Patenty so značkou «tabulí»

Spôsob a zariadenie na vytvorenie deliacej medzery v sklenenej tabuli

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9751

Dátum: 21.12.2007

Autor: Lisec Peter

MPK: C03B 33/09

Značky: medzery, vytvorenie, tabulí, sklenenej, deliacej, spôsob, zariadenie

Text:

...sú tak do značnej miery opticky priehľadné. Energetické straty žiarenia pri prenikani vrstvou tekutiny sú tým veľmi malé,ďalej sa môže pomocou uvedených zložiek optimálne nastavit index Iomu0009 Pre spracovanie sklenených tabulí z rôznych, bežných sklenených materiálov je výhodné, ked index Iomu (pomer rýchlosti svetla vo vákuu k rýchlosti svetla v porovnávacom médiu) tekutiny je prednostne volený z rozsahuso spodnou hranicou 1,2 a 1,9,...

Zařízení pro odebírání pouze jedné tabule, zejména skleněné, ze stohu tabulí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260537

Dátum: 15.12.1998

Autor: Sedlák František

MPK: B65G 59/04, B65G 49/06

Značky: zejména, jedné, pouze, skleněné, tabulí, odebírání, tabule, zařízení, stohu

Text:

...tom, že odebíraoí zařízení nemůže odebrat více jak jednu tabuli. Tím se podstatné omezí ztráty na tabulich, způsobené přilnutim jedné i více dalších tabuli k tabuli odebíraně a jejich následné odpadnutí během překládajícího cyklu. odpadá rovněž nebezpečí urazu pracovníků na sousedních pracovištích a rovněž odpadá přítomnost pracovnika dohlížejicího na odběr tabulí. odebírací zařízení podle vynálezu lze použít pro odebírání tabuli v libovolné...

Přisouvací mechanismus tabulí plechu na polohovací dorazy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263939

Dátum: 12.05.1989

Autor: Novák Jan

MPK: B21D 43/11

Značky: plechů, tabulí, mechanismus, polohovací, přisouvací, dorazy

Text:

...který se pohybuje působením tlakoveho média v pracovním válci 6 svislého posuvu. Horní část pracovního valce G svislého posuvu tvaru konzoly tvoří horní čelist 3, v níž je vytvořen otvor,kterým v klidovém stavu prochází dolní čelist 2. Pracovní valec B svislého posuvu se pohybuje ve svislém npřímowčarěm vedení 7 náboje 8. Náboj 8 je pevně spojen s pístnicí 9 vodorovného posuvu, k níž je připojen píst 1 U vodorovného posuvu. Náboj 8 je na...

Zařízení pro třídění a stohování skleněných tabulí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262404

Dátum: 14.03.1989

Autori: Branch Geoffrey, Hodgkinson Joseph

MPK: B65G 47/24

Značky: zařízení, stohování, třídění, tabulí, sklenených

Text:

...být opatřeno velkým počtem těchto zdvíhacích válečků 1.Může být uspořádáno třicet i více zdvíhacích víálečlçů í. v každé ňadě napříč podelnelío dopravníku GI a každý podélný pár zdvíhacích välečkfi 1 Iná přiřazen jeden první tlakový válec 2, který může být ovládán neľlúvĺłšle signálect vyslaným z kontrolního SšÍallGVĺŠÍě siti.l°rvní vcdicí hřídel .T 3 může být vytvořen z jednch kusu z jedné strany na druhou Sľľaíllł podélného depravníku Bü,...

Zařízení pro ukládání tabulí materiálu do svislé polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259807

Dátum: 15.11.1988

Autori: Peřina Petr, Staněk Milan, Váňa Pavel

MPK: B65G 57/08

Značky: materiálů, zařízení, polohy, svisle, tabulí, ukládání

Text:

...přípravkem 11 se vrátí do horízontální polohy. Zařízení podle vynálezu umožňuje nakládání i vykládání různých tabulí materiálu, např. plechů v hutních závodech do uklá dacích košů např. při technologických operacích odokujovaní, moření atp.1. Zařízení pro ukládání tabuli materialu do svislé polohy, sestávající ze sklopneho zařízení tvořeného nosnou deslcou stolu opatřenou přídržným zařízením pro zachycení tabuli materiálu, otočně uloženou na...

Zařízení pro zvedání, transport a zpracování skleněných tabuli

Načítavanie...

Číslo patentu: 244621

Dátum: 14.10.1987

Autor: Annen Klaus

MPK: B65G 49/06

Značky: zařízení, zpracování, zvedání, transport, sklenených, tabulí

Text:

...uvést tabuli do vodorovné polohy a v toto polozo ji zpracovat.Během této manípulace je podstatně omezeno riziko úrazu, -nsboĺ při nsjménä bezpečných dkoneeh, kterými je vedení a transport skleněné tabule, je pracovník od této tabule oddělen opěrnou doskou. V porovnání s manuální manipulscí je významne sníženo fyzické zetíłení pracovníka s doohćzí k úspoře pracovních sil. Výhodou zařízení jsou též jeho nízka pot-novací ndklady.łłakloněním...

Zařízení pro přemísťování tabulí plochého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245390

Dátum: 15.09.1987

Autor: Šimo Rudolf

MPK: B65G 49/06

Značky: zařízení, materiálů, plochého, tabulí, přemísťování

Text:

...opěrná deska ll a několik výztuh lg. 0 tuto opěrnou desku łł je opřen svazek přepravovaných tabulí Ag plochého materiálu, připraveného k opracování. Pojízdnou přepravku l, která je na obr. 1 a obr. 2 vyznačena čárkovanou čarou, lze tahat a řídit jedním nebo druhým směrem pomocí nenaznačeného oje. Přepravku l lze připojit dvěma přípojkami 3 (obr. 2) ke stabilním stojanúm 3 pracovního sklápěcího stolu 3 s vytvořeným dorazem gł stabilní stojany...

Přípravek pro vzájemné oddělení tabulí skla při balení,transportu a skladování

Načítavanie...

Číslo patentu: 245729

Dátum: 15.07.1987

Autori: Schmidt Hans-jörg, Unger Gerrit, Franke Joachim

MPK: B65D 85/48

Značky: přípravek, oddělení, skladování, tabulí, vzájemné, balení,transportu

Text:

...eneueam 9, cnaaamme coemauermmm IS c snacrnqnon npomąunon. Banani-tym Baepx. Ocu-amuue snemeuru Sqcranosaenme ocnosanmnm IO 31113. sa ever auacrnvmon . npoxaamm, conueuąeau 030 mm óorconnmn odpaaymmm 16 B Humel tancu. Taxuu oćpasou, aaemeum cncmeun cxoaxsxex-mn ycranon ranu n npucnocoónennu c noauomocnm naanmzoro aoanpamo-uocrynauťemnoro uepememenna no donomm n mnam uanpasnanmm n 0 mm pm snemem-on coemmeu c anacwqnoü...

Zařízení k přepravě tabulí z plochého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238286

Dátum: 01.06.1987

Autor: Slabyhoud Svatopluk

MPK: B62B 3/04

Značky: materiálů, tabulí, plochého, přepravě, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro kusovou anebo malosériovou manipulaci s tabulemi plochého materiálu, zvláště skleněnými tabulemi, a to mezi přepravníky, na kterých jsou tabule skladovány a pracovním stolem, na němž se tabule řežou na menší, nebo jinak upravují. Zařízení je tvořeno ručním vozíkem, na který se tabule nakládají ve vertikální poloze. Na vozíku je vertikálně sklopný pracovní stůl, o který se vždy opře jedna tabule a s tímto stolem se...

Zařízení k osazování tabulí k zasklení světlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 249702

Dátum: 15.04.1987

Autor: Svoboda Vlastimil

MPK: E04B 7/18

Značky: zasklení, tabulí, světlíků, osazování, zařízení

Text:

...osazování tabuli k zaeklení světlíku a příčný řez zasklívaným světlíkem, na obr. 2 je axonometrický pohled na část zařízení.Zařízení pro osazování tabulí k. zasklení světlíku m 702připevněné na pracovní vozík pojízdný po střešní ploěe haly, sostává ze ěikmo připevněného podpěrnóho rámu ll, presunu ícího svou vyloženou částí přes obrys pracovního vzniku a opatřenćho nejméně dvěma őkláPě-Oími rozpěrami lg, z nichž každá ,je opatřenaposouvacim...

Zařízení k oboustrannému zjišťování povrchových vad tabulí plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236579

Dátum: 15.11.1986

Autor: Bernat Stanislav

MPK: B21C 51/00

Značky: oboustrannému, povrchových, tabulí, zjišťování, plechů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení psychického a zrakového zatížení kontrolních pracovníků. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením podle vynálezu sestávajícím ze dvou řad protilehlých obrácecích ramen 1 a 2 s ozuby 3 a 4, kde obrácecí ramena každé řady jsou pevně spojena s hřídelem 5 nebo 6, napojeného na pohonnou jednotku, kde ke každému obrácecímu rameni 2 jsou připevněny konzoly 22 a 23, ve kterých je otočně uložen hřídel 24, na jehož koncích jsou...

Způsob výroby skleněných tabulí bombírovaných s malými poloměry křivosti a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229651

Dátum: 15.11.1986

Autori: Siemonsen Hans-peter, Schmidt Günter, Peters Léo, Roth Mario, Sonntag Hubert

MPK: C03B 23/023

Značky: způsobu, křivosti, tabulí, způsob, poloměry, sklenených, tohoto, výroby, provádění, malými, zařízení, bombírovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby skleněných tabulí, bombírovaných s malými poloměry křivosti, a zejména skleněných tabulí opatřených výraznými přehyby. Vynález se dále týká zařízení k provádění tohoto způsobu, tvořeného dvěma doplňkovými bombírovacími formami, z nichž každá je tvořena větším počtem formovacích členů. Vynález řeší problém výroby bombírovaných skleněných tabulí, majících nepatrné poloměry křivosti a dobré zřetelné přehyby. Způsob...

Pasta pro odporové vodiče skleněných tabulí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225253

Dátum: 01.07.1985

Autori: Vybíral Jaroslav, Jonáš Jiří, Mašek Miroslav, Holík Jiří, Pek Alexandr

Značky: pasta, sklenených, vodiče, odporové, tabulí

Zhrnutie / Anotácia:

Pasta pro odporové vodiče skleněných tabulí s elektrickým vytápěním, vyznačená tím, že obsahuje hmotnostně 80 % stříbrného pigmentu a 20 % lakové složky, přičemž stříbrný pigment sestává ze 65 až 72 % práškového stříbra, 17 až 22 % kysličníku stříbrného Ag2O a 8 až 12 % tavidla a laková složka obsahuje 90 až 94 % terpineolu a 6 až 10 % etylcelulozy, přičemž tavidlo obsahuje 78 až 82 % kysličníku bismutitého Bi2O3, v němž nesmí přestoupit obsah...

Rámová propadová forma k ohýbání skleněných tabulí s rovinnými okraji

Načítavanie...

Číslo patentu: 218434

Dátum: 15.03.1985

Autori: Szokolai Karel, Lederer Jiří

Značky: sklenených, okraji, propadová, ohýbání, rámová, tabulí, forma, rovinnými

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby plochého skla a řeší problém konstrukce ohýbací formy k výrobě ohýbaných skleněných tabulí s rovinnými okraji, příp. následně tvrzených. Podpěrný rám pro skleněnou tabuli, upevněný na nosném rámu, je dvoudílný a skládá se ze dvou rovnoběžných, ve stejné horizontální rovině umístěných dílů, vnitřního a vnějšího. Na dvoudílný podpěrný rám se skleněnou tabulí se přikládá odnímatelný zatěžovací rám, jehož čepy zapadnou do...

Podavač tabulí pro plynylý střih na lisech

Načítavanie...

Číslo patentu: 225055

Dátum: 01.12.1984

Autori: Holík František, Maudr Vladimír, Jelínek František

Značky: tabulí, střih, podávač, plynylý, lisech

Zhrnutie / Anotácia:

Podavač tabulí pro plynuly střih na lisech,vyznačeny tím, že je tvořeny skříní /1/, která má na své horní vnější ploše po celé délce stabilně upevněné prismo /13/ a od něj ve vzdálenosti šířky tabule jsou vodítka /14/, z jejichž přední vodici hrany směrem kolmým k podélné ose skříně vyčnívají svými šikmými plochami palce /10/, které jsou upevněny na konsole /9/ pevně spojené s posuvnou tyčí /8/ dosedající na vačku s rohatkou /4/.

Zařízení pro základání tabulí plechů do průběžné krokové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 224064

Dátum: 01.10.1984

Autori: Lisý Jan, Gall Jindřich, Odermatt Antonín

Značky: tabulí, zakládání, krokové, plechů, zařízení, průběžné

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zakládání tabulí plechů do průběžné krokové pece, odebíraných ze stohu podavačem umístěným nad prodlouženou částí krokového dopravníku pece, vyznačující se tím, že sestává z nástavce /2/ uchyceného na konci krokového dopravníku /1/ a opatřeného na nosné ploše čidlem /3/ spínače, spojeného s přirážecími palci /4/ umístěnými na čele nástavce /2/, přičemž souose s nástavcem /2/ je umístěn reversní dopravník /5/ s pohonem a mezi...

Způsoby výroby elektricky ohřívaných skleněných tabulí a keramických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216075

Dátum: 15.05.1984

Autori: Horn Gerhard, Görmar Günther, Essenburger Gerhard

Značky: ohřívaných, sklenených, keramických, elektricky, tabulí, způsoby, materiálů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby elektricky ohřívaných skleněných tabulí a keramických materiálů, zejména pro okna silničních a železničních vozidel, lodí a podobně, aby se odstranily vrstvy námraz a/nebo sražené vody, nebo zabránilo vzniku těchto vrstev, při kterém se na skleněné tabule nebo keramické materiály pomocí sítotisku nanáší soustava topných vodičů, sestávající z úzkých odporových proužků a postranních sběrnic vytvořená z elektricky vodivé pasty...