Patenty so značkou «systémová»

Systémová paleta na skladovanie a prepravu dvojkolesí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7484

Dátum: 01.07.2016

Autori: Zavacký Ondrej, Bednarčík Ján, Domanický František

MPK: B65G 1/02, B65D 81/17

Značky: systémová, prepravu, paleta, skladovanie, dvojkolesí

Text:

...Háky sú na spojovacích tyčiach usporiadané tak, že pri spojení dvoch stabilizačných častí, stabilizačné tyče zapadnú do hákov a háky sami sebe neprekážajú. Stabilizačná časť alebo stabilizačné časti sú umiestniteľné na vrchnú časť dvojkolesia, ktoré sú pripevnené k podlahe alebo podvozku. Na stabilizačné časti sú umiestniteľné ďalšie dvojkolesia, pričom na krajne dvojkolesia potom na každé druhé V rade je umiestená fixačná časť, pričom...

Systémová debna, predovšetkým na prepravu čerstvých rýb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12684

Dátum: 25.05.2007

Autori: Schultchen Arne, Feldmann Andre

MPK: B65D 21/04

Značky: čerstvých, systémová, debna, prepravu, predovšetkým

Text:

...na hornej okrajovej oblasti rovnakej debny atýmto spôsobom boli debny stohovateľné na seba navzájom. Ako ďalšie umožňuje debna podľa vynálezu, aby bola po pootoćení o 180 okolo zvislej osi vsadená do spodnej(nepootočenej) debny, takže debny vprázdnom stave (a - vprípade použitia bez veka) sú priestorovo úsporne stohovatelné vsebe navzájom. Debny s týmto základným princípom sú známe ako otočné stohovatelné debny.Podla vynálezu je...

Systémová paleta rotačných predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269684

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tink Vladimír, Jambrich Ladislav, Slavík Jan

MPK: B65D 19/38

Značky: paleta, predmetov, systémová, rotačných

Text:

...rotačne u 1 ože~ ných prizmách je manipulačný predmet, napr. vačkový hriadel. Na obr. 2 a 3 je znázornená prevedenie uložného prvku systémovej palety podľa vynálezu, ako akčného člena nosiča, umožňujúceho rýchle prezoradenie pre rőzne druhy manipulovaných predmetov, zabezpečujúceho presné definované uloženie v uložnom priemere a dľžke.Systémová paleta gg rotačných obrobkov l je vytvorená z nosiča pozostávajdceho z dvojice základných dosák 1,...

Rám pro systémová a modifikační provedení motorových vozidel, zejména traktorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257229

Dátum: 15.04.1988

Autor: Fišer Jaroslav

MPK: B62D 49/00

Značky: traktoru, vozidel, zejména, modifikační, systémová, provedení, motorových

Text:

...pravý podélník jsou vzájemně propojeny příčnou výztuhou, umístěnou pod náhonovým hřídelem.Výhody rámu podle vynálezu spočivají v tom, že mezi motorem a podvozkem je získán prostor pro zavedení nových oriqinálních modulů a konstrukčních prvků převodovek, převodových i ovládacích mechanismů jako jsou hydrodynamické spojky, meniče točivého mementu a otáček,reverzační převody, prostor pro velký chladič motoru, dostatečný chladič oleje...

Systémová paleta prístrihov

Načítavanie...

Číslo patentu: 255329

Dátum: 15.03.1988

Autori: Slavík Jan, Pavluv Ján, Zelina Pavol, Zwiebel Pavol, Snopek Pavol

MPK: B65D 19/00

Značky: systémová, prístrihov, paleta

Text:

...splňujü aj Stacionárne »čeriče,ktoré je možné zoraďovat a vymieňať mimo liniek a systémov v pripravni pristrihov.Na pripojenom výkrese je na obr. 1 zjednodušene znázornené prikladné prevedenie systémovej palety prĺstrihov podl.a vynálezu a na obr. 2 vyobrazený príklad prevedenia systémovej palety prístrihov podľa vynálezu.Systémová paleta prístrihov je vytvorená z nosného rámu 1 ooupatreného po stranách uchopovacírni vybratiami 11, z...

Prestaviteľná systémová paleta pre prírubové súčiastky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241591

Dátum: 15.09.1987

Autori: Domány György, Szporny László, Harsányi Kálmán

MPK: B65D 19/22

Značky: systémová, paleta, súčiastky, přírubové, prestaviteľná

Text:

...paletuPrestavitetná systémová paleta podľa vynálezu je tvorená základový-m telesom 1,ktorého tvar a rozmery sú odvodené od sú stavy ttypizovnaných ohrardnových paliet. Nad stavha palety je tvorená krabicou 2 .s mechanizmom na nastavovanie (úložných priemerov a stienacou doskou 3. .Mechanizmus .nastavovanie úložných priemerov je tvorený centrálnou .skrutkou 1 D,uloženou v íiJXĺálTlYCh ložiskáchzíägzírinar .ktorej sa pohybujú matice 6 rpo...

Systémová paleta pre prírubové súčiastky s otvorom v osi

Načítavanie...

Číslo patentu: 241588

Dátum: 15.09.1987

Autori: Lattrell Rudolf, Dürckheimer Walter

MPK: B65D 19/22

Značky: súčiastky, přírubové, paleta, systémová, otvorom

Text:

...a .na nej nasunutou napr. Stľ-BJHOV-ÝIII vedením 4. « stieraoou doskou vybavenou zdvíhacím čap- Medzi vymeniteľnIou »doskou 2 a prírubomi. vitýnmt súčiasükami 6 je umiestnená sti-eracia Spodná čast zariadenia je funlkčne orien- »na -strediaoich tŕbežnými prostriedkamidoska 5 voľne nasunutá tovaná na transport ňoch 3. Stieracia doska 5 je po stranách medzi-opeuračnej manipulácie a ,skladovania Hanna. ~číast umožňu xvynál-ezu so ši na obr. 1...

Systémová paleta

Načítavanie...

Číslo patentu: 240467

Dátum: 15.08.1987

Autor: Schröder Ludwig

MPK: B65D 19/00, BG5D 19/12

Značky: systémová, paleta

Text:

...pracoviska sa vylúčia pracovné sily a v ďalšom sa zníži fyzická námahe.Príklad vyhotovenia systémouvej palety je znázornený na prlpojenom výkrese, kde naobr. 1 je nárys a na obr. 2 .pôdorys systé movej palety. Zariadenie na paletizáciu predstavuje sy 2404674 stémová paleta, ktorá pozostáva zo zákla dového rámu 1 s pripevnenými/tŕňami. 2, naktorých sú nasunuté trubky 4. V hornom plechu 5 sú urobené vybrania 8. Na hornom. plechu 5 je...

Systémová paleta vhodná najmä pre automatizované výrobné systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249876

Dátum: 15.04.1987

Autori: Križan Jozef, Morávek Jan, Kolpach Pavel, Kuchyňár Milan

MPK: B65D 19/12

Značky: systémy, vhodná, najmä, výrobné, systémová, automatizované, paleta

Text:

...-s dosazdaoou .plochu pre na 4loženie systéimovej palety je ukončený tak,aby jeho valcová časť dostatočne vyčníevala z hornej steny rámu, potom spodná plocha válcovej časti bude presnou nosnou plochou systémovej palety.Výihodou takto vytvorenej systémove palety je hlavne jej malá hmotnost a výhodná manipulácia s ňou. Manipulácia so systémovou paletou sa deje na spodnej stene rámu a presné ustavenie vo vnútri rámu. Takto riešený rám plní...

Univerzálna systémová paleta s vysokou manipulačnou a zásobnou schopnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 249000

Dátum: 12.03.1987

Autori: Muščík Ján, Čajka Jozef, Kozok Zbigněv

MPK: B65D 19/16

Značky: univerzálna, paleta, systémová, vysokou, schopnosťou, zásobnou, manipulačnou

Text:

...pričom na krycí plech krycej medzipalety a nosné plechy nosných medzipaliet sú pripojené nosné lišty nesúce operačné nábehy.Hlavné výhody univerzálnej systémové palety s vysokou manipulačnou a zásobnou schopnosťou spočívajú v tom, že manipulačná paleta a na nej na sebe uložené, centrovacími čapnli navzájom zaistené nosné medzipalety spolu s krycou medzipaletou vytvárajú kompaktný celok, schopný bez poškodenia uložených súčiastok spoľahlivo...