Patenty so značkou «tahové»

Zariadenie na kontinuálne ťahové preťahovanie kovového pásu a spôsob prevádzkovania takého zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4285

Dátum: 19.09.2005

Autori: Häusler Jan Christoph, Behrens Holger, Luckmann Fritz, Hartung Hans-georg, Gramer Andreas

MPK: B21D 1/00

Značky: spôsob, takého, preťahovanie, pásu, kontinuálně, zariadenia, zariadenie, prevádzkovania, kovového, tahové

Text:

...vyznačuje tým, že aspoň v smere dopravy pásu druhá S-valčeková jednotka zariadenia naťahové preťahovanie má dva valčeky, ktorých priemer je rôzne veľký, pričom v smere dopravy pásu nasledujúci valček druhej S-valčekovej jednotky má väčší priemer a pričom v priemere väčší valček S-vaIčekovej jednotky má aspoň 1,25 násobný priemer v priemere menšieho valčeku.0012 Výhodne je navrhnuté, že v priemere väčší valček S-valčekovej jednotky má...

Ťahové odľahčenie zasúvacieho spoja pre komunikačnú a výpočtovú techniku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7296

Dátum: 12.08.2002

Autor: Nad Ferenc

MPK: H01R 13/58, H01R 13/658

Značky: spoja, tahové, zasúvacieho, odĺahčenie, komunikačnú, techniku, výpočtovú

Text:

...pričom tento uzáverový prostriedok je vybavený druhými stykovými prostriedkami, ktoré vytvárajú spolu s prvými stykovými prostriedkami základného dielu styčné spojenie, pričom uzáverový prostriedok je vytvorený ako pružina obsahujúca dve ramená, ktoré sú zasúvateľné pozdĺž vedenia do základného dielu, pričom základný diel je vytvorený aspoň s jedným oporným bodom pre pružinu, a táto pružina je usporiadaná tak, že protismerne pôsobiaca...

Zařízení pro řízení tahové síly navíjené nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 266566

Dátum: 12.01.1990

Autor: Lorenz Rainer

MPK: B65H 59/16

Značky: navíjené, řízení, tahové, síly, nitě, zařízení

Text:

...kotoučový permanentní magnet-vzduchová mezera-kotoučové část z elektricky dobře vodivého materiálu-kotoučové část z hysterezního materiálu. Kotouč 3 nebo kotoučové kombinace, jsou upevněny na vodicí kladce á pro oběh nitě, otáčivě uložené na hřídeli g. Vodicí kladka § pro oběh nitě sestává jak známa ze dvou vedle sebe uloženýchprstenců 5, 1, opatřených na navzájem přivrácených bočních plochách kulovými tělesy É,2 umístěnými tak, že jsou vůči...

Deformační zařízení pro tahové zkoušky materiálů ve vakuu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261949

Dátum: 10.02.1989

Autor: Schenk Antonín

MPK: G01N 3/28

Značky: vakuu, tahové, materiálů, zařízení, deformační, zkoušky

Text:

...če 1 istig ag umožňují upnutí zkoumaného vzorku§pomocí upínacích kolíků gg. Druhá čelist § je k tě 1 esug příčniku připevněna šrouby lg, První čelist 1 je k základnimu tělesu L upevněna přes dříkZpoloku 1 ovou pod 1 ožkou§ pomocí maticeg, Dříkz má podélný zábrus, na kterém je upevněn silový tenzometr gg snímající sílu půaobící na zkoumaný vzorek Q, Délkový tenzometrg 1,snímající prodloužení, je upevněn na ploché pružině AQ spojené A se...

Způsob výroby trubek válcováním za tepla v tahové redukovně

Načítavanie...

Číslo patentu: 260898

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pazdiora Tadeáš, Gocal Jaroslav, Demek Zdeněk

MPK: B21B 19/00, B21B 27/02

Značky: redukovně, výroby, způsob, trubek, tepla, valcovaním, tahové

Text:

...na jakosti tväřeného materiálu, velikosti tahu a velikosti redukce průměru, kdy velikost otevření je dana vztahemkde Di je vnější průměr trubky za i-tým stojanem, DH je vnější průměr trubky před i-tým stojanem, a je konstanta, podle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom, že se trubky válcují při hodnotě a 0,33 až 0,40. Rešení tohoto vynálezu vychází ze změny kalíbrační řady tahové redukovny a kalibrace válců jednotlivých stojanu tak, že...

Snímač tahové síly textilních nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 260729

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vitamvás Zdeněk, Prášil Vladimír

MPK: B65H 59/40

Značky: snímač, síly, textilních, nití, tahové

Text:

...napájecí zdroje, seřizovací funkce se omezuje pouze na nastave.ní SÍEIVĚCÍÍIO šr-ourbu s pružinou, ,případně stavěcího dorazil. Výstupní signál je dostatečněyelký, aby mohl přímo řídí-t výkonový Zesilovač.vynález e jeho účinky jsou blíže vysvětle 4ny v popise příkladu jeho provedení podle přiloženeho výkresu, kde na obr. 1 je znázonněn v náryse v řezu snímač tahové síly textilních nití podle vynálezu a na obr. 2 je znázorněn v axonometrii...

Kalibr válců tříválcové tahové redukovny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250296

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kostrbatý Jiří, Pazdiora Tadeáš, Bár Josef

MPK: B21B 27/02

Značky: kalibr, válců, tahové, redukovny, tříválcové

Text:

...tratí.Uvedené nedostatky odstraňuje použití kalibru válců tříválcové tahové redukovny podle vynálezu, jehož tvar je určen V rovině soustružení předsunute před střed válců o hodnotu e, danou současně konstrukcí redukovacích válců a je tvořen základní kružnicí to poloměru Rn v závislosti na úběru ve stojanu. Podstatou vynalezu je vytvoření konvexních zařezů z o hloubce k v úhlové vzdálenosti 60 ° po obvodu kalibru o poloměru zaoblení...

Regulátor tahové síly pro zvedací ústrojí traktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 236474

Dátum: 16.03.1987

Autori: Cedar Falls, Moon Seaton, Treichel Richard

MPK: B62D 49/02

Značky: zvedací, ústrojí, tahové, síly, traktoru, regulátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká regulátoru tahové síly pro zvedací ústrojí traktorů a pružným mechanickým snímačem (28, 34) tahové síly k udržování normální tahové síly, působící na pracovní nářadí, například pluh (12) připojený ke zvedacímu ústrojí, přičemž pracovní hloubka pluhu (12) se koriguje v závislosti na změnách tahové síly. Podle vynálezu je upraven hydraulický posilovač (74), který zvyšuje citlivost reakce systému, takže se sníží velikost sil...

Způsob zabezpečení spolehlivé činnosti pletacího stroje a zásobníkový hlídač rázů tahové síly v niti k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231367

Dátum: 01.03.1987

Autori: Zezula Radomír, Svoboda Petar

MPK: D04B 35/14

Značky: rázů, hlídač, způsobu, stroje, tohoto, spolehlivé, pletacího, zabezpečení, tahové, síly, zásobníkový, provádění, způsob, činnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob zabezpečení spolehlivé a výkonné činnosti pletacího stroje vyloučením poruch v přívodním systému nití s použitím zásobní smyčky niti snímané délky působením tlakového plynného media. Podstatou vynálezu je nezávislost reakce na vypínací sílu, která vyvolává zkrácení zásobní smyčky niti při poruše v přívodním systému na velikosti rychlosti a změn rychlosti niti a má konstantní hodnotu centrálně dálkově nastavitelnou....

Zariadenie pre tahové skúšky prilnavosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 248148

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kolenčiak Vladimír, Pálka Viliam, Matejka Dušan, Brezovský Milan, Mucha Alojz

MPK: G01N 19/04

Značky: tahové, priľnavosti, zariadenie, skúšky

Text:

...stroja.Skúšobné teleso pozostáva zo sv-ornikla,Výhodne vralc-oveho tvaru, vsúzvne uloženého a SklľlľĚk-OJLI uchytenéhlo V IprsIt-enuci. Če~ lom svorlnika a čelom prstence je vytvorená spoločná rovvinlná plocha, ktorá je opatrnená niarnlášxaunvou vrstvou, ku ktorej je porno coru lepidla prichytený vrchný krúžok.Hlavnou Výhodou nlavrlmutéhlo riešenie je, že pri trhalní .skúšolmnéllo teleeal pôsobí proti prilnavoeti alko ~rerakoia~ nielen...

Tahové spínací zařízení elektrické akustické houkačky pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237542

Dátum: 15.12.1986

Autori: Sprušil Jiří, Koutný Karel, Boháč Jaroslav, Maiwald Jaroslav

MPK: H01H 3/36

Značky: výbuchu, prostředí, houkačky, nebezpečím, zařízení, elektrické, tahové, akustické, spínací

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajištění možnosti dát návěstí akustickým signálem obsluze elektrickými houkačkami z kteréhokoliv místa podél tratě důlního dopravníku nebo u automatizovaných dopravníků z kteréhokoliv místa dopravníkové linky, a to zatažením za ocelové lanko, které je navázáno na zařízení podle vynálezu, instalovaná ve skříních elektrické části houkaček, přičemž zařízení svou konstrukcí a způsobem instalace ve skříních elektrických houkaček...

Způsob měrění tahové a deformační anizotropie a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232924

Dátum: 15.08.1986

Autori: Dolník Lubomír, Mládek Milan, Židlík Antonín

MPK: G01N 3/10

Značky: deformační, zařízení, anizotropie, tahové, provádění, tohoto, způsob, měření, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu měření tahové a deformační anizotropie plochých ohebných materiálů, například usní, rovnoměrným tahovým namáháním kruhového vzorku měřeného materiálu v rovnoměrně rozložených radiálních směrech s zařízení k provádění způsobu, který sestává z protilehle upravených čelistí, které jsou uzpůsobeny k vzájemném relativnímu posuvu. Podstata zařízení k provádění způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že čelisti jsou uspořádány...

Snímač tahové síly tkaniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 229490

Dátum: 01.03.1986

Autori: Nedbal Petr, Buráň Vojtěch, Slezák Jiří

MPK: G01L 1/18

Značky: síly, tahové, snímač, tkaniny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká snímače tahové síly tkaniny, který je vytvořen tak, že v blízkosti vazného místa je umístěn třmen a mezi jeho příruby zasahující opěrný váleček připevněný na držáku. Tkanina procházející s částečným opásáním opěrného válečku mezi ním a třmenem, deformuje v závislosti na tažné síle tkaniny držák opěrného válečku nebo držák třmenu, přičemž vznikající deformace je měřena čidlem, vysílajícím deformaci úměrný signál do...

Způsob stanovení skutečných hodnot tahové deformace

Načítavanie...

Číslo patentu: 214219

Dátum: 01.06.1984

Autor: Pokluda Ivo

Značky: skutečných, hodnot, deformace, způsob, stanovení, tahové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení skutečných hodnot tahové deformace zkušebního tělesa, vyznačený tím, že změna vzdálenosti upínacích čelistí, reprezentující absolutní deformaci telesa, se zjišťuje při nejméně dvou upínacích délkách, představujících počáteční délku tělesa, přičemž relativní deformace se stanovuje z lineární závislosti absolutní deformace na počáteční délce jako směrnice přímky vyhodnocením metodou lineární regrese.