Patenty so značkou «synchronního»

Zapojení synchronního selektivního detektoru se střídavým výstupem a stejnosměrnými výstupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270632

Dátum: 12.07.1990

Autori: Vojta Jiří, Mašín Zdeněk

MPK: G01S 3/42

Značky: detektoru, výstupy, střídavým, stejnosměrnými, selektivního, synchronního, výstupem, zapojení

Text:

...připojení zdroje obdélníkového napětí z referenčního generátoru. Eradla třetího a štvrtého tranzistbru jsou vzájomne spojene a pripojene na voz-ku zdroje obdélníkového napätí opační taze. V zapojení je možné u všech tranzistorů současně zaměnit elektrody kolektor - emitor.Vyšší ůčinek popiaovaného zapojení lze spatřovat v tom, že jedním obvodem je řešena synchronní filtraca i datokce signálu nesoucího směrovou informací, s téměřlibovolně...

Zapojení pro řízení synchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268860

Dátum: 11.04.1990

Autor: Mráz Zdeněk

MPK: H02P 7/00, H02K 19/00

Značky: synchronního, motorů, zapojení, řízení

Text:

...rozběhovdho člsnu gł s jehož výetup je Jednak připojen ne vstup kompsrátoru gg a jednak na vstup členu ga absolutní hodnoty. výstup členu gg absolutní hodnoty je připojen na vstup oscilátoru gg, jehož výstup Je připojen na čitaci vstup oboueměrnáho čiteče gg. Smärový vstup obousměrnáho čiteče gg je připojen na výstup komperátoru gg. výstup gg obvodu g je současně výstupom obouemärného čitače gâ e udává polohu rotoru synchronniho motoru g....

Zapojení pro regulaci rychlosti synchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268857

Dátum: 11.04.1990

Autor: Mráz Zdeněk

MPK: H02K 19/00, H02P 7/00

Značky: regulaci, rychlostí, synchronního, motorů, zapojení

Text:

...komparátoru 23. Takže na výstupu gg obvodu 3 a také na výstupu vratného čítače gg je v číselné formě informace o poloze rotoru synchronního motoru 3. Výstup gg je přípojon na vstupy trensformaćních obvodů Z pro přímou aVýstup regulátoru lg rychlostí, na jehož kladný vstup je připojena žádaná hodnota lg rychlosti je přípojen přes omezovač łł na vstup gł příčné složky proudu trensformečního obvodu 3 pro zpětnou transformací přičemž vstup gg...

Zapojení pro regulaci jalového výkonu synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267031

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kuna Václav, Petrášek Petr, Hrzán Emil

MPK: H02P 5/178

Značky: stroje, zapojení, synchronního, regulaci, výkonu, jalového

Text:

...schématem na příloženém výkresu.zapojení pro regulací jalového výkonu synchronního stroje sestava z regulačního ob~ vodu l jalového výkonu, jehož prvý vstup łLł pro omezení jaloveho výkonu índuktivního chsrakterp regulačního obvodu l jalového výkonu je připojen na výstup QLL omezovače Q napětí a druhý vstup łàg pro omezení jalového výkonu induktívního charakteru regulačního obvodu A jalového výkonu je přípojen na prvý výstup làł omezovsče...

Zapojení pro regulaci buzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267017

Dátum: 12.02.1990

Autori: Petrášek Petr, Přerost Miroslav, Kuna Václav, Hrzán Emil

MPK: H02P 5/28

Značky: zapojení, regulaci, stroje, synchronního, buzení

Text:

...skupine §Lg vstupu je připojena na diagnostické výstupy § 41 porovnávacího a regulačního členu g regulačního obvodu ststorového napětí a jehož druhá skupina §l vstupů je připojena na diagnostické výstupy 14 zpětnovazebního členu 1 regulačního obvodu statorověho napětí. Na druhý vstup iàg přepínacího obvodu 5 je přípojen výstup 111 porovnávacího a regulačního členull budícího proudu, který je současně přípojen na třetí vstup 21 obvodu Q v 1...

Vymezovací podložka budicího vinutí synchronního stroje s vyniklými póly

Načítavanie...

Číslo patentu: 266887

Dátum: 12.01.1990

Autor: Svěchota Albert

MPK: H02K 1/30

Značky: budicího, vinutí, póly, vymezovací, stroje, podložka, synchronního, vyniklými

Text:

...tolerance navinutého vodiče v celé budící cívce přesně vymezit. V čelní části cívky musí být podložky navíc podepřeny opěrkou přišroubovanou k magnetovému pólu. Dodatečná výroba podložek je náročná jak na pracnost, tak i na materiál.Uvedené nevýhody jsou podle vynálezu odstraněny vymezovací podložkou budícího vinutí synchronního stroje s vyniklýmí póly a kruhovým magnetovým kolem, kde magnetovékolo pod čela vinutí nezasahuje. Podstata vyná...

Hvězdice rotoru synchronního motoru s radiální ventilací a s přídavným momentem setrvačnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 266710

Dátum: 12.01.1990

Autori: Rakušanová Hana, Berkovský Oldřich, Svěchota Albert, Štěpán Jaroslav

MPK: H02K 1/30

Značky: radiální, motorů, přídavným, hvězdice, momentem, rotoru, setrvačnosti, synchronního, ventilací

Text:

...rotorového paketu.Základní výhoda hvězdice rotoru podle vynálezu spočívá ve zmenšení pracnosti při výrobě elektromotorů tohoto typu a také v jednodušší montáži celého soustrojí. Použití hvězdice rotoru umožňuje vypuštění setrvačníku a tedy zkrácení celého stroje. V některých případech umožňuje vytvoření jednoložiskového provedení. Konstrukce dále umožňuje radiální ventilaci rotoru.Vynález je dále blíže popsán na konkrétním příkladu provedení...

Zařízení pro vyhodnocení počáteční polohy rotoru synchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266615

Dátum: 12.01.1990

Autor: Brandštetter Pavel

MPK: H02P 7/62

Značky: rotoru, motorů, vyhodnocení, synchronního, zařízení, polohy, počáteční

Text:

...magnetického toku je spojen jednak s prvním vstupem diferenciálního zesilovače 3 a jednak se vstupem druhého komparátoru 3. Druhý výstup výpočetního bloku l vektoru magnetického toku je napojen na vstup čtvrtého komparátoru 5. Na synchronní motor lg je mechanicky připevněno inkrementální čidlo gg, spojené s vyhodnocovacím blokem lg polohy rotoru. První výstup vyhodnocovacího bloku lg polohy rotoru je spojen s druhým vstupem díferenciálního...

Vymezovací podložka budícího vinutí synchronního stroje s vyniklými póly

Načítavanie...

Číslo patentu: 265197

Dátum: 13.10.1989

Autor: Svěchota Albert

MPK: H02K 3/46, H02K 3/52

Značky: vyniklými, podložka, vymezovací, vinutí, budicího, synchronního, stroje, póly

Text:

...tolerancemi. Proto je nutno každou vyrovnávací izolační podložku vyrábět dodatečně a individuálne tak, aby jí bylo možno tolerance navinutého vodiče V celé budicí cívce přesně vymezit. Dodatečnávýroba podložek je náročná jak na pracnost, tak i na materiál.Uvedené nevýhody jsou podle vynálezu odstraněny vymezovací podložkou budicíhn vinutí synchronního stroje s vyniklými poly a s kruhovým magnetovým kolem, které zasahuje pod čela budicího...

Čidlo sledu impulsů pro diagnostiku bezkartáčové budicí soupravy synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265096

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hrzán Emil, Kuna Václav, Petrášek Petr

MPK: G01R 19/04, H02K 11/00

Značky: diagnostiku, synchronního, bezkartáčové, impulsů, sledu, budicí, stroje, čidlo, soupravy

Text:

...napájecího napětí, a jednak na vstup žZ invertoru 21, jehož výstup Žzág je spojen s výstupem Lg prvého obvodu Ž prodloužení impulsu. Druhý obvod 5 prodloužení impulsu je realizován obdobné jako prvý obvod Ž prodloužení impulsu. Prvé hradlo Ž se skládá z logického obvodu NAND Žł, 2 in vertoru 25, z odporu âg a kondensátoru âä. Vstup 5.1 prvého hradla Ž je spojen s prvým vstupem 51.1 logického obvoduNAND Žł, jehož druhý vstup âłàg je spojen...

Diagnostické zařízení bezkartáčové budicí soupravy synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264660

Dátum: 14.08.1989

Autori: Petrášek Petr, Hrzán Emil, Kuna Václav

MPK: G01R 19/04

Značky: bezkartáčové, synchronního, stroje, zařízení, budicí, diagnostické, soupravy

Text:

...vstup 3.3 ob CS 264 660 Bvodu 3 blokování dat je spojen s druhým výstupem 1.3 mikropočítače 1, jehož třetí výstup 1.4 je připojen na synchromzační vstup 7.3 dekodéru 7 polohy. Vstupy 7.1 dekodéru 7 polohy jsou pripojeny na druhé výstupy 14 píCĺlUSt 1 ~ vých a oddělovztcích obvodů 5, přičemž výstupy 7.2 dekOtlćľli 7 polohy jsou spojený s druhou vstupní branou 1.5 mikropočítače 1, jehož výstupní brana 1.6 je přípojena na vstupy 9.1...

Zapojení pro vyhodnocení poruch řízeného usměrňovače budicí soupravy synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264624

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kuna Václav, Petrášek Petr, Hrzán Emil

MPK: G01R 21/06

Značky: poruch, usměrňovače, soupravy, řízeného, budicí, vyhodnocení, synchronního, zapojení, stroje

Text:

...druhé skupiny 55 čtyř paralelné zapojených tyristorů a s výstupem 1555 třetí skupinyl 5 čtyř paralelně zapojených tyristorů a tvoří výstup 555 bloku 5 paralelně zapojených tyristorů. Vstup 155 prvé skupiny 55 čtyř paralelné zapojených tyristorů je spojen s prvním pôlem 5355 prvního vypínače 53, jehož druhý pól 535 je připojen na vstup 553 bloku 5 paralelně zapojených tyristorů. Vstup 5553 druhé skupiny ł 5 čtyř paralelné zapojených...

Zapojení pro stabilizaci regulace buzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264439

Dátum: 14.08.1989

Autori: Hrzán Emil, Kuna Václav, Petrášek Petr

MPK: H02P 9/10

Značky: zapojení, stroje, stabilizaci, synchronního, regulace, buzení

Text:

...znázorněn blokovým sohématem na přiloženem obrázku.zapojení podle vynálezu je sestaveno z obvodu 1 žádená hodnoty regulečního obvodu napätí, ktorý je svým výstupom łł připojen na vstup glł žádané hodnoty porovnávacího a regulačního členu 3 regulečního obvodu napětí, jehož vstupy 3 zpštnovazebních signálu jsou připojeuy na výstupy §Lł zpětnovazebního členu § napětí e jehož výstup 21 je připojen na vstup łàł akčního členu budící soupravy...

Zařízení pro vyhodnocení jalového proudu synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263751

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kuna Václav, Hrzán Emil, Petrášek Petr

MPK: G01R 21/06, G01R 19/15

Značky: stroje, zařízení, synchronního, vyhodnocení, proudu, jalového

Text:

...zařízení sestává z prvního MOS spínače łá, jehož vstup je připojen jednakna anodu první diody lg, jendak přes třetí odpor ll na první výstup 33 měřicího tranfosmátoru 3 proudu první fáze synchronního stroje a dále přes první odpor g, jenž je připojen na katodu první diody 3 a na nulový potenciál, zatímco výstup M 05 spínače gg je spojen s prvním vatupem §ł součtového a zesilovacího členu g s Eiltrem. Druhý výstup 2 4 měřicího transformá...

Diskový rotor synchronního elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 263279

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šrámek Karel, Staniček Zdenko

MPK: H02K 1/18

Značky: točivého, elektrického, stroje, rotor, synchronního, diskový

Text:

...musí být v souladu se střižnými silami v edhezní vrstvě lepidla.Na připojených výkresoch jsou znázorněny příklady provedení diskověho rotoru synchronního elektrického stroje točivého s permanentními magnety, kde na obr. 1 je v čelním pohledu,výřez unašeče s označením řezu A-B a na obr. 2 v řezu A-B znázorněno provedení unašeče pro nízké a střední obvodové rychlosti, na obr. 1 v čelním pohledu, výřezu unašeče s označenímA-C a na obr. 3 v...

Zařízení pro zabezpečení správné funkce obvodů omezovačů statorového proudu synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259911

Dátum: 15.11.1988

Autori: Hrzán Emil, Petrášek Petr

MPK: H02H 3/24, H02P 1/46

Značky: správné, zařízení, zabezpečení, stroje, obvodů, omezovačů, synchronního, statorového, proudu, funkce

Text:

...na sledovaných obvodech omezovače É statorového proudu hlavního regulačního obvodu napětí je přepínač Q v klidové poloze a propojuje vstup ÉLE s výstupem gàg. Dojde-li k poruše nebo nesprávne funkci omezovače Q statorového proudu hlavního regulačního obvodu napětí, provede popisované zařízení vyhodnocení tohoto stavu a signálem z členu 12 logických operací zajistí přepnutí přepínače g do polohy, kdy je propojen vstup § 42 s Výstupem QLQ...

Porovnávací a proporcionálně integrační člen regulátoru buzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259480

Dátum: 17.10.1988

Autori: Petrášek Petr, Kuna Václav, Hrzán Emil

MPK: H02P 9/10

Značky: porovnávací, buzení, integrační, stroje, člen, synchronního, regulátoru, proporcionálne

Text:

...členu g budicí soupravy připojeného výstupem 8.2 na budioí vinutí g synchronního stroje, přičemž výstup 7.1 ovládacích obvodu 1 budicísoupravy je připojen na řídící vstup §Lł spínacího obvodu Q, jehož prvý výstup § 43 je připojen na prvý vstup § 43 pro zrušení inteqračního charakteru sériového RC členu É, a jehož druhý výstup § 45 je pŕipojen na druhý vstup § 1 pro zrušení integračního charakteru sériovéhoRC členu §, jehož vstup §Lł je...

Zařízení pro měření činného a jalového výkonu synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259173

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hrzán Emil, Petrášek Petr

MPK: G01R 21/06, G01R 19/06

Značky: měření, synchronního, činného, výkonu, zařízení, jalového, stroje

Text:

...výstupníe mi signály, çož umožňuje zvýšit parametry reguláce buzení syns chronních strojů.Zařízanípro měření činného e jalového výkonu ejnchronníhoL stroje znázorňuje přiložený obrázek.Á - Zařízení podle vynálezu sestává z prvního třífázového diskriminátoru a riítrug, jehož první vstup à je připojen jednak k prvnímu vstupu lgůl druhého třífázového diskriminátoru a filtru lg, jednak na Jeden konec prvního odporu 5, jehož druhý konec je spojen s...

Rotor synchronního elektrického stroje točivého s buzením permenentními magnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 259171

Dátum: 17.10.1988

Autori: Krumpolc Eduard, Ráčil Jiří, Stolařík Milan

MPK: H02K 21/08

Značky: permenentními, magnety, elektrického, synchronního, točivého, stroje, rotor, buzením

Text:

...podle vynálezu.Rotor eestává z megnetověho kola L, na jehož Jnějším cbvodě jsou vytvcřeny pőlové nosiče 2 se zúženým krčkem u Jha g magnetového kola a a vnějäírovinnou plochou pro přilehhutíoermanentního magnetu 4. Bermanentní magňety 5 tvaru koatek jsou polarizovány v radiálním směru rotoru a k jejich hor ním plochám přiléhaji svými vnitřními rovinnými plochami seg mentovité pőlové nástavce 5. Mezi přivrácąnými bočními atranami sousedních...

Rotor synchronního elektrického stroje točivého s buzením permanentními magnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 259170

Dátum: 17.10.1988

Autori: Krumpolc Eduard, Stolařík Milan, Ráčil Jiří

MPK: H02K 21/08

Značky: permanentními, magnety, synchronního, buzením, točivého, stroje, elektrického, rotor

Text:

...a v blízkosti svého povrchu se od sebe vzájemně elektrickyoddělí, např. izolačními spárami. Elektrickým oddělením se doaáhne snížení povrchových ztrát způsobených vžřivými proudy. hNa připojenéú výkresu je znázorněn příklad pŕovedení rotoru synchronního elektrického stroje točivěho s buzením permanentními magnety podle vynálezu, který je na obr( lo znázorněn v příčném řezu a na obr. 2 V řezupodé 1 ném.vRotor je tvořen magneticky vodivým...

Zapojení pro ochranu synchronního stroje před nepřípustným podbuzením

Načítavanie...

Číslo patentu: 258962

Dátum: 16.09.1988

Autori: Hrzán Emil, Kuna Václav, Petrášek Petr

MPK: H02H 3/24

Značky: před, ochranu, zapojení, podbuzením, synchronního, stroje, nepřípustným

Text:

...je znázorněn na obr. 1. Funkce zapojení podle vynálezu je vysvětlena podle obr. 1, 2, 3 a 4, přičemž obr. 2 a 3 se vztahují k funkci nelineárního členu s volitelnými parametry.zapojení podle vynálezu sestává z porovnávacího a regulačního členu 3 regulačního obvodu napětí regulátorů bu» zení, jehož výstup 5 je připojen na vstup Žáł akčního členu á budicí soustavy, a jehož prvý vstup gàg je připo-jen na výstup 5.1 obvodu 2 žádané hodnoty...

Zařízení pro vyhodnocení poruchy ústředního členu regulátoru buzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 258860

Dátum: 16.09.1988

Autori: Hrzán Emil, Petrášek Petr

MPK: H02H 3/24, H02H 7/06

Značky: ústředního, buzení, regulátoru, synchronního, zařízení, stroje, poruchy, členu, vyhodnocení

Text:

...vstup operačního zesilovače gg je spojen ee středem.napájeoího napětí. Invertujicí vstup operečniho zesilovače §§ je spojen přes áériovou kombinaci odporu § 1 e kondenzátoru§§ 3 výstupem opersčního zesilovače §§, který je zároveň spojen s druhým výątupem § 11 proporcionálniho integračního členu §.AInvertujícivstup operačního zesilovače §§ je dále spoą jen přes odpor § 1 s prvním výstupem § 11,přea odpor §g na druhý vstup § 13,...

Zařízení pro stabilizaci regulace buzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254625

Dátum: 15.01.1988

Autori: Petrášek Petr, Hrzán Emil, Kuna Václav

MPK: H02P 5/28

Značky: synchronního, buzení, regulace, zařízení, stabilizaci, stroje

Text:

...lZg spínacího členu ll, a jednak na vstup §Lł prvého členu Q pro oddělení stejnosměrné složky signálu, jehož výstup § 43 je připojen na prvý vstup łâLł součtového členu łá, jehož druhý vstup ł§g je připojen na výstup lłág druhého členu ll pro oddělení stejnosměrné složky signálu, jehož vstup llął je pŕipojen na výstup § 94 členu lg pro řízeníkoeficientem přenosu, jehož prvý vstup 10.1 je připojen na výstup 9.1 čidla g kmitočtuvnitřního...

Zařízení pro zabezpečení správné funkce obvodů omezovačů rotorového proudu synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254507

Dátum: 15.01.1988

Autori: Petrášek Petr, Hrzán Emil

MPK: H02H 7/08

Značky: zabezpečení, synchronního, zařízení, omezovačů, stroje, rotorového, správné, obvodů, funkce, proudu

Text:

...dvouvstupého součinového členu 113, jehož prvý vstup łłgLł je připojen ke vstupu ÄÉLÉ členu ll logických operací a jehož druhý vstup lłgg je připojen k pátému vstupu l 1 § členu ll logických operací. Výstup łłj§ dvouvstupého součtověho členu łłi je spojen s výstupem łłL§ členu łł logických operací.Zařízení podle vynálezu pracuje následujícím způsobem tak, že pokud není porucha na sledovaných obvodeoh omezovače rotorového proudu hlavního...

Čidlo kmitočtu vnitřního elektromotorického napětí synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254506

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hrzán Emil, Petrášek Petr

MPK: H02P 5/28

Značky: synchronního, vnitřního, elektromotorického, kmitočtu, čidlo, stroje, napětí

Text:

...statorového vinutí syn 254506 4chronního stroje. Proporcionální člen 1 s nastavitelným koefioientem přenosu je realizován potenciometrem 11, který je jedním koncem odporové dráhy připojen na vstup 7.1 proporcionâlního členu 1 s nastavitelným koeficientom zesílení.Druhý konec odporové dráhy je připojen na nulu napájecího napětí a jezdec na výstup 7 2Prvý omezovač a integrátor 14 je realizován pomocí operačních zesilovačů 1407,...

Zařízení pro regulaci buzení synchronního kompenzátoru s reverzací budicího napětí během provozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241931

Dátum: 01.12.1987

Autori: Hajíeek Odon, Krema Radko

MPK: H02H 7/16

Značky: během, kompenzátoru, regulaci, buzení, napětí, synchronního, budicího, zařízení, provozu, reverzaci

Text:

...budioího napětí, jehož prvý výstup gg je spojendruhý výstup § 41 členu Q pro reverzaci polarity budicího napětí je připojen na vstup 55 obvoduêjednorázového impulsu.Výstup § 42 obvodu § jednorázového impulsu je připojen jednakna řídící vstup 33 přepínače na řídící vstup łłââ spínačeObvod l žádané hodnoty napětí je tvořen potenciometrem lłg, jehož jeden konec je napájen a druhý konec je spojen s nulovým potencíálem a jezdec je vyveden na...

Zařízení pro ochranu synchronního stroje před nepřípustnou velikostí statorového proudu v podbuzeném stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253469

Dátum: 12.11.1987

Autori: Sladký Josef, Petrášek Petr, Hrzán Emil, Kuna Václav

MPK: H02H 7/06, H02H 3/24

Značky: statorového, stroje, nepřípustnou, před, podbuzeném, stavu, ochranu, synchronního, velikostí, zařízení, proudu

Text:

...gl omezoveče statorového proudu pro přebuzený stsv synchronniho stroje a z diody 2. Lineární obvody 2 omezovačeststorovg proudupr 3 stup 2 šL přebuzený stav synchronniho stroje jsou svymí ŠäĚř§ÍIVöñê~ zovače Q statorového proudu pro přebuzený stav synchronního stroje a svým výstupem Ełâg jsou přípojeny na katodu diody gg,jejíž anoda je připojena na výstup gůg omezovače 2 statorového proudu pro přebuzený stav synchronního stroje.Zesilovač...

Magnetický obvod statoru synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238535

Dátum: 01.11.1987

Autor: Kuklík Václav

MPK: H02K 1/20, H02K 1/16

Značky: statoru, magnetický, obvod, synchronního, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká magnetického obvodu statoru synchronního stroje s radiálními větracími štěrbinami tvořenými distančními vložkami mezi svazky plechů. Řeší problém snížení hladiny hluku. První konec distančních vložek umístěny mezi zuby a druhý konec distančních vložek umístěný na obvodu statorových plechů jsou proti sobě natočeny o 40 až 60 % pólové rozteče. Směr zakřivení je u sousedních mezer mezi póly vystřídán.

Zapojení mikropočítačového regulátoru střídače pro napájení synchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239003

Dátum: 01.11.1987

Autor: Javůrek Jiří

MPK: H02M 5/40

Značky: regulátoru, synchronního, zapojení, mikropočítačového, střídače, motorů, napájení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení regulátoru střídače pro napájení synchronního motoru s mikropočítačem, sestávající s mikropočítače s řadičem přerušení, dekodéru, bloku čítačů, vyrovnávací paměti a logických obvodů. Podstatou je řízení ochranné doby tyristorů mikropočítačem, a tím zajištění práce střídače na mezi přirozené komutace. Mikropočítač cyklicky zpracovává diagnostický program, ve kterém testuje jednotlivé části měniče kmitočtu. Běh diagnostického programu je...

Zařízení pro regulaci buzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243133

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vaneo Miloslav, Vališová Irena

MPK: H02P 9/10

Značky: regulaci, stroje, buzení, synchronního, zařízení

Text:

...napětí porovnávacího a proporcionálně integrečního členu g s volitelným omezením výstupního signálu napětí z čidla l budícího proudu rotačního nudiče. Protože v tomto případě jsou vstupy 3.2 a Lg porovnávacího a proporcionálníhočlenu j rozpojeny, výsledný rozdíl vstupních napětí je zesilován a vytváří se tím vnitřní regulační obvod budícího proudu rotaćního budiče, ktorý stebilizuje regulaciV případě režimu regulace budíoího proudu...

Zařízení pro regulaci buzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253141

Dátum: 15.10.1987

Autori: Petrášek Petr, Hrzán Emil

MPK: H02P 9/10

Značky: buzení, synchronního, zařízení, stroje, regulaci

Text:

...členem głregulatoru napětí, a jehož výstup 21.2 je připojen na výstup ÉLÄ obvodu g žádané hodnoty hlavního regulátoru napětí.s nulovým driftem, jehož vstup 21.1 je připojen na vstup 2.1 obvodu 2 žádané hodnoty hlavníhoObvod Q žádané hodnoty náhradního regulátoru napětí je realizován integračním členem gl s nulovým driftem, jehož vstup §lł je připojen na vstup gił obvodu 1 žádané hodnoty náhradního regulátoru napětí, a jehož výstup...

Řídicí obvod synchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 252464

Dátum: 17.09.1987

Autor: Wiart Albert

MPK: H02P 5/40

Značky: obvod, synchronního, řídící, motorů

Text:

...Působenímindukčnoetí lg a L 1, které jsou magneticky spojený a které zajíštují přechod proudu z jednoho vinutí do druhého, vzrastá proud v indukčnosti l a zmenšuje se v indukčnosti g, kde252464 4 nakonec mizí, což působí vyřazení tyristor-u oscilátoru g z činnosti, takže zde naprotáká žádný proud.Vzhledem k tomu, že intenzit proudu procházejícího oscilátoru 2 o 1 zůstává působením indukčností 1 g o u konstantní, nevznikpjí v krouticím momentu...

Tlumící vinutí hladkého rotoru synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 252415

Dátum: 17.09.1987

Autori: Hrdina Jiří, Pergler Ivan

MPK: H02K 3/11

Značky: synchronního, rotoru, tlumící, vinutí, stroje, hladkého

Text:

...rotoru podle vynálezu, které je určeno pro synchronní stroje e těžkými rozběhovými podmínkami nebo napâjenê ze střídeče. Je Beetaveno z drâžkových klínů e pevnostního vodivěho materiálu 0 patřených ne«obou koncíbh vodivými nâstavci tangenciálně rozšf~ řenými až do vzdálenosti drážkově rozteče rotoru, jejichž vâlcovitê povrchy vytvâřejí kontaktní plochy s kruhem nakrátko. Podstatou vynâlezuje, že ke každému konci jednolitěho dŕäžkověhoklínu...

Zapojení pro regulaci jalového výkonu synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241207

Dátum: 15.09.1987

Autori: Helštýn Josef, Bachmann Jioí, Chlouba Stanislav

MPK: G05F 5/00, G05F 1/66

Značky: jalového, výkonu, stroje, zapojení, synchronního, regulaci

Text:

...jeden konec je napájen a druhý konec je spojen s nulovým potenciálem a jezdec je vyveden na výstup 11 obvodu 1 žádané hodnoty jalového výkonu. Porovnávací a integrační člen 2 obsahuje odpory 202, 203, 204, 205 potenciometr 215, kondenzátor 203, operační Zesilovač 201, výkonový zesilovač 207, stejnosměrný motorek 212, stejnosměrný techogenerátor 213, prevodovku 214. Prvý vstup 21 porovnávacího a integračního obvodu 2 je pripojen pres odpor...