Patenty so značkou «sypký»

Chladiace zariadenie pre horúci sypký materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17326

Dátum: 29.06.2011

Autori: Hattinger Stephan, Böberl Michaela, Aichinger Georg, Aichinger Christoph, Oberndorfer Ernst, Reidetschlaeger Johann, Hötzinger Stefan

MPK: C22B 1/26, F27D 15/02, C22B 1/20...

Značky: horúci, sypký, chladiace, zariadenie, materiál

Text:

...sypkým materiálom v protiprúde. Zmiešavanie horúceho a teplého odpadového vzduchu už nie jeS výhodou je uskutočnené také opatrenie, že vedenia prúdu plynu zvierajú s horizontálou uhol sklonu, takže vedenia prúdu plynu stúpajú k hlavnej osi. Týmto vytvorením môže byť ešte ďalej optimalizovaná účinnosť pri využívaní odpadového tepla. To platí zvlášť vtedy, ked je uhol sklonu zvolený taký, že približne zodpovedá sypnému uhlu sypkého...

Čistiaci systém pre sypký materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18917

Dátum: 02.10.2009

Autor: Doppstadt Ferdinand

MPK: B03B 9/00, B03B 5/02

Značky: systém, materiál, sypký, čistiaci

Text:

...kontaminanty z piesku. Odvodňovanie sa uskutočňuje odvodňovacími sitami.0009 Patent DE 199 07 513 C 1 opisuje spôsob čistenia znečistených granulovaných látok trením, t.j. liatím do vodného kalu.0010 DE 41 40 845 l opisuje spôsob a zariadenie na odstraňovanie kontaminantov z kontaminovaných pôd. Kontaminovaná pôda sa spracuje vysokotlakovou vodnou dýzou a potom spracuje v triediacom zariadení na jednotlive frakcie častíc. Finálna puriñkácia...

Strmý pásový dopravník na nespevnený sypký materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20919

Dátum: 09.05.2007

Autor: Verlage Bernhard

MPK: B65G 15/14, B65G 39/06

Značky: materiál, dopravník, strmý, nespevnený, pásový, sypký

Text:

...stredovej roviny po obvode s niekoľkými dosadacími zónami, ovplyvňujúcimi unášanie dopravnej vetvy soptimálnym zaťaženim, pričom medzi dvoma dosadacími oblasťami s dosadacími valcami, nastaviteľnými podla vynálezu, ovplyvňujúcimi tlakové spojenie oboch pásov, tesné po okrajoch, je upravená stredová prijímacia zóna pre oblasť nepretržitého prúdu sypkého materiálu. Tátoprijímacia zóna je variabilne prispôsobiteľná sypkému materiálu, takže...

Kontajner na sypký materiál obsahujúci unášajúce zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9680

Dátum: 19.08.2005

Autor: Martens Christoph

MPK: B65G 25/06

Značky: materiál, obsahujúci, kontajner, zariadenie, sypký, unášajúce

Text:

...dopravníka. Toto spôsobuje problémy nielen V pripade trávnej siláže, ale aj pri ľahkých sypkých materiáloch. Sypký materiál, ktorý už raz doľahne na závitovku,sa už nedá pomocou posuvneho dna odtiahnuť späť. Tiež nie je možné rýchlo zabrániť preťaženiu závitovkového dopravníka, ale prichádza najskôr k výpadku zariadenia a sypký materiál sa musí iným spôsobom odstrániť zo závitovkového dopravníka. Stručne povedané, nevýhoda pri stave...

Sypký, aglomerovaný síran železa s nosným materiálom, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9094

Dátum: 23.05.2005

Autor: Amirzadeh-asl Djamschid

MPK: C01G 49/14, C05D 9/02, C04B 22/14...

Značky: síran, materiálom, výroby, sypký, nosným, aglomerovaný, železa, spôsob, použitie

Text:

...pohybom vytvára guľôčkový granulát s rôznym priemerom. Pri tanierovom granulátorí sa vloží peletovaný materiál na strednú časť skloneného, otáčavého taniera, a rotačným pohybom sa počas pracovnej operácie tvaruje do formy požadovaných aglomerátov.0016 Na získanie požadovaných veľkostí zŕn je možné prípadne zo získaného produktu oddeliť nežiadúcu veľkosť zŕn. Tak je možné napríklad získaný aglomerovaný síran železa s obsahom inertného...

Kontajner na sypký náklad a dopravný systém, obsahujúci takýto kontajner

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1045

Dátum: 09.10.2003

Autor: Glaad Lennart

MPK: B65D 88/00

Značky: sypký, obsahujúci, takýto, náklad, systém, kontajner, dopravný

Text:

...ktorý bol uvedený vyššie a týka savagónov na sypké hmoty, existuje aj pri tomto kontajneri.0006 Predložený vynález si kladie za ciel vyriešiť súčasný problém dopravy sypkého nákladu po železnici spôsobom, ktorýmohli byt kontajnery bez ťažkostí vyprázdnené čiastočne a uzatvorené, pokiaľ je sypký materiál ešte ponechaný vo vnútri. Ďalej nie je potrebné, aby každý vagón išiel na vopred určené miesto vykládkyy čo znamená, že možno pre...

Chladiaci dopravník na horúci sypký pevný materiál a spôsob dopravy a chladenie tohto materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283449

Dátum: 30.06.2003

Autori: Carrea Alberto, Magaldi Mario

MPK: F23L 15/00, B65G 53/44, F23J 1/02...

Značky: tohto, materiál, chladiaci, chladenie, pevný, horúci, dopravy, dopravník, sypký, spôsob, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Chladiaci dopravník (10) na horúci sypký pevný materiál (18) obsahuje jeden alebo viac vyprázdňovacích kanálov (20) na gravitačné vyprázdňovanie materiálu (18) a utesnený kovový kontajner (16), pripojený na spodný koniec vyprázdňovacieho kanálu (20). V kontajneri (16) je umiestnený poháňaný dopravníkový pás (14) na ukladanie vrstvy materiálu (18) z dolného konca vyprázdňovacieho kanálu (20). Vzdialenosť (32) medzi spodným koncom...

Dopravné zariadenie na sypký materiál, najmä očisťovací prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 279133

Dátum: 08.07.1998

Autor: Winter Alfred

MPK: B65G 15/22

Značky: najmä, zariadenie, prostriedok, materiál, dopravné, sypký, očišťovací

Zhrnutie / Anotácia:

Dopravné zariadenie na sypký materiál, najmä očisťovací prostriedok na pieskovacie zariadenie je tvorené na podlahe haly alebo očisťovacej kabíny upraveným aspoň jedným pozdĺžnym dopravníkom (1, 2, 3, 4) a kolmo naň na jeho výstupnom konci v rovnakej rovine upraveným priečnym dopravníkom (5). Tieto dopravníky (1, 2, 3, 4, 5) pracujú s dopravnými lištami (27, 28) zavesenými v pneumaticky poháňanom, vratne pohyblivom ráme (19, 24, 33). Rámy (19,...

Koľajové dopravné zariadenie na sypký materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 278014

Dátum: 11.10.1995

Autori: Brunninger Manfred, Theurer Josef

MPK: E01B 27/06, E01B 27/10, E01B 27/00...

Značky: sypký, koľajové, dopravné, materiál, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Dopravné zariadenie je opatrené dopravným pásovým ústrojenstvom, ktoré je umiestnené na koľajovom vozidle a prechádza v podstate v jeho pozdĺžnom smere. Dopravné pásové ústrojenstvo slúži na dopravu sypkého materiálu, najmä zeminy pri čistení štrku koľajového lôžka. Účelom vynálezu je vytvoriť zariadenie na vyriešenie praktických problémov vznikajúcich pri doprave a uskladňovaní odpadovej zeminy čo najjednoduchším spôsobom. Na tento účel je...

Nakladací voz na sypký materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 277892

Dátum: 07.06.1995

Autori: Brunninger Manfred, Theurer Josef

MPK: E01B 27/06, B61D 7/32

Značky: materiál, sypký, nakládací

Zhrnutie / Anotácia:

Pozostáva z rámu, ktorý je uložený na podvozkoch a s ktorým je spojená skriňa (5), ktorá má vo svojej oblasti dna dopravné ústrojenstvo (7), a z odovzdávacieho dopravného pásu (9) ktorý je uložený na ráme výkyvne okolo zvislého otočného čapu a ktorý nadväzuje na dopravné ústrojenstvo (7) v oblasti dna. Tento odovzdávací dopravný pás (9) a/alebo ten vstup skrine (5), ktorý je upravený v pozdĺžnom smere voza na protiľahlom konci nakladacieho voza...

Voľne sypký prací prostriedok alebo jeho zložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278646

Dátum: 10.08.1994

Autori: Knight Peter Cory, Emery William Derek, Chapple Andrew Paul

MPK: C11D 17/06, C11D 3/12

Značky: prostriedok, sypký, prací, zložka, volně

Zhrnutie / Anotácia:

Prací prostriedok alebo jeho zložka obsahuje sypký nosič obsahujúci od 10 do 100 hmotn. %, v prepočte na bezvodú látku, zeolitu P s maximom hliníka, označovaný ako zeolit MAP, a kvapalnú, viskóznu, olejovitú alebo voskovitú povrchovo aktívnu prísadu, napríklad neionogénnu povrchovo aktívnu látku, pričom pomer hmotnosti tejto prísady k zeolitu MAP je aspoň 0,01 : 1, výhodne od 0,01 : 1 do 1,4 : 1.

Sypký detergentný prostriedok a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281376

Dátum: 10.08.1994

Autori: Joyeux Christophe, Hull Michael, Knight Peter Cory, Chapple Andrew Paul, Euser Huig, Swinkels Petrus Leonardus, Akkermans Johannes Hendrikus Maria, Emery William Derek

MPK: C11D 3/12, C11D 1/83, C11D 17/06...

Značky: sypký, spôsob, přípravy, detergentný, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Sypký detergentný prostriedok majúci sypnú hmotnosť aspoň 650 g/l obsahuje od 15 do 50 % hmotn. povrchovo aktívneho systému pozostávajúceho z etoxylovanej povrchovo aktívnej látky, ktorou je primárny C8 až C18 alkohol s priemerným stupňom etoxylácie neprevyšujúcim 6,5 v množstve od 60 do 100 % hmotn. povrchovo aktívneho systému a primárneho C8 až C18 alkylsulfátu v množstve do 40 % hmotn. povrchovo aktívneho systému, od 20 do 60 % hmotn....

Vodorovné segmentové zařízení pro uzavírání zásobníků na sypký materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 244287

Dátum: 01.05.1988

Autor: Gažovie Peter

MPK: B65D 90/64, E21F 17/00, B65D 90/58...

Značky: materiál, zásobníku, segmentové, uzavírání, zařízení, sypký, vodorovné

Text:

...a přitom přispívá ke zlepšení pracovních podmínek a životního prostředí.Na přiložených výkresoch je schematicky znázcrněno příklsdné provedení zařízení podle vynálezu, kde obr. 1 představuje půdorysný pohled na vodorovné segmentová zařízení a obr. 2 představuje uzavírací zařízení v řezu vedeném rovinou A-A 2 obr. 1.Vodorovné segmentová zařízení pro uzavírání zásobníku je tvořeno obloukovcu lížinou l , která je přivařena na spodní části...

Sypký vitamín E pre veterinárne a krmovinárske účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 219180

Dátum: 01.06.1985

Autori: Baránek Bohuslav, Major Milan, Žák Jiří, Nevydal Jozef

Značky: vitamín, účely, veterinárne, sypký, krmovinárske

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prípravku vitamínu E v sypkej forme pre veterinárne a krmovinové účely. Prípravok obsahuje vitamín E na nosiči vysoko dispergovanom kysličníku kremičitom československého pôvodu (Siloxid) a stabilizovaný je terciárnym butyloxytoluénom a želatínou. Prípravok je určený na použitie v živočíšnej výrobe.

Dno zásobníku na sypký materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 221759

Dátum: 15.05.1985

Autori: Hadrava Josef, Sehnal Miroslav, Pecina Vladimír

Značky: sypký, materiál, zásobníku

Zhrnutie / Anotácia:

Dno zásobníku na sypký materiál, určené především pro zásobníky na skladování základkového materiálu v uhelném hornictví, je vytvořeno z pevné horní části 1 a výměnné spodní části 3. Zatímco horní část, prováděná betonováním na místě, má sklopné plochy rovinné, má spodní část dna skluzné plochy se spádnicemi hyperbolického tvaru.