15.12.1986

Autor: Hermecz István

MPK: B23K 9/16, B23K 9/18

Značky: svařování, tavicí, způsob, elektródou

Text:

...npononox, mononousonammñ H 8 KOH 8 qHMK 2, uyry 3,BMH nonepeqnoro ceqeams maa 4, BHHOHHGHHOPO npn coowaercmnymmem pacnonomennn nnoüonox B ropue anexmpona owuocmTGHLHO ocu maa.Gnocoó ocymecmnnnmm cnenymmum oñpaaom.Hpm sauannux aaaqenmnx napaMeTpOB pemmma cnapxn B cwpemneumm nonyqmwn mon Mmnmmanbnoñ mmpmnu m c MBKCHMBHLHHM nponnannennem ocuonnoro mewauna npu Bseuennw-4 npouecca cnapxm anexmpon ycmaaannnaamr nan ocsm mna max,qmoóu oóe npononoum...

Izolovaný bazén sklářské tavicí pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 236706

Dátum: 15.11.1986

Autori: Šucha Bohumil, Vinš Jan, Holík Jiří, Mareš Ivo

MPK: C03B 5/42

Značky: bazén, tavicí, sklářské, izolovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká bazénu sklářské tavicí pece otápěné olejem, nebo plynem s využitím probublávacího systému. Podstata vynálezu spočívá v tom, že obvodové zdivo i dno bazénu je izolováno sendvičovou skladbou nejméně dvou žáruvzdorných materiálů, přičemž v oblasti vlastního tavení mezi místem zakládání a místem s teplotním maximem je umístěn probublávací systém, vytvořený z alespoň jedné řady trysek. Bazén sklářské tavicí pece podle vynálezu lze...

Sklářská tavící dvouprostorová pec vytápěná elektrickým proudem

Načítavanie...

Číslo patentu: 234088

Dátum: 01.10.1986

Autori: Praha, Němeček Miloslav

MPK: C03B 5/027

Značky: vytápěná, proudem, sklářská, dvouprostorová, elektrickým, tavicí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrického tavení skla a řeší problém ovládnutí teplotního proudění skloviny v tavicí části pece. U sklářské dvouprostorové, elektrickým proudem vytápěné peci s hlubokou tavicí částí se střechovitě vyspádovaným dnem je pracovní část položena výše a oddělena průtokem. Podstata vynálezu spočívá v účelném rozmístění elektrod v tavicí části, která je rozdělena do tří oblastí centrální oblasti s nejvyšší hustotou elektrod, jejichž...

Oblouková dvounístějová tavicí pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 237410

Dátum: 15.08.1986

Autori: Šikunová Larisa Alexandrovna, Beleňkij Lev Zalmanovič, Sivaš Viktor Grigorjevič, Sobol Michail Matvejevič, Kurapin Igor Nikolajevič, Kryskov Vladlen Josifovič, Piljukov Jurij Fjodorovič, Kučerenko Vjačeslav Pavlovič

MPK: F27B 3/24, F27B 3/04

Značky: oblouková, dvounístějová, tavicí

Zhrnutie / Anotácia:

Předložený vynález řeší technický úkol, spojený se zvýšením odolnosti dna ohřívací nístěje. Podstata navrhované konstrukce obloukové dvounístějové tavicí pece, obsahující vzájemné spojenou tavicí nístěj a ohřívací nístěj, jejíž dno je provedeno se sklonem ke straně tavicí nístěje, a do každé nístěje ponořené elektrody, spočívá v tom, že sklon dna ohřívací nístěje je například dvoustupňový, přičemž úhel sklonu druhého stupně, přiléhajícího k...

Sklářská tavicí plamenná pec s probubláváním

Načítavanie...

Číslo patentu: 233550

Dátum: 15.08.1986

Autori: Nemec Ľubomír, Němeček Miloslav, Staněk Jaroslav

MPK: C03B 5/193

Značky: probubláváním, tavicí, sklářská, plamenná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sklářské tavicí plamenné pece a řeší problém cirkulačního proudění skloviny v tavicí části probubláváním. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tavicí část je rozdělena do tří oblastí: centrální oblasti, přední oblasti před průtokem a protilehlá zadní oblast. Tyto oblasti se liší hustotou probublávacích trysek, tj. počtem trysek na jednotku plochy dna, přičemž nejvyšší hustota probublábacích trysek je v centrální oblasti, nejnižší...