Patenty so značkou «tavenín»

Spôsob výroby produktov obsahujúcich dusičnany z podchladených tavenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 287778

Dátum: 24.08.2011

Autori: Moland Lars, Isaksen Jan Birger, Obrestad Torstein

MPK: C01F 11/44, C01B 21/48, C05C 1/02...

Značky: podchladených, spôsob, dusičnany, tavenín, obsahujúcich, produktov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby produktov obsahujúcich dusičnany (priemyselných hnojív, technických produktov) z podchladených tavenín, v ktorom XN-vodný roztok sa odparí na obsah XN do 50 až 99,8 % hmotn., pričom X znamená jeden alebo viaceré, vybrané z Ca, Mg, NH4, Na a K, N znamená dusičnan, tavenina sa schladí a udržiava sa teplota, ktorá sa rovná teplote kryštalizácie alebo je nižšia ako teplota kryštalizácie, do taveniny sa pridá jemne rozdrvený tuhý XN...

Extrudér na odplyňovanie a filtrovanie plastových tavenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7846

Dátum: 24.04.2007

Autor: Schulz Helmuth

MPK: B29C 47/00

Značky: filtrovanie, tavenín, extrudér, plášťových, odplyňovanie

Text:

...sa dá bežným spôsobom cielene podporiť napojením odplyňovacieho otvoru na vývevu. Prestupy materiálu v dôsledku silne exhalujúcich materiálov, resp.odparujúcej sa vody sa dajú takto jednoduchým spôsobom vyrovnať, resp. sa im dázamedziť. Podľa tohto vynálezu sú plastiñkačný a ñltračný úsek tlakovo spojené s odplyňovacím a výstupným úsekom len cez prietokový kanál, čo zaručuje nemenné plnenie výstupnej závitovky a nemenné odplyňovanie...

Zariadenie na dávkované privádzanie, zariadenie na výrobu kovových tavenín a spôsob prevádzkovania zariadenia na dávkované privádzanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284681

Dátum: 03.08.2005

Autori: Wallner Felix, Kepplinger Leopold-werner, Gennari Udo

MPK: C21B 13/00, C21B 13/14

Značky: prevádzkovania, privádzanie, zariadenia, zariadenie, spôsob, tavenín, dávkované, kovových, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (29) na dávkované privádzanie jemnej časticovej hmoty do reaktorovej nádoby (10) má prvý priepust (31) fluidnej vrstvy, do ktorej ústi zhora dopravné vedenie (9), pričom v spodnej koncovej časti do priepustu (31) ústi plynové potrubie (33) na prívod fluidizačného plynu a z priepustu (31) vystupujú prepadové rúrky (34) na ďalšie vedenie jemnej časticovej hmoty. Vnútri reaktorovej nádoby (10) je umiestnených viac ďalších priepustov...

Spôsob spracovania kovových tavenín so skujňovacím prostriedkom z kyslíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10198

Dátum: 13.05.2004

Autor: Grohmann Paul

MPK: C21C 5/46

Značky: spracovania, skujňovacím, prostriedkom, kyslíka, tavenín, kovových, spôsob

Text:

...pre látkovú výmenu vytvorením mnohých malých kvapiek trosky a kovu, v dôsledku čoho je podstatne zlepšený výťažok v priestore a čase pri skujňovaní ocele a môže sa tým značne skrátiť0014 Zavádzaním kyslíka podľa vynálezu pri skujňovaní ocele môže byť značnezvýšené presadenie obvyklých taviarní.0015 Zásobovanie fúkacej rúrky plynným kyslíkom nastáva obvyklým spôsobom. Vyhotovenie špičky rúrky môže byť vytvorené ako špička s jedným alebo...

Odlievací systém a spôsob odlievania neželezných kovových tavenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 476

Dátum: 01.08.2003

Autor: Cloostermans Leon Raphael Lucienne

MPK: B22D 11/103, B22D 11/06, B22D 11/00...

Značky: spôsob, odlievací, systém, kovových, tavenín, neželezných, odlievania

Text:

...sa nachádza v rozdeľova cej nádobe, popr. medzipanve, prúdi do nižšie položenej kokily výhodne šikmo smerom nadol.Uhol odlievania môže byť v rozsahu 2 ° až 90 °. V čelnej stene rozdeľovacej nádoby, ktorá je privrátená k smeru odvádzania taveniny, je usporiadaná najmenej jedna ponomá rúrka,ktorá prebieha pod zvoleným uhlom odlievania šikmo smerom nadol. Na odlievanie plochých produktov s väčšou šírkou, ktorá je väčšia alebo rovná 1,5 H, kde H...

Porézní koncovka ponorné trysky pro dmýchání plynů do tavenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260424

Dátum: 15.12.1998

Autori: Pekárek Ladislav, Glos Miroslav, Tyrlík Karel, Křibík Václav, Chovaniec František

MPK: B22D 1/00

Značky: ponorné, porézní, dmýchání, trysky, koncovka, plynů, tavenín

Text:

...kovové dmyšné trubice a úložným otvorem tvarovky a vlivem zvětšujících se vůlí tohoto uložení, vznikajících vibraceml při probublávaní dmýchaného plynu taveninou.Porézní koncovka podle vynálezu je blíže rozvedena v dalším popisu s odvolaním na pripojené výkresy, které znázorňují praktioké provedení porézní koncovky a její sestavu na ponorné trysce. Obr. 1 znázorňuje ve svislém osovém řezu válcovou, obr. 2 kuželovou koncovku a obr. 3...

Sposob modifikácie tavenín polymérov a zariadenie na modifikáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260312

Dátum: 15.12.1998

Autori: Čuba Štefan, Ondrejmiška Koloman

MPK: D01D 13/02, C08J 3/22, C08J 3/20...

Značky: polymérov, zariadenie, modifikácie, tavenín, modifikáciu, spôsob

Text:

...dávkovanie, tavenie a dispergácia aditíva s taveninou polyméru dynamickým spôsobom, pri ktomm je možne vh-od 11 ou skladbou zmešovača dosiahnuť žiadaný stupeň dispergácie, a to pri nižšej strate tlaku. Strata tla-ku oproti statickým zmešovačom môže byt až o polovicu i viac menšia. Taviaco-zmešovacie zariadenie je možné umiestniť v blízkosti tvarovacieho miesta. Výhodou tohto spôsobu je i to, že sa dá po malej úpnave aplikovat i na existujúce...

Sposob modifikácie tavenín polymérov a zariadenie pre tento sposob

Načítavanie...

Číslo patentu: 260311

Dátum: 15.12.1998

Autori: Ondrejmiška Koloman, Čuba Štefan

MPK: C08J 3/22, C08J 3/20, D01D 13/02...

Značky: tavenín, modifikácie, zariadenie, spôsob, polymérov

Text:

...koncentráimi editív. podla tohto vynálezu pozostáva zo šnekového taviaceho stroja 10 s pohonom 12 regulovaným v závislosti na tlaku taveniny na jeho výstupe 11, ktorý je na výstupe 11 napojený na aspoň jeden šnekový iaviaco-zmešovaci v-ytlačovvací člen 20 pre aditíva, spojený s dávkouačom 30 koncentrátov aditíva, ktoreho polícii 31 je regulovaný v závislosti od otáčok dávkovacích čerpadiel 40 spracovávanej aditivovíanej zmesi.Výhodou...

Sposob dávkovanie a homogenizácie kvapalín o nízkej viskozite do tavenín polymérov v taviaco-homogenizačnom zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260199

Dátum: 15.12.1998

Autor: Čuba Štefan

MPK: D01F 1/02

Značky: spôsob, polymérov, dávkovanie, zariadení, nízkej, tavenín, kvapalín, viskozitě, taviaco-homogenizačnom, homogenizácie

Text:

...viacerých samostatných prúdoch, ktoré sú usmerňovanê do strednej vrstvy taveniny polyméru,a to tesne pred homogenizáciou.s Dastib 845 ~ dusikatý svetelný stabilizá 4tor, ktorý sa používa ako prisada do polyméru pri výrobe polypropylenových vláken,má pri teplote 100 °C hustotu 848,9 kg/m 3 a viskozitu 3,64 Pas. Po ľzohriati na teplotu 140 °C se kontinuálne dávkoval zubovým čerpadlom v pomere 11 do taveniny polyetylěnu o viskozite 900 Pas,...

Zariadenie na dávkovanie a homogenizáciu kvapalín s nízkou viskozitou do tavenín syntetických polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260198

Dátum: 15.12.1998

Autor: Čuba Štefan

MPK: D01F 1/02

Značky: kvapalín, dávkovanie, nízkou, syntetických, viskozitou, zariadenie, homogenizáciu, tavenín, polymérov

Text:

...nedostatky odstraňuje zariadenie podľa tohto vynálezu, pozostávajúca z pracovného valca, na ktoreho rozhrani dopravnej a homogenizačnej zóny je umiestnený prstencový rozdeľovaci člen s kanálom naväzujúcim na prívod nizkoviskóznej kvapaliny. Kanál je spojený s dýzami zasaAhujúcimi do prechodového priestoru medzi dopravnou a homogenizačnou zónou pracovného valca.Pľednostou tohto zariadenia je, že dýzy zasahujú do stredu prechodového...

Zařízení pro měření teploty tavenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268783

Dátum: 11.04.1990

Autori: Žukov Leonid, Šumichin Vladimir, Litvinov Leonid

MPK: G01J 5/12, G01J 5/08

Značky: teploty, zařízení, měření, tavenín

Text:

...coepmameu caewoao, onwnqedxu caaaannun c nuponewpou, onemosog aunoanen na pyöuna c cogepxanueu xpoua s npegexax om 0,01 no 0,1 uac. n nepecwewe na wpexnaueuwnuñ nou xpona,reouewpuuecxaa oc» csewosona opuenruponana no owuomeuxn x KDHCTEJXOPPGĎMWBCKOŘ ocu C pyömna non yrnou 20-60 °, npu akou nupuuewp uuaew paöouun cnenmpaxsnnn Ananasos n npnneaax om 0,65 no 3,00 uxu. Ha qepweme uaoöpaàeno npennaraeuoe ycmponcwao, rue 1 - caewonoa, 2 -...

Zariadenie na kontinuálnu filtráciu tavenín polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258633

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kohút Štefan, Hudáč Ján, Javorek Miroslav, Babjak Ján

MPK: D01D 13/02

Značky: polymérov, tavenín, zariadenie, kontinuálnu, filtráciu

Text:

...110 opatreného filtračnou komorou 120, vstupného vodiaceho telesa 500 s chladičom 210 a vstupnou štrbinou 200 ako aj výstupného telesa E 00 schladičom 220 a výstupnou štrbinou 23, z filtračných dosiek 30011, 300 b, 3001, s filtračnou vložkou 310, mechanického pohonu 400 spriahnutého s tlakomerom 410 napojeným na filtračnú komoru 120. Filtračné komora 120 je horizontálne predelená perforovanými doskami 130 a, 1301), medzi ktorými je medzera pre...

Zariadenie na filtráciu a zvlákňovanie tavenín polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258245

Dátum: 15.07.1988

Autori: Hudáč Ján, Babjak Ján, Kohút Štefan, Javorek Miroslav

MPK: D01D 13/02

Značky: zvlákňovanie, polymérov, zariadenie, tavenín, filtráciu

Text:

...vo forme statického zmešovača daný tlakom spracovavanej substancia a jeho poklesom o 2-až S MPa po prechode atatickým zmenšovačom.Na pripojenom výkrese je na obr. 1 znázornený prierez zariadením na filtráciu a zvlákňovanie tąvenín polymérov a na obr. 2 je bokorys toho istého zariadenia, ale bez zasunutého hubicového kompletu.Podľa obr. 1 do dutiny łłg telesa rozvodnej vetvy jgg je vložené tesniace teleso voforme statického zmešovača 399. V...

Zariadenie na filtráciu a zvlákňovanie tavenín polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258219

Dátum: 15.07.1988

Autori: Hudáč Ján, Kohút Štefan

MPK: D01D 13/02

Značky: filtráciu, polymérov, zvlákňovanie, zariadenie, tavenín

Text:

...komplet obvykle pozostáva z plochého roštu, filtračnej vložky a dalšieho filtračného telesa. Posuv šachty v smere osi zariadena môže byt riešený napr. mechanicky, pneumatický alebo hydraulický. avšak musí byt schopný vyzdvihnut nasadený filtračnc-rozvodný komplet do dutiny rozvodnej vetvy a umožnit jeho fixáciu zasunutim zvlákňovaoej hubice do priechodného kanála, ktorú tlak taveniny polyméru dotlačl a utesní.Kým hubicový komplet sa...

Způsob rafinace tavenin železných kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256352

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ellis John, Death Frank, Choulet Richard, Saccomano Joseph

MPK: C21C 5/28

Značky: železných, kovů, tavenín, rafinace, způsob

Text:

...se pakZ tohoto obrázku je zřejmě, že v průběhu první dekarburizační periody, za použití směsi kyslíku a dusíku, obsah dusíku v tavenině vzrůstá těsně k rovnovážnému obsahu Q za zvláštních podmínek teploty a složení taveniny a okolního tlaku plynněho dusíku V rafinační nádobě.V průběhu druhé periody dekarburizace náhrada dusíku argonem /křivka Ä/ zpúsobuje rychlý podkles obsahu dusíku v tavenině. Druhá perioda pokračuje tak dlouho,...

Sonda k měření teploty tavenin, zejména skloviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 236260

Dátum: 01.02.1988

Autori: Novotný František, Smrček Josef, Mahner Otakar

MPK: G01K 11/04

Značky: zejména, skloviny, tavenín, sonda, měření, teploty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru měření teplot a řeší problém měření teploty tavenin, zejména skloviny pomocí sondy podle vynálezu. Funkce sondy je založena na principu rovnováhy mezi kapalinou a párou tlakoměrné látky v závislosti na teplotě. Rovnovážný tlak par tlakoměrné látky se snímá pomocí převáděcí kapaliny. Jako tlakoměrné látky je možno použit halogenidů některých kovů, jako převáděcí kapaliny gallia. Sonda je určena zvláště pro přesné měření...

Zvlákňovacie zariadenie pre filtráciu a zvlákňovanie tavenín polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244570

Dátum: 15.01.1988

Autori: Skalický Jioí, Kueera Josef

MPK: D01D 4/08

Značky: filtráciu, zvlákňovacie, zariadenie, tavenín, polymérov, zvlákňovanie

Text:

...vybratím, vytvoreným na vnútornom obvode otvoru rozvodnej vetvy pre vloženie hubicového bloku.Na hornej vstupnej ploche hubice je vytvorené osadenie pre vloženie tesniaceho prstenca, ktorým sa utesni celé zvlákñovacie zariadenie. Výhodou tohoto zariadenia je pri filtrácii a zvlákňovaní taveniny polymérov odstránenie namáhavej ľudskej práce, 4skrátenia doby nakladania hubicového kompletu a zlepšenie jeho funkčnej činnosti. Pootočením...

Způsob odstranění uhličitanových inkrustací z chladičů tavenin směsí alkalických dusičnanů a dusitanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241916

Dátum: 01.12.1987

Autor: Šafáo Jan

MPK: C23F 14/02

Značky: chladičů, inkrustací, směsi, dusičnanu, odstranění, způsob, alkalických, tavenín, uhličitanových, dusitanů

Text:

...množství dusitanů představuje zatím nevyřešený vekologický problém.způsobem podle vynálezu lze uvedený problém vyřešit bez nutnosti výněny solné lázně. Podstata vynálezu spočívá v tom,že se do taveniny směsi alkalických dusičnanů a dusitanů přidá při-provozní teplotě dusíčnan sodný nebo dusitan sodný nebo směs dusičnanu a dusítanu sodného v takovém množství, aby molární poměr sodíku a draslíku v tavenině byl V rozmézí 1,2 ažUvedeným způsobem...

Přípravek k odstraňování strusky s povrchu kovových tavenin zejména v pánvích

Načítavanie...

Číslo patentu: 241298

Dátum: 01.09.1987

Autori: Plotiný Arnošt, Krejsa Jaromír, Stupárek Josef, Slavík Karel

MPK: C21C 7/00

Značky: pánvích, kovových, zejména, přípravek, strusky, odstraňování, povrchu, tavenín

Text:

...do struskyPři styku poměrně chladného kovu válce či disku se strukkou o vysoké teplotě dojde k jejímu částečnému utuhnutí a přilnutík ponořené části přípravku. Následným zdvižením přípravku pak dojdek oddělení přilnuté strusky od kovu. Celou-oporaci lze podle potře- by několikrát opakovat jedním nebo i více jednoduchými přípravky podle vynálezu. lPřípravek podle vynálezu je v příkladném provedení gnázorněn na připojeném výkresu v...

Způsob kontinuální krystalizace tavenin a roztoků v krystalizátoru s chlazeným pláštěm a s válcovým míchadlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251822

Dátum: 13.08.1987

Autori: Cír Ivo, Hvížďala Jaromír

MPK: B01D 9/02

Značky: tavenín, valcovým, míchadlem, pláštěm, krystalizace, roztoku, chlazeným, kontinuální, způsob, krystalizátoru

Text:

...mu ousponzo dowoohluavecí oblasti, intonlívni níchonl,kdo o culeroldn plúltä kryotolisàtoru odvdděno teplo se euopenso. pričom produkt do odohírin I oohluovncí oblasti.Zvýšení výkonu ohlooonyeh íohoąých kryoteliutarů molňudo zpñoob krystelizaco padlo vynálozu v chleoonću kryotolieetoru n vllcový níchndlo. Princíp vynúlenu opočívá v ton,Io nntákaáíoí kepolino o vyookou koncontrncí kryotolinnjící 11 th o toplotü blíiící ao rovnováłnonu...

Zariadenie na nepretržitu filtráciu tavenin polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 233205

Dátum: 17.04.1987

Autori: Hudáč Ján, Kohút Štefan

MPK: D01D 1/10

Značky: filtráciu, polymérov, tavenín, nepretržitu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre nepretžitu filtráciu taveniny polymérov, najmä pri výrobe syntetických vláken pozostáva z telesa filtra s filtračnou komorou, zo vstupnej a výstupnej štrbiny pre prechod pásu filtračného sita z oboch strán zovretého medzi dvoma perforovanými platničkami.

Hubicový blok pre zvlákňovanie tavenín syntetických polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 233203

Dátum: 17.04.1987

Autori: Kostroš Fraktišek, Kupko Rudolf

MPK: D01D 4/06, D01D 4/02

Značky: hubicový, zvlákňovanie, tavenín, polymérov, syntetických

Zhrnutie / Anotácia:

Hubicový blok pre zvlákňovanie tavením syntetických polymérov zabezpečujúci homogenizáciu zvlákňovaného polyméru, pozostáva zo zvlákňovacej hubice s opornou mriežkou a filtračnou vložkou, ktorá je upevnená na telese hubicového bloku. V telese hubicového bloku, v pozdĺžnej dutine je uložený niekoľkostupňový rozvádzaco-zmešovací člen vyhotovený ako hranol, opatrený na povrchu rovnobežnými pílovitými drážkami a priebežnými kanálikmi vytvorenými...

Zvlákňovacia hubica pre profilované vlákna z polymérnych tavenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 237703

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kužlík Ján, Kulichová Elena, Polák František

MPK: D01D 4/02

Značky: hubica, vlákna, polymérnych, zvlákňovacia, tavenín, profilované

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je zvlákňovacia hubica, ktorá umožní vyrábať zv(zok monofilov zo zámerne r(znymi jednotkovými jemnosťami a profilmi. Tento cieľ možno dosiahnuť rozmiestnením otvorov na doske hubice do 1 až 20 členných skupín, pričom všetky skupiny nemajú navzájom rovnaký počet otvorov. Pre vzdialenosť otvorov v skupine platí vzťah d ( 2r, kde r je polomer otvoru alebo akvivalentný polomer nekruhového otvoru a pre vzdialenosť susedných skupín otvorov...

Nauhličovadlo tavenin železných slitin při hutní a slévárenské výrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 250130

Dátum: 15.04.1987

Autor: Zeman Vladimír

MPK: C21C 1/08

Značky: slitin, tavenín, výrobe, slévárenské, železných, nauhličovadlo, hutní

Text:

...látek přítomných v ojetých pneumatikách, případně dalších gum-ových odpadech stejněho charakteru. Obsah uhliku v pneumatikách činí 60 až 70 0/0 a je ve vyšší čistotě než u běžných nauhličovadel, např. petrolkoksů a hutního koksu. Téměř Veškerý jeho obsah je taveninou absorbován. Též další prvky jako sira, tostor, mangan, chrom, měď,železo, zinek, hliník, obsažené v pneuma 4tikách, rovněž přecházeji při tavbě do tekutého kovu, ale V tak...

Způsob pěstování monokrystalů z tavenin kovových oxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248913

Dátum: 12.03.1987

Autori: Perner Bohumil, Dědek Milan, Kvapil Josef, Holas Miroslav, Janák Karel, Pleštil Zdeněk

MPK: C30B 13/14, C30B 15/10

Značky: způsob, tavenín, kovových, oxidů, monokrystalů, pěstování

Text:

...nejblíže ke dnu kelímku a teplotní gradient je 5 až15 OC/cm. Při vícesložkových taveninách se při úpravě teplotního režimu podle vynálezu, kdy izoterma maxunální teploty leží ve vzdálenosti 20 až 40 vnitřní výšky kelímku od jeho dna se docílí výrazně dostředného proüdění taveniny, nutného pro vytvoření kuželovitěho fázového rozhraní od počátku pěstování a tento tvar rozhraní umožňuje vyklínění defektü vzniklých při nasazení růstu do stran...

Způsob odstraňování uhličitanů z tavenin směsí alkalických dusičnanů a dusitanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234620

Dátum: 01.01.1987

Autor: Sláma Ivo

MPK: C01D 9/16

Značky: dusitanů, uhličitanu, dusičnanu, způsob, tavenín, alkalických, směsi, odstraňování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá obecně do oblasti zabraňování znečištění a nánosu nečistot a konkrétně řeší odstraňování uhličitanů z tavenin směsí alkalických dusičnanů a dusitanů. Podstata vynálezu spočívá v tom v tom, že se solná tavenina probublává plynnou směsí oxidu dusičitého a kyslíku nebo vzduchu, obsahující 0,1 až 30 mol. % oxidu dusičitého, při teplotě v rozmezí 160 až 400 °C.

Výlevka pro odlévání tavenin kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236985

Dátum: 01.10.1986

Autori: Böhm Valter, Piegza Zbygněv

MPK: B22D 35/04, B22D 41/08

Značky: tavenín, kovů, výlevka, odlévání

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je omezení vlivu změny ferrostatického tlaku tavenin kovů a zarůstání nebo vytavování výlevek během odlévání na licí rychlost, a jim zajištění zrovnoměrnění licí rychlosti v průběhu odlévání kovů. Uvedeného účinku se dosáhne stupňovitě nebo plynule se zmenšující velikostí průřezu výtokového kanálu výlevky po jeho výšce, přičemž největší průřez výtokového kanálu výlevky je na vtokové straně.

Kokilka k odběru tavbových vzorků z tavenin slitin mědi a cínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232489

Dátum: 15.06.1986

Autori: Novák Miloš, Mareček Jaromír, Bělohlávek Václav, Vaňourek Josef, Kolařík Jan, Červený Vladimír, Bejček Jaroslav

MPK: B22D 2/00

Značky: vzorků, mědi, odběru, kokilka, tavbových, cínu, tavenín, slitin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší rovnoměrnější rozložení cínu v tavbových vzorcích slitin mědi a cínu v rozptylu 0,1 - 0,25 %. Podstatou vynálezu je kokilka k odběru tavbových vzorků z těchto slitin. Kokilka se skládá z kovového těla, opatřeného dutinou ve tvaru odebíraného vzorku které je uzavřené keramickým dnem. Využití vynálezu je možné ve všech organizacích, kde se vyrábějí slitiny mědi a cínu a kde je třeba, aby pro analýzu, kupříkladu kvantometrickou byl...

Zariadenie pre kontinuálnu filtráciu tavenín termoplastických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 229425

Dátum: 15.04.1986

Autori: Rodák Štefan, Ondrejmiška Koloman, Pechár Amadeus, Čuba Štefan, Vrána Miroslav

MPK: B29F 3/00

Značky: materiálov, zariadenie, termoplastických, filtráciu, tavenín, kontinuálnu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre kontinuálnu filtráciu tavenín termoplastických materiálov pozostávajúce z filtračného telesa s prietokovým kanálom pre filtrovanie tavenín, prehradený nútene pohybujúcim sa filtračným pásom z oboch strán filtračného telesa sú chladené štrbinovité vodiace kanály. Štrbinovité vodiace kanály sa rozširujú v smere pohybu filtračného pásu, ktorý vo vlastnom filtračnom telese v prietokovom kanáli prechádza pomedzi perforované platne...

Zariadenie pre zvlákňovanie a chladenie vláken alebo fólií z tavenín syntetických polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 221673

Dátum: 15.03.1986

Autor: Kupko Rudolf

Značky: vláken, polymérov, tavenín, syntetických, zvlákňovanie, fólií, zariadenie, chladenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre zvlákňovanie a chladenie vláken alebo fólií z tavenín syntetických polymérov pozostáva zo zvlákňovacej hlavy a chladiacej vane, ktorá je posuvná vo vertikálnom smere a po obvode svojho horného okraja je opatrená prepadovým odtokovým žľabom so stálou výškou hladiny, do ktorej zasahuje tesniaci rám vytvorený na spodnom čele zvlákňovacej hlavy.

Spôsob pridávania materiálov do tavenín kovov a zliatin

Načítavanie...

Číslo patentu: 220928

Dátum: 15.03.1986

Autor: Čižmárik Pavel

Značky: tavenín, kovov, zliatin, materiálov, spôsob, pridávania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob pridávania materiálov do tavenín kovov a zliatin, najmä železa, ocelí a ferozliatin, akými sú rôzne druhy dezoxidovadiel, legúr, nauhličovadiel, exotermické a nitridované ferozliatiny, troskotvorné látky, rôzne práškové alebo drobnozrnné zmesi, určené na úpravu chemického zloženia, pre odfosforenie, dezoxidáciu, odsírenie a zníženie obsahu škodlivých prímesí, vyznačený tým, že materiály, určené na pridanie do taveniny, sa vložia do...

Způsob přípravy stechiometrických tavenin polovodičových sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 221229

Dátum: 15.01.1986

Autor: Pekárek Ladislav

Značky: způsob, tavenín, polovodičových, přípravy, sloučenin, stechiometrických

Zhrnutie / Anotácia:

Příprava stechiometrických tavenin polovodičových sloučenin podle vynálezu se týká vyrovnávání ztrát těkavé složky a tím zlepšování stechiometrie taveniny přímo v aparatuře pro růst monokrystalů metodou Czochralského. Po roztavení polykrystalu se vsune do kelímku této aparatury pod vrstvu inertní taveniny zvláštní malý rezervoár těkavé složky ve formě kousků nebo prášku. Jejím odpařením a pohlcením polovodičovou taveninou se vyrovnají předem...

Zařízení k filtraci tavenin termoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220097

Dátum: 15.10.1985

Autori: Hanuš Leopold, Řezáč Jiří

Značky: termoplastů, filtrací, zařízení, tavenín

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit více prostoru kolem filtrační části vytlačovacích strojů a zpřístupnit ji takto pro obsluhu a údržbu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že přesouvací mechanismus je odnímatelný. Je vytvořen podpěrnou konstrukcí sestávající z ramene (10), nesoucí ve svém středu matici (7). Na obou koncích ramene jsou kolmo k němu nerozebíratelně připevněny dvě tyče (11, 12), jejichž konce přecházejí v ozuby (13, 14), které zapadají do...

Způsob rafinace tavenin na bázi železa a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 224701

Dátum: 01.08.1985

Autori: Savov Peter Christov, Lingorski Nikola Angelov, Peev Vassil Georgiev, Valtschev Alexander Jordanov

Značky: rafinace, provádění, zařízení, železa, způsob, bázi, tavenín

Zhrnutie / Anotácia:

1. Způsob rafinace tavenin na bázi železa zahříváním a mícháním v reakční pánvi, vyznačeny tím, že ohřev taveniny je elektrický stejnosměrný ohřev a je provázen elektrochemickým odplyněním a odsířením.

Způsob odstranění uhličitanů z tavenin směsí dusičnanů a dusitanů alkalických kovů a uhličitanových inkrustací z chladičů tavenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 239294

Dátum: 15.05.1985

Autor: Mostecký Jioí Akademik

MPK: C01D 9/00

Značky: odstranění, uhličitanových, alkalických, dusitanů, kovů, tavenín, inkrustací, uhličitanu, dusičnanu, směsi, chladičů, způsob

Text:

...vynálezu spočivá v tom, že se do taveniny směsi dusičnanů a dusitanů alkalických kovů při teplotě 180-200 °C pridá dvojohroman alkslického kovu v množství ekvivaientnim množství uhličitanu v reaktoru, načež se teplota postupně zvyšuje až na 350 °C.uvedeným postupem se uhličitany rozloži na plynný oxid uhličitý, který z taveniny vytěká. V tavenině vzniká jako produkt reakce alkalioký chroman, který je v použ 1 témmnožatvi v tavenině...

Permeabilní žárovzdorná keramická hmota pro filtraci tavenin barevných kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239236

Dátum: 15.05.1985

Autori: Novák Ludvík, Gvozdjaková Anna, Zemanová Mária

MPK: C04B 35/18

Značky: tavenín, permeabilní, barevných, hmota, keramická, žárovzdorná, filtrací, kovů

Text:

...keramickou technologií vyrábět tvarovky pro riltraci tavenin barevných kovů, i nosiče katalyzátorů. Dají se z ní vyrábět i tepelně izolační staviva.lPermeabi 1 ní žárovzdorná keramická hmota podle vynálezu je tvořeno směsi obsahující 5 až 15 vody (s), 30 obj. až 60 obj. některé kaolinitioké suroviny vybraná z řady plavený kaolin, halloysit, kaolinitický jíl o obsahu nad 35 oxidu hlinitého (b), dále 10 obj.~až 50 objemových některé...

Automatický dávkovač tavenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 218785

Dátum: 15.04.1985

Autori: Stašek Emanuel, Rodr Vítězslav

Značky: automatický, tavenín, dávkovač

Zhrnutie / Anotácia:

Automatický dávkovač tavenin vhodný pro taveniny, které mají teploty tání čistých látek nebo eutektika v rozmezí teplot 20 až 200 °C. Dávkovač obsahuje uvnitř zatavené trubice táhlo, které je v horní části opatřeno železným jádrem a v dolní části uzavíracím ventilem, který dosedá při ukončení dávkování do horní části výtokové trubky. Dávkovač odstraňuje dosavadní potíže se zatuháváním roztavené látky v otvorech uzavíracích kohoutů a ventilů.