Patenty so značkou «syntézu»

Spôsob enzymatickej syntézy (7S)-3,4-dimetoxybicyklo[4.2.0]okta-1,3,5-trién-7-karboxylovej kyseliny a jej použitie na syntézu ivabradínu a jeho solí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19547

Dátum: 27.02.2014

Autori: Pedragosa Moreau Sandrine, Lefoulon François

MPK: C07C 51/08, C07D 223/16, C07C 62/34...

Značky: 7s)-3,4-dimetoxybicyklo[4.2.0]okta-1,3,5-trién-7-karboxylovej, ivabradínu, syntézu, kyseliny, syntézy, spôsob, solí, enzymatickej, použitie

Text:

...(VII)ktorého optické štiepenie pomocou kyseliny gáforsulfónovej vedie ku zlúčenine vzorca (III). Táto metóda má nevýhodu v tom, že vedie ku zlúčeníne vzorca (III) iba s veľmi nízkym5 výťažkom 2 až 3 z racemického nítrilu vzorca (IV).0008 Tento veľmi nízky výťažok je spôsobený nízkym výťažkom (4 až 5 ) stupňa štiepeniasekundárneho amínu vzorca (VII).10 0009 Patent EP 2 166 004 opisuje získavanie zlúčeniny vzorca (III) optickým štiepením...

Spôsob enzymatickej syntézy (7S)-1-(3,4-dimetoxybicyklo[4.2.]okta-1,3,5-trién-7-yl)-N-metyl metánamínu a použitie na syntézu ivabradínu a jeho soli

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19342

Dátum: 16.07.2013

Autori: Pedragosa Moreau Sandrine, Gonzalez Sabin Javier, Lefoulon François, Moris Varas Francisco

MPK: C07C 269/04, C12P 41/00, C07D 223/16...

Značky: enzymatickej, syntézy, 7s)-1-(3,4-dimetoxybicyklo[4.2.]okta-1,3,5-trién-7-yl)-n-metyl, metánamínu, použitie, syntézu, ivabradínu, spôsob

Text:

...optické štiepenie pomocou kyseliny gáforsulfónovej vedie ku zlúčenine vzorca (I). Táto metóda je nevýhodná V tom, že vedie ku zlúčenine vzorca (I) s veľmi nízkym výťažkom 2 až3 z východiskového racemického nitrilu (III).0008 Tento veľmi nízky výťažok je spôsobený nízkym výťažkom (4 až 5 ) stupňa štiepeniasekundámeho amínu vzorca (VI).0009 Patentová prihláška W 0 2010/072409 opisuje optickú rezolúciu metánamínu vzorcaenzymatickej...

Spôsob prípravy ekteínascidínovej zlúčeniny a medziprodukt na jej syntézu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287879

Dátum: 23.01.2012

Autori: Manzanares Ignacio, Martin Maria Jesus, Cuevas Carmen, Gallego Pilar, Fernández Carolina, Munt Simon, Francesch Andrés, Zarzuelo Maria, Perez Marta, Chicharro Jose Luis

MPK: C07D 221/00, C07D 241/00, A61K 35/00...

Značky: přípravy, ekteínascidínovej, syntézu, zlúčeniny, medziprodukt, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy ekteínascidínovej zlúčeniny zahŕňa odstránenie ochrany zlúčeniny vzorca (A) odstránením obidvoch chrániacich skupín v jednom kroku za poskytnutia alfa-amínlaktónu vzorca (35) podľa schémy opísanej v opise. Opísaný je aj medziprodukt na prípravu tejto zlúčeniny.

Metánsulfónamidobenzofurán, spôsob jeho prípravy a jeho použitie ako medziproduktu na syntézu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287280

Dátum: 12.04.2010

Autori: Fino Noël, Leroy Corinne

MPK: C07D 307/00

Značky: metánsulfónamidobenzofurán, spôsob, přípravy, použitie, syntézu, medziproduktu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný 2-butyl-5-metánsulfónamidobenzofurán, jeho spôsob prípravy a jeho použitie na prípravu dronedarónu.

Spôsob prípravy oxazolidínového medziproduktu na syntézu taxánových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287046

Dátum: 30.09.2009

Autori: Pontiroli Alessandro, Gabetta Bruno, Bombardelli Ezio

MPK: C07D 263/00

Značky: medziproduktu, syntézu, přípravy, spôsob, taxánových, oxazolidínového, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy kyseliny (4S,5R)-N-Boc-2-(2,4-dimetoxyfenyl)-4-izobutyl-1-oxazolidín-5- karboxylovej ako medziproduktu na syntézu taxánových derivátov s protirakovinovým účinkom.

Nový spôsob štiepenia enantiomérov (3,4-dimetoxy-bicyklo[4.2.0]okta-1,3,5-trién-7-yl)nitrilu a ich použitie na syntézu ivabradínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8429

Dátum: 27.08.2009

Autori: Gojon Eric, Lecouve Jean-pierre, Lerestif Jean-michel, Phan Maryse, Dron Daniel

MPK: C07D 223/16

Značky: 3,4-dimetoxy-bicyklo[4.2.0]okta-1,3,5-trién-7-yl)nitrilu, syntézu, nový, štiepenia, enantiomérov, použitie, ivabradínu, spôsob

Text:

...Pod štiepením na optické izoméry sa rozumie separovanie oboch enantiomérovz racemickej zmesi alebo z akejkoľvek zmesi týchto dvoch enantiomérov.0012 Pod racemickou zmesou sa rozumie zmes dvoch enantiomérov v pomere 55 45 až0013 Pod enantiomérne obohatenou zmesou sa rozumie zmes dvoch enantiomćrovobsahujúca výrazne viac jedného enantioméru v pomere meniacom sa medzi 55 45 a 90 10.0014 Pod chirálnou chromatograñou sa...

Spôsob na prípravu medziproduktu užitočného na asymetrickú syntézu (+)duloxetínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8009

Dátum: 05.05.2006

Autori: Poggiali Andrea, Pizzocaro Francesco, Tubertini Paolo

MPK: C07D 333/20

Značky: spôsob, asymetrickú, medziproduktu, +)duloxetínu, přípravu, syntézu, užitočného

Text:

...()N-metyl duloxetín tartrátu, v podstate bez (-)N-metyl duloxetínu a(ii) konvertovanie ()N-metyl duloxetín tartrátu pripraveného v kroku (i) na ()duloxetín hydrochlorid.0014 sposobom podľa vynálezu sa výhodne zlskava ()N-metyl duloxetín v podstate v čistej enanciomérnej forme. Pomer ()N-metyl duloxetín (-)N-metyl duloxetín, pripravený podľa predloženého vynálezu, môže teda byt najmenej okolo 95 5, výhodne najmenej okolo 98 2, výhodnejšie...

Spôsob syntézy (1S)-4,5-dimetoxy-1-(metylaminometyl)-benzocyklobutánu a jeho adičných solí a použitie na syntézu ivabradínu a jeho adičných solí s farmaceuticky prijateľnou kyselinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1393

Dátum: 21.02.2005

Autori: Lecouve Jean-pierre, Lerestif Jean-michel, Gonzalez-blanco Isaac, Brigot Daniel

MPK: C07C 217/00, C07B 57/00, C07C 213/00...

Značky: farmaceutický, kyselinou, prijateľnou, ivabradínu, spôsob, syntézy, použitie, adičných, syntézu, solí, 1s)-4,5-dimetoxy-1-(metylaminometyl)-benzocyklobutánu

Text:

...(I) len s veľmi slabým výt°ažkom 2 až 3 .0008 Tento veľmi slabý výťažok je treba pričítať veľmi nízkemu výťažku (4 až 5 ) v stupni štiepenia racemátu sekundárneho amínu vzorca (VI).0009 Vzhľadom na farmaceutický významu ivabradínu a jeho solí bolo teda naliehavé môcť dospieť ku zlúčenine vzorca (I) výkonným priemyselným postupom, hlavne s dobrým0010 Prihlasovateľ zistil, že je prekvapujúco omnoho výhodnejšie uskutočniť štiepenie racemátu pri...

Adaptívna hybridná transformácia pre signálnu analýzu a syntézu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11233

Dátum: 21.01.2005

Autori: Vinton Mark Stuart, Davidson Grant Allen

MPK: G06T 9/00, G10L 19/02, H04N 7/30...

Značky: adaptívna, signálnu, syntézu, hybridná, analýzu, transformácia

Text:

...rozlíšenie MDCT banky filtrov pomocou adaptívneho prepínania medzi dvoma rôznymi oknovými funkciami pri zistení konkrétnych znakovsignálu, ako napriklad charakteru signálu alebo prechodovejamplitúdy. Podľa tejto techniky, ktorá je opisovaná V U.S. patente 5,214,742, Elder, vydanom V Máji 25, 1993, sa nemení dĺžka segmentov, ale časové rozlíšenie je prispôsobované pomocou prepínania medzi rôznymi oknovými funkciami za účelom redukovania...

Spôsob prípravy kryštalického chirálneho hydroxyesteru na syntézu činidiel pôsobiacich proti hubám

Načítavanie...

Číslo patentu: 284149

Dátum: 23.08.2004

Autori: Sudhakar Anantha, Nielsen Christopher

MPK: C07C 69/65, C12P 7/62

Značky: hubám, krystalického, činidiel, proti, syntézu, chirálneho, pôsobiacich, spôsob, hydroxyesteru, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby kryštalického chirálneho hydroxyesteru vzorca (1.0), pri ktorom sa diol všeobecného vzorca (2.0) uvedie do reakcie s účinným množstvom izobutyranhydridu a katalyticky účinným množstvom lipázového enzýmu vo vhodnom rozpúšťadle, pričom sa uvedená reakcia uskutočňuje pri nízkej teplote, a kde X1 a X2 znamenajú jednotlivo F alebo Cl.

Dvojstupňový reaktor na syntézu melamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7832

Dátum: 16.01.2004

Autori: Harth Klaus, Danz Eckehard, Steiner Wolfgang, Kuhrs Christian, Geier Reiner, Grassler Thomas, Rahn Ralf-thomas, Hölzle Markus

MPK: C07D 251/00

Značky: melaminu, syntézu, dvojstupňový, reaktor

Text:

...2001, zväzok 26, strany 23 až 25 (citované podľa CA 1361135396) je uverejnené, že aktívne katalyzátory na syntézu melamínu je možné získat zmiešaním AI 2 O 3 so zeolitmi alebo zeolitov s katiónmi kovov. Získaná aktivitaje pripísovaná kyslým centrám katalyzátora.DE 12 O 9 570 B uverejňuje spôsob katalytickej výroby melamínu rozkladom močoviny na pevnom lôžku katalyzátora. Termický rozklad močoviny sa tuuskutočňuje v dvoch stupňoch v...

Postup a medziprodukty na syntézu entekaviru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13113

Dátum: 10.12.2003

Autori: Patel Sunil, Chen Chung-pin, Pendri Yadagiri, Patel Ramesh, Lewis Charles, Bien Jeffrey, Krishnamurty Dhileepkumar, Rijhwani Sushil, Shi Zhongping, Powers Gerald, Prasad Siva, Kronenthal David, Vemishetti Purushotham, Kucera David, Zhou Maotang, Stojanovic Milan, Thottathil John, Chan Yeung, Banerjee Amit, Liang Jing, Singh Ambarish, Evans Jeffrey, Polniaszek Richard, Wang Shaopeng

MPK: C07F 7/08, C07D 473/18, C07F 7/18...

Značky: postup, syntézu, medziprodukty, entekaviru

Text:

...pripojené.Entekavir (zlúčenina vzorca 21) má štruktúrny vzorec uvedený0008 Tento vynález je tiež nasmerovaný na rôzne medziprodukty užitočné V príprave entekaviru a spôsoby prípravy takýchtomedziproduktov. 0009 Uverejnený je tiež postup živicovej adsorpcie na izoláciua čistenie entekavitu a jeho medziproduktov. DETAILNÝ OPIS VYNÁLEZU SKRATKY0010 Na uľahčenie odkazov sa v tejto prihláške používajúnasledujúce skratky a majú významy uvedené...

Nový spôsob priemyselnej syntézy tetraesterov kyseliny 5-[bis(karboxymetyl)amino]-3-karboxymetyl-4-kyán-2-tiofénkarboxylovej a použitie pre syntézu dvojmocných solí kyseliny ranelovej a ich hydrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6709

Dátum: 22.09.2003

Autori: Lecouve Jean-pierre, Langlois Pascal, Vaysse-ludot Lucile

MPK: C07D 333/00

Značky: kyseliny, dvojmocných, tetraesterov, 5-[bis(karboxymetyl)amino]-3-karboxymetyl-4-kyán-2-tiofénkarboxylovej, ranelovej, solí, nový, hydrátov, syntézy, priemyselnej, syntézu, spôsob, použitie

Text:

...množstva kvartérnej amóniovej zlúčeniny typu Cg-Cm 25 a uhličitanu draselnéhoza refluxu v organickom rozpúšťadle,potom sa reakčná zmes sñltruje, načo sa zmes destiláciou skoncentruje,potom sa pridá spolurozpúšťadlo,reakčná zmes sa ochladí a sñltruje, čím sa po vysušení takto získaného prášku získa zlúčenina vzorca (I).0011 Pod kvartémou amóniovou zlúčeninou typu Cg-Clo sa rozumie zlúčenína vzorca (A)alebo zmes zlúčenín vzorca (A)0012...

Príprava kyseliny N1-(2´-pyridyl)-1,2-propándiamínsulfámovej a jej použitie na syntézu biologicky aktívnych piperazínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2057

Dátum: 10.03.2003

Autori: Zeldis Joseph, Feigelson Gregg Brian, Chan Anita Wai-yin, Jirkovsky Ivo

MPK: A61P 25/00, C07D 213/00, A61K 31/44...

Značky: n1-(2´-pyridyl)-1,2-propándiamínsulfámovej, použitie, biologicky, aktívnych, kyseliny, piperazínov, syntézu, príprava

Text:

...tohto vynálezu je nový spôsob prípravy N-aryl-piperazínov použitím kyseliny Nl-(2-pyridyl)-l,2-propándiaminsulfàmovej, najmä spôsob prípravy N-arylpiperazínu vzorca VI, kde Aryl je 4-kyanofenyl. Ešte ďalším uskutočením predkladaného vynálezu je spôsob výroby kyseliny N 1-(2-pyridyl)-1,2-propándiamin-sulfámovej, nového, ľahko izolovaného tuhého medziproduktu na pripravu N-aryl-píperazinov, a jeho nových derivátov, ktoré sú tiež vhodne na...

Medziprodukty na syntézu LHRH antagonistov, spôsob na ich výrobu a spôsob na výrobu LHRH antagonistov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2880

Dátum: 23.12.2002

Autori: Hansen Stefan, Rasmussen Jon, Fomsgaard Jens, Rasmussen Palle, Wachs Wolfgang

MPK: C07K 7/00, C07K 5/00, C07K 1/00...

Značky: antagonistov, medziprodukty, syntézu, výrobu, spôsob

Text:

...môžu syntetizovať bežnými modiñkáciami syntézy (V) alebo pripájaním zodpovedajúcich Boc-aminokyselín na peptidový syntetizátor (Beckman Model 990),ako sa opisuje V W 0 94/40757, kde je opísaný taktiež LHRH antagonista (III).0016 Konkrétnej šie, heptapeptidom všeobecného vzorca (V) je heptapeptid (VI) H-Ser(tBu)-NMeTyr-D-Lys(Nic)-Leu-Lys(iPr,Boc)-Pro-D-AlaNHg (V I) , alebo dokonca ešte výhodnejšie, heptapeptid (VIa)...

Medziprodukty pre syntézu antagonistov LHRH, spôsob ich prípravy a spôsob prípravy antagonistov LHRH

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1648

Dátum: 23.12.2002

Autori: Wachs Wolfgang, Rasmussen Palle, Rasmussen Jon, Hansen Stefan, Fomsgaard Jens

MPK: C07K 5/00

Značky: spôsob, antagonistov, medziprodukty, přípravy, syntézu, lhrh

Text:

...3-Pro-D-Ala, najmä kde AA 1 je prírodná alebo syntetická aminokyselina a AA 2 je prírodná alebo syntetická aminokyselina alebo nula, AA 3 je prírodná alebo syntetickáKonkrétne, podľa vynálezu je opísaný spôsob prípravy tripeptidu vzorca.AC-D-2 Nal-D-4 C 1 Phe-D-3 Pa 1-OH (I) zahrnujúci nasledujúce postupné kroky na prípravu zlúčeniny (I)Spôsob prípravy LHRH antagonistu podľa vynálezu zahrnuje popri uvedených krokoch a) až d) aj krok...

Deriváty kyseliny hydroxámovej, ktoré inhibujú histónovú deacetylázu, ako nové protizápalové lieky, ktoré inhibujú cytokínovú syntézu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5930

Dátum: 26.07.2002

Autori: Porro Giulia, Pozzi Pietro, Pomerantz Benjamin, Fantuzzi Giamila, Reznikov Leonid, Dona' Giancarlo, Kim Soo Hyun, Pagani Paolo, Leoni Flavio, Siegmund Britta, Bufler Philip, Dinarello Charles, Mascagni Paolo

MPK: A61K 31/165, A61K 31/166, A61P 1/00...

Značky: deriváty, syntézu, inhibujú, protizápalové, nové, lieky, hydroxámovej, deacetylázu, kyseliny, cytokínovú, histónovú

Text:

...vzorky od všetkých liečených zvierat (10 zvierat/skupinu) a cytokiny bolí zmerané komerčnou ELISA analýzou.0019 Výsledky sú uvedené v tabuľke nižšie a vyjadrené ako percentuálna inhibícia tvorby predmetných cytokínovLiečenie lo inhibície inhibície inhibície TNFa IL-1 B IL-60020 Vyššie uvedene výsledky indikujú, že SAHA je aktívna orálne, v rozsahu závislom na dávke,je schopná inhibovat tvorbu prozápalových cytokínov vyvolaných in vivo u...

Spôsob výroby N-substituovaných glycínových kyselín alebo glycínových esterov a jeho použitie na syntézu indiga

Načítavanie...

Číslo patentu: 282297

Dátum: 19.11.2001

Autor: Kos Carlo

MPK: C07C 229/14, C07C 229/18, C07C 227/08...

Značky: spôsob, kyselin, glycínových, výroby, použitie, syntézu, esterov, indiga, n-substituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby N-substituovaného esteru glycínu alebo N-substituovanej kyseliny glycínovej reakciou poloacetálu esteru kyseliny glyoxylovej, prípadne poloacetálu kyseliny glyoxylovej s amínom a hydrogenáciou pritom vzniknutého medziproduktu, ako aj využitie spôsobu pri výrobe derivátov indoxylu a indiga uzavretím kruhu N-arylglycínesteru, vyrobeného podľa uvedeného spôsobu, v roztavenom uhličitane alkalického kovu alebo uhličitanu...

Proteín BCRF1 vírusu Epstein-Barr schopný inhibovať syntézu gama-interferónu, expresný vektor na jeho syntézu a farmaceutický prostriedok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279830

Dátum: 13.04.1999

Autori: Moore Kevin, Kastelein Robert

MPK: C07K 14/195, C07K 14/01, A61K 38/16...

Značky: inhibovať, prostriedok, schopný, vírusu, expresný, bcrf1, gama-interferónu, epstein-barr, farmaceutický, proteín, syntézu, obsahom, vektor

Zhrnutie / Anotácia:

Proteín je definovaný sekvenciou aminokyselín vzorca (III). Expresný vektor je deponovaný pod depozitným číslom ATCC 68 193. Farmaceutický prostriedok obsahuje proteín BCRF1 v spojení s prijateľným nosičom alebo excipientom. Je použiteľný na liečenie chorôb súvisiacich s nevhodnými imúnnymi odpoveďami spôsobovanými nadmernými hladinami gama-interferónu, ako sú parazitné a alergické ochorenia, poruchy súvisiace s MHC, reumatická artritída,...

Spôsob prípravy chirálnych zlúčenín vhodných na syntézu fungicídnych prostriedkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281091

Dátum: 06.11.1996

Autori: Ganguly Ashit, Saksena Anil, Wang Haiyan, Lovey Raymond, Pike Russell, Zaks Aleksey, Morgan William Brian, Girijavallabhan Viyyoor, Liu Yi-tsung

MPK: C07D 307/12, C07D 413/06, C07D 405/06...

Značky: prostriedkov, chirálnych, vhodných, spôsob, fungicídnych, přípravy, zlúčenín, syntézu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy chirálnych zlúčenín všeobecného vzorca (I) s významom jednotlivých substituentov uvedených v opise a v nárokoch, vhodných na syntézu tetrahydrofuránových fungicídnych prostriedkov, ich enantiomérov a racemických derivátov.

(4R-cis)-1,1-Dimetyletyl-6-jódmetyl-2,2-dimetyl-1,3-dioxán-4-acetát, spôsob jeho syntézy a medziprodukty na túto syntézu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280942

Dátum: 06.10.1993

Autori: Butler Donald Eugene, Millar Alan

MPK: C07D 319/06

Značky: spôsob, túto, syntézy, 4r-cis)-1,1-dimetyletyl-6-jódmetyl-2,2-dimetyl-1,3-dioxán-4-acetát, medziprodukty, syntézu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa (4R-cis)-1,1-dimetyletyl-6-jódmetyl-2,2-dimetyl-1,3-dioxán-4-acetát vzorca (III), spôsob jeho syntézy, pri ktorom sa na zlúčeninu všeobecného vzorca (II), kde predstavuje fenylskupinu substituovanú jedným alebo dvoma substituentmi zvolenými zo súboru zahŕňajúceho halogény a nitroskupinu, pôsobí alkalickým jodidom v rozpúšťadle pri teplote od 0 °C do teploty spätného toku použitého rozpúšťadla, a 6-arylsulfonyloxymetylové...

Ampule pro syntézu a destilaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 274195

Dátum: 11.04.1991

Autor: Wachtl Zdeněk

MPK: B01L 3/00

Značky: ampule, destilaci, syntézu

Rekombinované plasmidy pSA20 a pXT2, kódující syntézu škrob ztekucující alfa amylázy ve streptomycetách

Načítavanie...

Číslo patentu: 270751

Dátum: 12.07.1990

Autori: Petříček Miroslav, Hoang Viet, Liu Xiau Tie, Tichý Pavel, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Hošťálek Zdeněk, Stajner Karel

MPK: C12N 15/00

Značky: rekombinované, kodující, amylázy, škrob, plasmidy, pxt2, psa20, ztekucující, streptomycetách, syntézu

Text:

...vektoru pIJ 622. Vzniklé rekombinovsné plesmidy pSA 2 o a pXT 2 kčdující syntézu äkrob ztekucujieí a-emlázy maji velikost 9.0 kb s 7,0 kb. U obou popssných včlenění a-emylázového genu do plssmidověho vektoru vedlo ke zvýšení produkce a-amylézy na základě zvýšeného počtu a-smlézového geuu v důsledku vysokého počtu kopií rekombinovsnýoh plssmidů pSA 2 o s pXT 2 ve streptomyoetovém hostiteli.Vlastní konstrukce rekombinovanýoh plssmidů pSA 2 o s...

Rekombinované plasmidy pSA27 a pSA28 kodující syntézu alfa amylázy ve streptomycetách

Načítavanie...

Číslo patentu: 269939

Dátum: 14.05.1990

Autori: Tichý Pavel, Krumphanzl Vladimír, Hoang Viet, Hošťálek Zdeněk, Stajner Karel, Petříček Miroslav

MPK: C12N 15/00

Značky: streptomycetách, plasmidy, syntézu, amylázy, kodující, rekombinované, psa27, psa28

Text:

...nn konci upnrnční procedury oontrlmgąeí v Cocl srodhnlu. Takto přlprąvont chromooomová DNA bylo čáshčni Illpono animační ondonuklodsou SmSAI mbo Mbo o v onchnrooovć-m gradhnłu byly odelłlony a-Agmonly o voukoou 2 o 4 kb. Velikost bagmontů byla konta-davno olcklrotontícky. oloklrolorősou noblkčníd tragmonłů v agaroowőm som.Včlonůní som pro nynłćm oć-osnylázy do mnohopoplovćho puomldovóho vokloru.Rona-mění komenty o voükonu 2 A 4 ich ĺokant...

Způsob přípravy směsi pro syntézu kubického nitridu boru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269746

Dátum: 14.05.1990

Autor: Matús Eduard

MPK: C01B 21/064

Značky: způsob, nitridů, směsi, přípravy, kubického, syntézu

Text:

...a teploty, pri omezené životnosti technicky náročných vysokotlakých nástrojů,možno považovat za ekonomicky významnou skutečnost.Na výkresu je graficky znázornän Vliv tlaku a teploty na hustotu výlisku dohutnéného ze směsi pro syntézu kubickěho nitridu boru.Výlisky ze směsi pro syntézu kubického nitridu boru podle výkresu lze dohutnit například v grafitových vélcových lisovscích nástrojích na žárových lisech. Reakční směs tvoří prášky...

Způsob výroby polymerního nosiče pro syntézu peptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266062

Dátum: 14.11.1989

Autori: Lepša Luděk, Kolínský Jiří, Engstová Jarmila, Krojidlo Milan, Jeřábek Karel, Šimek Petr, Jareš Václav, Setínek Karel

MPK: C07K 1/04, C08F 8/24

Značky: polymérního, syntézu, peptidů, způsob, nosiče, výroby

Text:

...činidla připravenáho postupem popsaným v publikaci J. S. Amato, S. Karady, M. Sletzinger, L. M. Weinstock Synthesis (1979) 970. Reakci dimetoxymetanu s acetylchloridem za katalytickěho působení malé příměsi metanolu při něm vzniká equimolárni směs chlcrmetyl-metyleteru a metylacetátu. Alternativně by bylo možné použít i chlorderivát jiné kyseliny, např. thionylchlorid, sulfurylchlorid apod. Podstatou postupu podle vynálezu je provádění...

Zařízení pro číslicovou syntézu kmitočtů v oblasti 0 až 1 MHz

Načítavanie...

Číslo patentu: 237726

Dátum: 15.04.1987

Autori: Englich Jiří, Čížek Petr, Pfeffer Miloš

MPK: H03K 19/00

Značky: syntézu, oblastí, zařízení, kmitočtu, číslicovou

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení je generace harmonických kmitočtů s vysokou stabilitou a s jemným frekvenčním krokem. Dosažení tohoto účelu je umožněno zvýšením operační rychlosti dekadické sčítačky pracující v BCD /1 248/ kódu a modulárním uspořádání střádače. Podstata spočívá v tom, že se využije dekadické sčítačky pracující v paralelním BCD kódu se zvýšenou operační rychlostí, která se zajístí tím, že se signál dekadického přenosu vyhodnocuje mimo binární...

Zařízení pro syntézu peptidů v pevné fázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 237949

Dátum: 15.03.1987

Autori: Zaoral Milan, Kalousek Jan, Štěpánek Jiří, Jehnička Jiří, Krchňák Viktor, Bláha Ivo

MPK: C07K 1/04

Značky: fázi, zařízení, pevně, peptidů, syntézu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru automatických zařízení pro syntézu peptidů v pevné fázi, jehož hlavní části tvoří zásobník činidel, odměřovací nádoba a reaktor, které jsou navzájem propojeny systémem potrubí a řídicích ventilů. Řeší problém zjednodušeného napouštěcího systému při zachování všech možností, které poskytuje automatizace syntetického procesu. Zásobník je umístěn v poloze nad reaktorem a odměřovací nádobou a jeho spodní část je spojena...

Konvertor pro syntézu amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 223862

Dátum: 15.04.1986

Autori: Gam Erik Andreas, Topsoe Haldor Frederik Axel

Značky: amoniaku, syntézu, konvertor

Zhrnutie / Anotácia:

Konvertor pro syntézu amoniaku při zvýšeném tlaku a teplotě obsahující tlakový plášť, který je symetrický okolo středové osy, dále katalytická lože, ve kterých je katalyzátor umístěn mezi dvěma vzájemně protilehlými perforovanými stěnami, alespoň dva vstupy pro oddělené nástřikové proudy, od kterých vedou průchody pro nastřikovaný proud k místu mísení proudů, které je uvnitř konvertoru, přičemž jeden z průchodů je tvořen mezikruhovým prostorem...

Způsob provádění reakcí v reaktoru na syntézu amoniaku a reaktor k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221262

Dátum: 15.01.1986

Autor: Pagani Giorgio

Značky: způsobu, reakcí, reaktor, syntézu, tohoto, provádění, amoniaku, reaktoru, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob provádění reakcí v reaktoru na syntézu amoniaku je uskutečňován tak, že plyn je veden z tepelného výměníku do prvního katalytického lože a odtud částečně do parního kotle a částečně do středového prostoru, kde se oba proudy spojují a proudí do druhého katalytického lože a poté do tepelného výměníku. K vedení plynů do prvního a druhého katalytického lože slouží mezery vytvořené prodlouženou stěnou tepelného výměníku a prodlouženou stěnou...