Patenty so značkou «tavenie»

Spôsob a zariadenie na tavenie taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19564

Dátum: 29.03.2012

Autori: Wilcox Richard, Simpson Neil, Mieth Rainer

MPK: C03B 5/235, F27B 3/22, F27B 3/20...

Značky: spôsob, taveniny, tavenie, zariadenie

Text:

...spaľovaniu, čo môže spôsobiť poškodenie alebo dokoncazničenie regenerátora. Z tohto dôvodu je tento typ prevádzky všeobecne vylúčený.(0007) WO 2010/ l 14714 Al, ktorá taktiež pojednáva o horáku koncového porta, navrhuje iný typ zníženia oxidov dusíka. Palivový horák, ktorý je prednostné usporiadaný v ohnisku pece alebo vjeho blízkosti a sa prednostné prevádzkuje substechiometricky, to znamená ako bohatý na palivo, sa umiestňuje po...

Žiaruvzdorná kompozícia pre pece na tavenie skla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12008

Dátum: 18.06.2008

Autori: Connors Charles, Anderson Michael, Shah Shirish

MPK: C04B 35/109, C04B 35/48, C04B 35/622...

Značky: tavenie, žiaruvzdorná, kompozícia

Text:

...teraz ďalej opísaný. V nasledujúcich pasážach budú detailnejšie definované rôzne aspekty vynálezu. Každý takto definovaný aspekt sa môže kombinovať s ľubovoľným ďalším aspektom alebo aspektmi, ak nie je výslovne uvedený opak. Najmä každý znak uvedený ako preferovaný alebo výhodný sa môže kombinovať s ľubovoľným ďalším znakom alebo s ľubovoľnými ďalšími znakmi uvedenými ako preferované alebo výhodné.0012 Tento vynález poskytuje spôsob prípravy...

Spôsob spaľovania s nízkymi emisiami nox na tavenie skla a zmiešaný injektor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21015

Dátum: 06.05.2008

Autori: Rouchy Patrice, Vernaz Joseph, Garnier Laurent, Mazzotti De Oliveira Carlos

MPK: F23D 17/00, C03B 5/235

Značky: spaľovania, tavenie, spôsob, emisiami, zmiešaný, nízkými, injektor

Text:

...muriva, najmä pokiaľ ide o tesnosť a odolnosť proti korózii- druhá kategória spočíva v tom, že sa pôsobí na plameň znižovaním alebobránením tvorby NOx v jeho úrovni. Na tento účel je možné napríkladusilovať o zníženie prebytku spaľovacieho vzduchu. Je takisto možné usilovať o obmedzenie teplotných špičiek udržiavaním dĺžky plameňa a zvyšovaním objemu čela plameňov na zníženie strednej teploty vo vnútri plameňa. Také riešenie je napríklad...

Spôsob na tavenie drobného kusového hliníkového šrotu s tepelným predspracovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4512

Dátum: 24.02.2006

Autori: Hertwich Günther, Niedermair Franz, Mayringer Hubert

MPK: F27B 7/00, C22B 9/00, C22B 21/00...

Značky: kusového, hliníkového, tepelným, spôsob, tavenie, predspracovaním, drobného, šrotu

Text:

...pre drobný kusový hliníkový šrot a z pece na tavenie hliníkového šrotu, tepelne spracovaného v sušiaku. Je potrebné iba napojiť sušiak na pec a zapojit do okruhu-horúceho plynu, z ktorého ústí odbočovacie vedenie do pece, aby sa jednak dopravoval hliníkový šrot bezprostredne po svojom tepelnom spracovaní v sušiaku bez tepelných strát do pece a jednak aby sa mohli využiť nízkotepelné plyny, vznikajúce pri tepelnom spracovaní hliníkového šrotu,...

Zariadenie na redukciu a tavenie kovov a spôsob tavenia a redukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284456

Dátum: 17.03.2005

Autori: De Villiers Johan Pierre, Fourie Louis Johannes

MPK: C21C 5/52, C22B 4/00, C21B 13/12...

Značky: spôsob, tavenia, zariadenie, kovov, redukcie, tavenie, redukciu

Zhrnutie / Anotácia:

V zariadení na spôsob redukcie a tavenia kovov je vsádzka (15) obsahujúca kov a uhlík zahrievaná v indukčnej peci (10) tvorenej ohrievacou nádobou (11), v ktorej môže vsádzka (15) plávať v tvare aspoň jednej hromady (16, 17) na kúpeli tekutého kovu (18) v nádobe (11). Zariadenie obsahuje aspoň jeden indukčný vykurovací člen čiže induktor (12), ktorý je umiestnený pri osi (11.1) dna nádoby (11) a ktorého pozdĺžna os je orientovaná kolmo na...

Spôsob a vaňové pece v rade na tavenie skla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11196

Dátum: 30.07.2003

Autori: Jeanvoine Pierre, Palmieri Biagio, Jacques Rémi

MPK: C03B 5/235

Značky: spôsob, vanové, tavenie

Text:

...do pohybu plynnými prúdmi vytváranými horákmi, jednak vdôsledku chemických reakcií, najmä medzi oxidmi a vodou alebo medzi oxidmi a tavidlom, ktoré vedú k vzniku plynov kondenzujúcich v studenýchčastiach pece, napríklad vo vedeniach na odvádzanie spalín. Oba tieto javy vedú kjavu zvanému úniky, ktoré sa prejavujú nepriaznivou bilanciou výrobného materiálu (porovnanie vloženého množstva materiálu a výsledného množstva materiálu v...

Elektrická taviaca pec na tavenie kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278964

Dátum: 06.05.1998

Autori: Janiak Robert André, Davené Jean Georges

MPK: F27B 3/08, C21C 5/52, H05B 7/10...

Značky: elektrická, taviaca, tavenie

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrická taviaca pec na tavenie kovu, na jednosmerný prúd, obsahuje vaňu (1) ohraničenú dnom (11) pokrytým žiaruvzdornou nístejou (15) a bočnou stenou (12) a uzatvorenú pohyblivým vekom (13) v tvare klenby, ďalej aspoň jednu spotrebovateľnú klenbovú elektródu (2) uloženú zvislo posuvne cez klenbu veka (13) a najmenej jednu pevnú elektródu (3) umiestnenú v nísteji (15). Klenbové elektródy (2) a nístejové elektródy (3) sú pripojené...

Oblúková taviaca pec na plynulé tavenie železného šrotu na jednosmerný prúd

Načítavanie...

Číslo patentu: 278963

Dátum: 06.05.1998

Autori: Davené Jean Georges, Janiak Robert André

MPK: C21C 5/52, H05B 7/10, F27B 3/08...

Značky: tavenie, taviaca, prúd, železného, jednosmerný, oblúková, šrotu, plynule

Zhrnutie / Anotácia:

Pec obsahuje vaňu (1) so zvislou osou (zz'), uzatvorenú klenbou (1'), a majúcu dno (2) tvoriace nístej (3), obloženú žiaruvzdorným materiálom, pričom v klenbe (1') je vytvorený otvor na plynulý prívod železného šrotu do pece (1), skupinu klenbových elektród (4) obsahujúcu najmenej jednu elektródu prechádzajúcu do vane (1) klenbou (1') a skupinu nístejových elektród (8) na vytváranie najmenej jedného elektrického oblúka (15) s tavením železného...

Sklársky kmeň na tavenie bezalkalického skla pre výrobu sklených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 252856

Dátum: 15.10.1987

Autori: Sékely Stanislav, Hudec Anton, Malenka Peter

MPK: C03C 3/04

Značky: kmeň, bezalkalického, sklených, výrobu, vlákien, sklársky, tavenie

Text:

...p~ie~sku bolo menšie ako lnapr. 0,4 JIHID Týlĺl se odstránia xnajlhrlubšie frnalkeie piesku, alle jplriebelh ginaounlomueltrrilcukiej ksriviky sa Zářslžildľľle nezmení. Nevýhodou tohto plootupru sú vysoké náklady nia suše 1 nie~ piwesk~u a investičné násklaldy na sxu-šilavoe la upwreostievancile zariadenie.Nla taveuniwe E-ąskila sa používajú aj mleté piesky oo zrnibosüou do 0,05 mm lnaiplr, Doewenvsctein K. L. Tuhe manurfatciunrilng...

Zariadenie na tavenie a degradáciu termoplastických polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238487

Dátum: 01.10.1987

Autori: Čuba Štefan, Šimo Rudolf

MPK: B29C 71/02

Značky: zariadenie, tavenie, polymérov, degradáciu, termoplastických

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na degradáciu termoplastických polymérov vo vretenových taviacich strojoch, tým že plastický polymér sa pretláča cez pásmo zádrže, vytvorené vo vretene pracovného valca, čím sa na polymér tepelne posobí po určitu dobu, pri ktorej prebehne degradácia plastického polyméru.

Zariadenie pre tavenie, ohrev a čerpanie látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 240540

Dátum: 15.08.1987

Autor: Göhler Peter

MPK: B01J 19/00

Značky: látok, tavenie, ohrev, zariadenie, čerpanie

Text:

...za sebou, tiež kombinovane. Na zaklade údajov kontrolného manometra je možné odhadnúť .teplotu prichádzajúcej pary. Spotrebu pary je možné určiť na základe množstva kondenzátu. Tvar zariadenia podporuje cirkuláciu taveniny a skracuje čas potrebný na roztavenie obsahu obalu, pričom aj posledné časti tuhej látky sa lahko topia.Transport látky po jej. roztaveni .je možné zabezpečiť čerpadlem, vákuomsamospádom alebo ich kombináciou....

Šnekové zariadenie pre tavenie, zmešovanie a vytláčanie termoplastických materiálov a dávkovaním tekutých prímesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251549

Dátum: 16.07.1987

Autor: Čuba Štefan

MPK: D01D 13/02

Značky: příměsí, šnekové, dávkováním, termoplastických, materiálov, tavenie, tekutých, vytláčanie, zmešovanie, zariadenie

Text:

...základného polyrnéru v pracovnom valci, čím sa na povr-chu základného ,polyméru vytvorí lsúvíslý dutý valec prlmesí, ktoré je potrebné zhomogenizovat už len v radiálnom smere. Takýto duty valec iprímesí je možné vytvoriť aj privodom p-rímesí, ktorý je vytvorený štrblnou vo tvare prstenca po obvode pracovného valca.Štrxbivna prívodu môže byť s výhodou pootočení o D až 90 ° oproti osi šnekového zariadenia talk, že potom jej dĺžka môže -byť...

Zariadenie na tavenie a odlievanie kovov vo vákuu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228768

Dátum: 15.04.1986

Autori: Potoček Jaroslav, Dohnal Jiří, Žitňanský Marcel

MPK: B22D 25/02, B22D 18/06

Značky: tavenie, odlievanie, zariadenie, kovov, vakuu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do oboru vákuovej metalurgie a rieši zariadenie na tavenie a odlievanie kovov vo vákuu pre stomatologické odlitky. Jeho podstata je v tom, že pozostáva z taviaceho téglika, ktorý je uložený v odporovom ohrievacom telese. Toto je uložené v tepelnoizolačnej hmote a to v puzdre, ktoré je prichytené na nosný držiak. Na jeho druhej strane je uložená forma v strediacom krúžku, pritláčaná vekom uchyteným na recipiente, v ktorom je...

Zariadenie na tavenie, rafináciu a odlievanie medi, hliníka a ich zliatin

Načítavanie...

Číslo patentu: 227976

Dátum: 15.04.1986

Autori: Ščepánek František, Žitňanský Marcel

Značky: tavenie, zariadenie, odlievanie, hliníka, zliatin, mědi, rafináciu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na tavenie, rafináciu a odlievanie medi, hliníka a ich zliatín s požiadavkou na zvýšenú čistotu vyznačené tým, že je tvorené taviacim téglikom (1), ktorý má v dne vytvorený kužeľový otvor, do ktorého je vsadená kužeľová zátka (2), ktorá je pevne spojená so šnôrou (3).

Zariadenie pre tavenie, ohrev a čerpanie látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 215449

Dátum: 01.01.1985

Autor: Fančovič Karol

Značky: čerpanie, látok, ohrev, tavenie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru strojných zariadení pre chemickú technológiu. Rieši zariadenie pre tavenie, ohrev a čerpanie látok, ktoré pozostáva z prívodu pary, vonkajšej trubky a vnútornej trubky súoso orientovaných, uzavretých dnom s vrchlíkom, pričom odvod pary alebo kondenzátu tvorí výtlačná trubka vedená odo dna po vnútornej strane vonkajšej trubky opatrená škrtiacou clonkou. Vnútorná trubka je na svojom hornom konci opatrená trojcestným...

Téglik na tavenie a odlievanie medi, hliníka a ich zliatin

Načítavanie...

Číslo patentu: 224699

Dátum: 01.10.1984

Autor: Žitňanský Marcel

Značky: téglik, tavenie, mědi, odlievanie, zliatin, hliníka

Zhrnutie / Anotácia:

Téglik na tavenie a odlievanie medi, hliníka a ich zliatin s požiadavkou na zvýšenú čistotu taveniny, s hmotnosťou vsádzky do 50 kg, so zvislým otvorom v dne uzavretým kužeľovou zátkou, vyznačený tým, že spodná časť zátky /2/ v dne téglika /1/ prečnieva do vodorovného otvoru, vytvoreného zboku v dne téglika /l/, ktorý v mieste vyústenia na povrch má kužeľovú plochu /C/ a do vodorovného otvoru je posúvateľne vsadená tyč /4/ s klinovito zrezaným...