Patenty so značkou «synchronních»

Rozběhové vinutí pomaluběžných synchronních motorů velkých výkonů, zejména pro těžké rozběhové podmínky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268959

Dátum: 11.04.1990

Autori: Benda Břetislav, Peliš Josef, Maloušek Antonín

MPK: H02K 3/20

Značky: výkonu, zejména, pomaluběžných, rozběhové, podmínky, vinutí, synchronních, těžké, motorů, veľkých

Text:

...obdálnikoveho průřezu na koncich zaobleného. jejichž oea je rovnobežne s hlavní osou pólu e poměr šířky tyče rozběhového vlnuti k výšce tyče rozběhového vinuti je nejmáně 0 25 řičemž výška tyče rozběhového vinuti je větši než hodnote daná vztahem 11 kde J je měrny odpor materiálu tyče roigghového vinuti e JŠL je měrný odpor mědi při teplotě 20 °C.Výhodnost řešení podle vynálezu spočivá v tom, že je dodržene dostatočné tepelná kapacita...

Zařízení pro sledování synchronních otáček hřídelů pohonů, zejména důlních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266733

Dátum: 12.01.1990

Autori: Novák Richard, Sládek Milan

MPK: G01P 3/36, H02H 3/48

Značky: zejména, důlních, pohonů, otáček, strojů, hřídelů, zařízení, sledování, synchronních

Text:

...zařízení je možno provést tak, že lze nastavit i povolenou odchylku v úhlovém pootočení jednotlivých hřídelí, danou např. vůlí v zubech, napínáním řetězu a podobně. Vazba mezi sledovanou hřídelí a rotačním elementem může být pomocí ozubených kol a řetězů. Vazba může být i elektrická,například pomocí selsynů, takže sledování otáček je možno provádět dálkově, kdy je zařízení umístěno na libovolném místě, ač už z hlediska konstrukčního nebo z...

Zapojení pro simulaci stavů rotujícího usměrňovače bezkartáčových budicích souprav synchronních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264636

Dátum: 14.08.1989

Autori: Petrášek Petr, Hrzán Emil, Kuna Václav

MPK: G01R 31/34

Značky: rotujícího, budicích, souprav, simulaci, synchronních, zapojení, strojů, usměrňovače, stavu, bezkartáčových

Text:

...paměti popisovaného zapojení.Přiklad praktického provedení zapojeni pro simulaci stavů rotujiciho usměrňovače bezkartáčových budiccih souprav synchronnich strojů je znâzorněn blokovým schematem na přiloženěm výkresu.zapojení podle vynálezu je sestaveno z generátoru l hodinových pulsů, jehož výstup lł je připojen na vstup ÉLÄ bloku g čitačů pulsů, na jehož řidici vstupy 34 jsou připojeny výstupy gil obvodu 3 řizeni čitačů pulsů....

Zapojení pro bitovou synchronizaci, zejména sériových synchronních komunikací

Načítavanie...

Číslo patentu: 263084

Dátum: 11.04.1989

Autori: Habada Oldřich, Bugár Ján

MPK: G05B 23/02

Značky: synchronizaci, zejména, sériových, komunikaci, bitovou, synchronních, zapojení

Text:

...členu, se třetím vstupem čtvrtého logíckéhočlenu e se třetím vstupem prvního logického členu. Čtvrtý vstup druhého logického členu je propojen se čtvrtým vstupem třetího logíckého členu, se čtvrtým vstupem čtvrtého logického členua s druhým vstupem prvního logického členu.zapojení podle vynálezu umožňuje nový způsob bitové synchronizace signálů při přenosech dat se zabezpečením vnitřní funkce a zvýšení spolehlivostí celého zařízení.Na...

Zapojení pro řízení stavů bitové synchronizace, zejména sériových synchronních komunikací

Načítavanie...

Číslo patentu: 263049

Dátum: 11.04.1989

Autori: Habada Oldřich, Bugár Ján

MPK: G05B 23/02

Značky: sériových, stavu, synchronních, komunikaci, bitové, zapojení, zejména, řízení, synchronizace

Text:

...vysílených e přijímených datových signálu včetně signálu pomocných vůči vnějším vlivům. Na přiloženém výkresu je znázorněno příkladné scheme zepojení pro řízení stsvů bitové synchronizece podle vynálezu. Zapojení sestává z řídícího členu 1, který obsahuje čtyř násobný dvojkový čítač 9 který řídí signál přípravenosti zařízení ke komunikací, z prvního logického členu g, který obsahuje invertor, z prvního a druhého výstupního řídícího...

Nabuzovací obvod synchronních alternátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262814

Dátum: 11.04.1989

Autor: Pernička Miroslav

MPK: H02P 9/38

Značky: synchronních, alternátoru, nabuzovací, obvod

Text:

...nastartování motoru soustrojí aníž by se musela prcvádět další manipulace jako u alternatorů samonabuzovacích. Takto nabuzené synchronní alternátory se dají využít u bezobslužných automatických soustrojí. odpadá montáž nabuzovacího obvodu s tlačítkem do rozváděče, případně na jiné místo na soustrojí.Příklad zapojení nabuzovacího obvodu podle vynálezu je uvedenna přiloženém výkrese.jspínací skříňka §ł pro spínání denních spotřebíčů a...

Zabezpečovací zařízení řízení přenosové rychlosti, zejména pro bitovou synchronizaci sériových synchronních komunikací

Načítavanie...

Číslo patentu: 262166

Dátum: 14.03.1989

Autori: Bugár Ján, Habada Oldřich

MPK: G05B 23/02

Značky: zejména, řízení, přenosové, synchronizaci, synchronních, rychlostí, komunikaci, zařízení, zabezpečovací, sériových, bitovou

Text:

...se štvrtým vstupení 7.4 třetího logíckého» členu 7 a so šestým vstupom 21.6 výstupního řídícího »členu 21. Pátý výstup 4.9 druhého přízpůsobovaeího .členu 4 je propojen s ,prvním vstupom 13.1 -šestého logíckého členu 13, jehož druhý vstup 13.2 je propojen s výstupom 8.2 prvního .negaíčního členu 8.Vstup 8.1 prvního noga-čuního členu. 8 je spojen se štvrtým vstupeln 28.4 dosâtého logického členu 20 .a se šestým výstupom 4.10 druhého...

Zařízení pro automatické připojování synchronních generátorů k energetické síti

Načítavanie...

Číslo patentu: 261781

Dátum: 10.02.1989

Autori: Tittelbach Bohumil, Bláha Karel

MPK: H02J 3/42

Značky: synchronních, generátoru, automatické, zařízení, připojování, sítí, energetické

Text:

...režimu zařízení a pátý obvodový vstup lg pro připojení prvku zadávajícího dovolený fázový posuv pri ručním fázování.Sinusové průběhy napětí gs sítě, respektive napětí 3 G generátoru jsou přivedeny na horní vstup łgě, respektive Spodní vstup jgg tvarovacího obvodu lg, kde jsou upraveny na první obdélníkový průhěh §a druhý obdélníkový prúběh Q s délkou impulsu rovnou příslušné délce periody vstupního průběhu, jak objasňuje obr. 2. V...

Zapojení pro regulaci frekvence pro automatickou synchronizaci elektrických synchronních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261146

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pufler Karel, Hošková Marie, Tlučhoř Drahoslav

MPK: H02J 3/44, H02J 3/40

Značky: synchronních, synchronizaci, regulaci, strojů, zapojení, frekvence, automatickou, elektrických

Text:

...vyhodnocovací blok i a druhý vyhodnoc-ovací blok 7, kcteré jsou vytvořeny na bázi klopného obvodu~D, první rozhodovaní blo-k B, který je vvtvořen .na bázi obvodu realízujícího výhr-adní součet, druhý rozhodovaní obvod 9,který je kombinační logickou sítí..nasledovné Vstup prvního tvarovače 1 je připojen .na první vstupní svorku 12 pro prívod napětí uměrného .napětí synchronního stroje. Vstup druhého tvaro-vače 2 je jpřípojen na druhou...

Tlumící vinutí dvoupólových synchronních strojů mezních výkonů s hladkým rotorem napájených z polovodičových měničů frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 246400

Dátum: 01.08.1988

Autori: Petrůj Jaroslav, Koivánek Josef, Pác Jioa, Eermák František

MPK: H02K 3/04

Značky: strojů, tlumící, frekvence, hladkým, synchronních, měničů, rotorem, napájených, polovodičových, vinutí, mezních, výkonu, dvoupólových

Text:

...těla rotoru.vTakto provedenjm tlumícím vínutím je dosaženo toho, že přibližně stejné proudy tečou jak klíny, tak zuby rotoru. To proudově podstatne odlehčuje vlastní tlumící vinutí a kontaktní plochy mezi klíny a nemagnetickou bandáží a elek~ tricky vodívé spojky klínů jsou podstatné méně proudově namáhány. Navíc jsou odstraněng velká přídavná mechanická namähání části rotoru od tepelných dilatací. Uvedené skutečnosti ve svém důsledku nejen...

Uchycení výztužných vložek čel vinutí rotoru dvoupólových synchronních strojů s hladkým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246399

Dátum: 01.08.1988

Autori: Veverka Miroslav, Motáeek Tomáš, Kratochval František, Veselý Karel

MPK: H02K 3/50

Značky: synchronních, strojů, vinutí, výztužných, hladkým, rotoru, uchycení, vložek, rotorem, dvoupólových

Text:

...důležité je podstatné zvýšení mechanické odolnosti rozpěrného systému.Příklad uchycení výztužných vložek čel vinutí rotoru je uveden na přiloženém výkrese, kde obr.l představuje obandážovánípsvazků vodičü jedné drážky vinutí rotoru,na obr 2 je znázorněn echemeticky řez čely vinutí rotoru rovinou procházející hlavní osou stroje. Z obr.3 je pstrný částečný pohled na vnější průměr čel vinutí rotoru v místě vložkování v rovině rovnoběžné s...

Chlazení přechodově části rotoru synchronních strojů mezních výkonů s hladkým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246398

Dátum: 01.08.1988

Autori: Vnuk Miroslav, Kondelíková Jaroslava, Beran Miroslav, Fiala František

MPK: H02K 9/02

Značky: přechodové, synchronních, strojů, rotorem, rotoru, hladkým, částí, výkonu, mezních, chlazení

Text:

...vybrání. Druhým koncem jsou otevřoné dražky vyústěny do společné drážky, která je vytvořena v izolační vložce pod klínem. Tato společná drážka je vyústena doventi 1 ačního otvoru, který je vytvořen v klínu a je dale vyústěn do vzduchové mezery.Takto provedenym systémem chlazení je dosaženo nejen žádoucí úrovně odvodu ztrátového tepla z prostoru přechodové části, ale zároveň, což je zvláště důležité, je dosaženo intenzívního chlazení koncové...

Tlumicí vinutí synchronních strojů s hladkým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243978

Dátum: 01.07.1988

Autor: Swalwell John Edward

MPK: H02K 3/04

Značky: strojů, synchronních, hladkým, tlumící, vinutí, rotorem

Text:

...nemohou být zeslabeny, například vývrty pro vlast nf ventilaci vinutf, protože jsou značně mechanicky namâhány.Uvedené nedostatky jsou podle vynálezu odstreněny tlumfcfm vinutfh synchronníbh strojů s hladkým rotorem. Podstata vynâlezu spočívâ V tom, še vnější strana každého rotorovêho zubu je ve smyslu podělnê osy stroje a po celé svê dělce opatřena k nf těsně připevněným pásom z elektricky vodivêho materiálu. Na vých čelnfch stranách jsou...

Zařízení pro stabilizaci kontaktních ploch tlumicí klece u dvoupólových synchronních motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257630

Dátum: 16.05.1988

Autori: Maloušek Antonín, Pavlas Jaroslav, Zdeněk Dalibor, Benda Břetislav

MPK: H02K 3/20, H02K 3/487, H02K 3/16...

Značky: dvoupólových, motorů, tlumící, zařízení, synchronních, kontaktních, klece, ploch, stabilizaci

Text:

...materiálu.vynález bude v dalším textu blíže objasněn na příkladu provedení, znázorněného na připojeném výkresu.Na obr. 1 je schematický znázorněn řez kontaktní plochou vytvořenou klíny vinutírotoru s nemagnetickou bandáží čel vinutí rotoru rovinnou jdoucí hlavní osou stroje. Na obr. 2 je znázorněn půdorys kontaktní plochy podle obr. 1. Na obr. 3 je schematicky znazorněn pohled na tělo rotoru.Vodivé klíny l vinutí rotoru jsou opatřeny na...

Výztužné rohové vložky čel budícího vinutí synchronních motorů s hladkým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236338

Dátum: 01.01.1988

Autori: Zdeněk Dalibor, Pavlas Jaroslav, Benda Břetislav, Maloušek Antonín

MPK: H02K 3/50

Značky: budicího, výztužné, vložky, vinutí, hladkým, rotorem, rohové, motorů, synchronních

Zhrnutie / Anotácia:

Výztužné rohové vložky jsou umístěny v chladících kanálech čel vinutí v místě přechodu cívek z axiální do tangenciální polohy. Podstatou vynálezu je, že střední část obou rohově zaoblených stran jednotlivé vložky je opatřena podélným vybráním, čímž jsou v místě ohybu sousedních cívek vytvořeny dva souběžné radiální kanály, zatímco sloupkovitými okraji vložky jsou rozepřeny protilehlé stěny vinutí na počátku a konci ohybu. Jedna přilehlá strana...

Jho statoru velkých synchronních strojů točivých

Načítavanie...

Číslo patentu: 244042

Dátum: 16.11.1987

Autor: Koneený Milan

MPK: H02K 1/18

Značky: synchronních, veľkých, statoru, točivých, strojů

Text:

...provedení podle vynálezu je, že i při rozdílu teplot do 25 °C mezi jhem statoru a skeletem kostry je zaručene, že jho bude trvale předepnuto vnějšími silami vyvozenými šrouby. Tím nemůže dojít k uvolnění jha statoru na lichoběžníkových previtkách a ani k jeho borcení. Prodlouži se intervaly generálních oprav i životnost stroje.Příkled praktického provedení vynálezu je na pripojených výkreseoh, kde na obr( 1, Z je provedení s otvory v...

Srovnávač napětí pro regulátory buzení synchronních strojů s pevně nastavenou žádanou hodnotou napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239006

Dátum: 01.11.1987

Autori: Kuna Václav, Hrzán Emil

MPK: G05B 1/02

Značky: srovnávač, buzení, pevně, hodnotou, strojů, regulátory, zadanou, synchronních, nastavenou, napětí

Zhrnutie / Anotácia:

Srovnávač napětí pro regulátory buzení synchronních strojů s pevně nastavenou žádanou hodnotou napětí, který se skládá z čidla napětí synchronního stroje, čidla napětí sítě, obvodu výkonového vypínače, rozdílového členu, paměťového obvodu, ob- vodu žádané hodnoty napětí a regulačního členu regulátoru buzení. Je určen pro regulátory buzení synchr. strojů malých a středních výkonů pracujících i bez obsluhy. Jeho význam spočívá v tom, že před...

Zapojení synchronních hodin

Načítavanie...

Číslo patentu: 240905

Dátum: 01.10.1987

Autori: Gála Josef, Javůrek Vladimír, Vavroušková Jana

MPK: H03K 3/00

Značky: zapojení, hodin, synchronních

Text:

...Hranový detektor 1 je tvořen dvojicí klopných obvodů typu D e kombinačním obvodom sesteveným z hredel typu TTL. slouží ke zjištění výskytu hrany ve výatupních detech. ĺídicíblok 5 je tvořen kombinačním logickým obvodom, sestavaným z hradel typu TTL. Na základě informace z hranového detektoru i a informace o stavu děličověho bloku 2 ovládá řídící vstup 2 g výrovnávacího bloku g. Jednotlivé bloky synchronních hodin jsou zapojený takto. Vstup 9 l...

Zapojení pro nastavení a fixaci polohy rotoru synchronních motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240576

Dátum: 15.08.1987

Autori: Zülke Jürgen, Frenzel Günter, Kubick Werner

MPK: H02P 5/28

Značky: rotoru, fixaci, nastavení, motorů, zapojení, polohy, synchronních

Text:

...nárazy na minimum.Na připojenem výkresu je uveden příklad zapojení podle vynálezu, kdeobr. 1 znázorňuje jeho celkové schéma, obr. 2 průběh fázových proudů motoru při nastavení požadované polohy rotoru zadávacím členem, jehož Koncová výstupní část je tvořena trojpuólovým šestípolohovým kruhovým přepínačem, schematicky zakresleným na obr. 3.4zapojení pro nastavení a fixaci polohy rotoru synchronních motorů napajených z měniče kmitočtu využívá...

Vyhodnocovací obvod velikosti otáček synchronních motorů velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241754

Dátum: 10.08.1987

Autori: Stockert Miroslav, Sýkora Bohumil, Libotovský Ladislav

MPK: G01P 3/42

Značky: vyhodnocovací, velikostí, synchronních, veľkých, otáček, motorů, výkonu, obvod

Text:

...podle vynálezu je dosešenoepoleh 1 i vêho měření ekuteěných otâěek synchronnfho motoru, které je nazávislé na mechanických čâetech pohonu, a proto plně vyhovuje náročným provozním podmfnkâm poháněněho zařízení, jfmš je zějmêna kulový mlýn k výrobě cementu nebo podobných mąteriâlů. Řešenf a zapojení vyhodnocovacího obvodu je jednoduchá a proto.jeho realizace nevyžaduje velkých pořizovacfoh ani provoznfch nákla dů. něřfcfhoçvinutr lze využít...

Klecové vinutí rychloběžných synchronních motorů s hladkým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232098

Dátum: 01.04.1987

Autori: Vojta Vladimír, Argay Vladimír, Kebhart Miloslav

MPK: H02K 3/06

Značky: motorů, hladkým, rychloběžných, klecové, vinutí, synchronních, rotorem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší odstranění nebezpečných lokálních ohřevů rotoru, způsobených tokem proudů vyšších harmonických při nedokonale vodivém vzájemném spojení jednotlivých tlumičů klecového vinutí při povrchu rotoru. Klecové vinutí je tvořeno vzájemným spojením axiálních a radiálních tlumičů, jimiž jsou vodivé tyče či klíny uzavírající drážky rotoru a kruhy nakrátko. Nedokonale vodivé spojení při povrchu rotoru konců axiálních tlumičů s přilehlými...

Zařízení ke chlazení čelních částí rotorového vinutí dvoupólových synchronních strojů s hladkým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233269

Dátum: 01.04.1987

Autori: Benda Břetislav, Maloušek Antonń, Pavlas Jaroslav, Zdeněk Dalibor

MPK: H02K 9/02

Značky: rotorového, zařízení, vinutí, čelních, hladkým, částí, rotorem, synchronních, chlazení, dvoupólových, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší rovnoměrné a účinnější chlazení rotorového vinutí vzduchem chlazeného turbomotoru. Zařízení je tvořeno dvěma ventilačními systémy každé čelní části rotorového vinutí, která je rozdělena do dvou chladicích sektorů, z nichž první je tvořen dvěma ventilačními sekcemi před čely širokých zubů a druhý sektor dvěma sekcemi před čely ostatních zubů a drážek rotoru.Jednotlivé ventilační sekce jsou odděleny pevnými přepážkami a radiálně...

Zapojení pro vytváření dvou synchronních napětí trojúhelníkového průběhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249076

Dátum: 12.03.1987

Autor: Procházka Miroslav

MPK: H03K 4/06

Značky: průběhu, vytváření, synchronních, napětí, zapojení, trojúhelníkového

Text:

...jednak na druhý vstup prvého střídače g,jednak na vstup děličky frekvence 1, jejíž výstup je zapojen na druhý vstup druhého střídače 1. Výstup druhého střídače§JE zapojen ná vstup druhého integrátoru Q, jehož výstup tvoří druhý výstupysystému. Předpokládejme stejnoaměrné napětí na vstupu prvního integrátoru 1. Pak na výstupu tohoto prvního íntegrátoru 5 napětí poroste líneárně s časem tak dlouho, až způsobí překlopení následného...

Zařízení k upevnění magnetického obvodu statoru, zvláště u velkých synchronních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249442

Dátum: 12.03.1987

Autori: Ziegler Miloslav, Rada Bohuslav

MPK: H02K 1/18

Značky: magnetického, upevnění, synchronních, veľkých, strojů, zařízení, statoru, zvláště, obvodů

Text:

...při výrobě kostry. U velkých synchronních strojů je dokonce možné provést operací ustavování držákd e pravítek pro skládání magnetického obvodu z výrobního závodu na staveniätě.Magnetický obvod lze složit beze spár včetně přodepnutí složeného magnetického obvodu statoru, kterým se omezí tepelná naméhání. Výroba držáků je jednoduchá, dochází k úspoře materiálu a pracnosti. Držáky po zsvaření do horizontálnúch desek slouží zároveň jako výztuhy...

Rozběhové vinutí synchronních strojů velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231285

Dátum: 01.03.1987

Autori: Vojta Vladimír, Pavelka Jiří, Topol Jaroslav

MPK: H02K 3/18

Značky: synchronních, výkonu, rozběhové, vinutí, veľkých, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení konstrukce uvedeného vinutí,která je schopna volně dilatovat, avšak zároveň zajišťovat jeho dlouhodobou stabilizaci při velkém tepelném a mechanickém namáhání pólových nástavců při rozběhu. Rozběhové vinutí je tvořeno vodivými segmentovitými příložkami, spojenými svárem s čelními plochami pólových nástavců. Přesahující konce příložek strany pólových nástavců jsou v mezipólovém prostoru spojeny dilatující spojkou,...

Zapojení obvodu regulátoru buzení synchronních motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234238

Dátum: 01.03.1987

Autori: Ryant Jiří, Devátý Jiří, Faltus Emanuel

MPK: H02P 7/28

Značky: obvodů, motorů, regulátoru, buzení, synchronních, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení jo určeno k zajištění synchronního běhu uvedených motorů při výpadku signálu požadované hodnoty budicího proudu ze zadávacího členu do regulátoru (l) buzení, způsobeným např. poruchou v nadřazených obvodech tomuto regulátoru (l), nebo přepínáním jeho vstupů. Ve sčítacím členu (2) je analogový signál skutečné hodnoty budicího proudu z čidla (3) porovnáván s požadovanou hodnotou budicího proudu ze zadávacího členu (4). Tuto požadovanou...

Rozběhové a tlumicí vinutí synchronních strojů středních a velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233643

Dátum: 01.03.1987

Autori: Argay Vladimír, Süss Jaroslav, Benda Břetislav, Maloušek Antonín

MPK: H02K 3/11, H02K 3/06

Značky: výkonu, veľkých, rozběhové, synchronních, středních, vinutí, tlumící, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukci uvedeného vinutí k dosažení vyšší odolnosti rotoru proti mechanickému a tepelnému namáhání. Toto vinutí je určeno pro synchronní stroje s vyjádřenými póly složenými z lamel, z nichž koncové lamely jsou z elektricky vodivého materiálu a tvoří obě celé čelní stěny každého pólu, jež jsou axiálně propojeny vodivými tyčemi, umístěnými v pólových nástavcích. Podstatou vynálezu je, že koncová lamela (2) je ve své spodní části...

Zařízení pro kontrolu skutečné hodnoty napětí synchronních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237041

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kuna Václav, Hrzán Emil

MPK: H02H 7/06

Značky: synchronních, skutečné, zařízení, hodnoty, strojů, kontrolu, napětí

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení pro kontrolu skutečné hodnoty napětí synchronních strojů. Zařízení je složeno z bloku oddělovacích transformátorů, tvarovacího obvodu, integrátoru, paměťového obvodu, komparačního obvodu a bloku zpětnovazebních obvodů regulátoru buzení. Zařízení podle vynálezu se používá v regulátorech buzení synchronních alternátorů pro správné funkce obvodů skutečné hodnoty napětí. Dojde-li k poruše těchto obvodů, dojde bez použití...

Zařízení pro fázování synchronních strojů k energetické síti

Načítavanie...

Číslo patentu: 248526

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kuna Václav, Vávra René, Hrzán Emil

MPK: H02P 1/46, H02J 3/08

Značky: synchronních, zařízení, sítí, strojů, energetické, fázování

Text:

...výstup 13 g je spojen se vstupem §ł druhého členu § vyhodnocujiciho nulový signál, jehož výstup §§ je spojen s druhým vstupem gig prvního členu g logického součínu,jehož první vstup 2 je spojen s výstupem 6.2 prvního členu § vyhodnocujicího nulový signál, jehož vstup Éił je spojens výstupem § 33 prvního členu Žjs nestavitelnou necitlivostí,jehož vstup 23 je spojen s výstupem igä součtového členu 5. Výstup 9.3 prvního členu g logického...

Zařízení pro automatické fázování alespoň dvou synchronních generátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232762

Dátum: 15.01.1987

Autori: Hošková Marie, Pufler Karel, Tlučhoř Drahoslav

MPK: H02J 3/40

Značky: automatické, generátoru, alespoň, fázování, zařízení, synchronních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro automatické fázování dvou nebo více synchronních generátorů se společnou sítí. Zařízení je zejména určeno pro automaticky řízené energetické bloky sestavené z dieselagregátů. Účelem vynálezu je podstatné zjednodušení automatického fázovacího zařízení. Uvedené zařízení sestává z multiplexeru a pouze jednoho synchronizátoru, kterého je použito pro všechny synchronní generátory. Multiplexer je sestaven z voliče pořadí,...

Dilatující tlumicí a rozběhové vinutí synchronních strojů s masivními póly

Načítavanie...

Číslo patentu: 235686

Dátum: 01.06.1986

Autori: Synek Jan, Pergler Ivan

MPK: H02K 3/11

Značky: vinutí, rozběhové, masivními, tlumící, dilatující, strojů, synchronních, póly

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zmenšení pevnostního namáhání rotorové soustavy, zejména při těžkých rozbězích. Je určen pro čtyř až osmipólové synchronní stroje. Podstatou vynálezu je konstrukční řešení uvedeného vinutí, které je realizováno vzájemným spojením čelních stran hlav masivních pólů pomocí radiálních pasů, jejichž konce jsou propojeny dilatující pružnou spojkou, tvořenou vrstvami navinutého vodivého pásu do tvaru čtyřúhelníku či víceúhelníku, která je...

Rozběhové vinutí synchronních strojů s vyjádřenými listěnými póly

Načítavanie...

Číslo patentu: 230536

Dátum: 15.05.1986

Autori: Argay Vladimír, Maloušek Antonín, Benda Břetislav

MPK: H02K 3/11

Značky: listěnými, póly, vyjádřenými, synchronních, rozběhové, vinutí, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Rozběhové vinutí synchronních strojů s vyjádřenými listěnými póly pro střední a velké výkony, tvořené tyčemi rozběhového vinutí, jež jsou axiálně uloženy v drážkách pólového nástavce každého listěného pólu a jsou nerozebíratelně vodivě spojeny s koncovými lamelami, vyznačené tím, že koncová lamela (1) z elektricky vodivého materiálu je stejného tvaru jako lamely listěného pólu a je tvořena z více vrstev.

Rozběhové a tlumící vinutí synchronních strojů středních a velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231094

Dátum: 01.03.1986

Autori: Benda Břetislav, Argay Vladimír, Maloušek Antonín, Süss Jaroslav

MPK: H02K 3/20

Značky: vinutí, strojů, synchronních, výkonu, rozběhové, tlumící, veľkých, středních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší snížení pevnostního namáhání vyjádřených listěných pólů při jejích spojení nakrátko. Rozběhové a tlumící vinutí je tvořeno vodivými tyčemi v pólových nástavcích, na jejichž obou čelech jsou konce těchto tyčí vodivě spojeny s koncovými lamelami z elektrický vodivého materiálu, jimiž jsou vytvořeny celé čelní vodivé stěny každého pólu. Tyto vodivě stěny vždy sousedních pólů jsou na obou čelních stranách rotoru vzájemně propojeny...

Zařízení k intenzívnímu chlazení čel statorového vinutí rychloběžných synchronních motorů mezních výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221462

Dátum: 15.02.1986

Autori: Ondruška Emil, Zdeněk Dalibor, Maloušek Antonín

Značky: rychloběžných, intenzívnímu, synchronních, chlazení, statorového, zařízení, výkonu, vinutí, mezních, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k intenzívnímu chlazení čel statorového vinutí rychloběžných synchronních motorů mezních výkonů, opatřených vlastní oboustrannou tlačnou a radiální ventilací. Zařízení je určeno pro velké stroje a je tvořeno dvěma stejnými ventilačními systémy, z nichž každý je u místěn na jedné čelní straně stroje. Ventilační systém se skládá ze sacího prostoru, ventilátoru, vnitřního a vnějšího čelního prostoru, výtlačného prostoru,...

Hlava homogenního pólu synchronních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229974

Dátum: 01.02.1986

Autor: Dufek Rostislav

MPK: H02K 1/08

Značky: pólů, hlava, homogenního, synchronních, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pólu velkých synchronních strojů, zvláště synchronních generátor-motorů ve funkci motorů a kompenzátorů. Vynález řeší problém související s synchronním rozběhem synchronních generátor motorů. Na homogenní část hlavy pólu je připevněna šrouby a kolíkem povrchová deska z magnetického materiálu. Šrouby jsou vloženy s vůli v kruhových nebo protáhlých připevňovacích otvorech v desce. Vynález je charakterizován obrázky 1 až 4 na...

Zařízení pro vzduchové chlazení velkých rychloběžných synchronních motorů mezních výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220541

Dátum: 15.11.1985

Autori: Zdeněk Dalibor, Maloušek Antonín, Ondruška Emil

Značky: motorů, synchronních, vzduchové, veľkých, zařízení, rychloběžných, chlazení, mezních, výkonu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uvedených motorů, opatřených vlastní oboustrannou tlačnou a radiální ventilací. Zařízení je tvořeno dvěma stejnými ventilačními systémy, z nichž každý je umístěn na jedné čelní straně stroje. Ventilační systém sestává ze sacího prostoru, ventilátoru, vnitřního a vnějšího čelního prostoru, výměníkového prostoru a tepelného výměníku voda - vzduch. Výměníkový prostor i tepelný výměník voda - vzduch jsou pro oba ventilační systémy...

Zapojení pro ochranu sběrného ústrojí synchronních strojů s rotorovým vinutím napájeným přes sběrací kroužky

Načítavanie...

Číslo patentu: 218343

Dátum: 15.02.1985

Autori: Šimr Jaromír, Smolák Jan

Značky: sběrného, rotorovým, zapojení, strojů, ochranu, vinutím, synchronních, napájeným, kroužky, ústrojí, přes, sběrací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká synchronních strojů, zejména turboalternátorů nebo hydroalternátorů. Vynález řeší ochranu sběrného ústrojí synchronního stroje, která indikuje poruchy na sběrných ústrojích. Zapojení tvoří můstek, který je vyvážen nastavením posuvných středních vývodů obou odporů. V tomto stavu neprotéká měřicím článkem žádný proud. V okamžiku poruchy přenosu budicího proudu mezi kartáči a kroužky se poruší rovnováha můstku a měřicí článek...

Rozběhové a tlumící vinutí synchronních strojů s vyjádřenými póly

Načítavanie...

Číslo patentu: 225523

Dátum: 01.12.1984

Autori: Benda Břetislav, Maloušek Antonín, Argay Vladimír, Süss Jaroslav

Značky: póly, vyjádřenými, rozběhové, strojů, synchronních, vinutí, tlumící

Zhrnutie / Anotácia:

Rozběhové a tlumící vinutí synchronních strojů s vyjádřenými poly, sestávající z tyčí rozběhového vinutí axiálně umístěných v pólových nástavcích a nerozebiratelně spojených s plochými vodivými segmenty či vodivými lamelami, které tvoří vodivé čelní plochy obou stran pólového nástavce, ze dvou svorníků s maticemi a dvou vodivých spojek pro každý pól stroje, vyznačené tím, že v obou postranních koncích pólových nástavců je souběžně s tyčemi (1)...