Patenty so značkou «tandemové»

Chimérické, hybridné a tandemové polypeptidy meningokokového NMB1870

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11089

Dátum: 27.11.2006

Autori: Giuliani Marzia, Pizza Mariagrazia, Rappuoli Rino, Scarselli Maria, Masignani Vega

MPK: C12N 15/62

Značky: chimerické, hybridné, tandemové, meningokokového, polypeptidy, nmb1870

Text:

...s cieľom vyprodukovať chimérický NMB 1870, ktorý nemá špecificitu pre konkrétnu rodinu polypeptidov štandardného typu. Zatiaľ čo každá jednotlivá NMB 187 O rodina môže vyvolávať protilátky (napr. u myší), ktoré sú efektívne iba proti kmeňom V rovnakej NMB 187 Orodine, chimérické polypeptidy podľa vynálezu môžu vyvolávaťprotilátky, ktoré rozpoznávajú NMBl 870 polypeptidy z viac než0007 Referencia 13 opisuje substitúciu sekvencií z jednej...

Hnacie zariadenie pre tandémové nápravy a spôsob pohonu tandémových náprav

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5680

Dátum: 22.09.2006

Autori: Zitzmann Martin, Sauer Ralf

MPK: B60K 17/00, B60K 17/04

Značky: pohonů, tandemové, hnacie, spôsob, zariadenie, nápravy, náprav, tandemových

Text:

...úmerne k prevádzkovému tlaku hnacieho hydromotora. Nevýhodné však pritom je, že na Vonkajšku ležiace hydraulické valce sú málo odolné, pretože sú vystavené vplyvoni okolitého prostredia. Ďalej je nákladná inštalácia medzi rámom vozidla a tandémovýmkyvným ramenoni a obmedzuje nezávislú voľnosť pohybutandêmovej nápravy. Rozdielne riadenie ľavej pravej stranyKonečne spis DE.Ul-202 17 910 opisuje zariadenie na reguláciu nadzdvihávania...

Hriadeľová spojka na tandemové spojenie dvoch hydrogenerátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278659

Dátum: 15.07.1992

Autor: Galba Vladimír

MPK: F03C 1/02, F04B 1/00, F04B 1/20...

Značky: tandemové, dvoch, spojenie, spojka, hriadeľová, hydrogenerátorov

Zhrnutie / Anotácia:

Hriadeľová spojka na tandemové spojenie dvoch hydrogenerátorov, z ktorých základný pozostáva zo skrine, ktorá je z jednej strany uzatvorená zadným vekom a v ktorej je uložený hriadeľ, na ktorom je umiestnený blok valcov s piestami. Hriadeľ je ukončený vonkajším drážkovaním radiálne uloženým vo vnútornom drážkovaní vytvorenom z čelnej strany v náboji, ktorý je otočne uložený v zadnom veku a na ktorom je upevnený vnútorný pracovný člen pomocného...

Způsob výroby oceli v kyslíkovém konvertoru nebo v tandemové peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 266645

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hromek František, Štivar Antonín, Pětroš Jaroslav, Machálek Vladimír, Březin Jaroslav, Záviský Jaromír

MPK: C21C 5/04, C21C 5/28

Značky: kyslíkovém, oceli, konvertoru, způsob, výroby, tandemové

Text:

...kusových paliv je, že rychlost přechodu kusového vápna do taveniny strusek se snižuje uhlíkem z těchto paliv, a to z důvodu redukce oxidu železa ve strusce, kde oxidy želeva výrazně ovlivňují rozpouštění vápna. Důsledkem toho je zhoršení stupně odsíření, případně odfosfoření taveniny kovu struskou a rovněž i pomalejší nárůst bazicity strusky v porovnání se způsoby bez použití kusových paliv.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob výroby...

Způsob výroby oceli v tandemové ocelářské peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 265161

Dátum: 13.10.1989

Autori: Březina Jaroslav, Šotola František, Kučera Jaroslav, Raška Pavel, Pětroš Jaroslav, Šubert Pavel, Hromek František

MPK: C21C 5/04

Značky: tandemové, způsob, výroby, oceli, ocelářské

Text:

...nákladů na kovonosnou vsázku a dále snížení nákladů na struskotvorné suroviny. Další jeho výhodou je to,že je tím zajištěna kapacita pro tavení ocelového odpadu bez nároků na výstavbu nových hut~ nických agregátů.Způsobem podle vynálezu se provádí tavba 2 x 75 t tandemové pece například tak, že do první nístěje se nasadí část první dávky ocelového odpadu o hmotnosti 17 000 kg. Poté následuje ohřev ocelového odpadu teplem odpadních plynů a...

Způsob dmýchání inertního plynu do tandemové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 257852

Dátum: 15.06.1988

Autori: Šotola František, Šubrt Pavel, Hromek František, Kuběna Slavoj, Štivar Antonín

MPK: C21C 5/04

Značky: plynů, způsob, tandemové, dmýchání, inertního

Text:

...hoření uvolněného plynu.Uvedený nedostatek se odstraní způsobem dmýchání inertního plynu do tandemové pece podle vynálezu, jehož podstatou je, že inertní plyn se dmýchá do nístěje tandemové pece pod úroveň hladiny lázně, a to v množství od 0,01 do 0,20 Nm 3.min 1.t 1.Výhodou způsobu dmýchání inertního plynu do tandemové pece podle vynálezu je to, že probubláváním je způsoben dodatečný pohyb lázně mezi zónou oxidace kovu a spodní části...

Způsob výroby oceli v tandemové peci a přidáváním prachového paliva do lázně roztaveného kovu během zkujňování

Načítavanie...

Číslo patentu: 253686

Dátum: 17.12.1987

Autori: Štivar Antonín, Bartoš Vladimír, Pětroš Jaroslav, Hromek František, Šotola František, Kupka František

MPK: C21C 5/04

Značky: výroby, způsob, přidáváním, tandemové, prachového, během, paliva, zkujňování, lázně, roztaveného, oceli

Text:

...2 min., se do základní kovonosné vsázkw o hmotnosti 225 t,od počátku zkujňování do 10 z údobí celkové doby zkujňování, která činí 1 hodinu, to je do 6 min., přívede 1 lO 0 Nm 3 zkujňovacího kyslíku a 760 kg prachového paliva, což odpovídá hmotnosti 0,690 kg na lNm 3 zkujňovacího kyslíku. V druhé fázi zkujňování, do které patří sázení pece nádobkami, při kterém se sníží jak příkon kyslíku tak prachového paliva do lázně roztaveného kovu, to je...

Odtahový trakt spalin hutnické tandemové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 251840

Dátum: 13.08.1987

Autori: Sládeček Jaroslav, Šotola František, Frank Otakar, Hromek František

MPK: C21C 5/04

Značky: trakt, odtahový, tandemové, hutnické, spalin

Text:

...mokrých kold a snočndho mnolství vody.čiltění odtohových traktu, ktorá musí byt prováděno někdy í y průběhu kampani poco,lo čosově o fyzicky nočné náročná. Touto mokrý způsob čištění ppolin vyhdujo volká množství vody. do onorgstioky vslní náročný n Vyžadujo invostičnö náročná vodní o kolové hospodářství. zpracování těchto kolo noní dosud vyřolono o koly Jsou proto doponovány v kolových ryhnících, ktoré so budují vysokými pořizovacími...

Zařízení pro automatickou regulaci tloušťky pásu válcovaného na tandemové trati

Načítavanie...

Číslo patentu: 229239

Dátum: 01.03.1986

Autori: Hick Zdeněk, Ovsjannikov Vladimír, Oplová Galina

MPK: G05D 5/03

Značky: tratí, tandemové, valcovaného, regulaci, pásu, automatickou, tloušťky, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu zařízení pro automatickou regulaci tloušťky pásu válcovaného na tandemové trati je zajištění vysoké přesnosti výstupní tloušťky pásu i při změnách technologických parametrů tratě v průběhu válcování. Toho se dosahuje řízením poměru rychlostí pohonů posledních dvou stolic tandemové tratě. Zařízení je opatřeno dvěma paměťovými posuvnými registry, které slouží pro vzájemné přiřazení vstupní a výstupní tloušťky pásu, dále je...

Způsob úpravy chemického složení strusky při výrobě oceli v tandemové peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 220830

Dátum: 15.12.1985

Autori: Záviský Jaromír, Kluževič Milan, Raška Pavel, Beňa Miloslav

Značky: úpravy, výrobe, složení, tandemové, způsob, chemického, strusky, oceli

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu úpravy chemického složení strusky při výrobě oceli v tandemové peci, při které se do tekuté vsázky dmýchá v proudu oxidačního plynu prachové vápno. Prachové vápno se do tekuté vsázky dmýchá v proudu inertního plynu, a to po ukončení nebo přerušení zkujňovacích reakcí, zejména před odpichem tavby.

Způsob výroby náročných druhů ocelí na tandemové ocelářské peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 218670

Dátum: 15.04.1985

Autor: Vaníček Václav

Značky: druhu, tandemové, ocelářské, výroby, způsob, náročných, oceli

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby náročných druhů ocelí na tandemových ocelářských pecích spolu s nenáročnými druhy ocelí, kde náročným druhem oceli se rozumí uklidněná ocel s vyššími obsahy uhlíku a legujících prvků, jejichž obsah je v úzkém rozmezí, nenáročnými druhy ocelí se rozumí nízkouhlíkaté, zpravidla neuklidněné ocele, vyznačující se tím, že v první nístěji se začne se zkujňováním náročného druhu ocele a po skončeném zkujňováním se tavba v této nístěji...