Patenty so značkou «tavenině»

Postup slúžiaci na kondiciovanie trosky nachádzajúcej sa v rámci metalurgie železa a ocele v metalurgickej nádobe na kovovej tavenine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20309

Dátum: 02.12.2013

Autori: Kollmann Thomas, Cepak Alexander, Kirschen Marcus, Zach Oliver

MPK: C21C 7/00

Značky: metalurgie, ocele, metalurgickej, kovovej, nachádzajúcej, postup, kondiciovanie, trosky, slúžiaci, tavenině, nádobě, rámci, železa

Text:

...nosiča uhlíka. Troska napenená metódou slag-foaming je označovaná ako tzv. penivá troska.0011 Okrem ošetrenia konvertora peniacou troskou má tento postup ďalší priaznivý účinok. Penivá troska vykazuje izolačné vlastnosti, takže sú znížené tepelné straty z taveniny a môže tak byť docielená úspora energie. Ďalej môžu byť súčastimetalurgické nádoby, v ktorej sa nachádza železná tavenina, chránené peniacutroskou pred tepelným žiarením.0012 Aby...

Spôsob a zariadenie na stabilizáciu pásu s povlakom vedeného medzi stieracími dýzami zariadenia na zušľachťovanie v tavenine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12490

Dátum: 22.08.2008

Autori: Hartung Hans-georg, Behrens Holger, Fontaine Pascal, Zielenbach Michael

MPK: C23C 2/00, C23C 2/40, C23C 2/24...

Značky: tavenině, stabilizáciu, povlakom, pásu, spôsob, zariadenie, zušĺachťovanie, vedeného, stieracími, dýzami, zariadenia, medzi

Text:

...oscilačné správanie sa ako funkciu času.0011 Pojem stabilizácia pásu zahŕňa v rámci predkladaného opisu dva podstatné aspekty na jednej strane je pod stabilizáciou pásu myslené určité vyhladenie zvlneného profilu pásu ana strane druhej je pod týmto pojmom myslené utlmenie chvení pásu. Oba aspekty tejto stabilizácie pásu môžu byt pomocou vhodných regulačných obvodov zrealizované nezávisle od seba alebo vo vzájomnej kombinácii resp....

Spôsob a zariadenie na odstraňovanie prvkov rozpustených v tavenine kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14704

Dátum: 12.12.2007

Autor: Venaas Karl

MPK: C22B 21/06, C22B 9/04

Značky: spôsob, tavenině, odstraňovanie, zariadenie, prvkov, rozpuštěných

Text:

...elektródou a taveninou vznikáoblúk ktorého tepelná energia je prenášaná priamo do taveniny.0011 V nasledujúcom texte je spôsob, podľa vyššie uvedeného, definovaný v nároku 1 a zariadenie je definované v nároku 2.0012 Vynález môže byť napríklad použitý na odstraňovanie0013 Magnéziová para je zmiešavaná z ďalším plynom ktorý je privádzaný do rotora. Táto zmes plynov je vedená cez vákuu do chladiča ktorý ukladá kvapalné magnézium. Výfukové plyny...

Orálna dávková forma z viacerých častíc formulovaná v tavenine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2052

Dátum: 26.08.2004

Autori: Ziegler Iris, Schateikis Dieter, Bartholomäus Johannes

MPK: A61K 9/16, A61K 31/424

Značky: částic, tavenině, orálna, forma, viacerých, formulovaná, dávková

Text:

...formou z viacerých častíc tormulovanou v tavenine podla tohto vynálezu, ktorá obsahuje klavulànovú kyselinu a/alebo aspoň jednu z jej fyziologicky prijateľných solí a aspoň jeden sacharózový ester mastnej kyseliny a prípadne aspoň jednu ďalšiu fyziologickyTieto orálne dávkové formy z viacerých častíc formulované v tavenine podľatohto vynálezu sú z väčšieho počtu častíc, výhodne vo forme granúl alebo peliet, a nie sú preto získané akýmkoľvek...

Zariadenie na pokovovanie kovového predliatku ponorom v tavenine a spôsob pokovovania ponorom v tavenine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5956

Dátum: 08.06.2004

Autori: Brisberger Rolf, Frommann Klaus, Tenckhoff Bernhard, Behrens Holger, Hartung Hans-georg

MPK: C23C 2/14, C23C 2/36

Značky: pokovovania, zariadenie, tavenině, ponorom, predliatku, spôsob, kovového, pokovovanie

Text:

...pokovovacou nádobouusporiadané elektromagnetické uzatváracia zariadenie. Je tam navrhnuté, že k zásobníku pre roztavený kvapalný nanášací kov je priradený predtaviacizásobník, pričom zásobník je pokial ide ojeho objem o násobok menší ako predtaviaci zásobník. Zásobník je kvôli dodatočnému plneniu, resp. vyprázdňovaniu spojený s predtaviacim zásobníkom cez prívodné a odvádzacie kanály, pričom roztavený povlakový materiál medzi predtaviacim...

Spôsob a zariadenie na pokovovanie kovového pásu ponorom v tavenine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1370

Dátum: 18.03.2004

Autori: Behrens Holger, Brisberger Rolf, Tenckhoff Bernhard, Hartung Hans-georg, Zielenbach Michael, Trakowski Walter

MPK: C23C 2/14, C23C 2/00, C23C 2/36...

Značky: ponorom, tavenině, pokovovanie, zariadenie, spôsob, kovového, pásu

Text:

...priradená nádrž na predtavený materiál, ktorá je čo sa týka objemu niekoľkonásobne väčšia než pokovovacia nádrž. Pokovovacia nádrž sa zásobuje z nádrže na predtavený materiál nanášacím kovom, ked sa tento pomocou pokovovanéhokovového pásu vyťaží z pokovovacej nádrže.0009 Z FR 2 804 443 A je známy spôsob pokovovania ponorom v tavenine, EP 1 E 11 253 32530/1pri ktorom sa cez kanál siahajúci z pokovovacej nádrže smerom dolu odvádza tavenina...

Spôsob odparovania prísad v kovovej tavenine

Načítavanie...

Číslo patentu: 278233

Dátum: 08.05.1996

Autori: Pavlovsky Rudolf, Fehr Kurt, Henych Ivo

MPK: C22B 9/00

Značky: spôsob, kovovej, tavenině, odparovania, přísad

Zhrnutie / Anotácia:

Kovová tavenina sa privedie do prísady, ktorou je naplnená komora, usporiadaná vo vnútri nádrže a opatrená otvormi. Nádrž je udržiavaná vo zvislej polohe po určitý čas (t) vyjadrený v sekundách a vypočítaný podľa vzorca t = 68 x T(EXP 0.22) x A, kde 68 znamená koeficient, T znamená hmotnosť kovovej taveniny v tonách a A znamená koeficient stupňa odparovania použitej prísady. Pri použití horčíka ako prísady je koeficient A rovný 0,5 až 1,5. Pri...

Komora pro elektrodifuzi v tavenině

Načítavanie...

Číslo patentu: 260948

Dátum: 12.01.1989

Autori: Severa Michal, Dočekal Jaroslav

MPK: G02B 6/02, H01P 11/00, C03B 37/09...

Značky: tavenině, komora, elektrodifuzi

Text:

...prostorujeho komory. V tomto případě nejde jen o upevnění základního tělesa l komory V nádoběs taveninou 3, ale především c zabezpečení přívodu stlačeného vzduchu do prostoru g komory,cílem zamezení vniknutí taveniny 1 do tohoto prostoru z okolního prostředí taveninyo vysoké teplotě. Základní těleso l komory je umístěno V přídržném obvodovém krytu gr zakončeném v dolní částí přítlačnými rameny gł doléhajícími na okrajové části skleněné...

Způsob čištění hliníku a jeho slitin v tavenině práškovou čisticí směsí na bázi hexachlorbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255677

Dátum: 15.03.1988

Autori: Beránek Ivan, Zlesák Ivan, Uhlíř Miroslav, Kyral Josef

MPK: C22B 21/06

Značky: hexachlorbenzenu, tavenině, slitin, čisticí, práškovou, hliníku, čištění, bázi, směsi, způsob

Text:

...Dochází rovněž k přímé reakci s přítom 3 255677ným vodíkem, sodíkem, které jsou z taveniny hliníku timto způsobem odstraněny ve formě chlorovodíku nebo chloridu. Pro zvýšení účinku obsahuje čistící směs podle vynálezu chloriddraselný, chlorid sodný, některé komplexní fluoridy jako hexafluorohlinitan sodný.Tyto přísady V čistící směsi ovlivní mezifázové napětí a umožní lepší oddělení kovů od stěrů. Předností tohoto způsobu je dále to, že se...

Způsob dopolymerace granulátu polyamidu vzniklého polymerací v tavenině a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253120

Dátum: 15.10.1987

Autori: Štěrbáček Zdeněk, Kubánek Vladimír, Králíček Jaroslav

MPK: C08G 69/46

Značky: granulátu, polyamidů, tavenině, polymeraci, způsobu, dopolymerace, provádění, způsob, zařízení, tohoto, vzniklého

Text:

...§ avevnitř dvěma deskovými výměníky Q, které jsou ovládány automaticky čidlem teploty 1. Na dně zásobníku je turniket g, který řídí odběr granulátu.zařízení znázorněné na obr. 2 sestává z vibračního vertikálního dopravníku - výměníku L opatřeného násypkou g a topným plàštěm 3, který je vytápěn násypkou lg, spojen se zásobníkem Ä (silol, který je vevnitř opatřen skluzovými přepážkami lg s automaticky řízeným ohřevem 1 a zvenčí topným pláštěm...

Způsob ochrany topných kovových elektrod tavicích pecí před redukcí iontů, zejména kationtů, obsažených v silikátové tavenině a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243345

Dátum: 15.05.1987

Autori: Loueka Miloslav, Šole Bohumil

MPK: C03B 5/24, C03B 5/02

Značky: tavicích, kationtů, tohoto, způsobu, kovových, ochrany, pecí, redukci, zapojení, způsob, zejména, silikátové, obsažených, topných, elektrod, provádění, tavenině, iontů, před

Text:

...55,1 oxidu křemičitého S 102, 26,0 oxidu olovnatěho Pbo, 3,0 oxidu harnatého Bao,11,5 oxidu draselného K 20, 2,0 oxidu sodného Nazo, 1,9 oxidu zinečnatého zno a 0,5oxidu arsenitého As 2 o 3.Sklovina byla vyhřáta na teplotu 1 350 °c a do kelímku byly zasunuty tři elektrody. Kovová molybdenová elektroda, pomocná elektroda z wolframu a referenční elektroda kyslíková. Elektrody byly připojeny k voltametrické aparatuře a na...

Zařízení pro měření teploty a jiných veličin nebo prvků, například v tavenině

Načítavanie...

Číslo patentu: 234112

Dátum: 01.10.1986

Autori: Moucha Vladimír, Hendrich Rudolf

MPK: G01K 1/12

Značky: zařízení, prvků, teploty, jiných, například, měření, tavenině, veličin

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro měření teploty a jiných veličin nebo prvků, například v tavenině. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na povrchu pláště je umístěna clona, ke které je připojena mezičást, opatřená průzorem, uzavřeným materiálem propouštějícím záření, přičemž na tento průchod navazuje čidlo záření, umístěné například na nosném prvku. Zařízení podle vynálezu lze používat v mnoha oborech, například v hutnictví, barevné...

Zařízení ke zkoušení koroze vzorků kovu v tavenině, zvláště v tavenině produktů reakce sodíku s vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 223297

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bár Jaromír, Blažková Jaroslava, Červinka Jiří

Značky: tavenině, produktů, vodou, reakce, sodíku, koroze, zvláště, zařízení, zkoušení, vzorků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení ke zkoušení koroze vzorků kovu, zvláště v tavenině produktů reakce sodíku s vodou, především u parních generátorů jaderných elektráren s rychlým sodíkovým reaktorem. U provedení podle vynálezu zařízení sestává ze vzorkové nádoby s první přírubou dosedající přes kovové těsnění ke druhé přírubě příklopné nádoby a ve vzorkové nádobě je umístěn nejméně jeden vzorek kovu ponořený do taveniny, jejíž objem je menší, než je...

Způsob snižování obsahu nečistot v tavenině hliníku nebo hliníkových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 216519

Dátum: 15.12.1984

Autori: Bartha Tibor, Horváth Jenö, Stein Mihály, Jekisa László, Szabó Ferenc, Szabó Lajos

Značky: hliníkových, obsahu, snižování, hliníku, nečistot, slitin, způsob, tavenině

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu snižování obsahu nečistot v tavenině hliníku nebo hliníkových slitin, zejména obsahu alkalických kovů, plynného vodíku a pevných nekovových nečistot, zejména kysličníků tím, že se do taveniny přivádí inertní plyn při tlaku nižším než 0,2 mPa, zejména plynný dusík obsahující prášek vyvíjející plynný chlor, přičemž tavenina je izolována od vzduchu a udržována na teplotě 670 až 860 °C.

Spôsob výroby polychlórbifenylov chloráciou bifenylu v tavenine

Načítavanie...

Číslo patentu: 217139

Dátum: 01.09.1984

Autori: Hrušovský Mikuláš, Lišhák Pavol

Značky: polychlórbifenylov, výroby, spôsob, bifenylu, chloráciou, tavenině

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby polychlórbifenylov chloráciou bifenylu v tavenine, pri ktorom sa dosahuje v porovnaní so súčasným stavom výrazne vyšší výťažok skupiny izomérov žiadaného chloračného stupňa. Uvedený ciel sa dosiahne, keď teplota, reakčnej zmesi je v každom okamihu reakcie len o málo vyššia, ako je práve horná hranica jej teploty tuhnutia. postup je použiteľný aj pri chlorácii iných, štruktúrou podobných typov látok.

Sonda pro okamžité stanovení obsahu prvků a plynů v tavenině

Načítavanie...

Číslo patentu: 217811

Dátum: 15.07.1984

Autori: Hendrich Rudolf, Moucha Vladimír

Značky: plynů, sonda, tavenině, okamžité, obsahu, prvků, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je sonda pro okamžité stanovení některých prvků a plynů v tavenině při současném změření teploty. Sonda je opatřena teplotním čidlem a uložena v ochranném plášti, jímž prochází plynopropustné čidlo pro odsávání plynů. Na toto plynopropustné čidlo navazuje těsnící část spojená přes konektor a nosič s analyzátory. Předmětné sondy lze využít pro měření teploty a stanovení některých obsahů prvků nebo plynů při výrobních...