Patenty so značkou «syrov»

Metóda a zariadenie na prípravu syrov alebo syrových produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13318

Dátum: 08.09.2009

Autori: Beudon Didier, Russo Paul, Coulon Florence

MPK: A01J 25/00, A23C 19/082, A23C 19/06...

Značky: metoda, syrových, syrov, přípravu, produktov, zariadenie

Text:

...ponúknuť metódu na prípravu syra alebo syrového produktu, predovšetkým taveného syra, ktorá eliminuje vyššie uvedené nevýhody vyplývajúce hlavne z vybraných prevádzkových teplôt. Táto metóda zahŕňa predovšetkým- miešanie syrovej pasty a minimálne jednej zložkycitlivej na teplo s pozitívnym výživovým efektom, ako je- dávkovanie výslednej zmesi do obalu, ktorý je vhodný akonásledný obal pre syrový produkt, za tepla.0008 Na dosiahnutie tohto...

Obojstranná platňa pre odkvapkávanie syrov, a sústava obsahujúca aspoň dve takéto platne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6235

Dátum: 10.04.2007

Autor: Helaine Christian Clément Eugéne

MPK: A01J 25/00

Značky: obojstranná, platne, odkvapkávanie, takéto, aspoň, obsahujúca, plátna, syrov, sústava

Text:

...sústavou aspoň dvoch obojstranných platni, ako sa vymedzili v predchádzajúcej časti, rovných podložiek na odkvapkávanie uložených na nosných plochách každej platne, aspoň jedného bloku foriem pre syry, ktorý je vložený medzi podložkami dvoch protiľahlých po sebe idúcich platní.0010 Výhodou je, že každá podložka má priechodné odtoky, pričom každý odtok sa nachádza oproti komíniku ohraničenému štyrmi susediacimi formami bloku foriem.0011...

Prostriedok na poťahovanie syrov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285251

Dátum: 28.08.2006

Autori: Imbert Annie, Pina Michel, Laurent Serge, Graille Jean, Chassagne Marie-héléne

MPK: C11C 3/00, A23C 19/00

Značky: syrov, poťahovanie, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok na poťahovanie syrov obsahujúci hmotnostne 60 až 100 % esterifikačného produktu polyolu s rozvetveným reťazcom aspoň s 3 atómami uhlíka a aspoň s 2 hydroxyskupinami a aspoň jednej mastnej kyseliny skupiny A a aspoň jednej mastnej kyseliny skupiny B, pričom rozsah teplôt topenia skupiny A je aspoň o 40 °C vyšší ako rozsah teploty topenia mastných kyselín skupiny B, a jeho nanášanie na syry, obzvlášť na syry lisované v cestovom stave.

Forma na tvarovanie tvrdých syrov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2094

Dátum: 12.03.1999

Autori: Hubálek Jiří, Hubálek František

MPK: A01J 25/15, A01J 25/13, A01J 25/12...

Značky: tvrdých, tvarovanie, syrov, forma

Text:

...tvrdých syrov je schematicky znázorriene na priložených výkresoch, kde je na obr. 1 znázornený pohľad na formu podľa technického riešenia, na obr. 2 je znázornený pohľad smerom P z obr. l a na obr. 3 je znázornený pôdorys formy z obr. l. Pohľad na formičku je znázornený na obr. 4a pôdorys formičky z obr. 4 je vyobrazený na obr. 5.Príklad uskutočnenia technického riešeniaAko je znázornená na výkrese, forma na tvarovanie tvrdých sy rov je...

Spôsob úpravy mlieka na výrobu syrov a tvarohov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277742

Dátum: 09.11.1994

Autori: Sálus Miloš, Petranin Gabriel, Šubák Ján

MPK: A23C 19/06

Značky: mlieka, úpravy, spôsob, výrobu, syrov, tvarohov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy mlieka na výrobu syrov a tvarohov založený na synergickom účinku kombinácie dezagregácie mliečneho tuku súčasným pôsobením tlaku 6 až 8 MPa a teploty 55° až 74°C a fyzikálno-chemickej úpravy úrovne pomeru voľného a viazaného vápnika postupným pridávaním stanoveného množstva vápenatých solí, minimálne vo dvoch dávkach, pred a po štandardizácii mlieka, s pozitívnym účinkom na vyťažiteľnosť bielkovín pri syrení.

Spôsob formovania syrov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277670

Dátum: 17.03.1993

Autori: Palo Vladimír, Hostin Stanislav

MPK: A01J 25/12

Značky: formovania, spôsob, syrov

Spôsob výroby prírodných syrov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261096

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vicáňová Viera, Selecký Ján, Kapustík Štefan

MPK: A23C 19/055

Značky: výroby, spôsob, syrov, prírodných

Text:

...pre racionálnu výživu. Bielkoviny cmaru umožňujú vyrobit syr s odlišný 4mi chutovými vlastnosťami a konzistenciou,v porovnaní s prírodnými syrml vyrobenými z mlieka alebo zo zmesi mlieka a smotany. Zúžitkovanie cmaru z centrálnych masliarní má ekonomickú výhodu.Do výrobníka syrov sa napusti 49,5 °/o hmot. mlieka, 46,75 hmot. cmaru a 3,75 perc. hmot. smotany. Po zmiešaní vznikne základná sýriaca zmes. Do nej sa pridajü 2 perc. smotanového...

Sposob výroby syrov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258220

Dátum: 15.07.1988

Autor: Barabáš Ján

MPK: A23C 19/00

Značky: výroby, spôsob, syrov

Text:

...S prídavkom tuku.zmes sa homoqenizuje pri tlaku 8 až 22 MPa a naplní sa do obalov kde sa nechá koagulovat a zriet, pri čom obaly môžu zároveň plniť aj expedičnú funkciu.Výhodou spôsobu výroby podľa vynálezu je možnost zvýšenia efektívnosti výroby syrov,ktoré môžu slúžiť na priamy konzum, alebo na výrobu iných výrobkov, najmä topených syrov,dosiahnutie vysokej výtažnosti bielkovín zo spracovanéhc mlieka, prakticky sa jedná o bezodpadovú...

Spôsob úpravy mlieka na výrobu syrov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256739

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rizman Martin, Herian Karol, Vallo Vladimír, Krčál Zdeněk

MPK: A23C 9/127

Značky: úpravy, spôsob, výrobu, syrov, mlieka

Text:

...resp. i sacharolytických, umožňuje regulovať požadovanú syritelnostĺ mlieka, jeho prekysávanie a tiež proces zrenia syrov. Pritom práve použitou dávkou uvedených prídavkom, v prvý deň a hlavne pasterizáciou mlieka druhý deň samôže zlepšit mikrobiologické zloženie mlieka a pozastavi sa nežiadúce ďalšia činnosť proteolytických enzýmov, ktorá by mohla viesť k obávanej horkej chuti syrov.Pridanie syrárskych kultúr do termizovaného a...

Spôsob výroby syrov

Načítavanie...

Číslo patentu: 255311

Dátum: 15.03.1988

Autor: Barabáš Ján

MPK: A23C 19/14

Značky: výroby, spôsob, syrov

Text:

...homogenizuje pritlaku 8 až 22 MPa a naplní sa do obalov, kdesa nechá koagulovat a zrieť, pričom obalymôžu zároveň plniť aj expedičnú funkciu. Výhodou spôsobu výroby podľa vynálezuje možnost zvýšenia efektívnosti výroby sy 4rov, ktoré môžu slúžit na priamy konzum,alebo Illâ výrobu iných výrobkov, najmä topených syrov ako aj dosiahnutie vysokej výtažnosti bielkovín zo zpracovávaného mlieka, prakticky sa jedná o bezodpadovú techIrológiu z...

Spôsob výroby syrov s využitím všetkých bielkovín mlieka

Načítavanie...

Číslo patentu: 242219

Dátum: 15.09.1987

Autor: Jeništa Václav

MPK: A23C 19/00

Značky: využitím, všetkých, syrov, spôsob, bielkovín, výroby, mlieka

Text:

...spôsobu výroby podľa vynálezu je možnosť zvýšenia efektívnosti výroby syrov, ktoré môžu slúžiť na priamy konzum,alebo výroby suroviny na výrobu iných výrobkov, najmä prírodných a topených syrov ako aj dosiahnutia vysokej výtažnosti bielkovín zo spracovávaného mlieka, praktickysa jedná o bezodpadovú technológiu z hľadiska využitia bielkovín, a tiež možnosť dosiahnutia mikrobíalnej akosti výrobkov.Mlieko o obsahu tuku 3 g v 100 g sa...

Spôsob výroby prírodných syrov s urýchleným zrením prírodnou cestou

Načítavanie...

Číslo patentu: 232877

Dátum: 01.01.1987

Autori: Ďurko Michal, Krčál Zdeněk, Kontová Marcela

MPK: A23C 19/08

Značky: prírodných, syrov, zrením, výroby, spôsob, urýchleným, cestou, prírodnou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby prírodných syrov s urýchleným zrením za použitia kultúry Brevibacterium linens, ktorá sa pridáva do syroviny po pokrájaní a prekysnutí. Po vylisovaní a vysolení sa rast kultúry Brevibacterium linens na povrchu syrov zabráni bakterocídnymi látkami a zabalením syrov do zrecej fólie. Podľa vynálezu sa doba zrenia syrov, ako z nízkodohrievanej tak z vysokodohrievanej syroviny, skráti na polovicu.