Patenty so značkou «tachodynama»

Regulačný obvod otáčok jednosmerného elektromotora bez tachodynama

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5619

Dátum: 07.12.2010

Autori: Balara Milan, Balara Dušan, Balara Alexander

MPK: H02P 5/00

Značky: regulačný, elektromotora, jednosmerného, obvod, tachodynama, otáčok

Text:

...znázornený príklad uskutočnenia vynálezu. Znázorňuje celkové blokové usporiadanie a nastavenie funkčných častí zariadenia, v režime riadenia výstupných otáčok elektromotora. Regulačný obvod otáčok elektromotora 5, ktorý je napájaný z akčného člena 4 je tvorený ústredným členom regulátora rýchlosti (otáčok) 1, riadenýrn prepínačom 2, ústredným členom regulátora prúdu 3, riadiacou logickou jednotkou 6, riadeným pamäťovým prepínačom 8, a...

Zapojenie na meranie uhlového zrýchlenia tachodynama

Načítavanie...

Číslo patentu: 269600

Dátum: 11.04.1990

Autor: Balara Milan

MPK: G01P 3/481

Značky: zrýchlenia, zapojenie, meranie, úhlového, tachodynama

Text:

...1. Výstup jg analőgovej pamäti 1 je pripojený na vstup Ag diferenčněho člena. Rozdielový signál idferenčněho člena 5 je cez výstup 51 vedený na vstup 51 enelógovej pamäti zrýchlenie 5 z ktorej cez výstup zg vychádza výsledný signál zodpovedajúci uhlovému zrýchleniu. Riadiaci logioký obvod Q cen treti výstup § 1 ovláda spriemerňovač g cez jeho vstup gą. Zároveň cez prvý výstup gg ovladá analógovú pamät 1 cez vstup 31 a cez druhý výstup ál...

Spojení tachodynama s hřídelem točivého elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241937

Dátum: 01.12.1987

Autori: Stránský Milan, Nimec Jioí

MPK: F16D 1/06

Značky: spojení, elektrického, točivého, tachodynama, stroje, hřídelem

Text:

...strojem.Hřidel l točivého elektrického stroje je uložen v přednímivalivém ložisku g. Vnější kroužek předního valivého ložiska g je uložen v náboji 2 předniho ložiskového štítu 3 a opírá seje upraven středící důlek s vnitřním kuželem §, ochranným zapuštěním 1 a závitovým otvorem §. Do závitového otvoru Qje zašroubován závitový konec 3 torzně tuhé a ohybově poddajné spojky gg, středěně ve vnitřním kuželu Q hřídele l.Na volné straně je...

Spojení tachodynama s hřídelem točivého elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241911

Dátum: 01.12.1987

Autori: Páv Bohdan, Fojt Vojtich, Bile Josef

MPK: H02K 51/00

Značky: elektrického, hřídelem, spojení, stroje, tachodynama, točivého

Text:

...částečný podélný řez točivým elektrickým strojem.Hřídel l elektrického stroje je uložen ve středním ložisku g. vnější kroužek středního ložiska 3 je uložen v náboji l ložiskového štítu 5 acpírá se o pojistný kroužek §. V hřídeli l elektrického stroje je upraven střeoicí důlek s vnitřním kuželem Q, ochranným zapuštěním Z a závitovým otvorem §. Do závitového otvoru § je zašroubován závitový konec 2 nástavce lg s vnějším kuželem ll, který...

Spojení tachodynama s hřídelem točivého elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243035

Dátum: 15.05.1987

Autori: Javor Peter, Riecky Ernest

MPK: H02K 51/00

Značky: spojení, elektrického, hřídelem, tachodynama, stroje, točivého

Text:

...elektrického stroje a nástevného hřídele nevykszuje větší vý-ą V ołwlky než několik ihlových minut, postačí l jejích vzájemnámu kloubovému stŕedění i jedno řsdé kuličkové lozisko souosé s oběme hŕídeli.Příkledné provedení vynálezu je znázorněno na připojeném výkresu, kde obr. 1 znázorňu je částečný podélný řez hřídelem točivého elektrického stroje a obr. 2 detail jiné variantyHřídel | toäiváho elektrického stroje je uložen v předním...

Magnetický obvod stejnosměrného tachodynama

Načítavanie...

Číslo patentu: 229771

Dátum: 01.05.1986

Autori: Kolář Stanislava, Rákos Jaroslav, Žák Zdeněk

MPK: H02K 1/18

Značky: stejnosměrného, magnetický, obvod, tachodynama

Zhrnutie / Anotácia:

Magnetický obvod stejnosměrného tachodynama s teplotní kompenzací jeho napěťové konstanty s budícími póly tvořenými trvalými magnety uspořádanými okolo v nějšího obvodu rotoru, jejichž magnetická indukce je závislá na teplotě, vyznačující se tím, že póly (2) jsou propojeny magnetickými bočníky (8) uspořádanými u vnějšího obvodu rotoru (5) přičemž magnetická indukce trvalých magnetů pólů (2) má stejný smysl tepelné závislosti jako magnetická...

Spojení tachodynama s hřídelem točivého elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 229349

Dátum: 01.03.1986

Autor: Laštovica Milan

MPK: F16D 1/06

Značky: spojení, stroje, točivého, elektrického, tachodynama, hřídelem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší spojení tachodynama s hřídelem točivého elektrického stroje torzně tuhou a ohybově poddajnou spojkou tím, že spojka je ukončena kuželem se závitovým nástavcem zataženým do závitového důlku hřídele. Kromě zkráceni celkové délky a zredukování počtu součástí je řešení výhodné tím, že umožňuje beze změny použít hřídele určené pro spojení s tachodynamem podle čs. vynálezu A0 203 636 /PV 8959-78/.